• Maec2
  • Web Abonament
  • EIT Webbanner
  • Webbanner Saci
  • 1
Comparând cu luna mai 2012, numărul şomerilor a crescut cu 127.000 în EU27 (123.000 în zona euro). Comparând, de asemenea, cu luna iunie a anului 2011, şomajul a crescut cu 2,165 milioane de persoane în EU27 (2,024 milioane în zona euro). Cele mai scăzute rate de şomaj au fost înregistrate în Austria (4.5%), Olanda (5.1%), Germania şi Luxemburg (5.4%), iar cele mai ridicate au fost înregistrate în Spania (24.8%), Grecia (22.5% în aprilie 2012). Comparând cu anul trecut, rata de şomaj a scăzut în şapte dintre statele membre, a crescut în 19 dintre acestea şi a rămas stabilă în Suedia. Cele mai mari scăderi ale şomajului s-au observat în Estonia (de la 13.6% la 10.9% în perioada martie 2011 – martie 2012) şi în Lituania (de la 15.4% la 13.7%). Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Grecia (de la 16.2% la 22.5% în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012), în Spania (de la 21.2% la 24.8%) şi în Cipru (de la 7.6% la 10.5%).
Noţiunea de parc de distracţii sau „amusement park” creat în această zonă datează încă din secolele XIV-XV, când locuitorii oraşelor importante aveau la dispoziţie aşa-numitele „grădini de plăcere” în care puteau socializa, se puteau plimba şi mai ales puteau să se întâlnească sau să fie în apropierea familiei regale. Pentru înţelegerea cadrului social şi cultural, trebuie să vă spun că danezii au un ridicat simţ practic, dar şi o plăcere extarordinară de a crea şi trăi în lumea spectacolului, a distracţiei. Ca un aspect semnificativ al modului în care această ţară ţine la standardul ei ecologic este şi păstrarea în integralitate a suprafeţei parcului şi a tradiţiilor lui. Este organizat în aşa fel încât pe aleile pietruite se pot plimba călăreţii, cu caii lor special antrenaţi şi trăsurile trase de cai impunători. Totul în liniştea şi viaţa unui parc lăsat să trăiască liber, fără intervenţii majore în speciile sau starea arborilor.
Miercuri, 19 Septembrie 2012 18:53

Eco arhitectura – un nou trend adaptat

Scris de
Anumiţi designeri plasează în centrul obiectivelor lor ultimele progrese în materie de imaginaţie şi tehnologie a mediului; pentru alţii, în schimb, contează, înainte de toate, revenirea la lecţiile trecutului şi la angajarea de metode şi materiale locale. O altă parte consideră încă resursele topografice sau cele ale vegetaţiei şi energiei solare drept mijloace de a accede la o concepţie mai cuprinzătoare cu privire la “clădirile organice”. Prin grija organizării de informaţii în categorii definind diferite aspecte ale activităţii designului, arhitecţii ce vor fi consultaţi în această dezbatere vor fi consideraţi din punct de vedere al caracteristicilor cele mai marcante ale realizărilor lor şi ale obiectivelor pe care le-au formulat mai general asupra mediului.
Miercuri, 19 Septembrie 2012 18:41

Avantajele caselor pe structură din lemn

Scris de
Ideea că o casă de lemn nu este la fel de rezistentă la cutremure sau la incendii ca una din beton sau cărămidă este de fapt eronată. Construcţiile din lemn au capacitatea de absorbţie a undelor seismice şi rezistă foarte bine la mişcările solului, putând face faţă cutremurelor de peste 8 grade pe scara Richter. Tratarea chimică a lemnului va spori rezistenţa la incendii, încadrându-se între valorile F60 – F90 şi chiar F120. Deşi este foarte uşor, lemnul este unul dintre materialele cele mai solide, astfel, o casă din lemn poate fi la fel de rezistentă, chiar şi de-a lungul a multor zeci de ani, atâta timp cât este bine proiectată şi executată.
Nu ştim dacă peste un anumit număr de ani, „hrana viitorului” va consta în insecte sau toţi oamenii vor fi vegetarieni. Însă în prezent, când omul este încă omnivor, pentru a produce hrană în mod sustenabil, trebuie să se ţină cont de mai multe aspecte care afectează mediul, atât la cultivarea plantelor, cât şi în creşterea animalelor. Cultivarea plantelor Seminţele folosite - trebuie să se potrivească mediului în care sunt plantate şi să fie adaptate climei locale; plantele cultivate în mod tradiţional în zonă sunt adaptate deja la condiţiile specifice şi vor rezista mai bine; ar trebui evitată folosirea organismelor modificate genetic (OMG) pentru că nu se cunosc încă implicaţiile şi efectele pe care le vor produce în timp asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
Conform circularei transmise în teritoriu, persoanele fizice şi juridice trebuie înştiinţate că, potrivit legislaţiei privind protecţia mediului, este interzisă arderea miriştilor, a stufului, a tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără acceptul autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. În cazuri de carantină fitosanitară sau pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, în scopul realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine de la autorităţile competente următoarele documente: - Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului - Permis de lucru cu focul de la primărie - obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Controale privind incendiile din ţară În perioada 01.06.2012-30.07.2012, potrivit rapoartelor comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la nivel naţional s-au înregistrat un număr de 125 de incendii, pe o suprafaţă totală de 1.574 ha. Intervenţii în vederea stingerii incendiilor din zonele montane În perioada 21-25.07.2012, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, împreună cu reprezentanţii Parcului Natural Bucegi, reprezentanţii ISU, ai Jandarmeriei şi ai Direcţiei Silvice Prahova s-au deplasat în zona din Masivul Bucegi, respectiv Muchia Zâmbru, în vederea…
Miercuri, 19 Septembrie 2012 18:30

Quo vadis dezvoltarea durabilă?

Scris de
Strict etimologic vorbind, noţiunea de durabil trimite la durată, la un interval de timp îndelungat. Ori, se pare că artizanii conceptului n-au avut în vedere în primul rând dimensiunea temporală, întinderea în timp a procesului. Despre creştere economică s-a vorbit de cca. două secole şi, din punctul acesta de vedere, ea este de mult durabilă. Ceea ce pare a fi punctul forte în sprijinul definiţiei dezvoltării durabile ţinteşte spre anatomia internă a fenomenului. Se vrea, pe scurt, a se asigura o ascendenţă a calităţii în defavoarea creşterii cantităţii bunurilor produse şi consumate. Mai mult, creşterea economică, ale cărei origini se duc spre secolele XVII-XVIII, a perpetuat o criză a relaţiilor omului cu mediul şi a relaţiilor omului cu valorile sociale şi morale care au definit întotdeauna progresul general. De aceea, şi odată în plus, procesul trebuie convertit spre o dezvoltare umană durabilă, orientată prioritar spre calitatea vieţii şi a mediului. Acestor dimensiuni aferente fenomenului dezvoltării trebuie să li se asigure în timp o adevărată durabilitate. Conotaţia termenului ca şi anatomia internă a fenomenului dezvoltării durabile este influenţată şi de „specialitatea” celor care-şi consumă energia şi talentul pe această temă. Astfel, pentru biologi şi ecologişti, importante sunt resursele şi mediul natural.…
Se aşteaptă scăderea progresivă a valorii SWAP, ca urmare a surplusului de certificate ERU şi a duratei de valabilitate relativ redusă (certificatele din proiecte JI sunt valabile până în 2013), astfel încât traderii vând certificate CER şi achiziţionează certificate ERU.
Avantajele recifelor artificiale pentru pescuit au fost descoperite încă din secolul 19, când epavele diferitelor nave erau locurile preferate de pescari, pentru că atrăgeau foarte mulţi peşti. În prezent sunt create recife artificiale prin scufundare intenţionată, cu scopul creării unei zone ce funcţionează exact ca un recif natural, asigurând habitat, adăpost, surse de hrană, locuri de împerechere şi înmulţire pentru sute de specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice. De multe ori recifele artificiale conţin materiale care imită condiţiile naturale ale unui recif. Astfel, betonul şi calcarele atrag diferite specii acvatice, crescând biodiversitatea zonei.
Transporturile Transporturile sunt, după cum bine ştiţi, o altă importantă sursă de poluare. Astfel, în S.U.A. 60% din totalul emisiilor poluante provin de la autovehicule, iar în unele localităţi ajung chiar şi până la 90%. Autovehiculele care funcţionează cu motor cu combustie sunt un factor poluant care este luat din ce în ce mai mult în seamă. Oraşele mari sau aglomeraţiile urbane dense sunt afectate în mare măsură de transporturile cu eliberare de noxe. Erupţiile vulcanice Erupţiile vulcanice generează produşi gazoşi, lichizi şi solizi care schimbă local nu numai micro şi mezorelieful zonei în care se manifestă, dar exercită influenţe negative şi asupra purităţii atmosferice. Cenuşa vulcanică, împreună cu vaporii de apă, praful vulcanic şi alte numeroase gaze, sunt suflate în atmosferă, unde formează nori groşi care pot pluti până la mari distanţe de locul de emitere.
WWF România a lansat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, „România sălbatică”, expoziția de fotografie în aer liber dedicată celor mai sălbatice și spectaculoase locuri din cele 13 parcuri naționale ale României și din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Inițiat de către fotograful Dan Dinu, proiectul reunește 50 de fotografii, expuse pe panouri de mari dimensiuni, prezentând locuri mai puţin cunoscute, dar impresionante, pe care acesta le-a străbătut.
Două studii publicate simultan vin să întărească faptul că poluarea aerului are efecte negative asupra sănătăţii. Primul studiu pune în evidenţă legătura dintre poluare şi riscul de atacuri cerebrale, iar cel de-al doilea relevă influenţa aerului poluat asupra îmbătrânirii cerebrale la femei.
Lupta împotriva efectului de seră din interiorul unei maşini este primordială, dar ea are uneori consecinţe nefaste. Noul aparat frigoric pe care îl găseşti în sistemele de aer condiţionat se dovedeşte a fi extrem de toxic. Concret, este vorba de o adevărată bombă venită din Germania. Cercetătorii au reuşit să demonstreze caracterul mai mult decât periculos al HFO-1234yf (păcura). În spatele acestui nume complicat, tetrafluoropopen, se ascunde, de fapt, agentul de răcire ce vine să înlocuiască R134e, care echipează actualul sistem de climatizare al maşinilor, potrivit Infos Automobile.
Un studiu publicat în Nature Geoscience arată că poluarea aerului influenţează fenomene majore ca seceta şi furtunile puternice. Nivelul crescut de poluare din atmosferă reduce precipitaţiile, aducând secete tocmai în zone mai aride şi înrăutăţeşte furtunile în sezonul ploios sau în regiuni cunoscute pentru cantităţile mari de ploaie. Totul porneşte de la cum poluarea din aer afectează norii (formarea şi evoluţia acestora). Astfel, se pot observa cele două efecte diferite, dar cu aceeaşi cauză: contribuţia la înrăutăţirea furtunilor şi creşterea cantităţii de precipitaţii în zone sau sezoane ploioase şi, respectiv, la reducerea precipitaţiilor şi prelungirea secetelor în zone predispuse la aşa ceva.
Este pentru prima oară când un complet federal din America dă o hotărâre (valabilă la nivelul tuturor statelor federaţiei) prin care oamenii sunt protejaţi de expunerea la emisiile de dioxid de azot (NO2) - un poluant implicat în atacurile de astm şi alte probleme respiratorii.
Vineri, 17 August 2012 19:38

Monitorizarea aerului în România

Scris de
Poluarea atmosferică este evaluată la nivel naţional prin Reţeaua Naţională de Măsurare a Calităţii Aerului, care cuprinde 142 de staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici şi 17 staţii mobile. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
Vineri, 17 August 2012 19:38

Monitorizarea aerului în România

Scris de
Poluarea atmosferică este evaluată la nivel naţional prin Reţeaua Naţională de Măsurare a Calităţii Aerului, care cuprinde 142 de staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici şi 17 staţii mobile. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
L76/2012 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Prevede posibilitatea contravenienţilor să atace procesele verbale pe raza judecătoriei unde îşi au domiciliul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se dau în funcţie de gradul de poluare al fiecărui agent. Dacă agentul poluează mai mult, trebuie să cumpere certificate în plus, dacă poluează mai puţin, poate să-şi vândă surplusul şi să-şi finanţeze cu banii obţinuţi investiţii în modernizare. În prezent, tranzacţionarea de certificate de emisii de CO2 a fost limitată ca urmare a suspendării tranzacţionării, firmele putând să facă tranzacţii doar în ţară.
Registrul European al Emisiilor şi al Transferurilor de Poluanţi (E-PRTR) este noul registru care oferă acces uşor la date cheie de mediu privind activitatea complexelor industriale din statele membre ale Uniunii Europene şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Registrul E-PRTR succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER), fiind un catalog al poluanţilor emişi şi transferaţi dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenţial dăunător asupra mediului. Acesta este conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului la următoarea adresă: http://prtr.ec.europa.eu/
Pagina 77 din 86

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55