Dorna a instalat primul dispozitiv de colectare a deșeurilor pe râul Dâmbovița

Dorna, primul brand de apă minerală naturală din România îmbuteliat în ambalaj realizat din 100% rPET, a făcut un nou pas spre o lume fără deșeuri, instalând, la finalul lunii ianuarie a acestui an, primul dispozitiv inovator de colectare a deșeurilor de tip Litter Trap pe râul Dâmbovița, în apropiere de Târgoviște, ca parte a campaniei “Apa care are grijă de ape”.

Proiectul, inițiat în parteneriat cu Administrația Națională Apele Române și dezvoltat cu suportul organizațiilor non-guvernamentale CSR Nest din România și Clear Rivers – Olanda, implică instalarea a încă 4 astfel de dispozitive pe parcursul anului 2022, pe râurile Ialomița, Argeș, Jiu și Mureș.

Campania Dorna va continua așadar acțiunile de curățare astfel încât, în viitor, apele care se varsă în Dunăre și în Marea Neagră să fie mai curate.

“Este o inițiativă lăudabilă, fără doar și poate, care ar trebui repetată în cât mai multe locuri, atât timp cât în râurile noastre se găsesc foarte multe deșeuri, foarte multe ambalaje. Orice mesaj prin care încercăm să atragem atenția asupra importanței colectării separate și a unui comportament responsabil față de mediu în rândul cetățenilor va produce efecte pozitive. De aceea laud și încurajez aceste inițiative, le propun și celorlalți actori de pe piață să facă acțiuni similare, să se implice în conștientizare, să se implice în educare, să se implice în transmiterea acestui mesaj de comportament responsabil.”, declară ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tánczos Barna.

“Problema deșeurilor, în special a PET-urilor, pe cursul de apă, ne afectează pe toți. De aceea, pentru a diminua impactul pe care acestea le au asupra apelor, ne-am alăturat campaniei de curățare a râurilor, ”Apa care are grijă de ape”, inițiată de brandul de apă minerală naturală Dorna. Cu ajutorul dispozitivelor plutitoare care vor fi montate în acest an pe alte patru râuri (Ialomița, Mureș, Jiu și Argeș), vom reuși să oprim la sursă deșeurile care ajung în cursurile de apă.

Acest parteneriat este încă un pas important pe care îl facem pentru stoparea poluării apelor cu plastic, în calitate de autoritate publică care administrează resursa de apă. Împreună păstrăm apele curate!”, spune Laszlo Barabas, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

“Dorna a încercat dintotdeauna să diminueze impactul lăsat asupra mediului. Însă nu a fost niciodată mai aproape de natură decât este acum, când și-a asumat angajamentul de a deveni apa care are grijă de ape! Colectarea deșeurilor de pe râurile românești este un efort care se justifică pe mai multe niveluri, de la nevoia de a avea ape mai curate, până la cea de a trata deșeurile reciclabile ca pe resurse cu roluri deosebit de importante în economia circulară. Am demarat acest proiect alături de consumatorii noștri, pe care îi invităm să ni se alăture, alegând să colecteze separat ambalajele de tip PET și, astfel, să le trimită spre reciclare”, declară Iuliana Nedelcu, Marketing Director Coca-Cola România.

“Ne-am alăturat campaniei Dorna cu entuziasm și convingerea că efortul de a păstra apele curate este un element esențial pentru a face mediul mai curat, atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare. Dispozitivul de colectare a deșeurilor de tip Litter Trap este o noutate pentru România, iar prin modul în care a fost proiectat și prin mecanismul de funcționare, reprezintă o soluție sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător: este fabricat din plastic reciclat, nu necesită alte resurse și nu afectează flora și fauna subacvatică”, spune Sergiu Sebesi, Președinte Asociația CSR Nest.

Dispozitivele plutitoare pe care Dorna le instalează în cadrul acestei campanii sunt concepute de organizația non-profit Clear Rivers din Olanda, ele fiind gândite să extragă deșeurile din apă într-un mod pasiv: nu necesită energie sau intervenție umană pentru funcționare, ci se bazează exclusiv pe vânt și pe curenții din apă, care împing deșeurile în interiorul dispozitivelor. Cunoscute sub denumirea de Litter Trap, aceste dispozitive sunt, de fapt, niște sisteme plutitoare, capabile să capteze gunoiul de la suprafața apei până la adâncimea de 1 m sub apă.

Creșterea capacității de colectare se face cu ajutorul unor brațe plutitoare, întinse pe lățimea râului, pentru a acoperi o suprafață cât mai mare. Deșeurile astfel captate sunt direcționate către o “capcană” de unde, odată colectate, nu mai pot scăpa înapoi pe suprafața râului, chiar dacă se schimbă direcția curenților, ele fiind blocate printr-un sistem inovator cu ușă semi-închisă. Capcanele sunt realizate, la rândul lor, din plastic colectat de pe ape și reciclat ulterior. Această caracteristică transformă aceste dispozitive în produse “circulare”: colectarea deșeurilor plutitoare se face astfel cu ajutorul plasticului colectat anterior de pe cursurile altor ape.

Odată puse în funcțiune, dispozitivele pot colecta până la 5 metri cubi de deșeuri în fiecare zi (pentru un singur dispozitiv), cantitatea putând varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi tipul și greutatea plasticului colectat, condițiile meteorologice, curenții de apă și vânt etc. Deșeurile acumulate de fiecare dispozitiv vor fi, ulterior, trimise la stația de sortare și apoi redirecționate către fabricile de reciclare pentru a fi transformate în materiale noi.

Dincolo de impactul direct asupra mediului prin inovarea ambalajelor, reutilizarea resurselor și măsurile pentru reducerea poluării, obiectivul Dorna este de a inspira cât mai mulți oameni să participe la această schimbare, prin adoptarea unui comportament responsabil față de mediu și însușirea principiilor colectării separate. Inițiativa Dorna se înscrie, astfel, sub viziunea platformei de sustenabilitate a Sistemului Coca-Cola, Dupa Noi - #NuNeOprimAici.

Drept la replică FADI privind scrisoarea deschisă a Asociației OIREP

Fără să intrăm în polemică, considerăm că este necesar să facem câteva clarificari cu privire la cele enunțate în scrisoarea deschisă a Asociației OIREP. Actualul mod de finanțare a sistemului nu presupune nici taxe și nici suprataxe, asa cum greșit se afirmă, ci acoperirea costurilor ceea este total diferit. În cadrul dialogului din ultimii ani, atât reprezentanții Asociației OIREP cât și membri acesteia, au afirmat public și deschis dorința de a participa în mod constructiv la sistemele de colectare gestionate de ADI și disponibilitatea de a finanța costurile necesare, inclusiv cele care privesc comunicarea și gestionarea datelor, în condițiile în care sunt explicit menționate în legislație. Declarația Asociației OIREP contazice toate acestea, așa încât punem la îndoială sinceritatea și motivația care stau la baza activității acestei organizații. Clarificările aduse de prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 2190/2021 nu mai lasă loc interpretărilor diferiților experți, astfel că amânarea sau refuzul de a încheia contracte cu ADIurile nu mai este o opțiune care să asigure în prezent un avantaj competitiv pentru unele OIREP licențiate. Conform principiului răspunderii extinse a producătorului, producătorii prin intermediul OIREP trebuie să acopere costul de gestionare, care înseamnă costul net operațional și costul de management al sistemului, pentru a asigura: informarea beneficiarului pentru separare la sursă, colectarea separată a materialelor reciclabile, încredințarea acestora în vederea reciclării, precum și costurile gestionării datelor pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de ambalaj din deșeurile municipale. Precizăm că în toate Statele Membre ale UE, autoritățile locale au responsabilitatea gestionării deșeurilor generate de populație, astfel încât afirmația conform căreia în România au fost introduse autoritățile locale ca verigă suplimentară obligatorie în fluxul gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale este complet eronată. De altfel, întreaga legislație comunitară și națională reglementează obligații exprese ale autorităților locale în ceea ce privește gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale precum și obligația corelativă a producătorilor de a acoperii integral costurile nete de gestionare. Contractele de delegare se atribuie în urma unor proceduri de licitatie publică, astfel că orice operator economic care dorește, poate să participle la competiție. În plus, majoritatea operatorilor care au contracte semnate și în derulare sunt operatori privați, iar concurența între operatori se realizează în etapa licitației și nu se poate pune problema unui monopol. În ceea ce privește calitatea deșeurilor de ambalaje care sunt colectate și sortate din deșeurile municipale, parte din ele sunt ambalaje folosite și în consecință sunt murdare pentru că intră în contact cu produsele pe care le ambalează (ex.: cutii de pizza, ambalaje de la carne, înghețată, etc.), spre deosebire de ambalajele din flux industrial și comercial sau altfel spus, conform afirmației Asociatiei OIREP din “circuitul privat”, care pare să fie eficient în condiții total diferite de operare. Tarifele aplicate în sistemele de management integrat, sunt fie rezultate din procedurile de licitatii, fie tarife stabilite/ajustate/modificate conform Ordinului ANRSC 109/2007 ținând cont de indicatorii de performanță și aprobate de autoritățile locale conform competențelor exclusive ale acestora. În realitate, modul în care OIREP aplică în prezent tarifele la producători nu reflectă costurile reale așa cum precizează legislația. Prin comparare cu alte țări care au sisteme similare, în România tarifele practicate pentru gestionarea deșeurilor din flux industrial comercial sunt mai mari de cca. 3 – 4 ori, în funcție de material. Concret, banii colectați de către OIREP de la producători și indirect de la populație sunt folosiți în mod preferențial și defectuos, preponderent pentru a plătii unor colectori cantitățile de deșeuri de ambalaje mai ușor de colectat, cu valoare mare de piață, deșeuri de ambalaje care provin fie din circuitul industrial comercial și care teoretic și-ar acoperii costurile din valoarea de vânzare. Din corespondența cu asociațiile profesionale similare și experiența țărilor cu performanța din UE rezultă că diferența între tarifele percepute producătorilor pentru gestionarea ambalajelor de la populație și cele din circuitul industrial comercial este de la 3 – 8 ori în funcție de material și chiar mai mult dacă aceste deșeuri nu se pot recicla. În România dacă lecturăm pe site-urile OIREP-urilor tarifele aplicate de aceștia producătorilor, constatăm că acestea sunt mai mari pentru fluxul municipal cu cca 10%, ceea ce evident arată că modul de construire a tarifelor nu reflectă costurile reale, ci mai degrabă o subvenționare încrucișată a anumitor materiale. În România banii colectați de OIREP pentru a finanța fluxul deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale sunt directionați în mod greșit pentru a plăti deșeurile din “circuitul privat”, astfel încât punem la îndoială eficiența modului de gestionare a banilor producătorilor și indirect ai populației. Acoperirea costurilor de comunicare și gestionare a datelor este obligația producătorilor și sub nici o formă aceste costuri nu se pot acoperii de beneficiarii serviciului, adică de populație, pentru ca au fost plătite deja la achiziționarea bunurilor ambalate. În spiritul transparenței FADI susține necesitatea ca aceste sume să fie gestionate separat față de costurile de operare. În mod eronat se afirmă că salarii ale angajaților ADI sunt plătite de producători prin OIREP. Sumele la care se face referire sunt colectate de la populație la cumpararea bunurilor ambalate, deci banii provin indirect de la beneficiarii serviciului, cei pentru care lucrează ADI și nicidecum de la producători sau OIREP. În egală măsură, salariile angajaților OIREP sunt suportate tot din sumele încasate de către producători de la consumatorul final (cetățean) care plătește pentru costurile de gestionare ale ambalajului odată cu achiziția produsului de la raft, astfel că între cele două tipuri de cheltuieli salariale există și trebuie să existe simetrie de finanțare, fără a aduce în atenție nivelurile efective ale acestora. Tot simetrie de finanțare trebuie să existe și pentru costurile privind administrarea și gestionarea datelor aferente ambalajelor din deșeurile municipale. Mai mult, plecând de la faptul că ADIurile sunt finanțate prin cotizațiile membrilor, utilizarea acestor fonduri care provin din bani publici pentru a plăti activități în beneficiul unor firme private este abuziv și contrar legii. În concluzie, nu putem impinge la infinit aceste cheltuieli către autoritățile locale, atâta timp cât responsabilitatea acoperirii integrale a acestora revine producătorului conform directivei europene transpuse în legislația națională, sens în care salutăm decizia Ministerului Mediului de a repara parțial inechitatea generată anterior prin textul legal incomplet în sarcina u.a.t.-urilor și, implicit, a ADI-urilor. Apreciem colaborarea cu unele OIREP în perioada 2019 – 2021 care au fost proactive și parteneri implicați, astfel că pentru noi poziția Asociatiei OIREP este mai mult decât surprinzătoare și nu apreciem că ar putea reflecta opinia tuturor OIREP. Ca și alternativă la modul dificil de lucru pe care Asociația OIREP îl invocă în relația cu ADI, propunem ca pentru fluxul de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale decontarea costurilor să se facă de către AFM, prin încasarea banilor direct de la producători. În acest mod se simplifică atât fluxul financiar cât și fluxul datelor, prin utilizarea aplicațiilor informatice existente și a celor aflate în dezvoltare, precum și evitarea fraudelor în sistem. În acest model nou de operare OIREP vor fi responsabile să gestioneze numai “circuitul privat” și cu eficiență 100%. Opinia noastră pe larg, precum și acțiunile ulterioare comune le vom expune după consultarea cu asociațiile profesionale ale autorităților locale (UNCJR, ACoR, AM, AOR). Liliana Nichita – Director FADI 17.01.2022

Farmec a ajuns la 50 de mii de ambalaje reciclate în campania „Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine”

Farmec, una dintre cele mai mari companii românești din piață, a ajuns la 50 de mii de ambalaje reciclate în campania „Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine”. Din luna aprilie, când demersul de responsabilitate socială a fost extins la nivel național, cele mai multe ambalaje au fost colectate în Cluj-Napoca – 15.700, București – 6.580 și Brașov – 6.272.

Campania a fost lansată sub formă de program-pilot în 2020, în cinci magazine de brand Farmec și Gerovital din Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Oradea și extinsă la începutul acestui an în peste 30 de unități din toată țara.

Cele mai multe ambalaje aduse de consumatori la punctele de colectare au fost din materiale de plastic – geluri de duș, săpunuri, tuburi de creme – și din hârtie – ambalajele secundare ale produselor din gamele Farmec, Gerovital, Nufăr și Triumf.

„«Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine» a fost invitația noastră la a reduce impactul asupra mediului, iar rezultatele de care ne bucurăm astăzi sunt datorate interesului și implicării active ale consumatorilor noștri. Suntem mândri să fim unul dintre puținii producători din România care oferă clienților posibilitatea de a returna ambalajele produselor pe care le-au folosit și să ducem acest demers mai departe în toate unitățile din țară, pentru a asigura astfel închiderea ciclului de viață al produselor din portofoliul Farmec”, a declarat Andra Șumandea, Specialist Marketing.

După ce ambalajele sunt aduse la punctele de colectare din magazinele de brand, acestea sunt ridicate de firmele de colectare și duse la stațiile de sortare, unde ambalajele care conțin urme de produs sunt spălate și tratate chimic. Mai departe, sticla este spartă în cioburi și separată pe culori, iar plasticul este topit și transformat în granule. Aceste materiale sunt folosite pentru a da viață unor ambalaje sau produse noi, din materie reciclată și reintroduse în economie. Prin colectarea lor, fiecare contibuie la păstrarea unui mediu cât mai curat, lipsit de deșeuri, care se degradează într-un timp îndelungat și pot afecta întregul ecosistem.

Ne bucurăm să fim alături de partenerul nostru, Farmec, în acest eco-proiect și încurajăm cât mai mulți participanți să fie mai responsabili față de mediul înconjurător. Să colectăm separat și curat cât mai multe deșeuri din ambalaje, numai așa vom reuși să reciclăm o cantitate și mai mare de deșeuri și, încet dar sigur, fiecare dintre noi își va aduce aportul în creșeterea gradului de reciclare în România. Reciclad`OR, împreună cu partenerii colectori și reciclatori, se asigură ca, la nivel național, toate deșeurile colectate în cadrul campaniei, să fie reciclate. Contribuția fiecăruia la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje este extrem de importantă. De noi depinde ce lăsăm generațiilor viitoare. Să acționăm acum pentru un mâine mai sustenabil”, a declarat Adriana Calcan, PR &CSR Manager Reciclad`OR, partener Farmec în campania „Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine”.

La patru ambalaje din portofoliul Farmec aduse spre reciclare în magazine de brand din țară, consumatorii sunt răsplătiți cu un produs cadou. Pentru a putea fi reciclate, recipientele trebuie golite de conținut, clătite și curățate.

AFM a luat decizia suspendării sesiunilor de înscriere în cadrul programelor Rabla, Rabla Plus si Casa eficientă energetic

Preocuparea continuă a Adminitrației Fondului pentru Mediu este de a îmbunătăți programele de finanțare, astfel încât să fie asigurată creșterea succesului acestora, iar extinderea digitalizării mecanismelor de implementare și adaptarea ghidurilor de finanțare la realitățile contemporane, reprezintă intstrumentele potrivite pentru atingerea obiectivelor scontate.

            În sensul celor expuse și în vederea identificării elementelor care pot eficientiza derularea liniilor de finanțare din portofoliu, Administrația Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a luat decizia suspendării sesiunilor de înscriere în cadrul programelor, astfel:

 • începând cu data de 3 decembrie 2021, se va suspenda sesiunea de înscriere în programele denumite generic Rabla și Rabla Plus și
 • începând cu data de 15 decembrie 2021, se va suspenda sesiunea de înscriere în programul denumit generic Casa eficientă energetic.

 

În perioada următoare, instituția noastră va analiza modul de derulare al acestor două programe și, după caz, va elabora proiecte de modificare a ghidurilor de finanțare aferente, astfel încât, la reluarea sesiunilor, mecanismele de accesare a finanțării să fie mai simple și să asigure o eficiență sporită în utilizarea bugetelor alocate. De asemenea, evaluarea evoluției acestor programe va fi realizată și prin prisma disponibilităților financiare rezultate din sesiunile actuale, precum și din perspectiva construcției bugetare pentru anul 2022.

În vederea reluării sesiunilor de înscriere, toate informațiile relevante, atât în ceea ce privește  modificarea ghidurilor de finanțare și consultarea factorilor interesați, cât și calendarul de desfășurare al programelor, vor fi aduse la cunoștință publicului, prin publicarea lor pe site-urile AFM și MMAP, cât și prin intermediul mass-media.

SAGA Festival lansează SAGA GOES GREEN, componenta eco-friendly care reduce amprenta de carbon

Mai sunt doar câteva zile până la prima ediție SAGA Festival, cel mai mare festival EDM din România, eveniment care va avea loc la Romaero, în perioada 10-12 septembrie. Cinci scene, un line-up extraordinar, cu peste 100 de artiști, din care nu lipsesc nume precum Alan Walker, Don Diablo, Tiesto, Carl Cox și Amelie Lens și multe surprize pregătite pentru cei care vor participa la super experiența SAGA.

Pentru a-i încuraja pe festivalieri și artiști să devină eco-friendly și să reducă impactul asupra mediului, prin reciclarea și refolosirea deșeurilor realizate 100% din deșeuri reciclabile, SAGA lansează componenta ”SAGA GOES GREEN”, alături de partenerii strategici Reciclad’OR, Rematholding Co, Rom Waste Solutions, dar și ONG-urile Let’s Do It, Romania! și WWF-România. Datorită economiei circulare, SAGA GOES GREEN transformă procesele de dezvoltare creativă și promovează inovarea, pentru a minimiza impactul ecologic, maximizând în același timp impactul social pozitiv. În cadrul festivalului, atât vendorii de mâncare, cât și de băuturi vor folosi produse sustenabile, prietenoase cu mediul, iar pentru organizare, echipa de producție a folosit combustibili alternativi, pentru a reduce amprenta de carbon. În plus, festivalierilor li se recomandă să folosească mijloace de transport în comun, ride-sharing, trotinete sau biciclete, ca resurse alternative. Nu în ultimul rând, în festival, fanii sunt încurajați să ducă la bar paharele din plastic folosite, iar gestul sustenabil le va fi răsplătit cu premii surpriză.

 ”Ceea ce ne place la această colaborare inspirațională este că ne vom uni forțele să realizăm un festival proactiv în domeniul durabilității mediului. Inițiativa acestui parteneriat puternic își propune să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Prin vasta noastră experiență, atât a Reciclad`OR, cât și a partenerilor noștri, Rematholding Co și Rom Waste Solutions, vom asigura desfășurarea și implementarea conceptului eco al întregului festival, printr-o mulțime de activități creative, pentru a stimula eco-conștient. De la implementarea sistemelor inedite de colectare separată a deșeurilor reciclabile generate pe tot parcursul evenimentului, până la completarea strategiei green a festivalului SAGA, prin realizarea unor activări unice pentru România în rândul festivalurilor de acest gen, având scopul de a recicla o cantitate cât mai mare a deșeurilor generate de consumatori și de a conștientiza importanța practicării comportamentelor ECO-responsabile”, a declarat Adriana CalcanPR & CSR Manager Reciclad`OR, partener SAGA Festival.

 RecicladʹOR, lider pe piața locală de transfer de reponsabilitate a reciclării ambalajelor, este un model pe piața de profil și prin campaniile CSR dezvoltate. Încă de la lansare, Reciclad’OR a derulat peste 100 de campanii de informare și conștientizare online și offline. Compania a inițiat parteneriate atât cu autoritățile de stat, cât și cu cei peste 700 de parteneri, pentru care a preluat responsabilitatea, pentru realizarea proiectelor de educație, mediu, tradiție și cultură a publicului larg, de la cele mai fragede vârste, cu privire la importanța colectării separate și reciclării deșeurilor de ambalaje.

Rematholding Co - cu 18 ani experiență în domeniul managementului deșeurilor din România, este o companie de top în zona reciclării. Rematholding Co a investit continuu în instalații de ultimă generație de procesare deșeuri plastice, echipamente electrice și electronice, vehicule scoase din uz, anvelope, cabluri electrice etc. Rematholding a fost prima companie din România certificată Weelabex, fiind promotorul Programului Rabla la nivel național, oferind partenerilor servicii de management integrat al gestionării deșeurilor.

 Prin tehnologii avansate de reciclare și valorificare a deșeurilor, Rom Waste Solutions promovează un mod sustenabil de gestionare a reziduurilor. Acesta aduce atât o soluție eficientă economic, cât și prietenoasă cu mediul înconjurător. Dotată cu cea mai mare și performantă linie de sortare de deșeuri municipale solide din România și una dintre cele mai mari din Europa de Est.

 Pentru a veni în sprijinul celor care vor participa la SAGA Festival, Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din România, care a implicat peste 1.9 milioane de voluntari în cei 11 ani de acțiuni de curățenie națională, a creat ghidul festivalierului responsabil, o serie de 10 sfaturi eco-friendly. De asemenea, Let’s Do It, Romania! îi invită pe locuitorii țării să participe la Ziua de Curățenie Națională, care va avea loc pe 18 septembrie.

 WWF România este partener SAGA Festival, dar și Sound of Bucharest, cel mai mare solo show pe care Armin van Buuren îl va susține pe 25 septembrie, în Piața Constituției. În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, zimbri, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

Despre SAGA Festival

 SAGA Music Festival, primul festival de muzică electronică din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, la ROMAERO, și pregătește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume. Line-up-ul include nume sonore, peste 100 de artiști din muzica electronică și nu numai. Pe scena principală vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Masked Wolf, Mike Williams, Morten, Nervo, Nicky Romero, Oliver Heldens, Regard, Robin Schulz, Salvatore Ganacci, SICKICK, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, INNA, Antonia și Grasu XXL.

Fragedo este „Cea mai de încredere marcă de carne”, în topul încrederii acordate de părinți

Fragedo, brand emblemă al companiei TRANSAVIA, a fost desemnat „Cea mai de încredere marcă de carne” în cadrul evenimentului Summit Forbes Brands for Kids, ediția 2021. Premiile au fost acordate în baza studiului realizat de Forbes România și Institutul D&D Research care a investigat siguranța, calitatea și încrederea de care se bucură produsele care se adresează copiilor.

Fragedo, cel mai popular brand din categoria sa, a primit premiul pentru Cea mai de încredere marcă de carne, confirmând din nou că se află mereu în topul preferințelor consumatorilor români datorită calității sale, la cel mai înalt nivel, încă de la lansare.

„Pentru noi, la TRANSAVIA, fiecare copil este important și ne dorim ca ei să aibă toate condițiile ca să se dezvolte sănătos și armonios, iar o recunoaștere precum cea pe care FRAGEDO o primește odată cu premiul  „Forbes #1 Brand for Kids la categoria Marcă de carne” înseamnă încă o confirmare că facem lucrurile exact așa cum trebuie. Încrederea de care ne bucurăm din partea consumatorilor, în special a părinților care includ puii Fragedo în alimentația copiilor lor, are la bază promisiunile pe care le ținem zi de zi: siguranța garantată și calitatea superioară a produselor noastre, gustul mereu același, onestitatea și transparența comunicării noastre”, afirmă Theodora Popa, Vicepreședinte TRANSAVIA.

Făcut mereu exact așa cum trebuie, puiul Fragedo asigură consumatorilor mereu calitate premium. Hrăniți 100% cu cereale din fermele proprii TRANSAVIA, sunt apreciați pentru frăgezime și savoare de cei mai exigenți consumatori, având mereu același gust și aceeași calitate, cu valoare nutrițională superioară, indiferent în care dintre variante sunt aleși și gătiți de consumatori.

Strategia, de la bob la furculiță, consolidează poziția de lider de piață pe care TRANSAVIA o onorează cu produse de cea mai înaltă calitate, la standarde certificate de siguranță alimentară, fiind singurul producător care își crește singur toți puii în ferme proprii, de incubație și de creștere, folosind hrană vegetală provenită din cele 10 000 de hectare cultivate prin divizia proprie de ferme vegetale.

TRANSAVIA este prima companie cu capital 100% românesc care se alătură inițiativei Europene pentru practici responsabile în sectorul alimentar

TRANSAVIA este prima companie din România care devine co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale şi de Marketing în Sectorul Alimentar, reasumându-și astfel angajamentul ferm de a contribui substanțial la o viață sănătoasă, durabilă și echilibrată pentru toți consumatorii. Această inițiativă voluntară este o nouă dovadă a transparenței acțiunilor durabile întreprinse de TRANSAVIA de la bob la furculiță, bazate pe cele mai bune practici și pe cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și distribuție.   

 „Semnând acest Cod de Conduită al UE, alături de mari companii internaționale, contribuim la o industrie alimentară sustenabilă și marcăm astfel cu mândrie cei 30 de ani de la înființare, în care ne-am străduit mereu să facem lucrurile exact așa cum trebuie, în toate ariile in care activăm. Angajamentul asumat înseamnă să continuăm să contribuim la calitatea vieții consumatorilor și comunităților și să diminuăm cât de mult posibil impactul asupra mediului prin valorificarea, reciclarea deșeurilor și utilizarea rațională a resurselor naturale precum apa, solul, gazele naturale, etc., astfel încât generațiile viitoare să beneficieze de ele în mod corespunzător. Ne străduim astfel să fim cei mai buni în tot ceea ce facem, respectând întotdeauna cele mai înalte standarde și ținându-ne promisiunile față de consumatori, zi de zi, indiferent dacă vorbim de calitatea produselor, de protocoalele cele mai stricte de siguranță alimentară, de tratarea responsabilă a animalelor, de protejarea mediului sau de marketingul responsabil și onest. Sperăm ca exemplul nostru să fie urmat și de alte companii din România care să ne urmeze și să semneze Codul, asumându-și astfel o contribuție responsabilă la dezvoltarea sustenabilă a industriei alimentare”, afirmă domnul Dr. Ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.

 Prin semnarea Codului de Conduită UE pentru o industrie alimentară sustenabilă, TRANSAVIA, liderul sectorului avicol din România, își consolidează angajamentele luate față de mai multe obiective ambițioase, incluse în raportul de sustenabilitate, o altă inițiativă de pionierat realizată în calitate de companie cu capital 100% românesc din industria alimentară din țara noastră: 

 • Implementarea sistemului de management de mediu conform cerințelor SR EN ISO 14001:2015
 • Identificarea de soluții alternative, acolo unde acestea se pretează și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Menținerea gradului de conformare cu cerințele legale în domeniul protecției mediului
 • Îmbunătățirea managementului deșeurilor
 • Îmbunătățirea managementului apelor uzate
 • Reducerea consumurilor de energie prin înlocuirea corpurilor de iluminat exterior de la 250 W și 150W la 90 W și înlocuirea iluminatului existent cu corpuri LED de 9 W
 • Procurare de materii prime din zone certificate ca producții sustenabile, fără impact negativ asupra mediului înconjurător
 • Menținerea gradului de retenție a personalului
 • Utilizarea ambalajelor inovative
 • Modernizare și retehnologizare continuă pentru producții sustenabile
 • Crearea unui centru de practică și susținerea activităților profesionale pentru tinerii mecanici, ingineri și electricieni
 • Extinderea flotei pentru transportul angajaților
 • Extinderea flotei pentru transportul mărfurilor și al produselor cât și planificarea curselor într-un mod economic și eficient

 TRANSAVIA, una dintre cele mai reputate afaceri de familie și liderul pieței de carne de pasăre din România, își concentrează toate acțiunile și eforturile pentru a crește în mod sănătos, sustenabil afacerea, având o strategie de afaceri bazată pe o puternică componentă orientată către susținerea comunităților locale, către responsabilitatea socială și grija față de mediu, către responsabilitatea față de angajați și producția responsabilă și durabilă. Aprecierea consumatorilor arătată prin încrederea  calitatea produselor TRANSAVIA, 100% naturale, gustoase și care exced standardele de siguranță alimentară și calitate impuse de lege, este dublată de recunoașterile primite prin premiile acordate de prestigioase organizații locale și internaționale și prin deținerea numeroaselor certificări care demonstrează angajamentul pentru sustenabilitate: Global GAP – Integrated Farm Assurance, BRC 8 A+, FSSC 22000, ISO 22000, McDonald’s SQMS, SWA, SMETA, RTRS – Responsability SOY, Furnizor Oficial al Casei Regale a României.

PORȚI VERZI PENTRU UN VIITOR VERDE!

Asociația ECOHUMAN ,,LIFE TREE,, (Asociația Ecologică și Umanitară ,,Copacul vieții,,) Satu Mare în calitate de partener al Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca în Proiectul  ReCoN-nect (The Green Deal - Research Comunication to Comunities) sub egida evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021 a desfășurat o amplă acțiune cu conotație de mediu  în Zona Ecoturistică ..Magia Someșului,, de la Odoreu, obiectiv recent dat în folosință publicului larg ca rezultat al proiectului ,,Coridor verde fără frontiere,, finanțat prin Programul INTERREG V-a.

La nivelul țării, în  21 de locații s-au organizat evenimente similare. La Satu Mare Asociația Ecologică și Umanitară ,,Copacul vieții,, împreună cu partenerii: unitățile de învățământ preșcolar și școlar cu sprijinul ISJ, Primăria Odoreu, Serviciul Teritorial de Arii Naturale Protejate, Societatea Carpatină Ardeleană, Asociația CaiacSmile și nu în ultimul rând Asociația STEA, au  desfășurat activități în spiritul protecției mediului în cadrul programului intitulat generic ,,PORȚI VERZI PENTRU UN VIITOR VERDE,, în scopul sensibilizării comunității cu privire la importanța promovării transportului alternativ, a colectării și valorificării deșeurilor  reciclabile precum și a importanței asigurării unui mediu curat și sănătos nu numai pentru noi, dar și pentru generațiile viitoare și pentru care un număr de peste 500 de cetățeni și-au exprimat dorința de-a face, pe parcursul zilei, un gest pentru mediu, pentru  a demonstra, că împreună prin efort comun putem transforma planeta, așa cum o știm cu toții este poluată, s-o transformăm într-o planetă verde.

La eveniment au participat: din partea organizatorilor dna Békéssy Elisabeta președintele Asociației ,,Copacul vieții,, împreună cu 15 voluntari, Dumitru Pop primarul comunei Odoreu gazda evenimentului, Stere Crețu directorul revistei INFOMEDIU EUROPA, dl.Dan Mirăuță reprezentantul firmei West Management Smart Solutions București, dna Mariana Săsăran-inspector de biologie, dna Sulyok Julia directorul Liceului de Arte ,,Aurel Popp,, și dna Elek Emese consilier în cadrul Serviciului Teritorial de Arii Naturale Protejate.

Scopul evenimentului a fost mobilizarea comunității sătmărene (500 persoane) pentru implicarea în cât mai multe activități ecologice în contextul a trei evenimente de mediu conform calendarului ecologic:

16-22 Septembrie - ,,Săptămâna Mobilității Europene,,

23 Septembrie- ,,Ziua Mondială a Curățeniei,,

 • ctombrie - ,,Ziua Mondială a Deșeurilor Electrice și Electronice,,

În cadrul festivității de deschidere a evenimentului au fost desfășurate activități artistice susținute de unitățile de învățământ preșcolar și școlar;

 

Evaluarea rezultatelor Programului de educație ecologică ,,Colectează, Reciclează, Creează !,,

 

În urma campaniei de colectare a DEEE la nivelul județului Satu Mare cu implicarea primăriilor, a instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar, s-a colectat o cantitate de 122 tone de DEEE în mai puțin de 5 săptămâni, Asociația ,,Copacul vieții,, a organizat la nivelul Colegiului Național,,Mihai Eminescu,, concursul de idei de proiecte în cadrul căruia elevii au avut posibilitatea de a-și pune creativitatea la încercare, prin realizarea unui eseu, prin care elevul să facă  propuneri de valorificare a DEEE. Câștigătorul concursului a fost Andrei Horea Groza care a propus realizarea din DEEE a simbolului Zonei Ecoturistice ,,Magia Someșului,, care să fie ,,BOARȚA,, - o specie de pește protejală, specifică sitului Natura 2000,,Someșul Inferior,,. Pe baza propunerii, un grup de 5 elevi de la Liceul de Arte ,,Aurel Popp,, Balázs Varhol Helga, Erdei Áron, Donka Zsuzsa, Erdődi Petra, Kuki Lengyel Mihály coordonați de domnii profesori sculptori AURELIAN BUSUIOC și REVESZ CSABA, în vacanța de vară au realizat lucrarea de artă, care a fost instalată la intrarea în zona ecoturistică.

A fost premiat elevul Andrei Horea Groza de la Colegiul Național Mihai Eminescu, câștigătorul concursului de idei de proiecte precum și Liceul de Arte ,,Aurel Popp,, profesorii sculptori Aurelian Busuioc și Révész Csaba După premiere a urmat festivitatea de dezvelire a lucrării de artă –boarța-simbolul zonei ecoturistice ,,Magia Someșului,,. Ca motivație, premianții au primit din partea asociației diplome de apreciere și vouchere valorice, iar din partea firmei West Management Smart Solutions București, în calitate de partener al programului ,,Colectează, Reciclează, Creează,, un voucher valoric de 5000 lei pentru dotarea atelierului de sculptură cu unelte specifice acestui domeniu.

,,Parada viețuitoarele protejate,, - preșcolarii îmbrăcați în ținute personalizate s-au deplasat în jurul lacului cu nuferi pentru a sensibiliza importanța protecției și conservării speciilor de floră și faună specifice zonei protejate aflate pe cale de dispariție. Au participat majoretele de la Școala Gimnazială Vetiș, preșcolarii de la Grădinițele nr.6, Voinicelul, Grădinița ,,Floarea de colț,, de la Odoreu însoțiți de educatoare și părinți precum și elevii de la Școlile Gimnaziale Odoreu și Dorolț ;

,,Maraton pentru protejarea biodiversității,,- participanții de la Centrul pentru vârstnici din Satu Mare s-au deplasat pe jos în jurul lacului și au purtat pe tricouri în loc de numere imaginea unei specii protejate din aria protejată Sit Natura 2000, ,,Someșul Inferior,, pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la importanța protecției habitatelor specifice zonei protejate;

,,Marș ciclist,, - elevii de la Școala Gimnazială Odoreu s-au deplasat cu bicicletele în jurul lacului din cadrul zonei ecoturistice ,,Magia Someșului,, fiecare participant purtând un parasolar cu inscripția programului;

,,Ecologizarea râului Someș,, - voluntarii Asociației ,,CaiacSmile,, și a Asociației STEA s-au deplasat cu caiacele pe Someș și au desfășurat o amplă acțiune de colectare a deșeurilor atât din albia cât și de pe malurile râului Someș. Cei șapte saci de deșeuri colectate la finalul acțiunii au fost transportate la depozitul ecologic de la Doba;

În vecinătatea centrului de informare din incinta Zonei Ecoturistice ,,Magia Someșului,, au fost amenajate ateliere de lucru unde tinerii s-au îndeletnicit în diverse meserii tradiționale și realizări de obiecte din deșeuri reciclabile, coordonați de specialiștii în domeniu, după cum urmează:

SEVA SANA din Ardud Vii – reprezentată de dna   IOANA VAȘVARI  a pregătit împreună cu elevii pastile de ceai prin presare la rece utilizând plante medicinale;

Asociaáia ,,Casa zâmbetelor,, din Micula reprezentată de dna LÖCHLI TÜNDE și dnele UNGVÁRI ERZSÉBET și OLÁH ANNAMÁRIA au  realizat mingi ,,yoyo,, din deșeuri textile;

BOKA ILDIKÓ a învățat pe elevi să confecționeze coșuri din hârtie;

Dl olar ISTVÁNFI GÉZA din Vama a realizat cu copiii obiecte din ceramică personalizate;

Doamnele educatoare de la grădinița nr.6 au  realizat împreună cu preșcolarii obiecte din deșeuri reciclabile prin metoda ,,origami,,

REACTIV ART DESING SRL reprezentată de dna CHRISTIAN DANIELA a realizat din deșeuri de lemn  păpuși care au fost îmbrăcate cu hăinuțe realizate din deșeuri de dantelă și pictate de către elevi;

Dna Mark Nagy Agota  a desfășurat cu tinerii jocuri interactive   pentru ai sensibiliza  față de miracolele naturii;

La ateliere au participat elevii de la Școala Gimnazială ,,Rákóczi Ferenc,, , Bălcescu-Petőfi, Școala Gimnazială Dorolț, Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga,, Colegiul Național ,,Ioan Slavici,, Casa de copii ,,AlterEgo,, ,Grădinița nr.6, Grădinița ,,Voinicelul,,.

La finalul activităților fiecare participant a pus amprenta pe globul pământesc cu diametru de 1,5m pregătit în mod special pentru acest moment al evenimentului de către organizatori, o mână verde cu un mesaj ecologic, demonstrând faptul că dacă ne unim forțele și facem un gest oricât de mic pentru mediu putem transforma planeta în verde.

Numai împreună prin muncă susținută  putem aduce o plusvaloare mediului!

Sistemul Coca-Cola România aduce tehnologia Keel Clip™ in Romania

Sistemul Coca-Cola în România face încă un pas pentru a ajunge mai aproape de viziunea sa către o economie circulară. Compania a investit 2 milioane euro în fabrica din Timișoara și aduce tehnologia Keel Clip™ în România, înlocuind folia de plastic folosită pentru baxurile de doze cu un ambalaj colectiv din carton biodegradabil și reciclabil.

KeelClip™ este o soluție inovatoare și minimalistă de ambalaj colectiv din carton care va fi folosit pentru baxurile de doze Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes. KeelClip™ este un ambalaj ecologic, practic, complet reciclabil și biodegradabil. Materia primă pentru producția Keel Clip™ provine din surse sustenabile: carton reciclat sau provenit din păduri plantate special cu acest scop. Compania a început listarea produselor cu noul ambalaj la finalul lunii martie, iar tranziția completă către noul ambalaj colectiv din carton va fi finalizată până la finalul anului 2021. Impactul investiției se reflectă într-o scădere de 100 tone de plastic pus pe piață pentru anul 2021, urmând ca în anii următori această cifră să se dubleze. De asemenea, scade consumul de energie folosit în timpul producției cu 15%.

“Ne continuăm călătoria către a deveni „O companie pentru toți” într-o “lume fără deșeuri”, cu grijă față de nevoile consumatorilor și responsabilitate față de natură. Inovațiile la nivel de ambalaj sunt o zonă în care început să investim încă din 2014, când am lansat apele minerale naturale Dorna într-un ambalaj cu un conținut de 30% din plante. Am continuat apoi în 2019, cu lansarea portofoliu de ape minerale naturale în PET reciclat, iar în 2021, cu introducerea Keel Clip™, o alternativă de ambalaj colectiv care înlocuiește folia de plastic. Iar pentru că ne dorim ca #dupănoi să lăsăm o lume mai bună, eforturile noastre pentru diminuarea impactului asupra mediului înconjurător nu se opresc aici. Ne-am setat obiective ambițioase, iar inovația la nivel de ambalaj este unul din principalii piloni care ne va duce mai aproape de îndeplinirea acestora”, a spus Paris Nikolopoulos, Franchise Country Manager, Coca-Cola România.

“KeelClip™ este o tehnologie inovatoare și ne bucurăm să fim primii care introduc noul ambalaj pe piața din România. Comportamentul consumatorului se modifică, acesta recreează acasă experiențele din HoReCa. De aceea, ne-am concentrat pe livrarea în magazine a produselor în ambalaje mai mici care să răspundă nevoilor actuale de consum. Am investit astfel în ambalajul colectiv pentru doze Keel Clip™. Acesta are un aspect atractiv și este practic, oferind în plus beneficiul unui ambalaj biodegradabil, mai ușor de reciclat decât folia de plastic.”, a spus Jovan Radosavjlevic, General Manager Coca-Cola HBC România.

Obiectivul global al Coca-Cola este ca până în anul 2030 să recupereze echivalentul a 100% din cantitatea de ambalaje pusă pe piață. Obiectivul face parte din strategia companiei “O lume fără deșeuri”, iar în anul 2020, compania a recuperat 70% din ambalajele primare puse pe piață în vederea reciclării acestora.

Napolact își schimbă ambalajul pentru a fi mai prietenos cu mediul

Napolact a lansat un nou PET mai prietenos cu mediul pentru formatul de “On the Go”, 330g, consumat cu predilecție în afara locuinței: petul este acum transparent și, în plus, au fost înlocuite etichetele anterioare, fabricate din PVC, cu unele mult mai prietenoase cu mediul, din material PET. Aceste etichete se pot dezlipi acum mult mai ușor, datorită deschiderii speciale, cu perfor, „Unzip”. Astfel, Napolact dă startul campaniei „Reciclează și lasă în urma ta o natură curată” prin care consumatorii sunt încurajați să recicleze.

Noul PET este 100% reciclabil, iar eticheta și capacul sunt produse din materiale eco-friendly, toate putându-se colecta în același container galben.

Lansarea acestor noi ambalaje vine cu un mesaj educațional privind reciclarea corectă a recipientelor ce poate fi găsit atât pe produs, cât și pe site-ul Napolact.ro.

Instrucțiunile de reciclare sunt: Savurează Napolact - Dezlipește eticheta - Pune capacul la loc - Aruncă în containerul galben.

„Calitatea și sustenabilitatea au fost și sunt două atribute esențiale pe care Napolact a mizat

întotdeauna. Tocmai de aceea, am decis să schimbăm vechile ambalaje PVC cu unele mai prietenoase cu mediul, fabricate din PET reciclabil. Suntem complet conștienți că drumul către ambalaje 100% fabricate din materiale reciclate și 100% reciclabile este unul de lungă durată și implică o dedicare constantă, dar facem pași importanți pentru ca amprenta pe care o lăsăm în urma noastră să fie una cât mai mică. Noile ambalaje de 330g sunt 100% reciclabile cu excepția etichetei care este imprimată și care trebuie înlăturată pentru ca procesul de reciclare să fie unul eficient. De aceea am creat o etichetă specială, „Unzip”, ce se desface ușor de pe recipient. Prin această inițiativă, în acest an, mai mult de 50% din portofoliul de lactate de băut în PET (iaurturi și lapte) al Napolact va fi reciclabil.” – Răzvan Orbulescu, Marketing Director FrieslandCampina România.

Până în anul 2025, ne propunem ca 100% din PET-urile Napolact să fie concepute pentru reciclare sau reutilizare. Planul este ca, până în anul 2050, 100% din ambalajele FrieslandCampina să fie produse din materiale reciclate sau reutilizate. De asemenea, an de an, Napolact își propune să aibă acțiuni constante prin care să inspirăm și să motivăm consumatorii, dar și autoritățile să se concentreze constant pe procesul de reciclare.

Finanțare de peste 9 milioane euro pentru ONG-uri prin Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România lansează 5 apeluri de proiecte în valoare totală de peste 9 milioane euro, pentru organizațiile neguvernamentale din România, ca parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021.

Cele 5 apeluri de proiecte fac parte din Runda 2 de finanțare, ultima din cadrul programului, și contribuie la obiectivul general al Active Citizens Fund, acela de a sprijini și consolida societatea civilă și cetățenia activă și de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile. În același timp, apelurile urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale cu organizații din statele donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Apelurile lansate astăzi acoperă o arie largă de domenii și activități, astfel:

 • Apel #2 - Educație și implicare civică
 • Apel #3 - Activism civic și advocacy
 • Apel #5 - Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
 • Apel #7 - Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
 • Apel #8 - Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

O atenție specială va fi acordată unor domenii considerate de importanță majoră în România: mediu și schimbări climatice; egalitate de gen și violență bazată pe gen; combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării romilor; creșterea capacității și incluziunea romilor.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale (care pot fi din același domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât și cu alți stakeholderi (autorități locale sau centrale, companii, alte entități publice sau private). De asemenea, este încurajat parteneriatul cu entități din statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Bugetul total al celor 5 apeluri este de 9.333.591 euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanțare nerambursabilă), în urma unui proces de selecție. În cadrul acestei runde a programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 50.000 și 150.000 euro.

Procesul de aplicare se deschide pe 17 februarie 2021 și are loc loc exclusiv online, pe platforma https://finantaripublice.fdsc.ro până 20 aprilie 2021. Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și despre Active Citizens Fund sunt disponibile pe website-ul programului www.activecitizensfund.ro/apeluri. Pentru a ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor, disponibilă la www.activecitizensfund.ro/harta-apelurilor.

În martie - aprilie vor avea loc online o serie de sesiuni de informare pentru organizațiile interesate să aplice pentru finanțare, detalii despre acestea urmând a fi făcute publice pe canalele de comunicare ale programului.

Lansat în iunie 2019, programul Active Citizens Fund România deține cel mai mare buget pentru societatea civilă din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, în valoare totală de 46.000.000 euro. Până în prezent au fost lansate 10 apeluri de proiecte care au totalizat peste 700 de aplicații, dintre care, până acum, au fost selectate pentru finanțare 135 proiecte în valoare de 22.929.347 euro. Cererea totală de finanțare din proiectele primite a fost de peste 100 milioane euro. Programul organizează periodic sesiuni de informare și diverse alte ateliere online pentru organizațiile interesate să aplice, acestea fiind comunicate atât pe www.activecitizensfund.ro, cât și pe www.facebook.com/acfromania. Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55