Politica de Confidentialitate RIM23SNI

Protectia datelor personale
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


1.Introducere
SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L este o societate comerciala cu răspundere limitată Aceasta notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru găzduit de domeniile infomediu.eu, reportereconomic.ro, ecoatitudine.eu, sacul-reciclabil.eu


2. Denumirea operatorului de date și a proprietarului website-ului
SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L este operator de date cu caracter personal și proprietara website-ului accesibil la una dintre următoarele adrese web:
www.infomediu.eu
www.ecoatitudine.eu


3. Activitatea noastră
Noi, la SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L, depunem toate eforturile pentru a oferi clienților și partenerilor noștri servicii de asistență și reprezentare juridică de cea mai înaltă calitate pentru afacerile lor.
În completarea serviciilor noastre și în scopul dezvoltării relațiilor de afaceri existente sau a unor relații viitoare, susținem și contribuim la o mai bună înțelegere a cadrului legal și depunem eforturi continue să vă informăm cu privire la aspecte juridice, economice sau de industrie relevante pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră. În acest sens, organizăm evenimente pentru clienți, contacte și parteneri și producem alerte, informări, newslettere, analize și alte materiale informative, atât cu privire la domeniile noastre de expertiză și interes cât și cu privire la activitatea noastră (denumite împreună „Serviciul de Informare”).


4. Datele personale pe care le prelucrăm
Colectarea datelor dumneavoastră personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a vă furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-ului nostru.
Datele personale pe care le prelucrăm pot include:
a. date de bază pentru identificare precum nume, prenume, titlul academic, titlul sau poziția, locul de muncă, relația cu altă persoană cu care avem o legătură stabilită (de exemplu, cu un angajat, cu un alt contact sau client, cu o persoană care a facilitat legătura noastră cu dumneavoastră);
b. date de contact, precum adresa fizică de serviciu sau, după caz, personală, adresa de email, număr de telefon;
c. cont bancar și alte informații financiare care ne permit desfășurarea relației contractuale de orice fel, atunci când există;
d. date pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm ca parte din procesul de cunoaștere a clientelei și de îndeplinire a obligațiilor legale privind prevenirea spălării banilor;
e. date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Serviciul de Informare, precum și cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi, inclusiv, dacă e cazul, date despre cerințe și nevoi speciale;
f. date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la unul dintre birourile noastre (inclusiv înregistrări video ale accesului în birou);
g. date tehnice (inclusiv adresa IP), cum ar fi informații despre vizitele dumneavoastră pe website-ul nostru sau în aplicații dezvoltate de noi sau accesări ale materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem electronic;
h. orice date pe care ați putea sa ni le puneți la dispoziție cu ocazia interacțiunilor cu noi.
De asemenea, dacă doriți să vă alăturați echipei noastre, vom procesa date necesare în procesul de recrutare, precum numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin documentele de aplicație, pe care ni le furnizați aplicând direct pe website, prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru sau prin e-mail. Vă rugăm să vedeți secțiunea dedicată de mai jos „Informații referitoare la procesul de recrutare” pentru mai multe detalii cu privire la procesul de recrutare.


5. Cum colectăm datele personale
Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice:
– prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia înregistrării la Serviciul de Informare sau cu ocazia accesării altor informații disponibile pe bază de înregistrare;
– atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre sau daca vă manifestați interesul de a fi angajat sau contractat de societatea noastră sau de a colabora cu aceasta, și
– în contextul unei întâlniri la un eveniment de afaceri (de exemplu, prin schimbul de cărți de vizită).


6. Temeiuri legale și scopurile prelucrării
Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale.
Desfășurarea relației contractuale cu clienții
În baza contractului încheiat cu dumneavoastră, în calitate de client al SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L vom prelucra toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru exercitarea profesiei și prestarea serviciului, în conformitate cu prevederile contractuale
Comunicări profesionale
Dacă ne sunteți client sau dacă ne-ați contactat în scop profesional , prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza interesului legitim de a vă transmite comunicări specifice Serviciului de Informare care sunt de interes pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră, inclusiv invitații la evenimentele noastre.
Atunci când vă abonați la Serviciul de Informare direct prin intermediul website-ului sau printr-o alta formă de solicitare directă, vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a putea furniza acele servicii la care ați solicitat abonarea.
Recrutare
Colectăm informații necesare în procesul de recrutare, pentru a putea evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L și în scopurile prezentate mai jos în secțiunea dedicată „Informații referitoare la procesul de recrutare”. Prelucrarea datelor personale în procesul de recrutare are ca temei legal executarea unui contract cu dumneavoastră, această prelucrare reprezentând faza precontractuală.
De asemenea, vom păstra evidența persoanelor care au participat la procesele de evaluare și a motivelor pentru care nu li s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată, pe baza interesului nostru legitim, în scopul eficientizării procesului de recrutare.


7. Informații referitoare la procesul de recrutare
Puteți aplica pentru o poziție în cadrul SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului nostru, prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea în format fizic la sediul nostru a aplicației dumneavoastră.
Atunci când aplicați prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului, vă vom solicita numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, precum și un CV și o scrisoare de intenție al căror format și conținut sunt lăsate la latitudinea dumneavoastră
Vom folosi datele dumneavoastră personale referitoare la procesul de recrutare pentru:
– a evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L
– a vă contacta cu privire la aplicația dumneavoastră,
– a administra procesul de recrutare,
– a vă contacta cu privire la posturile care devin disponibile ulterior și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit, și
– a avea evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care nu vi s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.


8. Durata de stocare
Dacă ați optat să primiți comunicări aferente Serviciului de Informare, vom stoca datele dumneavoastră pentru a vă furniza acest serviciu timp de 2 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu comunicările transmise. Apoi, după trecerea acestei perioade, vă vom solicita din nou consimțământul pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia în continuare de Serviciul de Informare.
Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de Serviciul de Informare și vă retrageți consimțământul, noi vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.
Datele personale colectate în procesul de recrutare și utilizate cu scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioada de 10 ani de la momentul la care ați aplicat la SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.


9. Persoane terțe
Ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.
In cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta masurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.
Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară, furnizori de soluții de management al contactelor sau organizatori de conferințe. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.


10. Securitatea datelor personale
Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.
Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.


11. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale
Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:
1. Dreptul de acces la datele personale.
2. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:
a. contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm;
b. prelucrarea datelor personale este ilegală,
c. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
d. vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:
– adresa de e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
– telefon: +40720882855
Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.
În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți adresa și instanțelor de judecată.
Acord privind fotografierea, înregistrarea video și audio, utilizarea şi procesarea imaginilor fotografice, înregistrărilor audio şi video.
Pentru buna comunicare şi promovare a evenimentului organizat de SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L avem nevoie de materiale documentare tip fotografie şi/sau filmare. Vă cerem acordul ca dumneavoastră ("Subiectul") să puteți apărea în fotografiile şi filmările scurte ("Datele") pe care le vom face în cadrul evenimentului nostru.


I. Scopul în care va fi utilizat consimţământul
Fotografiile şi înregistrările audio şi video care fac obiectul prezentei vor fi folosite strict în:
- desfășurarea activităților de marketing, de informare și promovare a evenimentului şi vor fi publicate pe: site‐ul www.infomediu.eu, paginile social media aferente organizatorilor (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube) și eventual în cadrul unor interviuri din media de specialitate scrisă,
- realizarea şi distribuirea către publicul larg a materialelor tipărite de prezentare şi promovare a evenimentului,
- realizarea şi distribuirea către publicul larg a materialelor audio şi video de prezentare şi promovare a evenimentului,
-transmiterea de către organizatori (SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L) a imaginilor subiectului către terţii în scopul exclusiv de realizare de materiale publicitare audio şi/sau video şi/sau presa scrisă în vederea promovării evenimentului.


II. Drepturile subiectului
Subiectul (dumneavoastră) este protejat de către Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul General privind protecția datelor) și are dreptul de a solicita în orice moment:
-Informarea și consultarea informațiilor vizate
-Actualizarea informațiilor vizate
-Ștergerea informațiilor vizate
-Restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate


III. Valabilitate
Prezentul consimţământ este valabil până la retragerea expresă a acestuia, în formă scrisă.
Subiectul îşi exprimă consimţământul in favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea neremunerată a imaginilor fotografice, înregistrărilor audio şi video ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice, înregistrărilor audio şi video în alte scopuri decât cele descrise mai sus pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alţi terţi decât cei menţionaţi este strict interzisă.
Am luat la cunoștință cele de mai sus.
Prin prezenta, declar că sunt de acord să fiu fotografiat/ă sau înregistrat/ă audio și video în timpul tuturor activităților derulate în cadrul evenimentului.


12. Modificări ale Notei de informare
Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta

Va mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55