• Webbanner Ecomondo
  • Ned 2020 Web
Avantajele recifelor artificiale pentru pescuit au fost descoperite încă din secolul 19, când epavele diferitelor nave erau locurile preferate de pescari, pentru că atrăgeau foarte mulţi peşti. În prezent sunt create recife artificiale prin scufundare intenţionată, cu scopul creării unei zone ce funcţionează exact ca un recif natural, asigurând habitat, adăpost, surse de hrană, locuri de împerechere şi înmulţire pentru sute de specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice. De multe ori recifele artificiale conţin materiale care imită condiţiile naturale ale unui recif. Astfel, betonul şi calcarele atrag diferite specii acvatice, crescând biodiversitatea zonei.
Transporturile Transporturile sunt, după cum bine ştiţi, o altă importantă sursă de poluare. Astfel, în S.U.A. 60% din totalul emisiilor poluante provin de la autovehicule, iar în unele localităţi ajung chiar şi până la 90%. Autovehiculele care funcţionează cu motor cu combustie sunt un factor poluant care este luat din ce în ce mai mult în seamă. Oraşele mari sau aglomeraţiile urbane dense sunt afectate în mare măsură de transporturile cu eliberare de noxe. Erupţiile vulcanice Erupţiile vulcanice generează produşi gazoşi, lichizi şi solizi care schimbă local nu numai micro şi mezorelieful zonei în care se manifestă, dar exercită influenţe negative şi asupra purităţii atmosferice. Cenuşa vulcanică, împreună cu vaporii de apă, praful vulcanic şi alte numeroase gaze, sunt suflate în atmosferă, unde formează nori groşi care pot pluti până la mari distanţe de locul de emitere.
WWF România a lansat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, „România sălbatică”, expoziția de fotografie în aer liber dedicată celor mai sălbatice și spectaculoase locuri din cele 13 parcuri naționale ale României și din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Inițiat de către fotograful Dan Dinu, proiectul reunește 50 de fotografii, expuse pe panouri de mari dimensiuni, prezentând locuri mai puţin cunoscute, dar impresionante, pe care acesta le-a străbătut.
Două studii publicate simultan vin să întărească faptul că poluarea aerului are efecte negative asupra sănătăţii. Primul studiu pune în evidenţă legătura dintre poluare şi riscul de atacuri cerebrale, iar cel de-al doilea relevă influenţa aerului poluat asupra îmbătrânirii cerebrale la femei.
Lupta împotriva efectului de seră din interiorul unei maşini este primordială, dar ea are uneori consecinţe nefaste. Noul aparat frigoric pe care îl găseşti în sistemele de aer condiţionat se dovedeşte a fi extrem de toxic. Concret, este vorba de o adevărată bombă venită din Germania. Cercetătorii au reuşit să demonstreze caracterul mai mult decât periculos al HFO-1234yf (păcura). În spatele acestui nume complicat, tetrafluoropopen, se ascunde, de fapt, agentul de răcire ce vine să înlocuiască R134e, care echipează actualul sistem de climatizare al maşinilor, potrivit Infos Automobile.
Un studiu publicat în Nature Geoscience arată că poluarea aerului influenţează fenomene majore ca seceta şi furtunile puternice. Nivelul crescut de poluare din atmosferă reduce precipitaţiile, aducând secete tocmai în zone mai aride şi înrăutăţeşte furtunile în sezonul ploios sau în regiuni cunoscute pentru cantităţile mari de ploaie. Totul porneşte de la cum poluarea din aer afectează norii (formarea şi evoluţia acestora). Astfel, se pot observa cele două efecte diferite, dar cu aceeaşi cauză: contribuţia la înrăutăţirea furtunilor şi creşterea cantităţii de precipitaţii în zone sau sezoane ploioase şi, respectiv, la reducerea precipitaţiilor şi prelungirea secetelor în zone predispuse la aşa ceva.
Este pentru prima oară când un complet federal din America dă o hotărâre (valabilă la nivelul tuturor statelor federaţiei) prin care oamenii sunt protejaţi de expunerea la emisiile de dioxid de azot (NO2) - un poluant implicat în atacurile de astm şi alte probleme respiratorii.
Vineri, 17 August 2012 19:38

Monitorizarea aerului în România

Scris de
Poluarea atmosferică este evaluată la nivel naţional prin Reţeaua Naţională de Măsurare a Calităţii Aerului, care cuprinde 142 de staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici şi 17 staţii mobile. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
Vineri, 17 August 2012 19:38

Monitorizarea aerului în România

Scris de
Poluarea atmosferică este evaluată la nivel naţional prin Reţeaua Naţională de Măsurare a Calităţii Aerului, care cuprinde 142 de staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici şi 17 staţii mobile. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
L76/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Prevede posibilitatea contravenienţilor să atace procesele verbale pe raza judecătoriei unde îşi au domiciliul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se dau în funcţie de gradul de poluare al fiecărui agent. Dacă agentul poluează mai mult, trebuie să cumpere certificate în plus, dacă poluează mai puţin, poate să-şi vândă surplusul şi să-şi finanţeze cu banii obţinuţi investiţii în modernizare. În prezent, tranzacţionarea de certificate de emisii de CO2 a fost limitată ca urmare a suspendării tranzacţionării, firmele putând să facă tranzacţii doar în ţară.
Registrul European al Emisiilor şi al Transferurilor de Poluanţi (E-PRTR) este noul registru care oferă acces uşor la date cheie de mediu privind activitatea complexelor industriale din statele membre ale Uniunii Europene şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Registrul E-PRTR succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER), fiind un catalog al poluanţilor emişi şi transferaţi dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenţial dăunător asupra mediului. Acesta este conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului la următoarea adresă: http://prtr.ec.europa.eu/
Cercetătorii germani au făcut o descoperire epocală care ar putea duce la stabilirea unei soluţii eficiente prin care atmosfera planetei noastre să fie curăţată de toate substanţele poluante, noxele şi particulele rezultate din activitatea distructivă a omului. Spre surprinderea cercetătorilor, substanţa respectivă era folosită de natură în procesul de auto-curăţare a atmosferei terestre. Cu atât mai mult, existenţa unei aşa numite „substanţe misterioase” a pus capăt a zeci de ani de presupuneri referitoare la procesul prin care atmosfera se auto-curăţă.
Ce investiţii aţi făcut în ultimul timp sau aveţi de gând să faceţi pentru reducerea poluării atmosferice cauzată de acti-vităţile companiei dvs? Nivelul total al investiţiilor realizate de Grupul Rompetrol şi de unicul său acţionar – compania naţională de ţitei şi gaze KazMunayGas Kazakhstan, în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor de profil, se ridică la 635 milioane USD, suma fiind aferentă perioadei 2007-2011. Acestea au vizat atât investiţii în tehnologie, Grupul urmând să încheie în acest an programul de creştere a capacităţii de procesare a rafinăriei Petromidia la 5 milioane tone de materie primă, cât şi în cresterea gradului de protecţie a mediului şi a siguranţei personalului şi a instalaţiilor în exploatare
Ce acţiuni aţi întreprins sau aveţi de gând să desfăşuraţi pentru reducerea poluării aerului în oraşul dvs? Construirea centurilor de ocolire a Clujului, pentru scoaterea din oraş a traficului de tranzit. Practic, în acest moment, tronsonul de autostradă Transilvania a scos traficul pe direcţia Oradea - Turda (Bucureşti). Centura de Nord/bulevardul Muncii rezolvă problema pe direcţia Dej (Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa) - Zalău sau Oradea.
a. pentru parametrul PM10 gravimetric (µg/m³) s-a înregistrat depăşirea valorii limite zilnice (50 µg/m³, medie pe 24 ore, a nu se depăşi de mai mult de 35 ori într-un an) la staţiile: B5 - Bucureşti Drumul Taberei (tip industrial), 41 depăşiri; Gj2 - Gorj Rovinari (tip industrial), 60 depăşiri; IS1 – Iaşi - Pod de Piatră (tip trafic), 49 depăşiri; Care sunt cauzele depăşirilor pentru parametrul PM10 gravimetric (µg/m³) şi ce măsuri se pot lua în vederea reducerii acestora? Cauzele depăşirilor pentru parametrul PM10 gravimetric (µg/m³) sunt următoarele: B5 - Bucureşti Drumul Taberei (tip industrial): trafic rutier, lucrări de excavaţie pentru metrou, industrie (platforma Militari); Gj2 - Gorj Rovinari (tip industrial): încălzirea rezidenţială, exploatările miniere de carieră din zona Rovinari;
Cine are principala responsabilitate legată de calitatea aerului înconjurător? Cum credeţi că ar trebui acţionat pentru reducerea poluării? Responsabil pentru managementul calităţii aerului este, în primul rând, Ministerul Mediului, care trebuie să întocmească un plan de management la nivel naţional, să se asigure că România beneficiază de o legislaţie adecvată pentru calitatea atmosferică şi să coordoneze activităţile administrative. Apoi, sunt responsabile Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu rol în monitorizarea calităţii aerului, Garda de Mediu, care are rol de control al respectării normelor şi legislaţiei de mediu şi autorităţile publice locale care trebuie să gândească şi să pună în aplicare planurile de management a calităţii atmosferice.
În ce mod este folosit Autolaboratorul mobil achiziţionat de primărie pentru evaluarea poluării atmosferice? Autolaboratorul mobil este folosit de primăria Municipiului Bucureşti pentru a răspunde obligaţiilor ce revin administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Cu acest autolaborator se evaluează cei mai importanţi poluanţi atmosferici: dioxid de sulf, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi PM2,5, Compuşi Organici Volatili, monoxid de carbon, ozon, precum şi hidrogen sulfurat şi amoniac, fiind posibilă, de asemenea, şi monitorizarea parametrilor meteo: temperatura, presiunea, umiditatea, direcţia şi viteza vântului, radiaţia solară.
În judeţul Braşov au fost realizate progrese în reducerea emisiilor antropice de poluanţi atmosferici în principal în ultimul deceniu. Cu toate acestea, calitatea aerului rămâne o problemă pentru sănătatea populaţiei în aglomerarea Braşov. În prezent, pulberile în suspensie (PM), dioxidul de azot (NO2) şi ozonul (O3) troposferic (de la nivelul solului) sunt substanţele poluante cele mai problematice în ceea ce priveşte afectarea sănătăţii umane şi a ecosistemelor.
Ambrosia artemisiifolia L. este o specie invazivă inclusă în Lista oficială a buruienilor de carantină. Prezenţa acestei specii în culturile agricole provoacă însemnate pierderi de producţie, în special în cultura de floarea soarelui. Caracterul nociv al speciei este cauzat de afecţiunile alergice pe care le provoacă în perioada de înflorit, datorită cantităţii mari de polen emanat în atmosferă. Specia îşi are originea pe continentul Nord American, de unde s-a răspândit odată cu intensificarea relaţiilor comerciale, fiind semnalată în Europa centrală pe la jumătatea secolului al-XIX-lea. Prezenţa speciei a fost semnalată sporadic şi pe teritoriul României încă de la începutul secolului al-XX-lea, fără a se consemna însă invazii masive. Abia la sfârşitul secolului al-XX-lea, mai precis după anul 1991, atunci când în urma trecerii de la o agricultură centralizată la o agricultură de tip privat bazată pe proprietatea individuală, prezenţa speciei a devenit frecventă în special datorită necultivării a însemnate suprafeţe de teren agricol, dar mai ales datorită nerespectării tehnologiilor de cultură şi a normelor de carantină fitosanitară.
Pagina 76 din 85

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: