Locuitori din 10 oraşe din România vor face echipă în Naţionala de Reciclare şi vor recicla doze şi PET-uri

Asociaţia Alucro, în parteneriat cu GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling lansează campania „Naţionala de Reciclare” prin care invită publicul din oraşele Tulcea, Iaşi, Suceava, Bacău, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Constanţa, Bucureşti să intre în echipă pentru reciclarea dozelor din aluminiu sau a sticlelor PET pe care le au acasă, în schimbul unor premii care pot fi folosite în beneficiul întregii familii.

 

În perioada septembrie – octombrie 2020, Asociaţia Alucro organizaţie care derulează în România programul Every Can Counts, împreună cu GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling, pornesc la drum prin ţara pentru a-i găsi  şi premia pe campionii reciclării dozelor din aluminiu şi sticlelor PET, în cadrul campaniei Naţionala de Reciclare. Campania se desfăşoară cu sprijinul autorităţilor locale, şi îşi propune să contribuie la conştientizarea importanţei colectării şi reciclării dozelor din aluminiu şi a PET-urilor, cât şi să implice oamenii într-un efort comun pentru binele mediului, la nivel de familie, de oraş şi naţional.

 

Primii campioni care au ocazia să debuteze în Naţionala de Reciclare sunt locuitorii oraşului Tulcea, unde caravana campaniei staţionează în perioada 28 – 30 septembrie 2020, în parcarea Hotelului Egreta (Str. Păcii, Nr. 3), locaţie în care locuitorii oraşului sunt aşteptaţi să depună materialele colectate, în schimbul cărora vor beneficia de premii. Tulcenii pot descoperi mai multe despre ediţia din oraşul lor pe pagina de Facebook a organizatorilor: facebook.com/EveryCanCountsRomania.

 

Campionatul de reciclare va continua în oraşele Iaşi (1-3 octombrie), Suceava (4-6 octombrie), Bacău (7-9 octombrie), Sibiu (12-14 octombrie), Oradea (15-17 octombrie), Cluj-Napoca (18-20 octombrie), Târgu Mureş (21-23 octombrie), Constanţa (24-26  octombrie), Bucureşti (27-30 octombrie). Locaţiile de desfăşurare pentru fiecare oraş vor fi comunicate pe site-ul www.alucro.ro, cât şi pe conturile de social media.

 

Fiecare înscriere va fi recompensată conform tabelului de marcaj:

 • 5 doze din aluminiu goale sau 8 PET-uri = un recipient 4 compartimente
 • 6 doze din aluminiu goale sau 9 PET-uri = o doză de bere, diverse sortimente
 • 8 doze goale sau 11 PET-uri = o pensulă alimentară din silicon
 • 11 doze goale sau 14 PET-uri = un curăţitor ceramic pentru legume
 • 13 doze goale sau 17 PET-uri = o cutie de alimente
 • 18 doze goale sau 21 PET-uri = o tavă cu bază detaşabilă
 • 21 doze goale sau 24 PET-uri = o tigaie dim. 24 cm
 • 23 doze goale sau 27 PET-uri = o tavă teflon
 • 25 doze goale sau 30 PET-uri = termos în formă de doză
 • 28 doze goale sau 33 de PET-uri = o lingură cântar electronic
 • 31 doze goale sau 36 de PET-uri = o sticlă cu bluetooth
 • 34 doze goale sau 39 de PET-uri = un mixer vertical
 • 37 doze goale sau 42 de PET-uri = un storcător de citrice
 • 40 doze goale sau 45 de PET-uri = un set de 4 cuţite
 • 45 doze goale sau 50 de PET-uri = un mixer de mână

 

Publicul adult, preocupat nu doar de reciclare, ci şi de sport, va putea să ia parte şi la jocuri interactive la poarta de fotbal instalată în locaţia de desfăşurare. În schimbul unui bilet simbolic de participare de  5 doze goale, fiecare participant va putea executa 5 şuturi la poartă şi va avea şansa să primească pe loc un six pack de bere, dacă înscrie minimum 3 goluri.

 

„În contexul actual, când resursele sunt limitate şi depinde exclusiv de fiecare din noi să acţionăm cu responsabilitate, ne-am propus să aducem reciclarea în prim plan într-un mod plăcut, distractiv care să genereze o atitudine proactivă faţă de ambalajele produselor pe care le folosim în mod frecvent. Astfel, ne-am propus ca echipa să se mărească cu fiecare oraş în care ajungem, iar la final, cu sprijinul antrenorilor şi suporterilor locali, ţara să devină Naţionala de Reciclare.” Declară Adina Magsi, Director General Asociaţia Alucro

 

„Ca de fiecare dată, suntem încântaţi să fim parte dintr-un proiect ce își are ca scop educația pe colectarea selectivă a deșeurilor, iar acest tip de proiecte, pe care le desfăşurăm alături de partenerii noştri, reprezintă una dintre priorităţile majore pe termen lung. Dorim să atragem publicul către o direcție sustenabilă și să fim parte din schimbarea de mentalitate.

Am observat din proiectele desfășurate o creștere a nivelului de proactivitate când vine vorba de colectarea separată a deşeurilor. De la început noi ne-am asumat rolul de a educa din punct de vedere ecologic și de a informa corespunzător participanții la evenimente cu privire la importanța colectării separate a deșeurilor și diminuarea impactului negativ de mediu.” Declară Adela Lazăr, Președinte GreenPoint Management

“Ne bucurăm să fim partenerii Asociației Alucro pentru o nouă inițiativă menită să crească gradul de conștientizare și încurajare a colectării selective. Este încă un pas important în direcția însușirii unui comportament responsabil față de mediu și față de ceea ce lăsăm după noi, pentru generațiile viitoare, obiectiv pe care Coca-Cola HBC România și l-a asumat de ani buni, prin intermediul programelor educaționale pe care le dezvoltă sau susține alături de parteneri. Credem în filozofia “După noi, strângem tot noi” și facem tot ce ne stă în putință ca acest crez să fie îmbrățisat de cât mai mulți dintre români. Pentru că fiecare ambalaj colectat separat si reciclat ne aduce mai aproape de mediul curat și sănătos în care ne dorim cu toții să trăim” a declarat Alice Nichita, Public Affairs and Communication Manager Coca-Cola HBC România.

 

SELECŢIONERI: Asociaţia Alucro, Every Can Counts România

ANTRENORI PRINCIPALI: GreenPoint Management, PENNY, Coca-Cola HBC, Bergenbier S.A. şi Can Pack Recycling

SUPORTERI LOCALI: Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Suceava, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Agenţia pentru Protecţia Mediului Oradea, Agenţia pentru Protecţia Mediului Târgu Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Soma, Salubris

Scrisoare deschisă - ASOCIATIA OIREP AMBALAJE

În atenția: Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban
Domnului Ministru Costel Alexe, Ministerul Mediului, Apelor si PădurilorScrisoare deschisă
Analizând informațiile publice din ultimii 5 ani referitoare la gradul de îndeplinire a obiectivelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje, nivelul investițiilor în infrastructura de colectare separată și modul de operare a acestei infrastructurii (http://www.anpm.ro/raport-de-mediu), desprindem o singură concluzie: România înregistrează o stagnare a performanței în colectarea separată de la populație, ceea ce afectează semnificativ îndeplinirea obiectivelor de reciclare.

Unde ne aflăm

Cadrul legislativ este foarte larg, destul de des modificat și echivoc, afectând astfel unul din pilonii de bază ai unor întreprinderi de succes – predictibilitatea. In mod firesc, modificarea actualului cadru legislativ ar trebui să fie făcuta în așa fel încât să creeze condițiile pentru creșterea gradului de predictibilitate și credibilitate a activității de colectare si reciclare a deșeurilor de ambalaje, simplificarea modului de lucru și eficientizarea costurilor de gestionare și respectiv, asigurarea unei tranziții de succes către economia circulară.
Din păcate, prin publicarea Ordinului nr. 1555/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, nu doar ca nu va fi înregistrată o performanță a sistemului de gestionare a deșeurilor, ci sunt create și premisele pentru încălcarea principiilor și prevederilor legislației europene si naționale din domeniul gestionarii deșeurilor de ambalaje.
Conform principiilor enunțate în Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, „Cerințele generale minime ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile din domeniul comerțului electronic, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne”.

Prin punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 1555/2020, principiile enunțate mai sus sunt încălcate în mod flagrant, sistemul de gestionare a deșeurilor aflându-se în fața unui iminent blocaj.
Mai mult decât atât, implementarea Anexei 1 a Ordinului 1555/2020, care în această formă, presupune alocarea de puncte pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina OIREP, indiferent cum va fi stabilit punctajul, va determina un comportament operațional diferențiat al acestora în raport cu același set de obligații.
Astfel, vor apărea dezavantaje competiționale între OIREP-uri prin aceea că punctajul minim va putea fi realizat prin asumarea în mod intenționat şi anticipat a nerealizării tuturor obligațiilor, ceea ce va permite dobândirea unor avantaje financiare necuvenite care se vor reflecta:
- într-o politică competițională incorectă prin modul de stabilire a tarifelor în relația cu producătorii şi importatorii de bunuri ambalate introduse pe piața națională;
- într-o practică neunitară atât în relația cu autoritățile publice locale (UAT/ADI) cât şi cu operatorii economici autorizați pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje (colectori, sortatori, reciclatori), ceea ce va conduce la disoluția principiilor şi obligațiilor stabilite prin legislația comunitară și națională.
Altfel spus, ordinul acordă în fapt, posibilitatea unui OIREP de a încălca sau de a nu respecta cu bună știință o parte din obligațiile legale, fără a suporta vreo sancțiune, ceea ce poate conduce la o conduită diferită a OIREP-urilor și implicit la destabilizarea mediului competițional și a însăși domeniului de gestionare a deșeurilor de ambalaje, deturnând astfel tocmai scopul primordial al protejării mediului înconjurător.
Totodată, prin instituirea unei proceduri de retragere a licenței de operare în baza unui punctaj oferit conform grilei și prin stabilirea unui prag de 80 de puncte pentru menținerea acesteia, este deturnat scopul obligațiilor stabilite în sarcina OIREP și anume de funcționalitate a sistemului răspunderii extinse a producătorului în conformitate cu condițiile minime de instituire a schemelor de răspundere extinsă a producătorului stabilite prin art. 8a din Directiva nr. 2008/98/CE.
Prin acordarea de punctaje pentru respectarea obligațiilor, OIREP are posibilitatea nerespectării anumitor obligații fără sa ii fie retrasă licența de operare. Printr-o astfel de posibilitate, normele juridice imperativ prohibitive care stabilesc obligații sunt transformate în simple recomandări.
Concluzionând, aplicarea acestui OM va conduce la o concurență neloială la nivelul OIREP care se va reflecta nemijlocit asupra producătorilor, conducând la discrepanțe majore și contravenind prevederilor Directivei.

Ce putem face:
1. Purtarea unui dialog constructiv care să conducă la stabilirea unor prevederi legislative adecvate și care să dea posibilitatea funcționării corecte a schemelor de răspundere extinsa a producătorilor.
Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile prevede, la art. 8a, alin. (6) „Statele membre asigură un dialog regulat între părțile interesate pertinente, implicate în punerea în aplicare a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, inclusiv între producători și distribuitori, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, autoritățile locale, organizațiile societății civile și, dacă este cazul, actorii economiei sociale, rețelele de reparare și reutilizare și operatorii care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare”.
Menționăm faptul că, pe tot parcursul procesului de modificare a acestui act normativ și nu numai, membrii asociației noastre au fost implicați activ, punând la dispoziția ministerului si participând la dezbaterile organizate cu puncte de vedere si propuneri rezultate din realitatea gestionarii deșeurilor de ambalaje in Romania si din dorința ca legislația sa aducă acele clarificări care sa ajute la îndeplinirea obiectivelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje, eforturi fără rezultat, propunerile Asociației nefiind luate în considerare.
2. Eliminarea Anexei 1 la Ordinul nr. 1555/2020.
Soluția de principiu adoptată de legiuitor nu este oportună și contravine din punct de vedere al legalității sale cu normele juridice primare ȋn vigoare și superioare ca, acte normative de ordin superior (Legea nr. 249/2015, Legea nr. 211/2011, OUG nr. 196/2005 - cu modificările și completările ulterioare).
3. Modificarea prevederilor Legii nr. 249/2015.
Retragerea licenței de operare nu poate fi dispusă în baza unei grile de evaluare subiectivă a îndeplinirii/neîndeplinirii obligațiilor OIREP.
În concluzie, vă solicităm suspendarea de urgență a aplicabilității Ordinului nr. 1555/2020 și deschiderea unei serii de întâlniri și dezbateri deschise pentru adoptarea unor norme legislative adecvate, care să transpună în mod corespunzător directivele europene și care să permită în mod real gestionarea mai eficientă a deșeurilor de ambalaje și implicit creșterea gradului de îndeplinire a obiectivelor din acest domeniu.

Despre Asociatia OIREP AMBALAJE
Organizație profesionala, neguvernamentala, non-profit, apolitica si independenta, care urmărește promovarea intereselor membrilor in contextul desfășurării activității specifice acestora in domeniul gestiunii ambalajelor si deșeurilor de ambalaje, in raport cu autoritățile romane si ale Uniunii Europene, vizând asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar si operațional pentru implementarea eficienta a Răspunderii Extinse a Producătorilor in deplina conformitate cu legislația națională si Directivele Europene in materie. Asociatia OIREP AMBALAJE are ca membri 12 din cele 13 OIREP care activează in baza licențelor de operare emise de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, cea de a 13-a organizație fiind in curs de aderare. Astfel, la aceasta data, Asociatia reprezintă practic toate organizațiile care implementează răspunderea extinsa a producătorilor (OIREP) in baza prevederilor Legii nr. 249/2015 si ale Ordinului nr. 1362/2018, iar membrii asociației gestionează o cantitate de o cantitate de aprox. 1,6 milioane tone de ambalaje (84% din cantitatea totala de ambalaje puse pe piață in Romania) si au o cifra de afaceri neta de peste 750 mil. lei.
Asociatia OIREP AMBALAJE
B-dul. Corneliu Coposu nr.6-8, Clădirea Unirii View, etaj 2, birou S-01, Sector 3, București
Telefon: 0755/781 736
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Parada Micilor Bicicliști va fi online, în toată România, pe parcursul lunii iunie!

Lansăm Parada Micilor Bicicliști online, la nivel național! Aflat la cea de-a șasea ediție, evenimentul organizat de Asociația GO4FUN și Reciclad`OR, în colaborare cu Fiterman Pharma și cu sprijinul APM IF (Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov), se va desfășura în perioada 1 – 30 iunie, pe paginile de Facebook GO4FUN Romania și Parada Micilor Bicicliști.

Parada Micilor Bicicliști este o invitație la un stil de viață sănătos, prin sport și protejarea mediului înconjurător!

Organizatorii au pregătit concursuri săptămânale, sesiuni de informare și responsabilizare, concursuri fulger și multe alte surprize pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani.

Parada Micilor Bicicliști promovează activitatea sportivă, respectând regulile impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus și susține reciclarea. De data aceasta, micii bicicliști, rolleri, skateri și trotinetiști din toată țara vor putea fi premiați online, iar activitatea lor în aer liber va creiona Harta României în mișcare.

„Pedalezi, reciclezi, filmezi și ești premiat” este primul îndemn adresat copiilor și părinților, deopotrivă.
Paginile de Facebook GO4FUN Romania și Parada Micilor Bicicliști sunt la dispoziția celor care transmit scurte înregistrări video ale activităților sportive și de reciclare desfășurate cu copiii, însoțite de hashtagul #PedalamSiReciclam. La finalul fiecărei săptămâni organizatorii vor oferi, prin tragere la sorți, premii oferite de parteneri (biciclete, rucsacuri, produse Fiterman Pharma).

Ne-am propus să-i învățăm pe cei mai tineri și mai activi dintre bicicliști totul despre mersul pe două roți în siguranță. Apelul nostru se extinde către toți cei care merg cu trotineta, rolele sau skateboard-ul și pe care ne dorim să-I încurajăm în egală măsură. Chiar dacă nu ne putem bucura împreună, ca la edițiile anterioare, într-un cadru larg, sperăm ca fiecare să împărtășească bucuria mișcării și să dea mai departe și mesajul importanței reciclării pentru a proteja natura!”, declară Mihai Deneș, președinte GO4FUN.

Bicicleta este, în momentul de faţă, nu doar alternativa ideală la mijloacele de transport în comun, ci și una din cele mai sănătoase modalități de a ne menține în formă, indiferent de vârstă. Iar rolele, trotinetele, skate-urile, completează peisajul mobilității de care avem nevoie.

Împreună putem contribui la formarea deprinderilor sănătoase, prin încurajarea mișcării și a reciclării! Când facem sport în aer liber, este important să păstrăm mediul curat și sănătos așa cum ne dorim să fim cu toții. Pe lângă Ziua Mondială a Bicicletei, sărbătorită pe 3 iunie, marcăm Ziua Mondială a Mediului (5 iunie), Ziua Mondială a Oceanelor (8 iunie), Ziua Mondială a Soarelui (21 iunie) și Ziua Dunării (29 iunie) prin fiecare acțiune responsabilă pentru noi și pentru cei din jur. Suntem parte a unui ecosistem al cărui echilibru stă în contribuția fiecăruia.”, susține Adriana Calcan, Reciclad’OR.

Mai multe detalii despre Parada Micilor Bicicliști se regăsesc pe paginile: https://www.facebook.com/go4funromania/, https://www.facebook.com/paradamicilorbiciclisti/ și în pagina dedicată evenimentului: https://www.facebook.com/events/247777526453151/

SCRISOARE DESCHISĂ PRIVIND BLOCAREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE PRIN NEACOPERIREA COSTURILOR DE GESTIONARE A AMBALAJELOR DIN DEȘEURILE MUNICIPALE CA URMARE A ADOPTĂRII ORDINULUI nr.1555/2020 CU ÎNCĂLCAREA PRINCIPIILOR LEGII nr.

 

Către:

                       

Costel ALEXE – Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Dan-Catalin VATAMANU– Președinte, Administrația Fondului pentru Mediu

 

SCRISOARE DESCHISĂ

  PRIVIND BLOCAREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE PRIN NEACOPERIREA COSTURILOR DE GESTIONARE A AMBALAJELOR DIN DEȘEURILE MUNICIPALE CA URMARE A ADOPTĂRII ORDINULUI nr.1555/2020 CU ÎNCĂLCAREA PRINCIPIILOR LEGII nr.211/2011

      Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate managementul deșeurilor municipale, în calitate de asociație profesională de utilitate publică, în numele și pe seama celor 2552 de UAT-uri membre,  doresc să vă supună atenției o serie de neconcordante ce vor duce la întârzierea atingerii obiectivelor de reciclare prin blocarea activităților de colectare separată, sortare și balotare respectiv predare spre reciclare a cantităților de ambalaje din deșeurile municipale, urmare a adoptării de către Ministerul Mediului a Ordinului nr.1555/2020, act normativ ce vine în contradicție cu prevederile legislației primare, creând astfel premizele fraudelor în sistemul de raportare al deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, pierderi și penalități în bugetele locale.

 Ne întoarcem în timp la minciună, la cantități și obiective realizate în offshore Strehaia, la zecile de mii de tone raportate ca fiind predate lunar de cei 25-30 cetățeni gospodari ,,producători de ambalaje”  și evident la haosul de dinainte de apariția OUG 74/2018.

 Ne întrebăm dacă producătorii sunt în confort cu astfel de activități și dacă vor mai accepta astfel de practici puse în scenă de aceeași actori, pe banii și răspunderea producătorilor?

     Ultima săptămână a lunii august a adus două noutăți  în legislația deșeurilor prin adoptarea a două ordine ale ministrului mediului care au vizat pe de o parte modificarea Procedurii de autorizare a OIREP-urilor și pe de altă parte  reglementarea modului de utilizare a aplicației informatice de trasabilitate a deșeurilor - SIATD.

 Modificarea Procedurii de autorizare, avizare și retragere a dreptului de operare a OIREP-urilor

 Începând cu anul 2019 modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale a fost resetată prin impunerea, la nivel legislativ, a colaborării dintre autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor municipale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară mandatate și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului - OIREP.

După un an de implementare a noului mecanism au fost indentificate o serie de probleme în derularea raporturilor dintre cele două entități, ceea ce a condus la nevoia de clarificare a cadrului legislativ incident. În acest context, Ministerul Mediului a apreciat oportună adoptarea  Ordinului 1555/2020 privind modificarea și completarea Ordinului nr.1362/2018.

Cu toate că Ordinul 1362/2018 nu vizează direct activitatea ADI-urilor, ci reglementează procedura de autorizare, avizare și retragere a dreptului de operare al OIREP-urilor, conținutul acestuia are interferențe directe asupra modalității de încheiere a contactelor/protocoalelor de colaborare și decontare a costurilor între OIREP-uri și ADI-uri, asupra modului în care părțile urmează să își asume drepturi și obligații corelative.

Pe de altă parte, din punct de vedere al ADI-rilor, activitatea specifică acestora este reglementată de prevederile Legii nr.51/2006, cu mod. și complet. ult., Legii nr.101/2006, cu mod. și complet. ult., O.U.G. nr.74/2018 aprobată cu modificări prin Legea nr.31/2019, acte normative cu caracter general și special.

 În acest context este absolut necesar și obligatoriu ca orice prevedere a unui Ordin de ministru prin care se aprobă proceduri sau regulamente, atâta timp cât interferează activitatea ADI-rilor să fie în deplină consonanță cu actele normative speciale de reglementare.

 Asupra acestui aspect, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, în numele membrilor săi, respectiv Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară din România care organizează, gestionează date și monitorizează activitatea de salubrizare în nu mai puțin de 2552 de unitărți administrative-teritoriale din țară, a sesizat în nenumărate rânduri factorii decidenți asupra necesității armonizării cadrului legislativ, astfel încât să fie protejat prioritar interesul public, iar măsurile adoptate să conducă la posibilitatea atingerii țintelor asumate prin Tratatul de aderare și, implicit, prin proiectele finanțate la nivel județean din fonduri europene nerambursabile. Vom expune în cele ce urmează câteva dintre aspectele deseori sesizate, care îngreunează activitatea ADI-urilor și care, prin adoptarea Ordinului nr.1555/2020 se vor acutiza.

 1.Un prim aspect care a născut divergențe încă de la apariția OUG nr.74/2018 a fost obligativitatea sau nu a ADI-urilor de a încheia contracte/protocoale de colaborare cu toate sau doar cu o parte dintre OIREP-urile licențiate, precum și modalitatea de alocare a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale în favoarea OIREP-urilor.

Pe de o parte OUG nr.74/2018 nu obligă ADI-urile să încheie protocoale de colaborare cu toate OIREP-urile licențiate, pe de altă parte Ordinul 1362/2018, chiar și după modificările aduse de Ordinul nr.1555/2020 art.I pct.4 obligă OIREP-urile să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale din întreaga arie geografică în care își desfășoară activitatea.

 Astfel, din acest punct de vedere, Ordinul nr.1555/2020 nu doar contravine prevederilor OUG nr.74/2018, dar nici nu clarifică obligativitatea, din punct de vedere al obligațiilor ADI-urilor de încheiere a contractelor/protocoalelor de colaborare cu toate OIREP-urile licențiate care își declară activitatea la nivelul ariei geografice gestionate de ADI.

 Alocarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prin accesul OIREP la cantitățile de deseuri colectate și sortate prin serviciile de salubrizare pare să fie soluționată prin introducerea obligativității OIREP de a afișa trimestrial pe site-ul propriu a cantităților contractate de ambalaje pe tip de material care devin deșeuri în fluxul municipal (pct. 17 lit.j1) și prin obligativitatea de a acoperii cu prioritate costurile nete pentru deșeurile gestionate prin serviciul de salubrizare pe baza ponderii (pct. 17 lit.q pct.i).

Pe de altă parte, era de așteptat ca prevederile Ordinului nr.1555/2020 să clarifice și inadvertența dintre pevederile art.17 lit.q pct.i  referitoare la acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare în limita cantităților de de ambalaje devenite deșeuri în fluxul municipal preluate prin contract de la operatorii economici responsabili cu prevederile art.12 alin.8 din Legea nr.211/2011  potrivit căreia producătorii sau OIREP-urile trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite, pentru a evita astfel sincopele apărute în preluarea cantităților la solicitarea ADI-urilor motivat de faptul că au fost atinse cantitățile preluate prin contract, situație care însă nu a fost tranșată.

 2. În ceea ce privește problema legată de acoperirea anumitor categorii de costuri, modificările aduse prin Ordinul 1555/2020 nu au clarificat aspectele referitoare la costurile cu gestionarea datelor, costuri pe care ADI-urile le au în procesul de validare a datelor și monitorizare, respectiv costurile definite ca fiind de raportare.

 Cu toate că FADI a solicitat în perioada de dezbatere publică în mod expres acest lucru elaboratorul actului normativ nu a ținut cont de poziția FADI. Mai mult, modificările introduc prevederi exprese de acoperire a costurilor de raportare pentru agenții economici colectori autorizați, ceea ce conduce la aprecierea că se crează astfel un dezechilibru în piața gestionării deșeurilor de ambalaje si crează un avantaj competitiv în favoarea colectorilor autorizați.

 Mai mult, excluderea costurilor de raportare ale ADI-urilor din categoria costurilor care pot fi solicitate producătorilor, contravine prevederilor art.12 alin.5 lit.g pct.iii din Legea nr.211/2011 așa cum aceasta a fost modificată și completată prin OUG nr.74/2018 care prevede acoperirea costurilor de colectare și raportare a datelor fără a limita la alocarea acestor sume doar în favoarea colectorilor autorizați.

 Trebuie menționat că în dialogul FADI cu OIREP acestea nu au negat legitimitatea acoperirii acestor costuri, dar au exprimat necesitatea de a se preciza mult mai explicit acest lucru în legislație, fapt care, deși solicitat expres, nu a fost reglementat.

 Prin includerea în categoria costurilor care pot fi acoperite de OIREP, a celor care se referă la costurile de raportare și colectare a cantităților de deșeuri de ambalaje care provin de la populație, a colectorilor autorizați alții decât salubristi, precum și pentru deșeurile de ambalaje din sistemul HORECA, se redeschide piața pentru acești colectori. Efectul va fi, din nou, furtul de materiale din containerele stradale și deteriorarea infrastructurii, chiar dacă în mod teoretic există o cerință cu referire la aceștia și cantitătile care pot fi colectate sunt limitate așa cum se precizează la pct.21 lit.a1). Este adevărat că în localitățile unde autoritățile locale nu sunt implicate, în condițiile de exclusivitate a salubriștilor au existat cantități de deșeuri de ambalaje care nu au fost gestionate și în acest fel pierdute din înregistrări.

 Considerăm că în condițiile unui control riguros toți operatorii economici din lanțul deșeurilor ar trebui sa fie protejati de o concurență neloială, dar suntem conștienți că o capacitate limitată a organismelor de control și uneori lipsa de interes nu vor face decât să ne întoarcem într-o oarecare măsură la situație la care am mai asistat în trecut. Un sistem eficient nu poate funcționa decât în condițiile unei implementări corecte și coerente, însoțită de un sistem de control pe lanț de la generare , colectare și până la reciclare/valorificare.

 3. O altă modificare adusă de prevederile Ordinului 1555/2020 cu hetor asupra ADIurilor este cea care se referă la costurile pentru promovarea de campanii de informare și educare a publicului. Noile prevederi aduc câteva detalii cu privire la unele categorii de cheltuieli, cum sunt proiectele pilot pentru stimularea colectării separate, inclusiv infrastructura necesară derulării acestor proiecte și, în plus, elimină limitarea la 40 lei/tonă a sumelor care pot fi alocate pentru cheluieli cu comunicarea. În acest mod costurile pot să fie adaptate la nevoile identificate, astfel încât să fie crescute dacă este cazul, pe baza unor programe anuale sau, dimpotrivă, OIREP-urile pot limita, din varii motive, acoperirea acestor costuri.

 Concluzionând impactul adus de Ordinul nr.1555/2020 asupra activității ADI-urilor, putem sintetiza următoarele:

 -deși sesizat în nenumătare rânduri de către Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară în numele a 2552 unități administrative-teritoriale, Ministerul Mediului nu a ținut cont de aspectele argumentat invocate, acutizând practic problematica, stringentă la acest moment, de nepreluare de către OIREP-uri a cantităților de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale gestionate prin serviciile de salubrizare;

 -la un an de la modificarea legislației primare (Legea nr.211/2011, Legea nr.249/2015), legislația secundară (Ordinul nr.1362/2018 modificat prin Ordinul nr.1555/2020) contravine prevederilor legislației primare și, mai mult, conduce la crearea de avantaje economice în favoarea unor actori din lanțul de gestionare al deșeurilor de ambalaje prin acoperirea doar în favoarea acestora a costurilor de gestionare și raportare a datelor, deși activitate similară și mult mai amplă raportat de aria foarte mare de acoperire și cantitatea datelor gestionate, desfășoară și ADI-urile sau unitățile administrativ-teritoriale acolo unde nu există ADI-uri;

 -inexistența unui cadru legislativ unitar de colaboare între ADI-uri și OIREP-uri, deși au fost formulate și transmise propuneri de agreere a unei proceduri de încheiere a contractelor de colaboare și raportare unitară a datelor, aplicabilă la nivelul tuturor ADI-urilor și OIREP-urilor;

 -riscul de neacoperire a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale ca urmare a refuzului de preluare de către OIREP-uri a cantităților din fluxul municipal, situație ce va putea determina, pe viitor, ca ADI-rile să procedeze la gestionarea separată a acestora, prin cumularea cantităților procesate, punerea lor direct la dispoziția producătorilor în vederea îndeplinirii țintelor de reciclare și implicit diminuarea costurilor acestora cu sumele percepute de OIREP pentru costurile administrative.

             Introducerea sistemului de trasabilitate SIATD gestionat de către AFM

 Un sistem de gestionare a trasabilității deșeurilor de ambalaje mult așteptat este în sfârșit lansat odată cu adoptarea Ordinului nr 1595/2020 de aprobare a instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, în vederea monitorizării și verificarea corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. ADI-urile fac parte din categoria utilizatorilor SIATD așa cum este prevăzut la art.2 alin. (1) lit.b). Pentru a exercita obligațiile care decurg trebuie făcuți câțva pași importanți. Primul pas se referă la obținerea unui certificat calificat pentru semnătură electronică urmat de înrolarea în SIATD în baza unei cereri de înrolare. Încărcarea de informatii, date si documente se poate face numai de către reprezentantul legal și de către împuternicitul reprezentantului legal în baza unei împuterniciri notariale. Pot să fie mandatați mai multi utilizatori, caz în care este nevoie de cate o împuternicire pentru fiecare persoană mandatată. Cererile de înrolare se pot transmite începând cu data de 15 septembrie 2020, așa încât până la această dată se poate decide la nivelul fiecarui ADI cine va fi mandatat ca utilizator și se pot obține împuternicirile notariale pentru fiecare dintre aceștia.  Următorul pas este transmiterea cererii de înrolare și ulterior generarea unui cont de acces în SIATD. Utilizarea acestui sistem de trasabilitate are ca scop transparența datelor pe fluxul deșeurilor de ambalaje, cu validare pe lanț așa încât să fie evitate orice posibile fraude sau duble raportări. Sistemul va genera documentele de transport care însotesc deșeurile atât pe teritoriul național respectiv Formularul de Încarcare – Descărcare, cât și Anexa VII, document care însoțeste transferurile de deșeuri în afara teritoriului național. Fiecare utilizator care preia deșeuri de ambalaje are obligația de a confirma cantitatea brută și netă a transportului prin validarea unor coduri unice de tranzacție. Tinând cont de acest lucru cel mai important pe traseul deșeului este ca fiecare deținător să se asigure că cel care primește deșeurile este înrolat în SIATD precum și mai departe pe lanț până la reciclare și valorificare. Finanțarea costurilor de gestionare de către OIREP se face numai după validarea pe lanț a fiecărei cantități de deșeu de ambalaj, așa încât este necesar să se cunoască cu cât mai mare exactitate care va fi parcursul deșeului și este de preferat ca parcursul acestuia sa fie cât mai scurt. Acoperirea costurilor nete și a costurilor pentru serviciile suport (gestionare date si comunicare) începând cu anul 2021 sunt condiționate de utilizarea SIATD așa încât este de dorit ca fiecare dintre utilizatori să se înroleze cât mai curând și să fie agreat modul de lucru în aceste noi condiții. Deși salutară inițiativa Ministerului de adoptare a instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, așa cum se poate observa din procedura de lucru expusă anterior în mod succinct, aceasta aduce noi activități și responsabilități crescute în sarcina ADI-urilor.

 Analizând în paralel cele două Ordine adoptate, nu putem înțelege poziția Ministerului Mediului de a nu acorda explicit și ADI-urilor dreptul de acoperire a costurilor de raportare, întrebându-ne retoric, oare ale cui interese sunt protejate?

Este greșit sau necesar să avem trasabilitate până la locul de generare?

 Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, în situația în care emitentul Ordinului nr.1555/2020 nu înțelege să procedeze la modificarea acestuia, își rezervă dreptul de a solicita anularea actului pe calea contenciosului administrativ.

 

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (F.A.D.I.)

A.D.I. SERVSAL ARGEȘ

A.D.I. ECODUNĂREA BRĂILA

A.D.I. ECOMANAGEMENT SALUBRIS CĂLĂRAȘI

A.D.I.S.I.M.D. COVASNA

A.D.I.G.D. ECODOLJ

A.D.I.S. IAȘI

A.D.I. ECOLECT MUREȘ

A.D.I. ECONEAMȚ

A.D.I.I.D.M. TULCEA

A.D.I. SALUBRIS DOLJ

A.D.I. DEȘEURI BISTRIȚA NĂSĂUD

A.D.I. SMID HARGHITA

A.D.I. ECO SIBIU

A.D.I. SIGD ARAD

A.D.I. DOBRAGEA

A.D.I.G.D. SUCEAVA

A.D.I.S.S.L. VÂLCEA

A.D.I. SALUBRITATE MEHEDINȚI

A.D.I. SALUBRIS ALBA

A.D.I. ECOMETROPOLITAN CLUJ

A.D.I. ISOMEDIU BRAȘOV

A.D.I. ECOSERV GALAȚI

A.D.I. M.D. TELEORMAN

A.D.I. SIGD HUNEDOARA

A.D.I. VRANCEA CURATĂ

A.D.I..SALUBRIZARE BACĂU

A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR

A.D.I. MANAGEMENT PENTRU UN JUDEȚ CURAT GIURGIU

A.D.I.D. TIMIȘ

A.D.I. G.I.D.M. MARAMUREȘ

A.D.I. PRAHOVA

A.D.I.S. GORJ

A.D.I.G.I.D.I. ILFOV

A.D.I.M.I.D. DÂMBOVIȚA

 

 

Gala Premiilor Revistei InfoMediu Europa

Aflată la cea de-a 13-a ediție, Gala din acest an a fost pusă sub semnul excelenței în domeniul protecției mediului, la nivel individual, comunitar, instituțional și economic

Festivitatea de decernare a Premiilor InfoMediu Europa a fost deschisă de câștigătorul serii la categoria Omul Verde, dl. Ambrus Joszef, director evecutiv al ADI SIMD Covasna, pentru implicarea cu perseverență în activitățile actorilor din domeniul protecției mediului, pentru hotărârea, dinamismul, și puterea sa ca lider, dar mai ales, ca om de echipă.

Premiul ECOATITUDINE a fost decernat Asociației Environ, organizatie ce s-a implicat activ în 2019 în lupta pentru protecția mediului, alături de copii, în cadrul campaniei ECOATITUDINE, inițiată și coordonată de InfoMediu Europa. Mii de elevi din toată țara, în special din mediul rural, au primit suportul necesar să participe la evenimente de educare și conștientientizare despre protecția mediului, au lucrat și au învățat împreună cum să fie cetățenii responsabili și implicați.

La categoria Green Technology, premiul a revenit companiei Iridex Group Plastic, lider de piață în domeniul materialelor și a echipamentelor geosintetice. Cu un portofoliu impresionant de proiecte pe infrastructura mediului, inclusiv depozite de deșeuri în cele mai importante orașe din România,

Green Power este trofeul câștigat în 2019 de compania B.T. Best Tools Company, pentru ritmul susținut de dezvoltare în cei 14 ani de activitate pe piața de import, distribuție și servicii post-vânzare a echipamentelor și utilajelor profesionale, în domeniile curățeniei și a construcțiilor. Prin profesionalismul echipei și menținerea la un nivel ridicat a standardelor de calitate, B.T. Best Tools Company contribuie activ și susținut la efortul colectiv de protecție a mediului.

Primăria orașului Zimnicea este câștigătorul Premiului Primăria Verde, pentru rezultatele obținute în 2019 în cadrul programului județean de management integrat a deșeurilor. Primăria orașului Zimnicea a arătat că puterea de transformare și implicare a comunității, susținută de un sistem administrativ activ și competent, duce la rezultate vizibile privind calitatea vieții pentru locuitorii săi. Mai mult, efortul zimnicenilor a adus o contribuție importantă, la nivel județean, la îndeplinirea țintelor anuale asumate de România.

Evenimentul a culminat cu decernarea Premiului InfoMediu Europa 2019 acordat  companiei Coca-Cola HBC România, pentru strategia aplicată și rezultatele obținute în vederea respectării obligațiilor de mediu. Coca-Cola HBC România s-a remarcat în anul 2019 drept prima companie care a implementat un sistem de transparență a informațiilor legate de activitatea anuală. Lansarea primului PET 100% din material reciclat și mecanismele de lucru puse în practică pentru impulsionarea colectării selective sunt menite să ajute la educarea și conștientizarea consumatorilor privind protecția mediului în România.

Încă o dată, felicitări câștigătorilor Galei Premiilor InfoMediu Europa și mulțumiri sincere domnului Gabriel Moiceanu, președintele Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intracomunitară FADI, pentru energia și charisma afișate pe scena Galei, alături de amfitrionul din fiecare an al acestui eveniment, domnul Stere Crețu, redactor șef al Revistei InfoMediu Europa.

Începând de astăzi, începe consultarea românilor în proiecte importante de mediu

Începând de miercuri, 01 iulie 2020, toți cetățenii României au la dispoziție platforma ECOnsultare.ro, prin intermediul căreia pot vota online proiecte importante de mediu și își pot exprima opiniile asupra acestora. Platforma a fost lansată astăzi de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și este primul instrument de consultare și voting online din România bazat pe un sistem Blockchain. Opiniile populației vor fi parte din fundamentările politicilor de mediu viitoare.

Prima consultare publică pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o va realiza prin intermediul ECOnsultare.ro va avea ca subiect sistemul garanție-returnare. Precizăm că prin acest sistem, la cumpărarea unei băuturi din magazin, se reține o garanție, care este ulterior înapoiată la returnarea ambalajului din sticlă sau PET al respectivului produs, tot în magazin. În acest fel, românii vor fi responsabilizați și motivați să returneze ambalajele din sticlă și PET, care vor lua, astfel, calea reciclării. Astfel, întrebările la care cei care accesează platforma trebuie să răspundă sunt: Considerați oportun ca magazinele să primească sticle/peturi/doze de aluminu contra unei garanții financiare (sume de bani)? Care este valoarea garanției pentru care ați returna ambalajele la magazin?

’’Sper ca o dată cu implementarea sistemului garanție-returnare să creștem gradul de reciclare, care momentan este de 14% și să ne apropiem cât mai repede de țintele pentru a fi la masă cu statele europene. Este esențial să reușim să avem un grad mai mare de colectare și să nu vedem cantități imense de deșeuri pe suprafața lacurilor de acumulare din România. Noi suntem destul de avansați în procesul de elaborare a normelor de implementare. Am avut nenumărate runde de discuții cu industria, a fost realizat chiar și un studiu la nivel național privind impactul, iar elaborarea Hotărârii de Guvern este în linie dreaptă. Conform legii, avem termen de implementare până la fârșitul acestui an. Suntem hotărâți și determinați să finalizăm înainte de acest termen. Tocmai de aceea, consultarea publicului este extrem de importantă pentru întregul proces. Fără sprijinul populației, un astfel de sistem nu va avea succes’’, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

De asemenea, următoarele consultări publice vor avea ca temă înăsprirea sancțiunilor pentru tăierile ilegale , managementul speciei urs, cum creștem nivelul de protecție al ariilor protejate, precum și dacă demersurile întreprinse de MMAP pentru împădurirea terenurilor degradate se bucură de susținerea publicului. Astfel, întrebările pentru public se găsesc la adresa: https://econsultare.ro/#/last-polls.

 Platforma de consultare publică va crește gradul de democratizare al procesului decizional și va facilita, într-un mod interactiv, implicarea cetățenilor în stabilirea și verificarea fezabilității proiectelor propuse, va asigura transparență în administrația publică centrală și locală și va presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunității.

’’Orice cetățean poate intra pe platformă, poate aduce argumente, poate vota pentru a avea o bună reprezentare a ideilor sale. Îi încurajăm pe toți românii să intre pe econsultare.ro, să-și facă cont și să participe activ la politicile de mediu. Mă bucur ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor devine un deschizător de drumuri pentru democratizarea procesului decizional, la nivel național și european’’, a spus ministrul Costel Alexe.

Astfel, arhitectura Blockchain care stă la baza econsultare.ro folosește metode criptografice pentru a securiza datele personale ale cetățenilor care se înregistrează și votează pe platformă și pentru a asigura toți participanții din sistem că nimeni nu poate interveni în procesul de consultare pentru a modifica sau invalida voturi sau date personale.

Punct de vedere CIROM

CIROM (Patronatul din industria cimentului și altor produse minerale pentru construcții din România) face următoarele precizări ca urmare a informațiilor eronate vehiculate în presă în ultima perioadă despre industria cimentului.

 Informațiile prezintă o realitate deformată și în antiteză cu eforturile susținute ale industriei cimentului pentru dezvoltarea unei economii circulare autohtone. Mai mult decât atât, se desconsideră eforturile depuse pentru a evita ca România să devină într-adevăr „o groapă de gunoi”, în contexul în care aproximativ 98% din deșeurile tratate în fabricile de ciment provin din România, având la baza si datele EUROSTAT.

 Astfel, facem următoarele precizări:  

 Industria cimentului nu importă și nu a importat niciodată deșeuri periculoase. Printre membrii pe care CIROM îi reprezintă, se numără și companii reprezentative din această industrie, care au acționat și continuă să acționeze în conformitate cu cerințele de mediu, impuse atât de legislația din România, cât și de legislația europeană: 
Deșeurile de pe lista „roșie” (deșeuri periculoase) – nici un membru CIROM nu importă și nu a importat astfel de deșeuri.

 Deșeurile de pe lista „galbenă” (amestecuri de deșeuri nepericuloase destinate recuperării prin reciclare sau alte metode de valorificare, inclusiv deșeuri sortate din cele menajere) – importul lor este permis prin lege, după obținerea aprobărilor de la autoritățile competente din țara de destinație, adică din România in acest caz. Deși din punct de vedere legal acestea sunt permise, niciun membru CIROM nu a importat astfel de deșeuri din 2013, an la care de fapt se face referire in informatiile vehiculate in presa.

 Deșeurile de pe lista „verde”  (deșeuri nepericuloase destinate recuperării prin reciclare sau alte metode de valorificare, de exemplu: hârtie, cauciucuri uzate, plastic , cauciuc,  textile din procesarea cauciucului etc ) – importul lor este permis prin lege fără notificarea prealabilă a autorităților competente din țara de destinație.

 Din acesta listă verde fac parte și deșeuri care sunt importate de producătorii de ciment din România pentru a fi co-procesate. Spre deosebire de alte țări europene, în România chiar și aceste importuri se efectuează numai cu respectarea unor reguli stricte impuse fabricilor de ciment de către autoritățile de control române. Printre acestea se numără obligativitatea de  notificare a acestor autorități cu 24 de ore înainte de sosirea transportului la destinație. Fiecare transport trebuie sa respecte aceasta procedură.

 „Nimeni nu controlează co-procesarea sau importurile pentru co-procesare” Din contră, întreaga operațiune de pre-tratare și co-procesare a deșeurilor în fabricile de ciment este strict legiferată, monitorizată și controlată atât periodic, cât și inopinat de autoritățile de mediu responsabile în acest sens.

 Co-procesarea deșeurilor în fabricile de ciment din România este o soluție care ajută România să nu devină o groapă de gunoi. Ea este una dintre soluțiile recomandate de legislația în vigoare pentru protejarea resurselor naturale și gestionarea corectă a deșeurilor ce nu mai pot fi reciclate. Co-procesarea permite simultan reciclarea conținutului mineral și recuperarea energiei din deșeuri, fără  a rezulta nicio cenușă sau alt reziduu care să necesite tratare ulterioară.  Având în vedere temperaturile foarte ridicate din cuptoarele fabricilor de ciment (ajung până la aproximativ 2.000°C), transformarea deșeurilor în resurse alternative pentru procesul de producție al cimentului este o soluție eficientă. Complementară reciclării, această activitate face posibilă devierea deșeurilor de la gropile de gunoi și evită generarea de gaze cu efect de seră sau a metanului (gaz cu efect de seră de 21 de ori mai puternic decât CO2) care s-ar produce în urma depozitării deșeurilor. 

 Deși astfel de soluții de gestionare corectă a deșeurilor (precum co-procesarea) sunt prezente în România, peste 70% din deșeurile din România încă ajung să fie depozitate la gropi de gunoi în prezent, deoarece acestea nu se colectează separat.

Este nevoie de eliminarea barierelor în calea noilor investiții în capacități regenerabile

Asociația Româna pentru Energie Eolienă (RWEA) solicită Camerei Deputaților respingerea modificărilor aduse de Proiectul de lege (L321/2020) aprobat de Senatul României în 10 iunie 2020, referitoare la posibilitatea semnării contractelor bilaterale în afara pieței centralizate. Aceste modificări blochează investițiile în noi capacități de producție de energie, majorând riscurile la adresa securității energetice a României, și limitează accesul companiilor, municipalităților și clienților rezidențiali la energie din surse noi, nepoluante

Este greu de înțeles o astfel de neglijare a potențialului energetic al României, mai ales că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, țara se află în plin proces de adoptare a Pachetului Energie curată pentru toți. În acest context, regulamentele europene, obligatoriu a fi adoptate de către fiecare stat membru, menționează obligația statelor de a permite, prin legislația și reglementările naționale, încheierea contractelor bilaterale de energie în afara pieței centralizate (Power Purchase Agreements - PPA).

Unul dintre obstacolele majore pentru noile capacități de generare a energiei în România este încrederea investitorilor, puternic afectată în ultimii ani de desele modificări ale cadrului legislativ și de reglementare. După ce adoptarea OUG 74/2020 a fost salutată de companiile ce activează în domeniul energetic din România, dar și de partenerii europeni, revenirea asupra modificărilor benefice ridică din nou semne serioase de îngrijorare asupra predictibilității legislative din România și nu are cum sa genereze un efect pozitiv asupra încrederii investitorilor.

RWEA consideră că o astfel de modificare a Pachetului de lege (L321/2020) aduce un impact negativ asupra reluării investițiilor in sectorul energetic din România într-o perioada în care relansarea economică este primordială, iar prin PNIESC România și-a asumat un plan bine stabilit de investiții în noi capacități de producție.

În plus, lipsa investițiilor în noi capacități competitive de generare a energiei își va extinde impactul negativ asupra securității energetice a României și a prețului plătit de consumatorul final, având in vedere parcul de generare din surse convenționale deja îmbătrânit și situația actuală în care România este un importator net de energie conform datelor oficiale furnizate de autorități.

Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) este cea mai puternică asociație de energie regenerabilă din România, care participă din anul 2008, în mod activ și constructiv, la procesul de transformare a pieței energetice românești. Reprezentăm o industrie cu 3000 MW de energie eoliană instalați în România de companii precum CEZ, Enel, EDP, Engie, Vestas, cu dezvoltatori de noi capacități de energie și furnizori de servicii conexe.    

IERC Industry Barometer: E-waste recyclers are predominantly confident

Salzburg, January 22, 2020: Most companies in the electronics recycling industry are optimistic about future economic development, according to a recent survey of participants at the International Electronics Recycling Congress IERC 2020. The survey shows that around 45 per cent expect economic conditions for the electronics recycling industry to improve over the next two years. Just under a third of those surveyed expect business conditions to remain stable, while around 24 per cent expect business to deteriorate.

The results are even clearer when it comes to predicting future volume developments:

Two thirds of those surveyed predict that scrap volumes will increase over the next two years
Another 25 per cent expect stable development
Only 8 per cent of attendees think that market volumes are likely to decrease

The basis for this synopsis of opinion is a survey organised by the IERC Steering Committee among participants at the annual IERC industry meeting. The results are summarised in the "Industry Barometer IERC 2020" for the electronics recycling sector, which has been published for the first time at this year's congress in Salzburg. Although the results are not representative, they do meaningfully reflect a consensus of opinion across the sector.

In the survey, congress participants were asked to assess the current and future business situation from both a monetary and a quantitative point of view. As the results show, the assessment of the current economic business situation is similar to the assessment of future development:

 Around 39 per cent of those surveyed described the current economic situation as favourable
A good 35 per cent assess today's conditions as unchanged compared with the last two years
Around 26 per cent of attendees are dissatisfied with current business performance

 The assessment of current volume development also shows a parallel to the future volume development:

 Around 63 per cent of survey participants described current volume development as positive
A further 27 per cent see market quantities as unchanged compared with the last two years
Only 10 per cent of the attendees surveyed described current volume trends as negative

 When asked about the factors influencing business development, the participants refer, among other things, to increased sorting costs due to the poorer quality of e-waste. This not only increases the demand for better processing technologies, but also makes the disposal of sorting residues more difficult and possibly more expensive. Moreover, the survey participants point to export restrictions, especially to Asian countries. Plastic waste, which is of poorer quality, is particularly affected. It is becoming increasingly difficult to find a market for these plastic wastes. One aspect that continues to occupy the industry is the increasingly strict legal requirements and the varying legal framework conditions in individual countries. On the other hand, the recyclers also expect fresh impulses from new projects to strengthen the circular economy. Among other things, they mention binding use quotas for recyclates in new products, as well as the use of recyclable materials and the simpler removal of components. The e-waste recyclers also welcome the planned restriction on landfill. "All in all, this survey shows that, most Stakeholders have a positive outlook for the e-waste recycling business sector, outlook which I share.” said Stephane Burban, Chairman of the Lecture Group of the Steering Committee of the IERC, summarising the results of this first Industry Barometer IERC 2020. “However, some challenges lie ahead and it is becoming ever more apparent that consultation through an open and constructive dialogue between Stakeholders (OEMs, Recyclers and Legislators) needs to be nurtured”

Plajele turistice se deschid de la 1 iunie

Începând cu data de 1 iunie 2020, sunt permise activitățile de operare a plajelor turistice. Această prevedere este cuprinsă într-un Ordin comun emis în această seară de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), alături de Ministerul Sănătății (MS) și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA). Actul normativ stabilește măsurile specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, pentru activitățile de operare a plajelor turistice și este valabil exclusiv pe perioada stării de alertă.

Măsurile specifice cuprinse în Ordin sunt obligatorii pentru toți operatorii economici sau, după caz, administratorii care desfășoară activități de operare a plajelor turistice, dar și pentru toți cetățenii care vor utiliza plajele turistice de pe litoralul românesc. Setul de măsuri a fost realizat de experții epidemiologi din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Măsurile specifice pentru protecția turiștilor prevăd respectarea unei distante de doi metri (stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și, totodată, păstrarea unei distanțe de doi metri atât între turiștii care nu fac parte din aceeași familie, cât și de către personalul angajat.

Accesul la plajă se va realiza prin puncte semnalizate și culoare unidirecționale, iar servirea clienților se va face de către personalul angajat al plajei concesionate, fără deplasarea clienților în punctele de servire.

Dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută, administratorii plajelor au obligația de a restricționa accesul publicului. Aceștia trebuie, de asemenea, să monitorizeze permanent starea de sănătate a personalului lucrător și să interzică accesul persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile.

Orice suspiciune sau caz confirmat de COVID-19 va fi imediat notificată direcțiilor de sănătate publică județene.

Modul de aplicare a măsurilor specifice cuprinse în Ordinul comun va fi controlat de personalul de specialitate din cadrul MMAP, MS, direcțiilor de sănătate publică județene și a Municipiului București, structurilor de specialitate ale MEEMA și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Nerespectarea obligațiilor prevăzute atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legislației pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 461 din 30 mai 2020, Partea I.

IERC Industry Barometer: E-waste recyclers are predominantly confident

Salzburg, January 22, 2020: Most companies in the electronics recycling industry are optimistic about future economic development, according to a recent survey of participants at the International Electronics Recycling Congress IERC 2020. The survey shows that around 45 per cent expect economic conditions for the electronics recycling industry to improve over the next two years. Just under a third of those surveyed expect business conditions to remain stable, while around 24 per cent expect business to deteriorate.

The results are even clearer when it comes to predicting future volume developments:

Two thirds of those surveyed predict that scrap volumes will increase over the next two years
Another 25 per cent expect stable development
Only 8 per cent of attendees think that market volumes are likely to decrease

The basis for this synopsis of opinion is a survey organised by the IERC Steering Committee among participants at the annual IERC industry meeting. The results are summarised in the "Industry Barometer IERC 2020" for the electronics recycling sector, which has been published for the first time at this year's congress in Salzburg. Although the results are not representative, they do meaningfully reflect a consensus of opinion across the sector.

In the survey, congress participants were asked to assess the current and future business situation from both a monetary and a quantitative point of view. As the results show, the assessment of the current economic business situation is similar to the assessment of future development:

 Around 39 per cent of those surveyed described the current economic situation as favourable
A good 35 per cent assess today's conditions as unchanged compared with the last two years
Around 26 per cent of attendees are dissatisfied with current business performance

 The assessment of current volume development also shows a parallel to the future volume development:

 Around 63 per cent of survey participants described current volume development as positive
A further 27 per cent see market quantities as unchanged compared with the last two years
Only 10 per cent of the attendees surveyed described current volume trends as negative

 When asked about the factors influencing business development, the participants refer, among other things, to increased sorting costs due to the poorer quality of e-waste. This not only increases the demand for better processing technologies, but also makes the disposal of sorting residues more difficult and possibly more expensive. Moreover, the survey participants point to export restrictions, especially to Asian countries. Plastic waste, which is of poorer quality, is particularly affected. It is becoming increasingly difficult to find a market for these plastic wastes. One aspect that continues to occupy the industry is the increasingly strict legal requirements and the varying legal framework conditions in individual countries. On the other hand, the recyclers also expect fresh impulses from new projects to strengthen the circular economy. Among other things, they mention binding use quotas for recyclates in new products, as well as the use of recyclable materials and the simpler removal of components. The e-waste recyclers also welcome the planned restriction on landfill. "All in all, this survey shows that, most Stakeholders have a positive outlook for the e-waste recycling business sector, outlook which I share.” said Stephane Burban, Chairman of the Lecture Group of the Steering Committee of the IERC, summarising the results of this first Industry Barometer IERC 2020. “However, some challenges lie ahead and it is becoming ever more apparent that consultation through an open and constructive dialogue between Stakeholders (OEMs, Recyclers and Legislators) needs to be nurtured”

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55