Modelul olandez de management al crizelor

Modelul olandez de management al crizelor

Editorial realizat de Dr. Ing. Stelian DUDUȘ


Olanda a fost printre primele ţări care a început studierea metodică a termenului de criză precum şi modul de realizare a unui sistem de gestionare a acestora. A fost pus în funcţiune un sistem de management al crizelor cu următoarele caracteristici:

 • fiecare minister planifică măsuri şi asigură fonduri pentru managementul unei situaţii de criză specifice (de exemplu, Ministerul Afacerilor Externe – pentru crizele politice externe sau Ministerul Justiţiei – pentru combaterea terorismului intern), inclusiv pentru structurile subordonate;
 • fiecare minister are propriul Centru de operaţiuni pentru situaţii de criză;
 • Ministerul de Interne asigură coordonarea generală, printr-o structură de coordonare inter-ministerială;
 • Ministerul de interne asigură funcţionarea Centrului naţional pentru situaţii de criză;
 • administraţia publică locală îşi creează structuri similare cu cele ale ministerelor.

            Regula de bază urmărită pe parcursul derulării tuturor acţiunilor manageriale desfăşurate de structurile enumerate mai sus, este aceea ca orice tip de criză să fie rezolvată la cel mai scăzut nivel al administraţiei de stat.

 Gestionarea unei crize comportă parcurgerea următoarelor faze:

 • analiza riscurilor;
 • prevenirea;
 • planificarea intervenţiei;
 • organizarea intervenţiei;
 • coordonarea intervenţiei;
 • perfecţionarea mecanismelor de realizare a intervenţiei conform concluziilor rezultate din intervenţia anterioară.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55