Imprimă această pagină
Miercuri, 11 Iulie 2018 15:06

Ce se întâmplă cu deșeurile medicale periculoase generate de unitățile medicale?

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Deșeurile rezultate în urma activității medicale sunt în mare parte periculoase și au un regim special. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, circa 20.000 de tone de deșeuri medicale sunt generate anual de unitățile spitalicești de stat și private, adică aproximativ 3% din totalul deșeurilor periculoase colectate în România.

Necesitatea abordării corespunzătoare a  deșeurilor medicale este evidentă, orice scăpare putând avea un impact negativ semnificativ asupra mediului și asupra sănătății personalului medical sau a populației. Din acest motiv, colectarea, ambalarea, transporul și eliminarea deșeurilor medicale sunt riguros reglementate pe întregul lanț, de la generator (unitatea medicală) la procesator (partener extern specializat în eliminarea deșeurilor).


Deșeuri medicale care intră în categoria celor periculoase

Potrivit legislației în vigoare (OMS nr. 1226/2012), deșeurile medicale periculoase sunt reprezentate de:

Deșeurile înțepătoare-tăietoare, precum acele, seringile cu ac, branulele, cateterele, lamele de bisturiu, sticlăria de laborator, recipientele pentru vaccinuri etc.

Deșeurile anatomo-patologice, constând din organe umane și fragmente de organe, părți anatomice, lichide organice, material biopsic etc.

Deșeurile infecțioase, adică deşeurile care conţin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice (precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi), perfuzoare cu tubulatură, mănuşi, sonde şi alte materiale de unică folosinţă, comprese, pansamente etc.

Medicamentele citotoxice (citostatice)

Acizi, baze, solvenţi halogenaţi, alte tipuri de solvenţi, produse chimice organice şi anorganice, inclusiv produse reziduale generate în cursul diagnosticului de laborator etc.

Deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice, conținând aliaje cu plumb

Deșeuri medicale nepericuloase

Există două categorii de deșeuri medicale nepericuloase:            

Deșeurile de tip menajer generate de unitățile medicale, categorie care nu necesită un tratement special și este exceptată în cadrul discuției despre potențialul de pericol. Acestea sunt eliminate prin depozitare la groapa de gunoi.

O categorie specială, desemnată prin sintagma deșeuri medicale nepericuloase. Acest tip de deșeuri prezintă, totuși, diferite riscuri asociate. În această categorie intră:   

aparatele gipsate, lenjeria şi îmbrăcămintea necontaminate, scutecele de unică folosinţă provenite de la copii sau persoane vârstnice;

diferite chimicale, precum substanţele dezinfectante;

medicamente (altele decât citotoxicele/citostaticele).

 

Potrivit legii nr. 211/2011, anexa nr. 2, eliminarea tuturor tipurilor de deșeuri medicale, periculoase sau nepericuloase, trebuie să se facă fie prin sterilizare (tratament fizico-chimic), fie prin incinerare. Ulterior sterilizării sau incinerării, rezultatul acestor proceduri trebuie depozitat pe deponee conforme. Doar deșeurile de tip menajer generate de unitățile medicale pot fi depozitate final la groapa de gunoi fără a fi suspuse unui tratament special.

Dacă aceste reguli sunt neglijate în cazul deșeurilor medicale nepericuloase și acestea ajung direct la deponee, există riscul contaminării biologice a deponeelor și, decurgând de aici, pericolul contaminării pânzei de apă freatică. Medicamentele și substanțele dezinfectante sunt nocive pentru mediu și nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. În ceea ce privește scutecele provenite de la copii, vârstnici sau pacienți care au trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul sistemului urinar, acestea sunt contaminte cu fluide biologice, urină sau excremente și pot reprezenta pericol biologic, cu impact asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

Deșeurile medicale, indiferent dacă sunt periculoase sau nepericuloase, trebuie să urmeze un intinerar clar, în mai multe etape obligatorii.

 

Colectare și ambalare

Traseul corect al deșeurilor medicale trebuie să înceapă din spitale sau cabinete, responsabilitatea colectării separate a deșeurilor medicale, în funcție de natura acestora, revenindu-i fiecărei unități medicale în parte. Personalul desemnat să gestioneze deșeurile medicale are obligația de a le colecta separat, precum și de a nu amesteca diferite tipuri de deşeuri periculoase şi nici deşeurile periculoase cu cele nepericuloase. Potrivit legislației, unitatea medicală nu poate păstra mai mult de 48 de ore deşeurile medicale infecţioase în spaţiul de stocare temporară, cu excepţia cazului în care deşeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de +4ºC. În această situaţie, durata depozitării poate fi de maximum 7 zile.

 

Transport

După colectarea selectivă și ambalare, transportul deșeurilor medicale periculoase trebuie să fie realizat în condiții de securitate și de ambalare stricte. Aceste condiții sunt stabilite în Normele privind Transportul Deşeurilor periculoase pe Drumurile Publice, conform Convenţiei A.D.R. (Acordul european referitor la transportul mărfurilor și deșeurilor periculoase). Așadar, este necesar ca deșeurile să fie preluate de o companie autorizată în desfășurarea acestor activități. Potrivit legii, colectarea, procesarea şi eliminarea deșeurilor medicale periculoase trebuie făcute în maximum 24 de ore.

 

Incinerare sau sterilizare?

În funcție de natura deșeurilor medicale, acestea se elimină fie prin incinerare, fie prin sterilizare.

Incinerarea este singura metodă permisă în Uniunea Europeană pentru eliminarea deșeurilor anatomo-patologice și, de asemenea, a citostaticelor. Incineratoarele de deșeuri periculoase nu sunt poluante, fiind dotate cu sisteme automate de filtrare, neutralizare și monitorizare. Un incinerator emite într-un an echivalentul noxelor generate de două camioane cu remorcă.

Sterilizarea este recomandată și utilizată la nivel mondial pentru tratarea deșeurilor medicale infecțioase rezultate în urma activităților zilnice din unitățile medicale. Neutralizarea prin sterilizare termică distruge microorganismele în formă vegetativă şi sporii bacterieni în proporţie de 99,9%. Procesul presupune decontaminarea deșeurilor prin folosirea căldurii umede (abur saturat). Nu se produc modificări fizice și chimice și, prin urmare, nu sunt eliberate noxe în mediul înconjurător. În urma sterilizării rezultă un deșeu asimilabil fracției solide a deșeului menajer, inofensiv și inodor, care este depozitat pe deponee conforme sau se poate valorifica energetic.

 

 

Despre Stericycle România

Stericycle România este una dintre cele mai importante companii din domeniul managementului deşeurilor periculoase generate de sectoarele: farmaceutic, veterinar, industrial și medical. Cu investiţii de peste 30 milioane de euro în staţii regionale proprii de incinerare şi sterilizare a deşeurilor medicale, flotă proprie de transport autorizat şi o echipă de 300 de angajaţi, compania deţine experienţa, cunoştinţele şi resursele pentru a colecta, transporta și elimina deșeurile periculoase în condiții de maximă siguranță.

www.stericycle.ro