DESPRE POLUAREA MEDIULUI

DESPRE POLUAREA MEDIULUI

Editorial realizat de Dr. Ing. Stelian DUDUȘ

Conform Wikipedia, Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care afectează sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în care trăiesc).

Cauza fenomenului: deversarea de substanţe poluante în mediul aerian, marin şi terestru, creşterea globală a temperaturii, distrugerea stratului de ozon.

Predictibilitate: Predictibilitatea a jucat și joacă un rol extrem de important în procesul de dezvoltare a omenirii. La baza predictibilității stau reguli pe care noi toți trebuie să le acceptăm și să ne obligăm să le respectăm. În ceea ce privește poluarea, aceasta este  considerată şi raportată  la consumul  pe  cap de locuitor, astfel că în ţările în curs de dezvoltare ea este în creştere.

În continuare, prezentăm principalele elemente caracteristice ale fenomenului, în funcție de care putem face aprecieri asupra prezentului și dezvolta măsuri pentru viitor.

Factorii de vulnerabilitate:

 • industrializarea;
 • creşterea consumului pe cap de locuitor;
 • lacunele legislative în domeniu;
 • lipsa resurselor pentru contracarare;

Efectele:

 • distrugerea recoltelor agricole, pădurilor şi sistemului acvifer;
 • distrugeri materiale;
 • înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei;
 • răspândirea de germeni patogeni;
 • ridicarea nivelului mărilor;
 • schimbări climatice bruşte;
 • creşterea temperaturii;
 • reducerea imunităţii organismelor.

Măsurile de reducere a riscului:

 • stabilirea unor standarde de calitate a mediului;
 • promovarea de politici pentru protecţia surselor de apă;
 • reducerea folosirii pesticidelor;
 • plantarea de arbori;
 • reducerea ratei defrişărilor;
 • controlul producerii de aerosoli şi produselor cu freon.

Măsurile de pregătire specifice:

 • elaborarea unui plan de protecţie şi siguranţă a mediului la nivel naţional;
 • dezvoltarea de programe pentru protecţia mediului;
 • includerea problemelor de mediu în programele guvernamentale de dezvoltare.

Instrumentele de evaluare a impactului:

 • sisteme de supraveghere terestre şi aeriene;
 • teste de calitate a aerului, solului şi apei;
 • analiza evoluţiei climei;
 • supravegherea dezvoltării socio-economice.

Având în vedere că poluarea atmosferică reprezintă cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Uniunea Europeană, este determinant să dezvoltăm o atitudine responsabilă, având permanent în analiză elementele de mai sus.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55