• 1150 X 350
 • Web Abonament
 • EIT Webbanner
 • Webbanner Saci
 • 1
Redactia Infomediu

Redactia Infomediu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, Programul RO-Mediu, a lansat primul apel pentru propuneri de aplicații - ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

 Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu pentru schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare în municipalități” este de 1.000.000 Euro, reprezentând: 850.000 Euro (85%) - contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv grant; 150.000 Euro (15%) - contribuția națională.  Prin schema de granturi mici pentru „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, Programul RO-Mediu își propune creșterea capacităţii autorităţilor locale privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. De asemenea, Programul RO-Mediu va consolida capacitatea entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației europene și a strategiilor privind protecția mediului, respectiv în domeniile: ecosisteme și biodiversitate, prin sprijinirea restaurării turbăriilor/zonelor umede, poluarea cu substanțe chimice și deșeuri periculoase, prin creșterea capacității de a aborda riscurile datorate poluării cu deșeuri, adaptarea la schimbările climatice, încurajând punerea în aplicare a planurilor de adaptare și atenuare, și  informații geografice integrate pentru mediu și UE (instrumente îmbunătățite de informare pentru decidenții responsabili).

 Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizațiile neguvernamentale stabilite, ca persoane juridice, în Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sau în statul beneficiar (România), pot fi beneficiari eligibili ai acestui apel, dacă îndeplinesc condițiile:

 • sunt înregistrate ca persoane juridice în România sau în unul din Statele Donatoare;
 • pot desfășura activități în domeniile de interes ale Programului RO-Mediu;
 • se încadrează în una din categoriile menționate.

 Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 29 martie 2021, ora 17:00, termen de înregistrare efectivă la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății, Nr. 12, București, Sectorul 5, România. Solicitanților li se recomandă să nu aștepte până la acest moment pentru a depune aplicațiile de finanțare.  Data depunerii aplicației va fi considerată data confirmării de primire cu număr de înregistrare de la Operatorul de Program. Dacă aplicantul nu primește numărul de înregistrare, acesta are obligația de a contacta Operatorul de Program. Cererile de finanțare vor fi depuse la Operatorul de Program, în 1 exemplar în format letric, în limbile română și engleză și 1 copie electronică (format pdf pe CD / DVD etc.), însoțite de o scrisoare de înaintare datată și înregistrată în cadrul instituției/entității Solicitantului. În cazul în care există diferențe între versiunea în format letric și cea electronică, versiunea pe suport hârtie va prevala. De asemenea, în cazul în care sunt remarcate diferențe de conținut între versiunea letrică și cea electronică (informații lipsă, informații suplimentare, valori diferite etc.), Operatorul de Program poate decide respingerea proiectului! 

Informații suplimentare cu privire la apelul pentru propuneri de aplicații, datele de contact precum și documentele suport pot fi găsite/accesate pe website-ul dedicat, la adresa:

http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a avut o întâlnire de lucru online, cu primarul general al capitalei, Nicușor Dan, cu primari și reprezentanți ai primăriilor din cele șase sectoare ale Bucureștiului – Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și city managerii sectoarelor 4 și 5. Principalele probleme abordate în  cadrul întrunirii de lucru au fost calitatea aerului din București,  gestionarea deșeurilor și colaborarea între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Primăria Generală a Capitalei și primăriile de sector.

„Bucureștiul trebuie să devină un oraș smart, iar asta însemnă în primul rând un oraș sănătos, în care regulile de mediu sunt respectate. De aceea, trebuie să acționăm ferm împreună, indiferent că vorbim despre poluarea aerului sau despre managementul deșeurilor, principalele probleme ale Capitalei. Sunt convins că putem avea rezultate în acest sens doar printr-o viziune comună între noi, autoritatea care reglementează protecția mediului din România și dumneavoastră, cei care puteți implementa măsuri concrete și cu efecte cuantificabile în viața comunității bucureștene. Ministerul Mediului este pregătit să-și asume rolul de catalizator al acestor măsuri care, pe de-o parte, să reinstaureze regulile de mediu în Capitală, iar pe de altă parte, să pună capăt procedurilor de infringement pe care Bucureștiul le are în relația cu Comisia Europeană. Anul acesta e nevoie de asumarea unor măsuri pe toate planurile: de la traficul auto, cea mai mare sursă de poluare în București, la autorizarea și monitorizarea lucrărilor din construcții și activitățile industriale și până la măsuri care să vizeze încălzirea rezidențială din Capitală, care în sezonul de iarnă provoacă an de an episoade ale creșterilor concentrațiilor de poluanți în aer”, a spus ministrul Barna Tánczos.

În privința poluării aerului din București s-a stabilit ca până la elaborarea de Primăria Generală a Capitalei a noului Plan de Îmbunătățire a Calității Aerului, PMB împreună cu primăriile de sector să conceapă un Plan provizoriu de măsuri care să poată fi implementate imediat pentru reducerea concentrațiilor de poluanți din aerul Capitalei.

Cât privește managementul deșeurilor, participanții la întâlnire au convenit ca în următoarea săptămână să fie organizate echipe mixte de control între comisarii de mediu, reprezentanți ai poliției locale și ai Poliției Române. Acestea vor acționa începând cu 1 februarie 2021 împotriva tuturor celor care depozitează ilegal deșeuri.

„Vom avea  echipe de control în fiecare sector în parte. Acestea vor acționa ferm împotriva tuturor celor care vor fi prinși că depozitează ilegal deșeuri și se vor alege, dincolo de amenzi, inclusiv cu confiscarea autoturismului implicat în acțiunea ilegală. Aceste echipe de control, pe care le vom organiza prin colaborarea între Garda Națională de Mediu și reprezentanții poliției locale, vor fi în teren până când toată lumea va înțelege că deșeurile au reguli clare de depozitare și că organele de control urmăresc îndeaproape respectarea legii. În paralel cu aceste acțiuni, PMB împreună cu primăriile de sector vor trebui să se decidă în privința strategiei de dezvoltare de noi platforme de depozitare a deșeurilor în Capitală. Mă bucur că astăzi am avut o întâlnire fructuoasă și le mulțumesc primarilor și celorlalți participanți pentru asumarea unei viziuni comune, cu măsuri concrete și ușor cuantificabile”, a mai spus ministrul Barna Tánczos.

  La finalul întâlnirii, participanții au căzut de comun acord, la propunerea ministrului mediului, apelor și pădurilor, să organizeze două întâlniri pe lună, în vederea eficientizării acțiunilor pentru București. Totodată, vor fi organizate echipe tehnice comune pe trei subiecte majore – deșeuri, calitatea aerului și control – care vor elabora măsuri și soluții în urma celor convenite în întâlnirile la nivel de demnitari.

Ulterior videoconferinței, ministrul Barna Tánczos a avut o întrevedere cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, la sediul MMAP. Au fost abordate aceleași teme – managementul deșeurilor și calitatea aerului – doamna primar achiesând la cele convenite în cadrul întâlnirii din prima parte a zilei.

În contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19, stăm izolaţi cu gândul că vom scăpa de această criza sanitară fără precedent, dar ne gândim cu îngrijorare cum vom depăși criza economică, deja declanșată la nivel mondial.

Ceea ce știm în acest moment este că economia mondială se va modifica, efectul de globalizare se va restrânge, iar consumatorii finali vor fi mai atenţi la deciziile pe care le iau, după ce vor fi trecut prin această experienţă marcantă.

 Această situaţie se suprapune în România cu un an 2020 decisiv, în care noi prevederi legislative intră în vigoare, licenţa de operare a unor organizaţii de transfer de responsabilitate (OTR-uri) de pe piaţa deșeurilor de echipamente electrice și electronice ajunge la finalul perioadei de valabilitate, o nouă licenţă fiind nevoie să fie emisă de autorităţile competente.

 Ce urmează?

Atunci când cei mai mulţi cetăţeni sunt izolaţi, cele mai multe business-uri sunt închise, iar puterea de cumpărare este în scădere, oamenii concentrându-se doar pe produse de necesitate imediată: mâncare, medicamente, etc. Așa cum reiese din majoritatea analizelor de impact, această perioadă se va încheia doar odată cu instituirea aşa-numitei imunităţi de grup.  O veste relativ bună vine de la comercianţii online, care ne anunţă că vânzările se menţin sau chiar au crescut, domeniul IT&C fiind liderul, înregistrând o creștere cu peste 30%. Comenzile de echipamente electrocasnice, televizoare și laptopuri au crescut exponenţial in această perioadă. Problema cea mai mare însă este dată de faptul că utilizatorii finali nu au obiceiul de a scoate din casă un electrocasnic în momentul în care cumpără unul nou. Din acest motiv, activitatea firmelor de colectare, de transport și de tratare este aproape zero, în condiţiile în care costurile fixe și de personal sunt la fel ca în toate industriile din România. Ceea ce consolidează și mai mult crezul că, dacă vrem să păstrăm industria de management a DEEE din România, oricât de mică, așa cum este acum, este nevoie de un program de ajutor similar celorlalte IMM-uri din România. Perioada în care economia reîncepe activitatea va fi una afectată serios de noi provocări și riscuri care nu au fost luate în considerare înainte de pandemie. Încetarea stării de urgenţă și revenirea la normal vor da un sentiment de liniște consumatorilor finali, care vor începe să reconsidere priorităţile vieţii, protecţia sănătăţii și a mediului înconjurător. Având însă în vedere controversele care circulă deja despre dimensiunea reculului economic, sunt necesare programe care să sprijine repornirea industriei DEEE.

 Mai jos câteva exemple:


Program de eficientizare energetică a electrocasnicelor - consumatorii trebuie să fie susţinuţi să își înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic, cu obligaţia de a preda aceste echipamente vechi în regim unu la unu. Sursa de finanţare pentru produsele noi trebuie să fie din bugetul statului și/sau AFM, având în vedere faptul că UE acceptă măsuri speciale și aici mă refer la posibilitatea de a acorda ajutor de stat pentru industrie, iar serviciile pentru produsele vechi (DEEE) trebuie să fie susţinute de către OTR-uri. Astfel, sunt sprijiniţi atât producătorii de produse noi, cât și managementul DEEE.

Implementarea programelor de economie circulară - cu garanţii de la stat pentru societăţile care organizează astfel de sisteme. Producătorii, împreună cu societăţi de service și firme de colectare și tratare, oferă utilizatorilor finali posibilitatea de a închiria echipamente electrocasnice, pe o perioadă limitată de timp, fără avans și garanţii. Statul trebuie să susţină această formă de creditare. Având un efort financiar mic, de exemplu 70 RON/lună timp de 36 de luni, fără avans, mulţi utilizatori casnici vor putea să își înlocuiască produsele electrocasnice vechi, iar volumul de DEEE să crească în piaţă.

Introducerea obligaţiei pentru industria de retail de a vinde în sistem take-back. Astfel, volumul de DEEE va crește și firmele care prestează serviciile pentru managementul DEEE vor avea activitatea în creștere. Pe lângă aceste proiecte, este foarte important să se clarifice cadrul legal al domeniului de activitate în baza unui dialog constant cu toate părţile implicate în proces. O mai mare transparenţă, la toate nivelurile, este necesară pentru a facilita luarea unor decizii bazate pe informaţii reale din piaţă. Deși se așteaptă și un al treilea val de îmbolnăviri, nivelul ar trebui să fie foarte redus, iar soluţii pentru tratarea cazurilor COVID-19 să fie disponibile la acel moment. În aceste condiţii, toţi actorii economici ar trebui să funcţioneze la capacitate 100%, iar cadrul legal să fie modificat/adaptat realităţii din piaţă, tocmai pentru a oferi un sprijin real tuturor actorilor implicaţi în managementul DEEE. În aceste condiţii, o analiză a capacităţii pieţei de tratare din România trebuie să fie făcută de către toţi operatorii împreună cu reprezentanţii autorităţilor. Pentru creșterea acestei capacităţi, programe de susţinere a investiţiilor pentru noi facilităţi de colectare și de tratare trebuie să fie făcute cu ajutorul AFM și a altor surse de finanţare nerambursabile. În condiţii de normalitate, sperăm că se vor reduce dezechilibrele existente în piaţă, prin creșterea valorii timbrului verde, care acum este la un nivel similar cu cel din anii 2010, permiţand astfel să se platească un preţ corect pentru serviciile prestate de toate societăţile comerciale, care colectează, transportă și tratează DEEE.
GreenTech Film Festival, eveniment dedicat educaţiei și promovării unui stil de viaţă sustenabil, grija faţă de mediu şi tehnologiile verzi, se mută anul acesta în mediul online. Evenimentele şi proiecţiile de film care până acum erau organizate în prezenţa publicului, devin acum accesibile pentru toți cei interesaţi de acest subiect. Ediţia cu numărul patru se desfăşoară exclusiv online în perioada 16-22 noiembrie 2020 pe canalele asociate platformei (website şi social media) şi pe eventbook.ro.

 Ediție specială. Desfăşurat cu mesajul #gtff4you, GreenTech Film Festival oferă anul acesta o ediţie specială pentru tine, cel din spatele ecranului, şi aduce în atenţie evenimente care abordează teme precum: biodiversitatea din România, energia regenerabilă, tehnologie si inovaţie pentru combaterea schimbărilor climatice, şi proiecţii de film apreciate la ediţiile anterioare sau văzute în premieră anul acesta.

 Premieră. În deschiderea seriei de evenimente şi proiecţii organizatorii oferă acces gratuit la premiera documentarului To Teach a Bird to Fly, prezentat cu sprijinul Ambasadei Finlandei la Bucureşti, un film care explorează dispariția păsărilor și schimbările climatice printr-o poveste fictivă din viitor. Documentarul va fi disponibil pe parcusul zilei de 16 noiembrie, pe site-ul greentechfilmfestival.ro, iar pe 17 noiembrie va putea fi umărit şi pe eventbook.ro. Din programul proiecţiilor online fac parte şi două documentare prezentate în premieră la ediţia din 2019 – Blue Heart şi Artifishal realizate de Patagonia.

 Tema naturii şi a biodiversităţii, de această dată din România, se va reflecta şi în evenimentul online cu titlul „România Sălbatică - importanța cunoașterii biodiversității din țara noastră”, transmis LIVE marţi, 17 noiembrie, ora 13.00, pe pagina de Facebook GreenTechFilmFestival. Invitaţi speciali: Dan Dinu, fotograf şi iniţiator România Sălbatică, Cosmin Dumitrache – videograf România Sălbatică, Tiberiu Chiricheș – Director Executiv, Fundaţia ProPark (principalul furnizor de instruire pentru arii protejate și conservare în România) şi Adrian Hăgătiș – Specialist în proiecte de resălbăticire, SRS - Societatea Română de Sălbăticie. Totodată, în programul acestei ediţii online este inclus şi documentarul Parcurile Americane, o călătorie realizată de Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache prin unele dintre cele mai cunoscute parcuri naționale americane și rezervații mici, dar interesante, cu scopul de arăta cum este protejată natura aici și ce avem noi de învățat de la cei care au inventat acest concept.

 Pe 18 noiembrie, ora 13.00, #gtff4you transmite LIVE evenimentul „Democratizarea pieţei de energie în România. Modele de business în sectorul energiei regenerabile”, o discuţie organizată alături de reprezentanţii start-up-ului Cooperativa de Energie, în cadrul căruia publicul are ocazia să afle mai multe despre cum funcționează piața de energie din România, ce este o cooperativă de energie, ce își propune Cooperativa de Energie şi cum ne putem implica fiecare dintre noi în proiect. Invitaţii evenimentului sunt Victor Iancu - Președintele Cooperativei de Energie, Dinu Drog și Adrian Munteanu - membri fondatori.

 Care este „Rolul tehnologiei şi inovaţiei în combaterea schimbărilor climatice” vor explica experţi ai acestui domeniu, în cadrul unui eveniment online organizat împreună cu Revista Ştiinţă & Tehnică, moderat de profesorul Alexadru Mironov, pe 19 noiembrie, ora 13.00, LIVE pe Facebook/GreenTechFilmFestival.

 În programul acestei ediţii sunt incluse proiecţii ale unor filme scurte care ilustrează modelul danez pentru combaterea schimbărilor climatice, prezentate cu sprijinul Ambasadei Danemarcei în România, cât şi animaţia In The Forest of Huckybucky, prezentată cu sprijinul Ambasadei Norvegiei la Bucureşti. Cu sprijinul Ambasadei Suediei la București vor fi incluse în program și filme scurte legate de sustenabilitate și inovație care fac parte din proiectul Stories from Sweden, Swedish Institute. Programul complet al evenimentelor şi proiecţiilor este disponibil pe site-ul www.greentechfilmfestival.ro.  

GreenTech Film Festival este un concept lansat de Media Image Factory, agenție specializată în dezvoltarea proiectelor și inițiativelor cu impact social, iar această ediţie specială este sprijinită de: Ambasada Suediei la Bucureşti, Ambasada Novegiei la Bucureşti, Ambasada Finlandei la Bucureşti, Ambasada Danemarcei la Bucureşti, Institutul de Film Norvegian, Asociaţia Alucro, Every Can Counts România, Organizaţia ECOTIC.

 Parteneri: Cooperativa de Energie, România Sălbatică, Ştiinţă & Tehnică, Seneca Anticafe, Ashoka România, Seneca Ecologos, Editura Seneca, Asociaţia Greenitiative, Green Mogo, EcoProvocarea, Harta Reciclării, Recicleta, Kolektiv, Undesigned

 Parteneri media: Vice, Agerpres, Ziare.com, Business24, GreenReport, Iqads, AARC.ro, Filme-carti.ro, Movie News, Infomediu Europa, PR Wave, Cinefan, Stiri.ONG, Modernism

 Contact presă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. & Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facebook: https://www.facebook.com/greentechfilmfestival/                                                     

Instagram: https://www.instagram.com/greentechfilmfestival/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC88M5IQNWwJOjh1gi9Ea_yQ

Acţiunea lansată de Asociaţia Alucro şi Every Can Counts, cu sprijinul GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling, a atras în echipa Naţionala de Reciclare români din 10 oraşe, care au colectat 64.889 doze din aluminiu şi PET-uri.

 

În perioada 28 septembrie – 29 octombrie 2020, Asociaţia Alucro, organizaţie care desfăşoară în România programul european Every Can Counts, a organizat o caravană dedicată colectării dozelor din aluminiu şi sticlelor din plastic în oraşele Tulcea (28-30 septembrie), Iaşi (1-3 octombrie), Suceava (4-6 octombrie), Bacău (7-9 octombrie), Sibiu (12-14 octombrie), Oradea (15-17 octombrie), Turda (18-20 octombrie), Târgu Mureş (21-23 octombrie), Constanţa (24-26 octombrie) şi Bucureşti (27-29 octombrie).

 

Lansată cu invitaţia adresată locuitorilor din aceste oraşe de a se alătura în crearea unei echipe naţionale de reciclatori activi, campania Naţionala de Reciclare s-a bucurat de un răspuns pozitiv al românilor şi a făcut ca în cele 30 de zile să fie colectate 43.253 doze din aluminiu şi 21.636 PET-uri. Echipa care a colectat cele mai multe doze din aluminiu fost cea a oraşului Turda, cu o cantitate de 12.052 doze, urmată de Bucureşti (5702 doze), Constanţa (5526) şi Suceava (5425). În ceea ce priveşte cea mai mare cantitate de PET-uri, oraşul Tulcea a obţinut cele mai bune rezultate, cu 3781 sticle colectate, urmat de Târgu Mureş (3130).

 

Desfăşurată în parteneriat cu GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A., Can Pack Recycling, şi cu sprjinul primăriilor şi agenţiilor judeţene de protecţia mediului, campania Naţionala de Reciclare a însemnat un efort comun al organizatorilor şi al tuturor românilor pentru valorificarea materialelor reciclabile, conservarea resurselor şi păstrarea unui mediu curat.

 

„Studiul derulat la iniţiativa Every Can Counts Europa a arătat intenţiile pozitive al românilor în ceea ce priveşte reciclarea, şi anume că 97% dintre români vor să facă mai mult când vine vorba de reciclare. Campania Naţionala de Reciclare este pentru noi o confirmare a acestor rezultate şi a faptului că cele mai bune rezultate se obţin printr-un efort comun.” Declară Adina Magsi, Director General Asociaţia Alucro – Every Can Counts România

 

Un rezumat video al campaniei Naţionala de Reciclare poate fi urmărit pe canalul de Youtube Every Can Counts România - https://www.youtube.com/watch?v=F7R2HLe1T8U.

 

SELECŢIONERI: Asociaţia Alucro, Every Can Counts România

ANTRENORI PRINCIPALI: GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling

SUPORTERI LOCALI: Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Suceava, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Târgu Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Soma, Salubris

SUPORTERI MEDIA: INFOMEDIU EUROPA

Mircea Fechet este noul ministru al mediului, apelor și pădurilor. Decretul de numire a fost semnat astăzi de Președintele României, Klaus Iohannis. Evenimentul de predare-primire a mandatului de ministru a avut loc astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, în prezența fostului ministru al mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe.

Sunt convins că prioritățile din domeniul managementului deșeurilor, calității aerului sau pădurilor vor fi rezolvate și cel mai important, îmi doresc să demonstreze, ca ministru, că toate aceste proiecte începute împreună cu sprijinul Guvernului, își vor regăsi finalizarea în bunăstarea cetățenilor acestei țări. Îi doresc domnului Mircea Fechet mult succes în mandatul de ministru al mediului, apelor și pădurilor, a declarat Costel Alexe, fostul ministru al mediului, apelor și pădurilor.

Decizia acestei numiri a fost luată în contextul vacantării funcției, după ce Costel Alexe a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Iași, la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

”Am făcut o echipă excelentă cu ministrul Costel Alexe și, ca atare, în lunile care urmează, voi continua tot ceea ce am început împreună. Printre prioritățile mele ca ministru al mediului, apelor și pădurilor se află și sistemul garanție-returnare. Aceasta este modalitatea prin care Ministerul Mediului va face ca România să se transforme din țara gunoaielor depozitate, în țara reciclării. Avem astăzi aproximativ 6 miliarde de recipiente: PET-uri, doze de aluminiu, sticle care ajung cu precădere în gropile de gunoi. După intrarea în vigoare a sistemului garanție-returnare, ne vom asigura că, pe de-o parte, nu vom mai consuma resurse naturale, vom asigura locuri de muncă, iar statul român nu va avea decât de câștigat. Săptămâna viitoare vom publica pe site-ul ministerului proiectul de HG pentru sistemul garanție-returnare. La Programul Rabla pentru Electrocasnice vom veni cu o noutate: vom suplimenta cele 7 categorii pe care astăzi le avem în dezbatere publică, cu posibilitatea achiziției de tablete și laptopuri. Astfel, vom încuraja românii să renunțe la vechile echipamente electrice, care sunt mari consumatoare de energie și să achiziționeze echipamente  noi, cu o clasă energetică superioară, care va conduce la o factură mai mică la curent”, a declarat Mircea Fechet.

Demnitarul a făcut precizări cu privire la programele Casa Eficientă Energetic și Programul pentru Iluminatul Public: ”Mai mult de 11200 de români au aplicat deja pentru Casa Eficientă Energetic. Asta înseamnă maxim 15000 de euro pe care statul român îi decontează atunci cand cetățenii doresc să își eficientizeze energetic casa. Ne propunem să evaluăm foarte repede toate aceste cereri de finanțare pentru ca românii să se poată bucura de beneficiile acestui program cât mai repede. Totodată, la Programul pentru iluminatul public, o altă premieră realizată în mandatul ministrului Costel Alexe este că, mai mult de 1000 de primării au aplicat pentru finanțare de la AFM, fiind evaluate deja peste o treime din aplicațiile depuse”.

Mircea Fechet a ocupat, începând cu 30 noiembrie 2019 și până astăzi, poziția de secretar de stat pentru mediu în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Mircea Fechet a condus timp de un an activitatea a trei structuri importante din cadrul instituței: Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării, Direcția Managementul Deșeurilor și Direcția Situri Contaminate și Substanțe Periculoase.

 • Campania Naţionala de Reciclare s-a adresat celor aproape 2 milioane de locuitori din cele 5 oraşe în caravana a reuşit să ajungă până în prezent - Tulcea, Iaşi, Suceava, Bacău şi Sibiu, unde s-au colectat 12.398 doze din aluminiu (190 kg) şi 11.059 PET-uri (371 kg). Au fost premiaţi 319 campioni ai reciclarii, iar mesajul a ajuns la aproximativ 14.000 de persoane care au tranzitat zona în care a fost amplasată caravana. În mediul online, mesajul a ajuns la 193.000 de persoane.
 • Reciclarea dozelor şi a sticlelor din plastic continuă în oraşele Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Constanţa şi Bucureşti;
 • Campania este derulată de Asociaţia Alucro şi Every Can Counts România, în parteneriat cu GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling, cu sprijinul autorităţilor locale;

 

Naţionala de Reciclare, campania prin care Asociaţia Alucro îşi propune să mobilizeze publicul din România să recicleze doze din aluminiu şi sticle din plastic, a ajuns până acum în cinci oraşe din ţară - Tulcea, Iaşi, Suceava, Bacău şi Sibiu -  unde au fost colectate 12.398 doze din aluminiu (190 kg) şi 11.059 PET-uri (371 kg). În aceste oraşe au fost premiaţi 319 campioni ai reciclarii, iar mesajul a ajuns la aproximativ 14.000 de persoane care au tranzitat zona în care a fost amplasată caravana. În mediul online, mesajul a ajuns la 193.000 de persoane. Campania a debutat pe 24 septembrie 2020 şi continuă până la finalul lunii octombrie. În perioada 15-17 octombrie, caravana campaniei va staţiona în Centrul Civic din oraşul Oradea (punct de reper zona de lângă Parcul 1 Decembrie), unde îi aşteaptă pe orădeni să depună materialele colectate, în intervalul orar 10.00-18.00, în schimbul cărora vor beneficia de premii.

 5 doze din aluminiu goale sau 20 PET-uri = o doză de bere Bergenbier, diverse sortimente

 • 10 doze din aluminiu goale sau 15 PET-uri = un recipient 4 compartimente
 • 15 doze goale sau 25 PET-uri = o pensulă alimentară din silicon
 • 20 doze goale sau 30 PET-uri = un curăţitor ceramic pentru legume
 • 25 doze goale sau 40 PET-uri = o cutie de alimente
 • 30 doze goale sau 60 PET-uri = o tavă cu bază detaşabilă
 • 40 doze goale sau 80 PET-uri = o tigaie dim. 24 cm
 • 45 doze goale sau 90 PET-uri = o tavă teflon
 • 50 doze goale sau 100 PET-uri = recipient apă formă de doză
 • 55 doze goale sau 110 PET-uri = o lingură cântar electronic
 • 60 doze goale sau 120 PET-uri = o sticlă cu bluetooth
 • 65 doze goale sau 140 PET-uri = un mixer vertical
 • 70 doze goale sau 160 PET-uri = un storcător de citrice
 • 75 doze goale sau 170 PET-uri = un set de 5 cuţite cu tocător
 • 80 doze goale sau 180 PET-uri = un mixer de mână

 

Naţionala de Reciclare este o iniţiativă a Asociaţiei Alucro, organizaţie care derulează în România programul Every Can Counts, sprijinită de GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling. Campania se desfăşoară cu sprijinul autorităţilor locale şi îşi propune să contribuie la conştientizarea importanţei colectării şi reciclării dozelor din aluminiu şi a PET-urilor, cât şi să creeze o comunitate activă şi înclinată spre un comportament responsabil faţă de resursele de care dispunem. Campania va continua în oraşele Cluj-Napoca (18-20 octombrie), Târgu Mureş (21-23 octombrie), Constanţa (24-26  octombrie), Bucureşti (27-29 octombrie). Locaţiile de desfăşurare pentru fiecare oraş vor fi comunicate pe site-ul www.alucro.ro şi pe pagina de Facebook a evenimentului: Facebook.com/EveryCanCountsRomania.

  

SELECŢIONERI: Asociaţia Alucro, Every Can Counts România

ANTRENORI PRINCIPALI: GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling

SUPORTERI LOCALI: Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Suceava, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihior, Agenţia pentru Protecţia Mediului Târgu Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Soma, Salubris

SUPORTERI MEDIA: Infomediu Europa

Asociaţia Alucro, în parteneriat cu GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling lansează campania „Naţionala de Reciclare” prin care invită publicul din oraşele Tulcea, Iaşi, Suceava, Bacău, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Constanţa, Bucureşti să intre în echipă pentru reciclarea dozelor din aluminiu sau a sticlelor PET pe care le au acasă, în schimbul unor premii care pot fi folosite în beneficiul întregii familii.

 

În perioada septembrie – octombrie 2020, Asociaţia Alucro organizaţie care derulează în România programul Every Can Counts, împreună cu GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling, pornesc la drum prin ţara pentru a-i găsi  şi premia pe campionii reciclării dozelor din aluminiu şi sticlelor PET, în cadrul campaniei Naţionala de Reciclare. Campania se desfăşoară cu sprijinul autorităţilor locale, şi îşi propune să contribuie la conştientizarea importanţei colectării şi reciclării dozelor din aluminiu şi a PET-urilor, cât şi să implice oamenii într-un efort comun pentru binele mediului, la nivel de familie, de oraş şi naţional.

 

Primii campioni care au ocazia să debuteze în Naţionala de Reciclare sunt locuitorii oraşului Tulcea, unde caravana campaniei staţionează în perioada 28 – 30 septembrie 2020, în parcarea Hotelului Egreta (Str. Păcii, Nr. 3), locaţie în care locuitorii oraşului sunt aşteptaţi să depună materialele colectate, în schimbul cărora vor beneficia de premii. Tulcenii pot descoperi mai multe despre ediţia din oraşul lor pe pagina de Facebook a organizatorilor: facebook.com/EveryCanCountsRomania.

 

Campionatul de reciclare va continua în oraşele Iaşi (1-3 octombrie), Suceava (4-6 octombrie), Bacău (7-9 octombrie), Sibiu (12-14 octombrie), Oradea (15-17 octombrie), Cluj-Napoca (18-20 octombrie), Târgu Mureş (21-23 octombrie), Constanţa (24-26  octombrie), Bucureşti (27-30 octombrie). Locaţiile de desfăşurare pentru fiecare oraş vor fi comunicate pe site-ul www.alucro.ro, cât şi pe conturile de social media.

 

Fiecare înscriere va fi recompensată conform tabelului de marcaj:

 • 5 doze din aluminiu goale sau 8 PET-uri = un recipient 4 compartimente
 • 6 doze din aluminiu goale sau 9 PET-uri = o doză de bere, diverse sortimente
 • 8 doze goale sau 11 PET-uri = o pensulă alimentară din silicon
 • 11 doze goale sau 14 PET-uri = un curăţitor ceramic pentru legume
 • 13 doze goale sau 17 PET-uri = o cutie de alimente
 • 18 doze goale sau 21 PET-uri = o tavă cu bază detaşabilă
 • 21 doze goale sau 24 PET-uri = o tigaie dim. 24 cm
 • 23 doze goale sau 27 PET-uri = o tavă teflon
 • 25 doze goale sau 30 PET-uri = termos în formă de doză
 • 28 doze goale sau 33 de PET-uri = o lingură cântar electronic
 • 31 doze goale sau 36 de PET-uri = o sticlă cu bluetooth
 • 34 doze goale sau 39 de PET-uri = un mixer vertical
 • 37 doze goale sau 42 de PET-uri = un storcător de citrice
 • 40 doze goale sau 45 de PET-uri = un set de 4 cuţite
 • 45 doze goale sau 50 de PET-uri = un mixer de mână

 

Publicul adult, preocupat nu doar de reciclare, ci şi de sport, va putea să ia parte şi la jocuri interactive la poarta de fotbal instalată în locaţia de desfăşurare. În schimbul unui bilet simbolic de participare de  5 doze goale, fiecare participant va putea executa 5 şuturi la poartă şi va avea şansa să primească pe loc un six pack de bere, dacă înscrie minimum 3 goluri.

 

„În contexul actual, când resursele sunt limitate şi depinde exclusiv de fiecare din noi să acţionăm cu responsabilitate, ne-am propus să aducem reciclarea în prim plan într-un mod plăcut, distractiv care să genereze o atitudine proactivă faţă de ambalajele produselor pe care le folosim în mod frecvent. Astfel, ne-am propus ca echipa să se mărească cu fiecare oraş în care ajungem, iar la final, cu sprijinul antrenorilor şi suporterilor locali, ţara să devină Naţionala de Reciclare.” Declară Adina Magsi, Director General Asociaţia Alucro

 

„Ca de fiecare dată, suntem încântaţi să fim parte dintr-un proiect ce își are ca scop educația pe colectarea selectivă a deșeurilor, iar acest tip de proiecte, pe care le desfăşurăm alături de partenerii noştri, reprezintă una dintre priorităţile majore pe termen lung. Dorim să atragem publicul către o direcție sustenabilă și să fim parte din schimbarea de mentalitate.

Am observat din proiectele desfășurate o creștere a nivelului de proactivitate când vine vorba de colectarea separată a deşeurilor. De la început noi ne-am asumat rolul de a educa din punct de vedere ecologic și de a informa corespunzător participanții la evenimente cu privire la importanța colectării separate a deșeurilor și diminuarea impactului negativ de mediu.” Declară Adela Lazăr, Președinte GreenPoint Management

“Ne bucurăm să fim partenerii Asociației Alucro pentru o nouă inițiativă menită să crească gradul de conștientizare și încurajare a colectării selective. Este încă un pas important în direcția însușirii unui comportament responsabil față de mediu și față de ceea ce lăsăm după noi, pentru generațiile viitoare, obiectiv pe care Coca-Cola HBC România și l-a asumat de ani buni, prin intermediul programelor educaționale pe care le dezvoltă sau susține alături de parteneri. Credem în filozofia “După noi, strângem tot noi” și facem tot ce ne stă în putință ca acest crez să fie îmbrățisat de cât mai mulți dintre români. Pentru că fiecare ambalaj colectat separat si reciclat ne aduce mai aproape de mediul curat și sănătos în care ne dorim cu toții să trăim” a declarat Alice Nichita, Public Affairs and Communication Manager Coca-Cola HBC România.

 

SELECŢIONERI: Asociaţia Alucro, Every Can Counts România

ANTRENORI PRINCIPALI: GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling

SUPORTERI LOCALI: Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Suceava, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Agenţia pentru Protecţia Mediului Oradea, Agenţia pentru Protecţia Mediului Târgu Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Soma, Salubris

Miercuri, 09 Septembrie 2020 21:32

Scrisoare deschisă - ASOCIATIA OIREP AMBALAJE

În atenția: Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban
Domnului Ministru Costel Alexe, Ministerul Mediului, Apelor si PădurilorScrisoare deschisă
Analizând informațiile publice din ultimii 5 ani referitoare la gradul de îndeplinire a obiectivelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje, nivelul investițiilor în infrastructura de colectare separată și modul de operare a acestei infrastructurii (http://www.anpm.ro/raport-de-mediu), desprindem o singură concluzie: România înregistrează o stagnare a performanței în colectarea separată de la populație, ceea ce afectează semnificativ îndeplinirea obiectivelor de reciclare.

Unde ne aflăm

Cadrul legislativ este foarte larg, destul de des modificat și echivoc, afectând astfel unul din pilonii de bază ai unor întreprinderi de succes – predictibilitatea. In mod firesc, modificarea actualului cadru legislativ ar trebui să fie făcuta în așa fel încât să creeze condițiile pentru creșterea gradului de predictibilitate și credibilitate a activității de colectare si reciclare a deșeurilor de ambalaje, simplificarea modului de lucru și eficientizarea costurilor de gestionare și respectiv, asigurarea unei tranziții de succes către economia circulară.
Din păcate, prin publicarea Ordinului nr. 1555/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, nu doar ca nu va fi înregistrată o performanță a sistemului de gestionare a deșeurilor, ci sunt create și premisele pentru încălcarea principiilor și prevederilor legislației europene si naționale din domeniul gestionarii deșeurilor de ambalaje.
Conform principiilor enunțate în Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, „Cerințele generale minime ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile din domeniul comerțului electronic, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne”.

Prin punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 1555/2020, principiile enunțate mai sus sunt încălcate în mod flagrant, sistemul de gestionare a deșeurilor aflându-se în fața unui iminent blocaj.
Mai mult decât atât, implementarea Anexei 1 a Ordinului 1555/2020, care în această formă, presupune alocarea de puncte pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina OIREP, indiferent cum va fi stabilit punctajul, va determina un comportament operațional diferențiat al acestora în raport cu același set de obligații.
Astfel, vor apărea dezavantaje competiționale între OIREP-uri prin aceea că punctajul minim va putea fi realizat prin asumarea în mod intenționat şi anticipat a nerealizării tuturor obligațiilor, ceea ce va permite dobândirea unor avantaje financiare necuvenite care se vor reflecta:
- într-o politică competițională incorectă prin modul de stabilire a tarifelor în relația cu producătorii şi importatorii de bunuri ambalate introduse pe piața națională;
- într-o practică neunitară atât în relația cu autoritățile publice locale (UAT/ADI) cât şi cu operatorii economici autorizați pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje (colectori, sortatori, reciclatori), ceea ce va conduce la disoluția principiilor şi obligațiilor stabilite prin legislația comunitară și națională.
Altfel spus, ordinul acordă în fapt, posibilitatea unui OIREP de a încălca sau de a nu respecta cu bună știință o parte din obligațiile legale, fără a suporta vreo sancțiune, ceea ce poate conduce la o conduită diferită a OIREP-urilor și implicit la destabilizarea mediului competițional și a însăși domeniului de gestionare a deșeurilor de ambalaje, deturnând astfel tocmai scopul primordial al protejării mediului înconjurător.
Totodată, prin instituirea unei proceduri de retragere a licenței de operare în baza unui punctaj oferit conform grilei și prin stabilirea unui prag de 80 de puncte pentru menținerea acesteia, este deturnat scopul obligațiilor stabilite în sarcina OIREP și anume de funcționalitate a sistemului răspunderii extinse a producătorului în conformitate cu condițiile minime de instituire a schemelor de răspundere extinsă a producătorului stabilite prin art. 8a din Directiva nr. 2008/98/CE.
Prin acordarea de punctaje pentru respectarea obligațiilor, OIREP are posibilitatea nerespectării anumitor obligații fără sa ii fie retrasă licența de operare. Printr-o astfel de posibilitate, normele juridice imperativ prohibitive care stabilesc obligații sunt transformate în simple recomandări.
Concluzionând, aplicarea acestui OM va conduce la o concurență neloială la nivelul OIREP care se va reflecta nemijlocit asupra producătorilor, conducând la discrepanțe majore și contravenind prevederilor Directivei.

Ce putem face:
1. Purtarea unui dialog constructiv care să conducă la stabilirea unor prevederi legislative adecvate și care să dea posibilitatea funcționării corecte a schemelor de răspundere extinsa a producătorilor.
Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile prevede, la art. 8a, alin. (6) „Statele membre asigură un dialog regulat între părțile interesate pertinente, implicate în punerea în aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, inclusiv între producători și distribuitori, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, autoritățile locale, organizațiile societății civile și, dacă este cazul, actorii economiei sociale, rețelele de reparare și reutilizare și operatorii care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare”.
Menționăm faptul că, pe tot parcursul procesului de modificare a acestui act normativ și nu numai, membrii asociației noastre au fost implicați activ, punând la dispoziția ministerului si participând la dezbaterile organizate cu puncte de vedere si propuneri rezultate din realitatea gestionarii deșeurilor de ambalaje in Romania si din dorința ca legislația sa aducă acele clarificări care sa ajute la îndeplinirea obiectivelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje, eforturi fără rezultat, propunerile Asociației nefiind luate în considerare.
2. Eliminarea Anexei 1 la Ordinul nr. 1555/2020.
Soluția de principiu adoptată de legiuitor nu este oportună și contravine din punct de vedere al legalității sale cu normele juridice primare ȋn vigoare și superioare ca, acte normative de ordin superior (Legea nr. 249/2015, Legea nr. 211/2011, OUG nr. 196/2005 - cu modificările și completările ulterioare).
3. Modificarea prevederilor Legii nr. 249/2015.
Retragerea licenței de operare nu poate fi dispusă în baza unei grile de evaluare subiectivă a îndeplinirii/neîndeplinirii obligațiilor OIREP.
În concluzie, vă solicităm suspendarea de urgență a aplicabilității Ordinului nr. 1555/2020 și deschiderea unei serii de întâlniri și dezbateri deschise pentru adoptarea unor norme legislative adecvate, care să transpună în mod corespunzător directivele europene și care să permită în mod real gestionarea mai eficientă a deșeurilor de ambalaje și implicit creșterea gradului de îndeplinire a obiectivelor din acest domeniu.

Despre Asociatia OIREP AMBALAJE
Organizație profesionala, neguvernamentala, non-profit, apolitica si independenta, care urmărește promovarea intereselor membrilor in contextul desfășurării activității specifice acestora in domeniul gestiunii ambalajelor si deșeurilor de ambalaje, in raport cu autoritățile romane si ale Uniunii Europene, vizând asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar si operațional pentru implementarea eficienta a Răspunderii Extinse a Producătorilor in deplina conformitate cu legislația națională si Directivele Europene in materie. Asociatia OIREP AMBALAJE are ca membri 12 din cele 13 OIREP care activează in baza licențelor de operare emise de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, cea de a 13-a organizație fiind in curs de aderare. Astfel, la aceasta data, Asociatia reprezintă practic toate organizațiile care implementează răspunderea extinsa a producătorilor (OIREP) in baza prevederilor Legii nr. 249/2015 si ale Ordinului nr. 1362/2018, iar membrii asociației gestionează o cantitate de o cantitate de aprox. 1,6 milioane tone de ambalaje (84% din cantitatea totala de ambalaje puse pe piață in Romania) si au o cifra de afaceri neta de peste 750 mil. lei.
Asociatia OIREP AMBALAJE
B-dul. Corneliu Coposu nr.6-8, Clădirea Unirii View, etaj 2, birou S-01, Sector 3, București
Telefon: 0755/781 736
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Către:

                       

Costel ALEXE – Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Dan-Catalin VATAMANU– Președinte, Administrația Fondului pentru Mediu

 

SCRISOARE DESCHISĂ

  PRIVIND BLOCAREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE PRIN NEACOPERIREA COSTURILOR DE GESTIONARE A AMBALAJELOR DIN DEȘEURILE MUNICIPALE CA URMARE A ADOPTĂRII ORDINULUI nr.1555/2020 CU ÎNCĂLCAREA PRINCIPIILOR LEGII nr.211/2011

      Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate managementul deșeurilor municipale, în calitate de asociație profesională de utilitate publică, în numele și pe seama celor 2552 de UAT-uri membre,  doresc să vă supună atenției o serie de neconcordante ce vor duce la întârzierea atingerii obiectivelor de reciclare prin blocarea activităților de colectare separată, sortare și balotare respectiv predare spre reciclare a cantităților de ambalaje din deșeurile municipale, urmare a adoptării de către Ministerul Mediului a Ordinului nr.1555/2020, act normativ ce vine în contradicție cu prevederile legislației primare, creând astfel premizele fraudelor în sistemul de raportare al deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, pierderi și penalități în bugetele locale.

 Ne întoarcem în timp la minciună, la cantități și obiective realizate în offshore Strehaia, la zecile de mii de tone raportate ca fiind predate lunar de cei 25-30 cetățeni gospodari ,,producători de ambalaje”  și evident la haosul de dinainte de apariția OUG 74/2018.

 Ne întrebăm dacă producătorii sunt în confort cu astfel de activități și dacă vor mai accepta astfel de practici puse în scenă de aceeași actori, pe banii și răspunderea producătorilor?

     Ultima săptămână a lunii august a adus două noutăți  în legislația deșeurilor prin adoptarea a două ordine ale ministrului mediului care au vizat pe de o parte modificarea Procedurii de autorizare a OIREP-urilor și pe de altă parte  reglementarea modului de utilizare a aplicației informatice de trasabilitate a deșeurilor - SIATD.

 Modificarea Procedurii de autorizare, avizare și retragere a dreptului de operare a OIREP-urilor

 Începând cu anul 2019 modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale a fost resetată prin impunerea, la nivel legislativ, a colaborării dintre autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor municipale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului - OIREP.

După un an de implementare a noului mecanism au fost indentificate o serie de probleme în derularea raporturilor dintre cele două entități, ceea ce a condus la nevoia de clarificare a cadrului legislativ incident. În acest context, Ministerul Mediului a apreciat oportună adoptarea  Ordinului 1555/2020 privind modificarea și completarea Ordinului nr.1362/2018.

Cu toate că Ordinul 1362/2018 nu vizează direct activitatea ADI-urilor, ci reglementează procedura de autorizare, avizare și retragere a dreptului de operare al OIREP-urilor, conținutul acestuia are interferențe directe asupra modalității de încheiere a contactelor/protocoalelor de colaborare și decontare a costurilor între OIREP-uri și ADI-uri, asupra modului în care părțile urmează să își asume drepturi și obligații corelative.

Pe de altă parte, din punct de vedere al ADI-rilor, activitatea specifică acestora este reglementată de prevederile Legii nr.51/2006, cu mod. și complet. ult., Legii nr.101/2006, cu mod. și complet. ult., O.U.G. nr.74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019, acte normative cu caracter general și special.

 În acest context este absolut necesar și obligatoriu ca orice prevedere a unui Ordin de ministru prin care se aprobă proceduri sau regulamente, atâta timp cât interferează activitatea ADI-rilor să fie în deplină consonanță cu actele normative speciale de reglementare.

 Asupra acestui aspect, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, în numele membrilor săi, respectiv Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din România care organizează, gestionează date și monitorizează activitatea de salubrizare în nu mai puțin de 2552 de unitărți administrative-teritoriale din țară, a sesizat în nenumărate rânduri factorii decidenți asupra necesității armonizării cadrului legislativ, astfel încât să fie protejat prioritar interesul public, iar măsurile adoptate să conducă la posibilitatea atingerii țintelor asumate prin Tratatul de aderare și, implicit, prin proiectele finanțate la nivel județean din fonduri europene nerambursabile. Vom expune în cele ce urmează câteva dintre aspectele deseori sesizate, care îngreunează activitatea ADI-urilor și care, prin adoptarea Ordinului nr.1555/2020 se vor acutiza.

 1.Un prim aspect care a născut divergențe încă de la apariția OUG nr.74/2018 a fost obligativitatea sau nu a ADI-urilor de a încheia contracte/protocoale de colaborare cu toate sau doar cu o parte dintre OIREP-urile licențiate, precum și modalitatea de alocare a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale în favoarea OIREP-urilor.

Pe de o parte OUG nr.74/2018 nu obligă ADI-urile să încheie protocoale de colaborare cu toate OIREP-urile licențiate, pe de altă parte Ordinul 1362/2018, chiar și după modificările aduse de Ordinul nr.1555/2020 art.I pct.4 obligă OIREP-urile să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale din întreaga arie geografică în care își desfășoară activitatea.

 Astfel, din acest punct de vedere, Ordinul nr.1555/2020 nu doar contravine prevederilor OUG nr.74/2018, dar nici nu clarifică obligativitatea, din punct de vedere al obligațiilor ADI-urilor de încheiere a contractelor/protocoalelor de colaborare cu toate OIREP-urile licențiate care își declară activitatea la nivelul ariei geografice gestionate de ADI.

 Alocarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prin accesul OIREP la cantitățile de deseuri colectate și sortate prin serviciile de salubrizare pare să fie soluționată prin introducerea obligativității OIREP de a afișa trimestrial pe site-ul propriu a cantităților contractate de ambalaje pe tip de material care devin deșeuri în fluxul municipal (pct. 17 lit.j1) și prin obligativitatea de a acoperii cu prioritate costurile nete pentru deșeurile gestionate prin serviciul de salubrizare pe baza ponderii (pct. 17 lit.q pct.i).

Pe de altă parte, era de așteptat ca prevederile Ordinului nr.1555/2020 să clarifice și inadvertența dintre pevederile art.17 lit.q pct.i  referitoare la acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare în limita cantităților de de ambalaje devenite deșeuri în fluxul municipal preluate prin contract de la operatorii economici responsabili cu prevederile art.12 alin.8 din Legea nr.211/2011  potrivit căreia producătorii sau OIREP-urile trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite, pentru a evita astfel sincopele apărute în preluarea cantităților la solicitarea ADI-urilor motivat de faptul că au fost atinse cantitățile preluate prin contract, situație care însă nu a fost tranșată.

 2. În ceea ce privește problema legată de acoperirea anumitor categorii de costuri, modificările aduse prin Ordinul 1555/2020 nu au clarificat aspectele referitoare la costurile cu gestionarea datelor, costuri pe care ADI-urile le au în procesul de validare a datelor și monitorizare, respectiv costurile definite ca fiind de raportare.

 Cu toate că FADI a solicitat în perioada de dezbatere publică în mod expres acest lucru elaboratorul actului normativ nu a ținut cont de poziția FADI. Mai mult, modificările introduc prevederi exprese de acoperire a costurilor de raportare pentru agenții economici colectori autorizați, ceea ce conduce la aprecierea că se crează astfel un dezechilibru în piața gestionării deșeurilor de ambalaje si crează un avantaj competitiv în favoarea colectorilor autorizați.

 Mai mult, excluderea costurilor de raportare ale ADI-urilor din categoria costurilor care pot fi solicitate producătorilor, contravine prevederilor art.12 alin.5 lit.g pct.iii din Legea nr.211/2011 așa cum aceasta a fost modificată și completată prin OUG nr.74/2018 care prevede acoperirea costurilor de colectare și raportare a datelor fără a limita la alocarea acestor sume doar în favoarea colectorilor autorizați.

 Trebuie menționat că în dialogul FADI cu OIREP acestea nu au negat legitimitatea acoperirii acestor costuri, dar au exprimat necesitatea de a se preciza mult mai explicit acest lucru în legislație, fapt care, deși solicitat expres, nu a fost reglementat.

 Prin includerea în categoria costurilor care pot fi acoperite de OIREP, a celor care se referă la costurile de raportare și colectare a cantităților de deșeuri de ambalaje care provin de la populație, a colectorilor autorizați alții decât salubristi, precum și pentru deșeurile de ambalaje din sistemul HORECA, se redeschide piața pentru acești colectori. Efectul va fi, din nou, furtul de materiale din containerele stradale și deteriorarea infrastructurii, chiar dacă în mod teoretic există o cerință cu referire la aceștia și cantitătile care pot fi colectate sunt limitate așa cum se precizează la pct.21 lit.a1). Este adevărat că în localitățile unde autoritățile locale nu sunt implicate, în condițiile de exclusivitate a salubriștilor au existat cantități de deșeuri de ambalaje care nu au fost gestionate și în acest fel pierdute din înregistrări.

 Considerăm că în condițiile unui control riguros toți operatorii economici din lanțul deșeurilor ar trebui sa fie protejati de o concurență neloială, dar suntem conștienți că o capacitate limitată a organismelor de control și uneori lipsa de interes nu vor face decât să ne întoarcem într-o oarecare măsură la situație la care am mai asistat în trecut. Un sistem eficient nu poate funcționa decât în condițiile unei implementări corecte și coerente, însoțită de un sistem de control pe lanț de la generare , colectare și până la reciclare/valorificare.

 3. O altă modificare adusă de prevederile Ordinului 1555/2020 cu hetor asupra ADIurilor este cea care se referă la costurile pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului. Noile prevederi aduc câteva detalii cu privire la unele categorii de cheltuieli, cum sunt proiectele pilot pentru stimularea colectării separate, inclusiv infrastructura necesară derulării acestor proiecte și, în plus, elimină limitarea la 40 lei/tonă a sumelor care pot fi alocate pentru cheluieli cu comunicarea. În acest mod costurile pot să fie adaptate la nevoile identificate, astfel încât să fie crescute dacă este cazul, pe baza unor programe anuale sau, dimpotrivă, OIREP-urile pot limita, din varii motive, acoperirea acestor costuri.

 Concluzionând impactul adus de Ordinul nr.1555/2020 asupra activității ADI-urilor, putem sintetiza următoarele:

 -deși sesizat în nenumătare rânduri de către Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară în numele a 2552 unități administrative-teritoriale, Ministerul Mediului nu a ținut cont de aspectele argumentat invocate, acutizând practic problematica, stringentă la acest moment, de nepreluare de către OIREP-uri a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale gestionate prin serviciile de salubrizare;

 -la un an de la modificarea legislației primare (Legea nr.211/2011, Legea nr.249/2015), legislația secundară (Ordinul nr.1362/2018 modificat prin Ordinul nr.1555/2020) contravine prevederilor legislației primare și, mai mult, conduce la crearea de avantaje economice în favoarea unor actori din lanțul de gestionare al deșeurilor de ambalaje prin acoperirea doar în favoarea acestora a costurilor de gestionare și raportare a datelor, deși activitate similară și mult mai amplă raportat de aria foarte mare de acoperire și cantitatea datelor gestionate, desfășoară și ADI-urile sau unitățile administrativ-teritoriale acolo unde nu există ADI-uri;

 -inexistența unui cadru legislativ unitar de colaboare între ADI-uri și OIREP-uri, deși au fost formulate și transmise propuneri de agreere a unei proceduri de încheiere a contractelor de colaboare și raportare unitară a datelor, aplicabilă la nivelul tuturor ADI-urilor și OIREP-urilor;

 -riscul de neacoperire a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale ca urmare a refuzului de preluare de către OIREP-uri a cantităților din fluxul municipal, situație ce va putea determina, pe viitor, ca ADI-rile să procedeze la gestionarea separată a acestora, prin cumularea cantităților procesate, punerea lor direct la dispoziția producătorilor în vederea îndeplinirii țintelor de reciclare și implicit diminuarea costurilor acestora cu sumele percepute de OIREP pentru costurile administrative.

             Introducerea sistemului de trasabilitate SIATD gestionat de către AFM

 Un sistem de gestionare a trasabilității deșeurilor de ambalaje mult așteptat este în sfârșit lansat odată cu adoptarea Ordinului nr 1595/2020 de aprobare a instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, în vederea monitorizării și verificarea corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. ADI-urile fac parte din categoria utilizatorilor SIATD așa cum este prevăzut la art.2 alin. (1) lit.b). Pentru a exercita obligațiile care decurg trebuie făcuți câțva pași importanți. Primul pas se referă la obținerea unui certificat calificat pentru semnătură electronică urmat de înrolarea în SIATD în baza unei cereri de înrolare. Încărcarea de informatii, date si documente se poate face numai de către reprezentantul legal și de către împuternicitul reprezentantului legal în baza unei împuterniciri notariale. Pot să fie mandatați mai multi utilizatori, caz în care este nevoie de cate o împuternicire pentru fiecare persoană mandatată. Cererile de înrolare se pot transmite începând cu data de 15 septembrie 2020, așa încât până la această dată se poate decide la nivelul fiecarui ADI cine va fi mandatat ca utilizator și se pot obține împuternicirile notariale pentru fiecare dintre aceștia.  Următorul pas este transmiterea cererii de înrolare și ulterior generarea unui cont de acces în SIATD. Utilizarea acestui sistem de trasabilitate are ca scop transparența datelor pe fluxul deșeurilor de ambalaje, cu validare pe lanț așa încât să fie evitate orice posibile fraude sau duble raportări. Sistemul va genera documentele de transport care însotesc deșeurile atât pe teritoriul național respectiv Formularul de Încarcare – Descărcare, cât și Anexa VII, document care însoțeste transferurile de deșeuri în afara teritoriului național. Fiecare utilizator care preia deșeuri de ambalaje are obligația de a confirma cantitatea brută și netă a transportului prin validarea unor coduri unice de tranzacție. Tinând cont de acest lucru cel mai important pe traseul deșeului este ca fiecare deținător să se asigure că cel care primește deșeurile este înrolat în SIATD precum și mai departe pe lanț până la reciclare și valorificare. Finanțarea costurilor de gestionare de către OIREP se face numai după validarea pe lanț a fiecărei cantități de deșeu de ambalaj, așa încât este necesar să se cunoască cu cât mai mare exactitate care va fi parcursul deșeului și este de preferat ca parcursul acestuia sa fie cât mai scurt. Acoperirea costurilor nete și a costurilor pentru serviciile suport (gestionare date si comunicare) începând cu anul 2021 sunt condiționate de utilizarea SIATD așa încât este de dorit ca fiecare dintre utilizatori să se înroleze cât mai curând și să fie agreat modul de lucru în aceste noi condiții. Deși salutară inițiativa Ministerului de adoptare a instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, așa cum se poate observa din procedura de lucru expusă anterior în mod succinct, aceasta aduce noi activități și responsabilități crescute în sarcina ADI-urilor.

 Analizând în paralel cele două Ordine adoptate, nu putem înțelege poziția Ministerului Mediului de a nu acorda explicit și ADI-urilor dreptul de acoperire a costurilor de raportare, întrebându-ne retoric, oare ale cui interese sunt protejate?

Este greșit sau necesar să avem trasabilitate până la locul de generare?

 Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, în situația în care emitentul Ordinului nr.1555/2020 nu înțelege să procedeze la modificarea acestuia, își rezervă dreptul de a solicita anularea actului pe calea contenciosului administrativ.

 

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (F.A.D.I.)

A.D.I. SERVSAL ARGEȘ

A.D.I. ECODUNĂREA BRĂILA

A.D.I. ECOMANAGEMENT SALUBRIS CĂLĂRAȘI

A.D.I.S.I.M.D. COVASNA

A.D.I.G.D. ECODOLJ

A.D.I.S. IAȘI

A.D.I. ECOLECT MUREȘ

A.D.I. ECONEAMȚ

A.D.I.I.D.M. TULCEA

A.D.I. SALUBRIS DOLJ

A.D.I. DEȘEURI BISTRIȚA NĂSĂUD

A.D.I. SMID HARGHITA

A.D.I. ECO SIBIU

A.D.I. SIGD ARAD

A.D.I. DOBRAGEA

A.D.I.G.D. SUCEAVA

A.D.I.S.S.L. VÂLCEA

A.D.I. SALUBRITATE MEHEDINȚI

A.D.I. SALUBRIS ALBA

A.D.I. ECOMETROPOLITAN CLUJ

A.D.I. ISOMEDIU BRAȘOV

A.D.I. ECOSERV GALAȚI

A.D.I. M.D. TELEORMAN

A.D.I. SIGD HUNEDOARA

A.D.I. VRANCEA CURATĂ

A.D.I..SALUBRIZARE BACĂU

A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR

A.D.I. MANAGEMENT PENTRU UN JUDEȚ CURAT GIURGIU

A.D.I.D. TIMIȘ

A.D.I. G.I.D.M. MARAMUREȘ

A.D.I. PRAHOVA

A.D.I.S. GORJ

A.D.I.G.I.D.I. ILFOV

A.D.I.M.I.D. DÂMBOVIȚA

 

 

Pagina 3 din 28

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55