Imprimă această pagină
Joi, 17 Mai 2012 21:14

Emiterea certificatului de origine pentru biomasă

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Prin biomasă provenită din agricultură    şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, se înţelege fracţiunea biodegradabilă  obţinută din:

a) culturi de plante agricole şi non agricole energetice destinate producţiei de biomasă, utilizată în scopul producerii energiei electrice;

b) deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, pescuit şi de la prepararea şi procesarea alimentelor.

Certificatele de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, se emit de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

În sensul prezentării procedurii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) producători de biomasă obţinută din culturi energetice, denumiţi în continuare producători de culturi energetice - persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă   a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, care îndeplinesc prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 şi care înfiinţează culturile energetice;

b) producători de biomasă obţinută din deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, pescuit şi de la prepararea şi procesarea alimentelor, denumiţi în continuare generatori de deşeuri - operatorii economici care generează deşeurile prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordinul nr. 46/2012, rezultate din activitatea proprie.

Cătălin Gîscan - Avocat partener. Coordonator Departamentul de Autorităţi Publice, Utilităţi şi Mediu

Alexandru Sandu - Avocat colaborator senior

BOŞTINĂ & Asociaţii SPRL

ORDINUL nr. 46 din 2012, emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind aprobarea procedurii de emitere a Certificatului de origine pentru biomasă provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică.

Prezentul articol îşi propune să prezinte procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasă provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică.

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46