Informare Despre Starea Asociației Respo DEEE

Informare Despre Starea Asociației Respo DEEE

Dragi membri și colaboratori ai Asociației Respo DEEE,

Dorim să vă ținem la curent cu ultimele evoluții din cadrul asociației noastre și să aducem clarificări cu privire la anumite aspecte din piață care pot afecta grav imaginea noastră.

În calitate de organizație dedicată gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), ne-am angajat ferm să respectăm toate obligațiile legale și să colaborăm strâns cu producătorii noștri afiliați.

Cu toate acestea, suntem acum într-un moment crucial al activității noastre, și ne-am simțit nevoiți să vă aducem la cunoștință anumite aspecte importante.

Context și Clarificări

Despre Asociația Respo DEEE:

Fondată în 2019, suntem o organizație de gestionare a DEEE autorizată conform OUG 5/2015 și Ordinul 1494/2016, funcționând sub licența emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Până în prezent, am reușit să atragem 348 de producători care au avut încredere în noi, pentru care le mulțumim și care ne-au transferat responsabilitatea gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice cu scopul realizării și îndeplinirii obiectivelor stabilite de legislația în vigoare.

Situația Actuală:

În contextul demersurilor inițiate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) privind aplicarea amenzii de 4 lei/kg, Asociația Respo DEEE a formulat, la data de 18.10.2023, o cerere de deschidere a procedurii insolvenței în formă generală, cu scopul de a prezerva activitățile specifice pe care le derulează în domeniul DEEE, pentru a-și respecta obligațiile asumate față de producătorii afiliați și pentru a continua parteneriatele asumate.

Subliniem că acest demers nu afectează producătorii noștri afiliați, iar responsabilitatea integrală revine asociației noastre.

Cererea noastră de deschidere a procedurii generale de insolvență va fi soluționată în data de 01.11.2023, și nu este o cerere de intrare în faliment.

Scopul nostru este să continuăm serviciile pentru care am fost înființați și autorizați.

Asigurăm producătorii și colaboratorii noștri că toate acțiunile noastre sunt inițiate pentru a ne apăra și a ne exercita drepturile legale, fără a prejudicia sau a avea repercusiuni asupra lor.

Provocări Întâmpinate în 2022

Pentru anul 2022, ținta minimă de colectare, conform reglementărilor actuale, a fost de 7438.03 de tone. Acest obiectiv de colectare pentru 2022 a fost dificil de atins din cauza lipsei deșeurilor, a infrastructurii adecvate și a schimbărilor economice majore.

 

Această situație se datorează următorilor factori:

1.  Insuficiența resurselor financiare

Tarifele pentru transferul de responsabilitate sunt foarte mici, în timp ce costurile pentru serviciile de gestionare a DEEE au crescut semnificativ, în mod deosebit cele pentru colectarea DEEE.

Pentru a putea atinge ținta menționată anterior, am fi avut nevoie de venituri de două-trei ori mai mari decât încasările din 2022. În încercarea de a preveni această situație, am majorat tarifele de două ori, dar acest lucru a condus la plecarea producătorilor către alte organizații cu tarife mai mici, determinând o scădere a încasărilor.

2. Lipsa deșeurilor din piață și a infrastructurii de colectare, ținta exagerată contestată de toate tarile membre UE.

Studiile efectuate în Europa și datele din piața românească a DEEE ne indică faptul că atingerea țintei de 65% din volumele medii introduse pe piață în ultimii 3 ani este dificil de realizat.

In 2021 doar 2, (Bulgaria si Slovacia) dintre cele 27 de state membre ale UE au atins această țintă, conform Eurostat.

România a raportat date doar pana la nivelul anului 2020, în condițiile in care situația generala a pieței economice s-a schimbat dramatic dupa acest an, datorită crizei sanitare Covid, efectelor războiului din Ucraina, creșterea ratei inflației.

În toată această perioadă, toate tarile membre UE au solicitat modificarea Directivei si recalcularea țintelor de colectare la realitățile prezente, insa Romania, desi nu a fost capabila sa faca raportările la zi, să implementeze infrastructura de colectare, sa transforme OUG 5/2015 in Lege care să transpună Directiva Europeană din 2012 insistă cu aplicarea acestei amenzi aberante contrare oricăror principii de piață.

3.  Fraudele extinse

Asociația noastră are și a avut toleranța zero față de frauda din sistem și am raportat fiecare incident similar autorităților competente, furnizând dovezi în acest sens. Cu toate acestea, nu am primit încă un răspuns din partea reprezentanților AFM, deși au competențe în această direcție.

Pe de altă parte, Directorul Executiv al AFM a afirmat public, într-o ședință a Comisiei de Mediu din Parlamentul României că au documentată o fraudă a sistemului DEEE pentru 30.000 de tone. Întrebările firești care reies sunt: cine a facut acest lucru si care sunt masurile legale luate de catre autoritati.

(https://www.youtube.com/watch?v=pRbBxOzjxhA min. 31)

Acțiunile noastre

Legislația prevedea pentru anul 2022 o contribuție de 4 RON/kg pentru diferența dintre ținta legală și cantitatea efectiv colectată, pe care OTR-urile trebuie să o plătească. Această valoare a dus la speculă si implicit la creșterea prețurilor serviciilor de colectare a DEEE pe piață. Aplicarea ei contribuie la impunerea de amenzi mult mai mari decât veniturile obținute, implicit la falimentul pieței de profil.

Noi am semnalat aceasta situație tuturor autoritarilor cu competente in domeniu, am avut discuții cu Ministrul Mediului, cu Președintele AFM si in cele doua comisii de mediu din Senat si Camera Deputaților din Parlamentul României. Mai mult am venit cu propuneri legislative in acest sens. Singurul rezultat a fost modificarea valorii amenzii de la 4 ron/kg la 2 ron/kg.

Facem precizarea că Romania este printre puținele țări care aplica o astfel de penalitate în condițiile în care ea ca stat nu și-a îndeplinit propriile obiective.

 

Trebuie menționat si faptul că fondurile colectate de OTR au o destinație foarte clar prezentata in art 33 si art 34 din OUG 5/2015, destinație care este comunicata consumatorului final la achiziție EEE, momentul in care plătesc aceste tarife.

Aceste tarife trebuie să acopere serviciile de colectare, reciclare și educare a pieței si nu amenzi/penalități/contribuții calculate fără susținere materială și financiară.

In anul 2023, reprezentanții AFM au realizat un control de fond, care a constat doar in calcularea valorii volumului de DEEE colectate in anul 2022 de către Asociatia Respo DEEE, pentru care au calculat in baza prevederilor art 9, alin 1, lit y, o contribuție in valoare de 24.017.412 RON. Această sumă a fost însoțită de penalități și dobânzi în valoare de 1.815.716 RON, peste contribuția inițială.

Pe întreg parcursul controlului nu s-a dorit o discuție despre disfunctionalitătile din sistem,

și nici despre cauzele care au dus la aceasta situație.

Date fiind încasările totale anuale, este foarte clară imposibilitatea de a se achita o astfel de contribuție/ amenda. Acest fapt a fost sesizat autorităților competente, dar nu am găsit înțelegere si am ajuns nevoiți sa căutăm soluționarea in tribunal, cu cheltuieli mari si in același timp să ne asigurăm o formă de protecție pentru a ne onora in continuare parteneriatele începute.

Cu toate acestea, vrem să subliniem că acțiunea noastră de cerere de deschidere a procedurii generale de insolvență este o procedură necesară continuării activității in acest context și nu un faliment asa cum au circulat mesaje in piața de profil.

Am depus eforturi considerabile pentru a corecta aceste probleme și ne-am adresat

autorităților cu propuneri concrete.

Vă asigurăm că orice informație contrară circulată este incorectă și ne aduce prejudicii serioase.

În aceste circumstanțe, solicităm celor care au inițiat aceste acțiuni să înceteze astfel de demersuri. Ne rezervăm dreptul de a ne adresa autorităților statului cu atribuții în acest domeniu pentru a investiga această situație.

Menționăm că suntem dispuși să furnizăm orice detaliu suplimentar și documentație pentru a susține afirmațiile noastre.

 

Vă mulțumim pentru atenție și înțelegere.

Cu sinceritate,
Presedinte al Consiliului Director
Cristian Ioan POCOL

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55