• Maec2
  • Web Abonament
  • EIT Webbanner
  • Webbanner Saci
  • 1
- spune Namık Sarıgol, manager de proiect REW Istanbul - Ca organizator al REW Istanbul, ce inovaţii aţi adus la această ediţie? Pentru prima dată expozanţii au fost împărţiţi în cele 3 hale mari ale târgului, în funcţie de domeniul de activitate, astfel, vizitatorii care treceau pe la standurile lor erau chiar cei interesaţi de noutăţile din domeniile respective. Care au fost principalele diferenţe faţă de ediţia de anul trecut? Numărul expozanţilor din toate subdomeniile prezentate la târg a crescut, iar diferitele ramuri de dezvoltare din domeniul deşeurilor sunt mult mai bine reprezentate şi în proporţii relativ egale. De asemenea, a crescut numărul vizitatorilor care activează în industrie şi în cadrul diferitelor fabrici.
- declară Daniel Bogdan, comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu - Ne-am întâlnit aici, la târgul de mediu de la Istanbul, cu domnul Daniel Bogdan, comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu. Sunteţi în inspecţie, domnule comisar? Nu suntem în inspecţie, dar vorbim tot despre activitatea de inspecţie şi control. La invitaţia Grupului European de Presă Reporter, participăm pentru prima oară la acest târg, având un stand propriu. Ne bucurăm că avem ocazia să discutăm despre activitatea de inspecţie şi control a Gărzii Naţionale de Mediu şi despre cum putem să îmbunătăţim relaţiile noastre cu alţi parteneri din alte ţări.
- mărturiseşte Cristian Pocol, director executiv Vivani Salubritate - Sunteţi reprezentantul singurei companii româneşti care are stand la acest târg de la Istanbul. De ce aţi considerat oportună prezenţa dumneavoastră aici? Compania pe care o reprezint a câştigat o experienţă considerabilă în domeniul managementului deşeurilor şi acum avem echipa necesară şi dotările să intrăm pe pieţele dezvoltate cu un potenţial mare, aşa cum este piaţa din Turcia. La creşterea economică pe care a înregistrat-o această ţară anul trecut şi la populaţia pe care o are, Turcia devine o piaţa foarte interesantă pentru noi, atât din punct de vedere al managementul deşeurilor cât şi al operaţiilor de decontaminare.
- Mihail Fâcă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Ce v-a determinat să participaţi la REW Istanbul 2012? La nivel instituţional vreau să încerc să reiau o colaborare mai veche cu entitatea similară, cu Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului din guvernul Turciei iar pe de altă parte luaţi-o şi ca o deplasare de documentare întrucât România este implicată, aşa cum prea bine ştiţi, în dezvoltarea multor programe pe reciclarea deşeurilor la nivelul judeţelor din ţară, programe finanţate prin POS Mediu. Trebuie să recunosc, spre regretul meu că, în România, industria producătoare de astfel de utilaje este foarte slab reprezentată, pe când în Turcia este destul de puternică.
O problemă stringentă a României, în context global, este impactul încălzirii globale: mai multe zone din ţara noastră prezintă un risc ridicat de secetă şi deşertificare, în special cele unde temperatura medie anuală este mai mare de 10°C; suma precipitaţiilor atmosferice anuale este sub 350 – 550 mm. Aceste schimbări au avut şi au în continuare efect considerabil asupra biodiversităţii. Poluarea este la rândul său o ameninţare, în special cea manifestată la nivelul apelor sau poluarea cu nitraţi din surse agricole. În afara factorilor globali, ne putem referi şi la cazuri punctuale – o „aglomerare” de biodiversitate, aşa cum este Delta Dunării, poate fi ameninţată inclusiv prin fenomene precum braconajul sau vânătoarea – tocmai de aceea am semnat recent un ordin de ministru prin care este interzisă vânătoarea în Deltă. Ce progrese ştiinţifice s-au făcut în domeniul biodiversităţii în România în ultimii ani? Ministerul Mediului şi Pădurilor derulează proiecte şi studii cu privire la unele aspecte concrete legate de biodiversitate şi arii naturale protejate şi îşi propune ca pe viitor să aibă sub egida sa programe de cercetare ştiinţifică legate de acest aspect foarte important.
Proiectul şi-a propus informarea şi conştientizarea tinerei generaţii despre problemele de mediu actuale, importanţa energiei verzi, şi cum poate contribui fiecare la protecţia naturii. Au avut loc acţiuni de educaţie ecologică desfăşurate la nivelul şcolilor din judeţul Argeş – simpozioane, concursuri, expoziţii de artă plastică şi fotografică, acţiuni de ecologizare, parade de modă eco (costume din materiale reciclate), realizare de referate, prezentări ppt, poezii, postere, afişe, pliante şi diverse obiecte din materiale reciclabile.
O componentă esenţială în atingerea obiectivelor proiectului rezidă din acţiunile de conştientizare şi implicare activă a comunităţilor locale. Astfel, APM Mureş, în parteneriat cu Şcoala Generală Stânceni, a organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului - 5 iunie 2012, un concurs expoziţional de artă fotografică a cărui tematică ecologică se înscrie în seria de manifestări care întâmpină celebrarea a 20 de ani ai instrumentului Life al Comisiei Europene, în România. Soluţia de comunicare aleasă a căutat să asigure contactul direct al elevilor participanţi cu mediul înconjurător şi dezvoltarea creativităţii acestora în cuprinsul unui habitat natural ale cărui bogăţii se doresc a fi menţinute pe termen lung.
Grupul ţintă a fost format din 120 de elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII „Cpt. Aviator M. T. Bădulescu” Buzău, Şcoala cu claselele I-VIII „Ion Creangă” Buzău şi Şcoala cu clasele I-IV din localitatea Vadu Paşii. Lansarea proiectului a avut loc cu prilejul Zilei Zonelor Umede, în cele trei şcoli buzoiene, elevii primind ca temă realizarea unor desene şi a unor eseuri cu şi despre peştişorul „OVI”.
Anul acesta tema o reprezintă biodiversitatea marină şi a zonelor de coastă, supravieţuirea acestora fiind esenţială în special pentru asigurarea necesarului de hrană la nivel planetar, pescuitul asigurând mai mult de 15% din proteinele de origine animală necesare unei diete echilibrate. „Diversitatea biologică sau biodiversitatea este în directă legătură cu fenomenul schimbărilor climatice. De altfel, Convenţia privind diversitatea biologică în sine are ca scop utilizarea durabilă a resurselor. Iar dacă sunt folosite eficient şi sustenabil, resursele naturale au o legătură directă cu creşterea economică. Dar nu orice fel de creştere, ci una durabilă, care nu epuizează resursele astăzi, ci le foloseşte în aşa fel încât ele să fie disponibile şi pentru generaţiile viitoare, iar utilizarea lor să nu afecteze mediul”, a declarat, cu acest prilej, ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb.
„Un Peisaj Forestier Intact presupune o zonă de minim 50.000 ha, fără influenţe umane vizibile: drumuri asfaltate, linii de înaltă tensiune, canale navigabile, aşezări omeneşti, exploatări de lemn sau minereuri etc. Aceste zone sunt foarte puţin atinse de om, şi includ chiar şi păduri virgine”, a explicat Gabriel Păun, preşedintele Agent Green. Peisajul intact din zona Retezat are 97.000ha şi conţine munţi, păduri, lacuri, peisaje superbe, abrupturi, doline, peşteri, 1200 de specii de plante superioare, 55 de specii de mamifere, dintre care cele mai căutate: urs, lup, râs, capră neagră etc.
Începând cu anul 2011, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (SPA), suprafaţa ariilor de protecţie avifaunistică la nivelul Regiunii 6NV aproape s-a dublat, crescând de la 207.589 ha (6,08%) la 395.136 ha (11,57%)
România şi-a manifestat interesul pentru protecţia patrimoniului natural şi cultural al Munţiilor Carpaţi odată cu ratificarea Convenţiei cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor prin adoptarea Legii nr. 389 din 19.10.2006, care a intrat în vigoare în data de 6 martie 2007. După ratificarea şi de către Serbia, la 10.03.2008, Convenţia a fost adoptată de către toate cele şapte state carpatice semnatare: Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Ucraina. Principalul organism decizional al Convenţiei este reprezentat de Conferinţa Părţilor, a cărei activitate este susţinută prin înfiinţarea unor organe subsidiare şi a unui Secretariat permanent.
Dacă ar fi să faci o campanie de susţinere a mediului înconjurător cum s-ar creiona aceasta? Aş pune imaginea unui corp uman - într-o parte un plămân, în cealaltă parte un arbore iar la picioarele omului să fie un copil, pentru că există multe cazuri de boli foarte grave şi probleme de respiraţie la copii, cauzate de poluarea aerului.
Turismul la nivel mondial este o activitate complexă, care contribuie la dezvoltarea socioeconomică a statelor şi a comunităţilor locale, dar care, atunci când se desfăşoară în zone naturale, îşi lasă amprenta asupra mediului înconjurător în diferite moduri: risc de incendiu, deşeuri lăsate în natură, perturbarea florei şi faunei, construirea de spaţii de cazare fără o strategie sustenabilă, fragmentarea zonelor naturale prin infrastructură rutieră etc. Societatea Internaţională de Ecoturism (TIES) defineşte pe scurt fenomenul ecoturismului ca fiind o călătorie, o vizitare responsabilă a ariilor naturale care conservă mediul şi prin care se contribuie la bunăstarea comunităţii locale. În dezvoltarea ecoturismului pot fi implicaţi şi pot colabora foarte mulţi actori, de la politicieni (pentru crearea unei strategii turistice naţionale sustenabile), operatorii de turism, companiile de transport, societăţi comerciale, până la comunităţile locale, administratorii ariilor protejate şi turişti.
Joi, 19 Iulie 2012 18:39

Cu bicicleta la Karen Blixen

Scris de
Sculptura a fost terminată în 1913 de către sculptorul Edvard Eriksen şi există în cele trei variante originale, cea care a fost aşezată pe stâncile din Longelinie, fiind cea mijlocie. Peste un milion de oameni vizitează sirena anual. Când apele Mării Baltice cresc dintr-un motiv sau altul devine o problemă ca nu cumva mica statuie să aibe de suferit din cauza intemperiilor sau valurilor. Este incredibil în aceste zone reci ce pasiune există pentru artă, pentru scris, pentru muzică şi pentru dans.
Conservarea biodiversităţii reprezintă în perioada actuală una dintre problemele importante la nivel internaţional. Mediul natural al Europei este deosebit de bogat, deţinând printre altele un mare număr de ecosisteme şi habitate. În România, conservarea şi protecţia naturii se realizează, în special, prin declararea şi constituirea la nivel naţional a unei reţele de arii protejate de diferite categorii. Până la 47% din suprafaţa ţării este acoperită de ecosisteme naturale sau semi-naturale, în ţara noastră păstrându-se în continuare una dintre cele mai întinse suprafeţe de păduri virgine din Europa. Integritatea ecosistemelor naturale din pădurile României este dovedită de prezenţa unei game foarte largi din fauna Europei, incluzând 60% din populaţiile de urs brun şi respectiv 40% din populaţiile de lup. Din cele 105 specii de mamifere identificate în România, 26 specii sunt periclitate, 7 specii sunt critic periclitate, 35 specii sunt vulnerabile, 25 specii sunt în declin. Cea mai întinsă deltă din Europa, Delta Dunării, se află în cea mai mare parte pe teritoriul României (82%). Zone întinse de păşuni alpine, peşteri, precum şi o reţea extinsă de râuri se adaugă la marea biodiversitate a ţării. O chestiune de importanţă europeană este faptul că România reprezintă zona de confluenţă pentru 5 dintre…
Elevii din Prahova au învăţat să se poarte prietenos cu mediul înconjurător şi au fost premiaţi ca atare în cadrul festivităţii de premiere a campaniei EcoAtitudine 2012. Ultima zi de premiere a fost dedicată judeţului Prahova. În sala Consiliului Judeţean Prahova s-au adunat, pe 21 iunie, peste 150 de elevi din clasele I-VIII de la cele 9 şcoli cuprinse în proiect. Surprinşi de premiile acordate în cadrul festivităţii, foarte mulţi dintre copiii prezenţi la eveniment s-au hotărât să se implice şi mai mult în a doua etapă a campaniei EcoAtitudine 2012, pentru a câştiga premiile puse la bătaie de partenerii proiectului: calculatoare, imprimante, cd playere, videoproiectoare, console de jocuri, seturi de desen, mingii de fotbal şi de baschet etc.
Şcolile din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, participante în campania EcoAtitudine 2012, au fost premiate în cadrul aceluiaşi eveniment, în data de 12 iunie, în incinta Romexpo din Capitală. Toţi copiii au plecat acasă cu câte o mică surpriză. Căldură mare, emoţii şi mai mari. Peste 50 de elevi din clasele I-VIII de la cele cinci şcoli bucureştene şi peste 50 de elevi din calsele I-VIII de la cele şase şcoli din judeţul Ilfov au venit într-un suflet pe 20 iunie, la Romexpo, să-şi onoreze câştigătorii primei etape a campaniei EcoAtitudine. În cadrul evenimentului, fiecare copilaş a primit câte un mic cadou din partea unuia dintre partenerii proiectului, constând în maşinuţe de jucărie, maimuţoi de pluş şi alte obiecte recreative.
Festivitatea de premiere a fost deschisă într-un mod extrem de animat, copiii întrecându-se în bancuri de vârsta lor. Participanţii la prima etapă a proiectului EcoAtitudine şi-au primit premiile chiar în sediul bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu” din Piteşti. Peste 250 de elevi ecologişti de la cele 10 şcoli înscrise în campania Ecoatitudine 2012 s-au întâlnit pe 19 iunie să vadă cine şi-a îndeplinit misiunea ecologică aşa cum trebuie. Asta pentru că elevii argeşeni s-au întrecut pe sine, strângând 6680 kg de deşeuri din hârtie şi carton pe parcursul proiectului de anvergură naţională.
În data de 18 iunie, cei mai mici elevi ai claselor I-V din judeţul Olt au răspuns la clopoţelul care anunţa câştigătorii primei etape a campaniei EcoAtitudine 2012. Cei mai mulţi dintre cei 200 de elevi participanţi la festivitatea de premiere care a avut loc în Amfiteatrul Colegiului Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” din Slatina au fost copii mici, până în clasa a V-a, care au fost foarte entuziasmaţi de întreaga campanie EcoAtitudine şi care au participat îndeosebi la concursul de desene, câştigând şi premii la această categorie. Ei au reuşit să strângă cea mai mare cantitate de DEEE dintre toate şcolile participante.
Pagina 79 din 86

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55