• Ecoatitudine Brasov Web
  • Economia Circulara WEB
  • Web Abonament
  • EIT Webbanner
  • Webbanner Saci
  • 1
La masa jurizării au fost prezenţi reprezentanţii celor 17 reviste membre ale EEP, inclusiv Infomediu Europa, şi reprezentanţi ai (EFAEP) Federaţiei Europene a Asociaţiilor Profesioniştilor de Mediu. Juriul a avut în vedere următoarele criterii: inovaţie şi progres, rezolvarea problemelor de mediu, calitate şi eficienţă, originalitate. Pentru ediţia din 2011, inovaţiile participante au fost introduse pe piaţă după ianuarie 2009. În urma chestionarelor cu punctajul aferent fiecărei inovaţii, secretariatul EEP a făcut clasamentul primilor 15 proiecte, urmând ca discuţia faţă în faţă să stabilească prin argumente clare cele mai bune trei invenţii din domeniul protecţiei mediului pe anul 2011. Câştigătorii Premiului EEP vor obţine recunoaştere în mediul de afaceri european şi nu numai, vor beneficia de apariţii în toate cele 17 reviste membre ale EEP, vor fi menţionaţi în newsletterele EEP şi pe site-ul oficial EEP, iar la Pollutec Paris vor avea gratuit un stand complet echipat. S-a stabilit ca rezultatele finale să fie făcute publice doar la Pollutec Paris (29 noiembrie - 2 decembrie 2011), unde se va desfăşura gala premiilor EEP Award. Astfel, în cadrul acestei gale vor fi decernate trei premii: aur, argint şi bronz. Anul acesta, inovaţiile care vor câştiga aceste premii sunt revoluţionare şi cu siguranţă…
La acest proiect vor participa elevi din clasele I-VIII din judeţele Covasna şi Harghita care vor trebui să colecteze selectiv deşeuri de ambalaje de hârtie, plastic (PET) şi sticlă, dar şi deşeuri provenind din echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri). Începând cu data de 10 octombrie, pe parcursul a patru zile, elevii din cinci şcoli din judeţul Covasna şi alte cinci din Harghita vor lua parte la „Ora de ecologie” care are drept scop dezvoltarea conceptului eco-civic. Şcolile participante vor fi premiate în funcţie de cât de multe deşeuri vor colecta. Primele două clasate, la categoria deşeurilor din PET-uri, carton, hârtie, sticlă vor primi drept premiu câte un sistem de sonorizare şi o excursie pentru 30 de persoane la unul din operatorii de reciclare de pe teritoriul ţării (locul I) şi o masă de ping-pong (locul II). Cei care vor reuşi să colecteze cele mai multe deşeuri provenind din echipamente electrice şi electronice vor pleca acasă cu un calculator (locul I) şi un videoproiector (locul II).
Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă şi are obligaţia de a identifica instalaţiile care fac obiectul unor măsuri echivalente în conformitate cu prevederile art. 27 al Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Deciziei. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are competenţa de a decide cu privire la posibilitatea excluderii unor instalaţii din schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020. Până la data de 31 august 2011, Autoritatea publică centrală pentru economie, comerţ şi mediu de afaceri are obligaţia de a transmite Autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile privind identificarea tuturor producătorilor de energie electrică care produc şi energie termică, care functionează sub autoritatea sa. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea competentă pentru: a) stabilirea numărului anual total preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020, pentru fiecare instalaţie…
3. Combaterea si controlul poluării apelor sunt o prioritate pentru ARA? V.C. Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane este cauzată, în principal, de rata redusă de racordare a populaţiei la sistemele de colectare şi de epurare a apelor uzate şi funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente. Deşi realizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate este o activitate care necesită resurse financiare importante, beneficiile ei se regăsesc atât în calitatea resurselor de apă şi a mediului acvatic, cât şi în creşterea valorii de utilizare a acestei resurse. Cu cât se reduce poluarea resurselor de apă, cu atât se reduc costurile de tratare pentru utilizarea apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei, sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare a minimum 11 directive europene în domeniul apei, între care Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane ocupă un loc important, termenele sale de implementare fiind cruciale pentru atingerea stării bune a apelor. Obiectivele Directivei Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane au fost transpuse în legislaţia românească prin H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic. În aceste condiţii, ARA actionează prin instrumente specifice unei Asociatii Profesionale pentru…
„Într-adevăr, avem o sesizare din partea comisiei care se ocupă de aceste raportări. Au mai fost şi alte ţări, deci nu este nici prima şi nici ultima oară când se acordă o suspendare pe o anumită perioadă şi, în cazul în care se va întâmpla acest lucru, se poate rezolva. Este o problemă de cum facem aceste raportări şi anul trecut au fost bani puţini pentru studii, acum am demarat studiul care ne ajută să avem raportarea - şi audierea chiar despre acest lucru vorbeşte, că noi arătăm că am urgentat şi vom corecta cu acele date suplimentare care le trebuie. Şi eu sper să nu fim suspendaţi.”, a declarat atunci Borbely. „Problema în care am ajuns acum este extrem de delicată”, a declarat, potrivit Mediafax, o sursă din echipa de experţi în Protocolul de la Kyoto a unei instituţii de mediu din Bucureşti. Cauza iminentei suspendări a României o constituie „neîncrederea în capacitatea autorităţilor publice române de a gestiona problematica estimării emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional”. „Mai precis, Bucureştiul nu a fost în stare să raporteze corect cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional, să facă un aşa-numit inventar al…
Din Patrula Verde mai fac parte Clubul Verde şi bicicliştii de la Jaxtrem Club. Implementarea proiectului este spijinită şi de Primăria şi Poliţia Locală din Sfântu Gheorghe, Agenţia pentru Protectia Mediului din Covasna, Comisariatul Judeţean Covasna – Garda Naţională de Mediu şi Asociaţia „Carpatină Ardeleană”. Preşedintele ANPM, Iosif Nagy, sustine astfel de iniţiative ecologice şi doreşte ca astfel de acţiuni să fie implementate cât de curând şi în alte judeţe ale ţării.
Noile cazane vor produce simultan energie electrică şi termică, fără să polueze atmosfera, vor avea o capacitate de 50 de tone/ora şi vor folosi drept combustibil salcia energetică. Cenuşa rezultată în urma acestui proces poate fi utilizată drept îngrăşământ în agricultură. Salcia energetică va fi cultivată pe un teren cu suprafaţa de 20 de hectare, aflat în apropierea CET Govora, teren care aparţine Universităţii din Craiova. Durata de exploatare a unei culturi de salcie energetică poate depăşi 20 de ani. Întregul program se va derula ca un parteneriat între Universitatea din Craiova şi Consiliul Judeţean Vâlcea. Cazanele pe biomasă vor funcţiona la CET Govora din anul 2013. Centrala de la Govora, care utilizează în prezent, drept principal combustibil, lignitul - materie primă extrem de poluantă, ar deveni primul producător de energie pe bază de salcie din România.
Suma alocată sesiunii de finanţare este de 50 de milioane de lei, iar finanţarea se acordă în cuantumul a maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiunii de finantare. Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin promovarea transportului mai puţin poluant, dar în condiţii de siguranţă.
Concursul a fost structurat pe trei secţiuni: desene/postere/afişe (ciclul primar), eseuri (ciclul gimnazial) şi colaje/machete (ciclul liceal), având ca tematici Biodiversitatea (fauna şi flora, ariile protejate, diferite mesaje ecologice), respectiv Biodiversitatea pădurilor. Elevii participanţi la acest concurs au dovedit, încă o dată, prin lucrările prezentate, creativitate şi originalitate, însuşirea unui comportament pro-activ faţă de mediul înconjurător. La încheiere elevii au fost premiaţi de către organizatori cu diplome de participare. Meritul desfăşurării acestui concurs le revine coordonatorilor Programului Eco – Şcoala, cadrelor didactice colaboratoare şi elevilor din cadrul şcolilor participante: Eco-Şcoala cu clasele I-VIII Avram Iancu, Oradea, coordonator program prof. înv. primar Cârciumaru Stelianaş Eco- Liceul Teoretic Lucian Blaga, Oradea, coordonator program prof. Şchiop Felicia; Eco- Colegiul Tehnic Vadu Crişului, coordonator program prof. Bodea Bogdan; Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11, Oradea, coordonator program prof. înv. primar Nuţă Angela; Şcoala cu clasele I-VIII Oltea Doamna, Oradea, coordonator program prof. înv. primar David Laura-Daciana; Liceul de Artă Oradea, coordonator program prof. Tivadar Sorina; Şcoala cu clasele I-VIII Păgaia, coordonator program prof.înv. primar Chiş Monica; Şcoala cu clasele I-VIII Sălişte de Vaşcău, coordonator program prof. înv. primar Bacui Janina-Simona; Şcoala cu clasele I-VIII D. Cantemir, Oradea, coordonator program inst. Florina Flavia Bărcan.
Amorfa arbustivă face parte din genul Amorpha (Salcâm mic). Creşte în tufe cu înălţimea medie de 1 metru, exemplarele vârstnice putând depăşi 3 metri, rar 5 – 6 metri. Înfloreşte în lunile mai, iunie şi iulie. Rădăcina este dezvoltată puternic în adâncime, cu numeroase ramificaţii superficiale, constituindu-se într-un concurent redutabil pentru speciile cu care coexistă. Tulpinile, dezvoltate multiplu de la bază, au ramuri lungi, curbate ascendent, formând o coroană rară, ceea ce determină din partea speciei o slabă protecţie a solului. Lujerii sunt verzi-gălbui sau brun-verzui, glabri, cu lemn urât mirositor. Mugurii sunt alterni, aşezaţi neregulat, suprapuşi câte 2-3, gâtuiţi la bază. Are frunze imparipenat-compuse, de 15-25 cm. lungime, cu 11-25 foliole alungit eliptice, mucronate, având 2-4 cm. Înfrunzeşte în luna mai. Florile sunt mici, albastre-violet, grupate în spice terminale dese, de 7-15 cm.. Fructele sunt reprezentate de păstăi unisperme, de 7-9 mm, curbate ca o semilună, indehiscente. Seminţele amorfei sunt foarte apreciate de unele specii avicole, cum este fazanul. Este o specie rustică, naturalizată în zăvoaie, plantaţii de plopi eur-americani (Delta Dunării), taluzuri, devenind astfel subspontană. Efecte asupra mediului În timp, s-au constatat efecte negative asupra mediului, prin concurenţa făcută speciilor autohtone, ceea ce a condus chiar la eliminarea…
Potrivit Legii, sunt considerate ca fiind infracţiuni şi sancţionate ca atare următoarele fapte: Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, cât şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deseurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului – pedepsite cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. În situatia în care faptele menţionate mai sus sunt săvârţite din culpă, limitele pedepsei se reduc la jumătate. Exportul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, dacă această activitate intră în domeniul de aplicare al art.2 pct.35 din Regulamentul (CE) nr.1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 14.06.2006 privind transferurile de deşeuri, indiferent dacă transportul se efectuează printr-una sau mai multe operaţiuni – pedepsit cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Fapta săvârşită din culpă se sancţionează cu pedeapsă de mai sus redusă, însă, la jumătate sau cu amendă. Exploatarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, a unei instalaţii în care se desfăşoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate ori utilizate substanţe sau preparate periculoase, de natură…
Care sunt cele mai importante realizări recente ale Comisiei în ceea ce priveşte echilibrul ecologic? Ca preşedinte al acestei Comisii, aflat la jumătatea mandatului am satisfacţia transformării ei într-una din cele mai eficiente comisii din Camera Deputaţilor. Vorbim despre o comisie care se ocupă de domenii importante şi care are o agendă foarte încărcată. Cu toate acestea am reuşit să ne aducem cu rapiditate rapoartele în dezbaterea colegilor din Plenul Camerei. Acesta este meritul tuturor membrilor Comisiei pentru administraţie publică, amenajare teritorială şi echilibru ecologic. În ceea ce priveşte echilibrul ecologic, de asemenea am avut o agendă încărcată, cu proiecte extrem de importante: - Legea pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; Legea pentru modificarea şi completarea Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării; Legea privind aprobarea OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006; Legea privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal; Legea privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; Legea privind calitatea aerului înconjurător; Legea pentru modificarea Legii 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în…
Conform Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), aproximativ 1% din producţia bio din ţara noastră este consumată intern, cea mai mare parte fiind exportată în alte ţări din vestul Europei şi în SUA, unde este şi procesată. România a exportat, în 2010, produse bio în valoare de 150 de milioane de euro, în timp ce importurile din aceeaşi categorie s-au ridicat la 35 de milioane de euro. În coşul bio românesc găsim cereale – grâu, floarea soarelui, porumb, soia, fructe de pădure, miere de albine, ceai şi brânzeturi – lapte, brânză, cascaval, smântână, unt. Conform MADR, producătorii bio primesc o subvenţie între 153 de euro şi 400 de euro/hectar, în funcţie de tipul culturii, cel mai mult fiind pentru livezi. România produce unele dintre cele mai căutate produse eco din Europa, dar românii nu profită de ele. Aşa că merg toate la export, bucurându-se de ele francezii, englezii şi italienii. În Italia, un kilogram de mere eco produse în Arad costă aproximativ nouă lei. La noi, nu se vând nici cu trei lei. Doar în judeţul Arad există 98 de ferme ecologice, 80% din ce produc acestea pleacând la export. Pentru străini preţul mai piperat şi aspectul produselor micuţe şi…
Dacă la nivel de UE suprafaţa pădurilor ocupă 41%, în Romaânia suprafaţa ocupată de păduri reprezintă doar 21% din suprafaţa totală a ţării (raport Eurostat 2011), mult sub media UE, ceea ce ne face să ne gândim nu numai la protejarea suprafeelor existente, ci şi la împădurirea unor suprafeţe noi (terenuri degradate, suprafeţe defrişate etc.) care să ne aducă cât mai aproape de media UE. În acest sens, la nivel naţional Garda Naţionala de Mediu (GNM) a demarat încheierea unor protocoale cu I.T.R.S.V., Jandarmeria Română, I.G.P.R., R.N.P.- Romsilva, acţiunea „SCUTUL PĂDURII”, precum şi controale tematice – acţiuni care se vor desfăşura pe tot parcursul anului. Comisariatul Regional Cluj (CR) a efectuat în primul semestrul al anului 2011 un număr de 112 controale la activităţile de silvicultură şi exploatare masa lemnoasă. În cadrul acestor acţiuni au fost aplicate un număr de 19 sancţiuni, din care 12 amenzi cu o valoare de 121.000 lei. Contravenţiile au fost aplicate pentru nerespectarea legislaţiei de mediu, în general pentru lipsa autorizaţiei de mediu, gestionarea defectuoasă a deşeurilor şi nedepunerea declaraţiilor la fondul de mediu. În cadrul acestor inspecţii s-a urmărit autorizarea din punctul de vedere al protecţiei mediului a activităţilor de silvicultură, exploatare forestieră, tăierea…
Peste 80 de expozanţi provenind din China, Danemarca, Elveţia, Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Cehă, Slovacia şi Suedia au ales să îşi prezinte produsele şi serviciile în cadrul Romenvirotec, în timp ce România a fost reprezentată de companii din 19 judeţe. Oficiali prezenţi la deschidere Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a fost cel care a tăiat panglica evenimentului, fiind însoţit de Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu - Silvian Ionescu, de Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu - Gheorghe Popescu şi de Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Iosif Nagy. „Secolul XXI va fi un secol al mediului şi al investiţiilor de mediu, sau nu va fi deloc şi o spun cu toată răspunderea”, şi-a început ministrul Mediului discursul, făcând apel la oamenii de afaceri români sau străini de a pregăti proiecte în scopul obţinerii finanţării. Programele „Rabla”, „Casa Verde” sau cele legate de punerea la punct a sistemului integrat de management al deşeurilor au reprezentat principalele noutăţi aduse de ministrul Borbély în cadrul Romenvirotec 2011. Astfel, ediţia de anul acesta a programului „Rabla” va avea ca modificare faptul că şi instituţiile publice pot lua parte la program, în timp ce luna aprilie reprezintă startul programelor „Casa Verde”…
„Iniţiativa primei staţii electrice din România a venit la timpul potrivit. Ne gândim şi la alte facilităţi care să permită accesul cetăţenilor la maşinile electrice Poţi lămuri lumea să polueze mai puţin sau să meargă cu bicicleta numai cu decizii economice şi politice”, a declarat ministrul Laszlo Borbely, cu ocazia lansării primei staţii de alimentare a automobilelor electrice din România. Iniţiativa aparţine Asociaţiei Comitetul Naţional Român CIGRE, în parteneriat cu constructorul de maşini Mitsubishi Motors România, iar costurile staţiei s-au ridicat la 36.000 de euro. Laszlo Borbely a mai spus că vrea să extindă astfel de iniţiative şi că este în discuţii cu autorităţile locale şi companii în vederea identificării de amplasamente de astfel de staţii de alimentare a maşinilor electrice. Primul autovehicul alimentat cu electricitate la staţia instalată în Bucureşti a fost un model Mitsubishi i-MiEV, testat chiar de Ministrul Mediului şi Pădurilor.
Partenerul român al Echelon, Flashnet, a construit sistemul inteliLIGHT prin combinarea elementelor Echelon cu software Flashnet. Sistemul integrat transformă reţeaua de iluminat stradal a oraşului într-o reţea de control a energiei multifuncţională. Sistemul oferă flexibilitate maximă prin controlul de la distanţă al reţelei de iluminat public, fără a mai fi necesară întreruperea alimentării cu energie electrică în afara orelor de funcţionare. Astfel, se poate comanda aprinderea/stingerea de la distanţă a punctelor de iluminat şi reglarea intensităţii luminii automat.
"Sprijinirea proiectelor dedicate energiei regenerabile constituie una dintre priorităţile BERD. Parcul eolian de la Cernavodă va contribui în mod considerabil la mărirea capacităţii de generare a energiei eoliene din România şi la atingerea cotelor UE de energie regenerabilă,” a declarat Nandita Parshad, Director BERD pentru Energie. Cernavodă I este operaţional generând deja 69 de megawaţi, iar Cernavodă II va fi pus în funcţiune în curând şi va genera alţi 69 de megawaţi. Capacitatea sa totală va reprezenta o pătrime din totalul capacităţii de generare a energiei eoliene din România.
Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu. Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Suma alocată sesiunii, distribuită pe judeţe conform numărului de locuitori, se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare, prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu. Dispoziţia presedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cel puţin cu 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare. Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele: a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare; b) depunerea dosarelor de finanţare; c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului; d) aprobarea dosarelor de finanţare selectate; e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate şi respinse; f) soluţionarea contestaţiilor; g)încheierea contractelor de finanţare; h) implementarea proiectului. Prin program se finanţează următoarele instalaţii pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire: a) instalarea de panouri solare; b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat; c) centrale termice pe bază de…
Vorbind în mod concret despre cele două Directive EU-ETS, respectiv 2003/87/CE şi 2009/29/CE, trebuie să precizez faptul că ISPE a acţionat şi acţionează atât în calitate de consultant la nivelul instituţiilor guvernamentale, cât şi la nivelul instalaţiilor industriale din domeniile menţionate anterior. În calitatea sa de fondator al primului Plan Naţional de Alocare în anul 2007, ISPE a câştigat încrederea experţilor instituţionali şi pe cea a experţilor la nivelul celor mai importanţi clienţi. Lista studiilor/proiectelor de consultanţă EU-ETS a ISPE este impresionantă. Practic orice lucrare/studiu ISPE elaborată pentru una din industriile sau instalaţiile aflate sub incidenţa Directivei conţin în mod obligatoriu atât calculele privind influenţa acestor Directive în costurile de producere, cât şi propuneri privind gestionarea optimizată a portofoliului de certificate la nivelul instalaţiilor industriale. În calitatea sa de consultant la nivelul instituţiilor guvernamentale, ISPE a elaborat o serie de documente strategice importante prin care a semnalat pe de o parte impactul legislaţiei europene asupra competitivităţii economice a sectoarelor industriale din România, pe de altă parte, modalităţile de atenuare a acestuia (prin accesarea unora dintre derogările propuse de legislaţia europeană). Valorificarea surselor de finanţare care se constituie în conformitate cu prevederile Directivei EU-ETS, pentru promovarea proiectelor cu impact semnificativ asupra…
Pagina 86 din 87

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55