Imprimă această pagină
Miercuri, 21 Noiembrie 2018 10:30

NOI REGULI PRIVIND PROCEDURA PENTRU APLICAREA VIZEI ANUALE A AUTORIZAȚIEI DE MEDIU ȘI AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În data de 15 noiembrie 2018, a fost emis Ordinul nr. 1171 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Acest act normativ a fost adoptat ca urmare a recentelor modificări aduse Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 a Guvernului privind protecția mediului, prin care s-a condiționat valabilitatea autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu de obținerea de către beneficiarii acestora a vizei anuale. Anterior acestei modificări legislative, autorizaţia de mediu era valabilă 5 ani, iar autorizaţia integrată de mediu 10 ani. Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau agențiile pentru protecția mediului reprezintă autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind aplicarea vizei anuale. Prin excepție, Ministerul Mediului și, respectiv, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, emit aceste decizii pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care intră în sfera de competență a acestora. Obținerea vizei se va solicita în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua în care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu. Titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale, prin depunerea următoarelor documente: (i) cererea pentru aprobarea vizei; (ii) raportul anual de mediu, după caz; (iii) declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație. Autoritatea competentă pentru protecția mediului emite decizia privind aplicarea vizei anuale ca urmare a efectuării unei vizite de amplasament, în prezența titularului sau a împuternicitului acestuia. În cazul în care aceasta constată concordanța între autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și amplasament, se emite decizia de aplicare a vizei anuale. Dacă se constată existența unor neconcordanțe, se acordă titularului un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu, iar în cazul în care aceste corelări nu se efectuează în termenul stabilit, autoritatea va emite decizia de respingere a vizei anuale. Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice, fiind necesar ca titularii activității respective să reia procedura de autorizare pentru desfășurarea acesteia