DESPRE ALUNECĂRILE DE TEREN

DESPRE ALUNECĂRILE DE TEREN

Editorial realizat de Dr. Ing. Stelian DUDUȘ


Alunecările de teren reprezintă cel mai răspândit fenomen geologic.      

Principalele noțiuni tehnice ale acestui tip de dezastru sunt:

 • viteza de manifestare
  • lentă, cu viteza v < 0,6 m/an;
  • medie, cu viteză 0,6 m/an < v < 3 m/s;
  • bruscă, cu viteză v > 3 m/s.

În continuare, prezentăm principalele elemente caracteristice ale fenomenului, în funcție de care putem face aprecieri asupra prezentului și dezvolta măsuri pentru viitor.

 Cauzele generatoare:

 1. naturale:
  • factorii climato-meteorologici (precipitațiile, temperatura, fenomenul de inghet-dezghet, acțiunea vântului, seceta etc);
  • factorii biotici (vegetația, microorganismele care pot conduce la transformări chimice și electrice);
  • factorii mecanici naturali (eroziunea, prabușiri de grote, abraziunea, sufozia, exploziile din cauze naturale, mișcări tectonice, erupțiile vulcanice etc.);
 2. datorate unor activităţi umane (antropice):
  • activitățile de excavare necontrolată;
  • lucrări hidrotehnice sau de hidroameliorații
  • scurgerile de apă din rețelele hidroedilitare ce contribuie la modificarea regimului hidrostatic natural;
  • modificările care țin de scopul inițial de utilizare a diferitelor amplasamente;
  • construcția de clădiri lânga versanți
  • încărcările suplimentare ale masivelor de pământ;
  • vibrațiile, defrișări necontrolate;

 Modul de manifestare:

 • fără semne exterioare de manifestare;
 • cu semne exterioare de manifestare:
  • căderi de stânci,
  • crăpături şi fisuri,
  • ejectări de apă şi nisip,
  • tasarea construcţiilor.

Predictibilitate: frecvenţa de apariţie a fenomenului şi consecinţele generate de acesta se pot estima în zonele de.risc prin studiul zonei geografice (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie şi vegetaţie.

 Factori de vulnerabilitate:

 • clădiri construite pe versanţii dealurilor şi munţilor şi umpluturilor;
 • drumuri şi linii de comunicaţii în zone muntoase;
 • clădiri cu fundaţii slabe;
 • conducte aeriene sau îngropate;
 • necunoaşterea efectelor generate de acest hazard.

Efecte:

 • distrugerea sau avarierea construcţiilor de orice fel;
 • blocarea parţială sau totală a albiei unui râu şi crearea unei acumulări de apă cu pericol de inundaţie;
 • distrugerea sau avarierea reţelelor edilitare comunale (apă, gaze, canalizare etc.);
 • blocarea parţială sau totală a unor căi de comunicaţie (rutiere, feroviare etc.).

Măsuri de reducere a riscului:

 • realizarea hărţilor cu zone de risc;
 • realizarea unei legislaţii în domeniu;
 • asigurarea bunurilor şi persoanelor.

Măsuri de pregătire specifice:

 • educarea comunităţii posibil a fi afectată;
 • realizarea unui sistem de monitorizare, înştiinţare şi evacuare

Măsuri post-dezastru:

 • căutare-salvare;
 • asistenţă medicală;
 • adăpostirea de urgenţă a persoanelor sinistrate.

Instrumente de evaluare a impactului: echipe de experţi.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55