• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Afişez elemetele după tag: natura

Construirea și întreținerea unei rețele bine plănuite de zone naturale ar putea furniza o soluție eficientă și, în multe cazuri, mai ieftină pentru a face față dezastrelor naturale cum ar fi inundațiile și alunecările de teren. Un nou raport publicat de Agenția Europeană de Mediu (AEM) arată cum ”infrastructura verde” poate ajuta Europa să se pregătească și să reducă pierderile provocate de dezastre meteo și climatice.

Dezastrele meteo și climatice, printre care precipitațiile extreme, inundațiile, mișcările de masă umedă (avalanșe și alunecări de teren) și furtunile sunt printre cele mai scumpe și mortale dezastre naturale, atât în Europa, cât și la nivel global. Raportul AEM, ”Exploring nature-based solutions: the role of green infrastructure in mitigating the impacts of weather- and climate change-related natural hazards” (Explorarea soluțiilor bazate pe natură: rolul infrastructurii verzi în atenuarea impactului schimbărilor vremii și a schimbărilor climatice relaționate cu dezastre naturale”) pune accent pe anumite tipuri de evenimente extreme și dezastre în Europa care ar putea fi amplificate de schimbările climatice în desfășurare.

Așa cum este menționat în Strategia de Infrastructură Verde, Comisia Europeană definește infrastructura verde ca o rețea planificată strategic de spații verzi de înaltă calitate. În prezentul studiu infrastructura verde este definită prin capacitatea sa de a furniza o vedere de ansamblu asupra zonelor în care este posibil să aibă loc dezastre meteo și climatice, acolo unde există servicii funcționale de ecosistem care pot suporta reducerea riscului dezastrelorși adaptarea climatică pentru a diminua impactul dezastrelor naturale (inundații și alunecări de teren), și unde prevederea serviciilor de ecosistem poate fi îmbunătățită.

Soluțiile de infrastructură verde care măresc rezistența la dezastre sunt de asemenea o parte integrantă a politicii UE de management al riscului de dezastru. Schimbările climatice și dezvoltarea infrastructurii fac zonele predispuse la dezastre mai vulnerabile la evenimente meteo extreme și dezastre naturale ca inundații, alunecări de teren, avalanșe, incendii de pădure, furtuni și valuri care duc la pierderea de vieți omenești și generează pierderi de miliarde de euro pentru distrugeri și costuri de asigurări în fiecare an în Uniunea Europeană. Impactul unor asemenea evenimente asupra societății umane și a mediului poate fi redus prin folosirea de infrastructură verde.

Pentru a aborda unele dintre aceste provocări, raportul propune o metodologie simplă și practică de investigare (mai degrabă decât de evaluare) a serviciilor ecosistemelor în zone unde infrastructura verde poate contribui la reducerea dezastrelor meteo și climatice din prezent sau viitor. Raportul se referă la alunecări de teren, avalanșe, inundații, eroziunea solului, fluctuații ale valurilor și stabilizarea carbonului prin ecosisteme. Pentru fiecare beneficiu bifat, raportul furnizează o mică descriere, evaluare și prezentare a datelor folosite.

România se află pe lista zonelor cu risc mare de inundații. Conform raportului, râurile din România și Ungaria au lipsuri în protecția naturală împotriva inundațiilor. De asemenea, țara noastră prezintă risc mediu de alunecări de teren.

Raportul complet al AEM poate fi consultat aici: http://www.eea.europa.eu/publications/exploring-nature-based-solutions-2014

Publicat în Eco News

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: