Imprimă această pagină
Joi, 17 Mai 2012 21:08

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului relevantă pentru dreptul mediului

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unul dintre drepturile garantate, indirect, în Convenţie, este dreptul la un mediu sănătos. Acesta este considerat, de o parte a literaturii juridice de specialitate, ca făcând parte din a treia generaţie de drepturi ale omului, numite drepturi de solidaritate, alături de dreptul la pace, dreptul la dezvoltare etc. (Bîrsan, 2005, p. 32), care însă, nu se bucură de o consacrare expresă în Convenţie. Ţinând cont de importanţa acestui drept, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recurs la tehnica „protecţiei prin ricoşeu” care a permis extinderea protecţiei unor drepturi garantate de Convenţie la drepturi care nu sunt prevăzute de aceasta. Astfel, printr-o interpretare extensivă a domeniului de aplicare a unor drepturi prevăzute expres de Convenţie, dreptul la un mediu sănătos a fost alăturat dreptului la viaţă privată, fiind considerat o componentă a acestuia, în acest fel ajungându-se la protejarea indirectă a dreptului la mediu. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Convenţia) nu include în articolele sau în Protocoalele sale sintagma „mediu înconjurător” sau „drept la un mediu sănătos”. Însă, privind în urmă, la momentul adoptării Convenţiei (Roma, 1950), problemele mediului nu reprezentau o preocupare însemnată, dezvoltarea industrială neridicând probleme grave în ceea ce priveşte mediul. În    aceste condiţii, s-ar putea considera că dreptul la mediu nu face parte din categoria drepturilor şi libertăţilor pe care Convenţia le garantează (Niţu, 2005, p. 47).

Iuliana Fechete, doctorand Dreptul Mediului

Sistemul european de protecţie a drepturilor omului a fost iniţiat şi s-a dezvoltat în cadrul instituţional al Consiliului Europei, fiind strâns legat de sistemul Naţiunilor Unite. Se poate afirma că, astăzi, el este cel mai performant sistem care garantează efectiv, prin mecanisme specifice, drepturile omului şi libertăţile sale fundamentale.

Izvorul juridic al sistemului drepturilor omului al Consiliului Europei se regă-seşte în două tratate, şi anume, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, intrată în vigoare în septembrie 1953, document prin care se iau primele măsuri în vederea asigurării garantării unora dintre drepturile enumerate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (decembrie 1948) - şi Carta Socială Europeană, document elaborat la Torino, la 18 octombrie 1961 şi intrat  în vigoare la 26 februarie 1965, care reprezintă un ansamblu de drepturi fundamentale în domeniul muncii, angajării, relaţiilor sociale şi securităţii sociale (Buergenthal şi Weber, 1996, p. 73).

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46