• Maec2
 • Web Abonament
 • EIT Webbanner
 • Webbanner Saci
 • 1
Joi, 08 Septembrie 2011 00:25

„ARA acţionează prin instrumente specifice unei Asociaţii Profesionale pentru impulsionarea la nivel naţional a combaterii poluării apelor”

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

 1. 3. Combaterea si controlul poluării apelor sunt o prioritate pentru ARA?

V.C. Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane este cauzată, în principal, de rata redusă de racordare a populaţiei la sistemele de colectare şi de epurare a apelor uzate şi funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente.

Deşi realizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate este o activitate care necesită resurse financiare importante, beneficiile ei se regăsesc atât în calitatea resurselor de apă şi a mediului acvatic, cât şi în creşterea valorii de utilizare a acestei resurse. Cu cât se reduce poluarea resurselor de apă, cu atât se reduc costurile de tratare pentru utilizarea apei.

Sub umbrela Directivei Cadru a Apei, sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare a minimum 11 directive europene în domeniul apei, între care Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane ocupă un loc important, termenele sale de implementare fiind cruciale pentru atingerea stării bune a apelor. Obiectivele Directivei Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane au fost transpuse în legislaţia românească prin H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic.

În aceste condiţii, ARA actionează prin instrumente specifice unei Asociatii Profesionale pentru impulsionarea la nivel naţional a combaterii poluării apelor.

 1. 4. Care sunt principalele probleme cu care vă confruntaţi în domeniul conservării şi protecţiei  resurselor naturale?

V.C. Resursele de apă ale României sunt relativ sărace și neuniform distribuite în timp și spațiu, România fiind una dintre țările cu resurse scăzute de apă din Europa. Iată de ce, un obiectiv important al tuturor operatorilor de apă şi, implict, şi al ARA, este acela de educare, informare şi sensibilizare a populaţiei în raport cu problematica locală, naţională şi globală privind apa, problematică legată de rolul apei în natură, de costul real al apei asigurate populaţiei; de necesitatea economisirii apei şi de obligaţia de a proteja calitatea apei.

 1. 5. În ce proiecte sunteţi implicaţi în acest moment şi ce obiective aveţi pentru viitorul apropiat?

V.C. În acest moment, în domeniul infrastructurii apei, se derulează numeroase proiecte, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS - MEDIU), program ce se derulează cu o puternică susţinere a UE. ARA, prin Comitetul său Tehnico-Ştiintific, se implică în toate fazele de promovare a unor astfel de proiecte.

Trebuie menţionată şi colaborarea, deosebit de eficientă, cu firmele de consultanţă, predominant cu cele din ţările UE şi colaborarea cu organizaţiile similare din ţările respective, fapt benefic pentru aplicarea celor mai bune tehnologii ale momentului şi a celor mai bune practici de mediu, la proiectele respective.

Amintim si problematica resursei umane, domeniu în care ARA este implicată, încercând, prin instruiri periodice, seminarii, conferinţe să ridice nivelul profesional al lucrătorilor din domeniu. În ultimii ani această acţiune a căpătat un ecou internaţional remarcabil cu participarea celor mai cunoscute firme şi companii din ţările dezvoltate.

 

 1. 6. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă operatorii de servicii publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare?

V.R. O primă problemă, care îngreunează realizarea proiectelor de investiţii, derivă din faptul că procedura de atribuire a contractelor de servicii şi lucrări potrivit OUG 34/2006 este foarte greoaie şi soluţionarea unei contestaţii poate dura peste un an, ceea ce conduce la reducerea timpului pentru realizarea lucrării şi, în unele cazuri, la solicitarea modificării termenului de finalizare a proiectului.

O altă problemă este faptul că volumul sumelor alocate investiţiilor din infrastructura serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare până în prezent este insuficient faţă de necesarul real al României, pentru  îndeplinirea obiectivelor asumate prin aderarea la UE.

Modificările legislative cu caracter electoral, cum este Legea 175/2010 privind ştergerea penalităţilor la asociaţiile de proprietari şi chiar modificarea legislaţiei la intervale reduse de timp, pot conduce la greutăţi în derularea pe principii economice a activităţii operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare.

 

 1. 7. Cum se poate asigura o apă de bună calitate şi în ce stadiu se află România din acest punct de vedere?

V.R. Procesul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute în standardele de calitate pentru apa potabilă este unul dintre cele mai complexe. Astfel, atingerea unei eficienţe de peste 99 % în tratarea apei nu este un obiectiv uşor de atins, pentru realizarea căruia, operatorii de apă fac eforturi deosebite. Pe baza monitorizării calităţii apei livrate populaţiei, activitate derulată împreună cu organismele de control sanitar, se poate afirma că, în toate localităţile cu sistem centralizat de alimentare cu apă, calitatea apei este cea cerută de normele de potabilitate. În unele situaţii specifice, în anumite zone, mai există neconformităţi care se înscriu în limitele acceptate, de sub 2% din totalul probelor de apă analizate, fără a fi depăşite limitele permise pentru indicatorii bacteriologici.

 

 1. 8. Care sunt noile tehnologii din sectorul apei şi care este nivelul de dezvoltare a firmelor româneşti din acest domeniu?

V.R. Sistemele centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare/epurare sunt concepute astfel încât să asigure, în permanenţă, o cantitate de apă suficientă şi de calitate pentru consum şi să respecte condiţiile impuse de normele de evacuare a apelor epurate. Pentru aceasta, se impune:

-          implementarea tehnologiilor de vârf în producţia de apă potabilă: oxidarea în trepte multiple, coagulare-floculare optimă, decantoare lamelare performante, filtrarea pe membrane UF (ultrafiltrare), afânare prin post-oxidare şi adsorbţie pe CAG (carbune activ granulat), corecţia on-line a PH-ului şi dezinfecţia;

-          dezvoltarea bio-tehnologiilor în epurarea apelor uzate şi elaborarea tehnicilor şi a strategiilor pentru minimizarea volumelor de nămol, valorificarea acestuia şi reutilizarea apelor epurate;

-          dezvoltarea şi implementarea celor mai performante echipamente pentru asigurarea proceselor şi reducerea consumului de energie;

-          dezvoltarea studiilor de evaluare a riscului în operarea sistemelor.

Cu scopul diseminării celor de mai sus, Asociaţia Română a Apei organizează anual un “Forum al apei” denumit EXPOAPA, ocazie cu care se întâlnesc cercetători, proiectanţi, operatori, în cadrul unor conferinţe şi mese rotunde şi producători de echipamente, în cadrul expoziţiei.

 

 1. 9. De ce avem nevoie pentru ca modernizarea şi dezvoltarea acestui sector de activitate să ajungă la nivelul standardelor Uniunii Europene?

V.R. Unul dintre elementele cele mai importante care pot contribui la alinierea sectorului serviciilor publice de apă la cerinţele UE este cel referitor la resursa umană, şi anume, tehnicienii, operatorii, maiştrii şi inginerii care lucrează pe instalaţiile, construcţiile şi echipamentele din sistem. Aici, ARA îşi arogă misiunea de iniţiere, de formare şi de pregătire continuă a acestei resurse, prin forme specifice care, în timp, şi-au relevat eficienţa, şi anume: cursuri focusate pe diferite categorii de angajaţi şi pe teme de interes; asigurarea unei asistenţe tehnice de înalt nivel, prin colaborare cu experţi din ţările UE; organizarea, periodică, a unor activităţi tehnice, la nivel naţional şi internaţional, pentru a fi la curent cu noile realizări din domeniu; prelucrarea, la nivelul Comisiilor de Specialitate ale ARA, a legislaţiei specifice, dezbaterea unor studii de caz.

Prin toate aceste acţiuni, ARA răspunde obiectivelor şi responsabilităţilor asumate în 1995, anul în care ARA a fost fondată, de grupul de iniţiativă de membri fondatori, specialişti din domeniul apei, care au avut viziunea necesităţii unei astfel de Asociaţii Profesionale şi Patronale.

- ne-au declarat  Dr. Ec. Vasile Ciomoş, Preşedinte ARA şi Prof. Dr. Ing. Vladimir Rojanschi, Vice-preşedinte CTS ARA

 

 1. 1. Care este rolul Asociaţiei Române a Apei?

V.C. Asociaţia Română a Apei (ARA) este una dintre cele mai reprezentative şi active structuri ale societăţii civile in domeniul serviciilor publice de interes economic general. Succesul dezvoltării Asociaţiei, pe parcursul celor 15 ani de existenţă, s-a datorat, în mare parte, provenienţei variate a membrilor săi: atât din zona de exploatare - operatori de apă şi canalizare, cât şi din zona de proiectare/cercetare, din învăţământul superior, din administraţie, din zona furnizorilor de echipamente şi, nu în ultimul rând, persoane fizice – lucrători  din diverse domenii ale apei. Prin structurile sale, Patronatul Apei, Consiliul Tehnico-Ştiinţific, Comitetele Teritoriale, Comisiile pe probleme, Executivul Asociaţiei, ARA are rolul de a promova şi de a disemina evenimentele la zi privitoare la modificările legislative în domeniu şi la cele mai noi tehnici şi tehnologii aplicabile în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare/epurare.

 1. 2. În ceea ce priveşte protecţia mediului, ce ne puteţi spune despre problemele pe care le are România în domeniul apelor?

V.R. Conform statisticilor mondiale, în fiecare zi, două milioane de tone de ape uzate ajung neepurate sau insuficient epurate în cursurile de apă din lumea întreagă. Cele mai mari probleme se înregistrează în avalul marilor aglomerări urbane care nu dețin stații de epurare sau care nu au stații de epurare conforme. În ceea ce priveşte România, conform datelor statistice pe anul 2010, din volumul total de apă uzată evacuată, aproximativ 22% nu este epurată, din care, 83,57% provine din zone urbane.

Nu este de neglijat faptul că, în domeniul protecţiei surselor de apă ale României, sunt implicate, alături de operatorii de servicii publice de apă,  marile platforme industriale, complexele agrozootehnice, sistemele de irigaţii.  ARA încearcă şi apreciem că şi reuşeşte să fie o interfaţă şi un punct de coagulare între toţi aceşti factori pentru a crea o viziune comună în ceea ce numim Strategia Dezvoltării şi utilizării resurselor de apă ale României.

Ultima modificare Vineri, 01 Mai 2015 23:46

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55