• Maec2
  • Web Abonament
  • EIT Webbanner
  • Webbanner Saci
  • 1
Joi, 08 Septembrie 2011 00:38

Reglementarea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă şi are obligaţia de a identifica instalaţiile care fac obiectul unor măsuri echivalente în conformitate cu prevederile art. 27 al Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Deciziei.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are competenţa de a decide cu privire la posibilitatea excluderii unor instalaţii din schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020.

Până la data de 31 august 2011, Autoritatea publică centrală pentru economie, comerţ şi mediu de afaceri are obligaţia de a transmite Autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile privind identificarea tuturor producătorilor de energie electrică care produc şi energie termică, care functionează sub autoritatea sa.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea competentă pentru:

a) stabilirea numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;

b) transmiterea către Comisia Europeană a listei instalaţiilor în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate acestora în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020;

c) stabilirea numărului total final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) stabilirea numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru instalaţiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obţinut autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, după data de 30 iunie 2011;

e) notificarea către Comisia Europeană a numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru instalaţiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obţinut autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, după data de 30 iunie 2011;

f) stabilirea numărului final anual total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru instalaţiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obţinut autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, după data de 30 iunie 2011.

Datele colectate de la operatorii instalaţiilor în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 vor fi puse la dispoziţia Comisiei Europene de către Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are atributii referitoare la:

a)         colectarea datelor necesare pentru stabilirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020, pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006;

b)         primirea solicitărilor privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru instalaţiile nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, care au obţinut autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, după data de 30 iunie 2011.

Informaţiile de care Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului iau la cunoştinţă în cadrul procedurii de alocare a certificatelor de emisii sunt şi vor rămâne confidenţiale.

În vederea stabilirii numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, alocate cu titlu gratuit, operatorul unei instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 şi care începând cu 1 ianuarie 2013 îndeplineşte limitele privind capacităţile de producţie sau randamente prevăzute de aceasta, avea obligaţia de a completa şi de a transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până cel târziu la data de 31 iulie 2011, o serie de documente după cum urmează:

a) raportul privind datele de referinţă pentru perioada 2005-2008 sau 2009-2010;

b) raportul metodologic privind colectarea datelor de referinţă pentru perioada 2005-2008 sau 2009-2010;

c) raportul de validare emis de către organismul de verificare acreditat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.194/2011 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor privind datele de referinţă la nivelul instalaţiilor şi subinstalaţiilor, precum şi a rapoartelor metodologice aferente, în vederea stabilirii măsurilor naţionale de implementare pentru alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, începând cu anul 2013, însoţit de declaraţia de verificare;

d) schema de principiu a instalaţiei în care sunt indicate: sursele de emisii, fluxurile de emisii, combustibili, materii prime, energie termică, emisii de proces, produse şi localizarea echipamentelor de măsurare existente.

În cazul în care valorile parametrilor utilizaţi pentru determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră nu sunt disponibile în perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006, operatorii utilizează valorile parametrilor din Decizia Comisiei 2007/589/CE de stabilire a unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.

În final, subliniem că materialul de faţă se doreşte o prezentare informativă utilă asupra transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii, şi asupra cadrului instituţional naţional implementat pentru derularea procedurii de alocare a certificatelor de emisii.

Avocat colaborator senior
BOŞTINĂ & Asociaţii SPRL
Alexandru Sandu
Avocat partener
Coordonator Departamentul de Autorităţi Publice, Utilităţi şi Mediu
BOŞTINĂ & Asociaţii SPRL
Cătălin Gîscan

 

Prezentul articol îşi propune să prezinte cadrul instituţional pentru aplicarea normelor tranzitorii prevăzute în Decizia Comisiei 2011/278/UE privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii.

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Administraţiei şi Internelor au emis Ordinul comun nr. 1.883/2.194/152/12.07.2011 privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii, în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Prevederile Deciziei Comisiei 2011/278/UE au drept scop stabilirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiilor în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020.

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55