• Webbanner Ecomondo
  • Ned 2020 Web
Numărul autovehiculelor din trafic contează atunci când vorbim de poluare şi poate fi redus prin susţinerea şi dezvoltarea transportului în comun. Pentru ca transportul în comun, de suprafaţă sau din subteran, să fie apreciat şi utilizat de către locuitorii unei zone urbane, este nevoie ca mijloacele de transport în comun să vină des, să aibă propria bandă de circulaţie (pentru a nu rămâne blocate în ambuteiaje şi a ajunge rapid la destinaţie), să aibă un orar prestabilit pe care să îl respecte, să fie curate şi să nu fie aglomerate.
Rezervaţia Biosferei Urdaibai – Spania Rezervaţia Biosferei Urdaibai este situată în Spania – Ţara Baştilor, în nordul Peninsulei Iberice, la malul Oceanului Atlantic, în Golful Biscaya. Este un sistem hidrografic destul de difuz, cu nişte cursuri de ape ce se anastomozează în zone înmlăştinite, aflate sub influenţa apelor marine care urcă în estuar odată cu fluxul… în fiecare zi, apoi se retrag la reflux.
Mai mult de 1.000 de noi specii au fost descoperite în regiunea Greater Mekong din Asia de sud-est în ultimii 10 ani, conform unui raport WWF. Printre acestea se numără cel mai mare păianjen vânător din lume, cu o deschidere a picioarelor de 30 de centimetri. Între 1997 şi 2007 au fost identificate 1.068 specii noi în Greater Mekong, unele în locuri cu adevărat surprinzătoare.
Comisia Europeană a cerut Ungariei şi României să grăbească asigurarea protecţiei habitatelor naturale, prin implementarea corectă şi cât mai rapidă a legislaţiei europene în domeniu, mai exact a Directivei Habitate. Comisia a atenţionat oficial ambele ţări, menţionând şi faptul că au fost permise diverse activităţi umane de dezvoltare în zone naturale sensibile, fără a se face măcar studii de impact înainte.
Potrivit unui nou studiu, biodiversitatea la nivel mondial a scăzut cu 30% raportat la anul 1970, speciile tropicale având cel mai mult de suferit. Omenirea a depăşit biocapacitatea Pământului cu 50% – potrivit unui studiu făcut de World Wildlife Foundation - consumând resursele într-un ritm atât de alert încât s-ar crede că am mai avea o planetă de rezervă dosită pe undeva.
O echipă de voluntari din Bucureşti a renovat o şcoală socială privată din zona Ferentari, la care învaţă gratuit 180 de copii provenind din familii cu probleme sociale şi economice severe, cu venituri sub limita sărăciei, locuinţe improprii sau cu nivel de educaţie extrem de redus.
Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, a anunţat că Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2012 va fi suplimentat cu 15 mii de tichete valorice pentru persoane fizice, în valoare de 57 milioane de lei, precizând totodată că la următoarea rectificare bugetară va fi luată în calcul suplimentarea Programului cu încă 15 mii de tichete.
După întâlnirea pe care a avut-o cu persoanele care militau în faţa ministerului pentru a se da drumul cât mai repede la proiectul minier Roşia Montană, doamna ministru Rovana Plumb s-a întâlnit şi cu opozanţii proiectului, printre care Mircea Toma (ActiveWatch), Nicolae Dobrogea şi Dan Trifu (EcoCivica), Codruţa Nedelcu (Asociaţia Arinul), Costel Popa – Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, reprezentanţi Greenpeace şi alţii.
La întrunirea de anunţare a noilor direcţii de acţiune şi a obiectivelor noii conduceri a Gărzii Naţionale de Mediu au participat Comisarul General Ovidiu Constantin Dăescu, comisarii generali adjuncţi, comisarii regionali şi reprezentanţii celor 41 de judeţe.
Numeroase microrganisme, bacterii, ciuperci filamentoase, drojdii şi alge sunt preţioase surse de substanţe utile şi de aplicaţii biotechnologice în cele mai variate domenii ale industriei, ale bioremedierii solurilor şi epurării apelor, sănătate. De aceea, se iau măsuri de izolare, identificare şi conservare a acestor resurse biologice, nestimabile în depozite, colecţii de microorganisme şi linii celulare ce servesc pentru conservarea acestora pe termen lung şi constituirea de tulpini de referinţă pentru cercetare în industrie, agricultură şi ştiinţele biomedicale. Această depozitare controlată, utilizând diferite technici de conservare (liofilizare, crioconservare, etc.) a materialului biologic validat, se face urmând reguli stricte privind procedurile, evitarea riscului, protecţia personalului şi determinarea viabilităţii şi a stabilităţii acestuia.
Numeroase microrganisme, bacterii, ciuperci filamentoase, drojdii şi alge sunt preţioase surse de substanţe utile şi de aplicaţii biotechnologice în cele mai variate domenii ale industriei, ale bioremedierii solurilor şi epurării apelor, sănătate. De aceea, se iau măsuri de izolare, identificare şi conservare a acestor resurse biologice, nestimabile în depozite, colecţii de microorganisme şi linii celulare ce servesc pentru conservarea acestora pe termen lung şi constituirea de tulpini de referinţă pentru cercetare în industrie, agricultură şi ştiinţele biomedicale. Această depozitare controlată, utilizând diferite technici de conservare (liofilizare, crioconservare, etc.) a materialului biologic validat, se face urmând reguli stricte privind procedurile, evitarea riscului, protecţia personalului şi determinarea viabilităţii şi a stabilităţii acestuia.
Principala cauză a reducerii biodiversităţii este pierderea habitatului şi fragmentarea cauzată de defrişarea pădurilor şi a zonelor naturale în vederea construirii de locuinţe şi drumuri sau pentru agricultură, desecarea zonelor umede, bararea râurilor în scopuri agricole şi golirea mărilor de peşti. Speciile străine invadatoare sunt considerate de către mulţi specialişti ca cea de a doua mare ameninţare la adresa biodiversităţii mondiale. Indiferent dacă au fost introduse intenţionat sau accidental, aceste specii pot provoca pagube oamenilor, ecosistemelor şi speciilor indigene existente de plante şi animale.
Administrarea reţelei naţionale de arii naturale protejate Ansamblul ariilor naturale protejate, desemnate conform categoriilor definite în anexa nr. 1, la OUG 57/2007, constituie reţeaua naţională de arii naturale protejate. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) - c) şi alin. (2) din OUG 57/2007, scopul şi regimul de management al categoriilor de arii naturale protejate ce compun reţeaua naţională de arii protejate sunt următoarele: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale, rezervaţii ale biosferei, situri naturale ale patrimoniului, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică, situri de importanţă comunitară şi geoparcul. Administrarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor naţionale, a parcurilor naturale şi, după caz, a geoparcurilor, a siturilor patrimoniului natural universal, a zonelor umede de importanţă internaţională, a siturilor de importanţă comunitară, a ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică se realizează de către structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică.
La nivel naţional, în urma ratificării diverselor convenţii internaţionale şi ca urmare a transpunerii directivelor europene, pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare in situ a bunurilor patrimoniului natural s-a instituit un regim diferenţiat de protecţie, conservare şi utilizare, pentru următoarele categorii de arii naturale protejate: a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monu-mente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale; b) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei; c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă comunitară, arii speciale de con-servare, arii de protecţie specială avifaunistică; d) de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/ privat al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz. Actele de reglementare emise pentru proiectele şi/sau planurile care ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, singure sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte sunt: avizul Natura 2000, avizul de mediu sau, după caz, acordul de mediu. Acestea sunt emise de către autorităţile competente de mediu numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective şi după parcurgerea unor proceduri specifice ce implică şi consultarea publicului.
Aceştia încearcă să ofere locuitorilor un loc deschis şi cu acces gratuit pentru toată lumea, unde oricine poate veni şi culege fructe şi legume direct din natură. Pădurea denumită Beacon Food Forest va fi deschisă publicului în câţiva ani, devenind un spaţiu urban în care hrana poate fi cultivată şi împărţită „la comun”. Cele aproape 3 hectare de teren vor avea arbuşti şi pomi fructiferi, viţă de vie, castani, nuci, meri, peri, duzi, tufe de afine, zmeură, legume, fructe exotice (ananas, curmal etc) şi multe altele, dar şi elemente „umane” (spaţii de joacă, foişor de lemn, sală pentru workshopuri etc.)
- declară Mihaela Şerban, consilier de mediu - Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec - Ce faceţi la Istanbul la acest târg, într-o ţară cum este Turcia, care sigur, nu are pretenţiile unei ţări europene, nefiind membră UE, dar, uite, organizează astfel de evenimente? Am venit în calitate de vizitator pentru a urmări noutăţile în materie de tehnologii de reciclare şi soluţii de colectare deşeuri de echipamente electrice şi electronice. Spuneaţi despre Turcia că nu ar fi o ţară membră UE, dar, are iniţiativa organizării unui târg specializat pe managementul deşeurilor. Chiar dacă se află la început de drum, în ceea ce priveşte transpunerea şi aplicarea legislaţiei europene din domeniul gestionării deşeurilor de echipamenete electrice şi electronice, Turcia deţine tehnologie de reciclare şi este bine reprezentată la acest târg.
Aţi fost prezenţi la multe alte târguri internaţionale şi an de an participaţi la aceste evenimente. Caracterizaţi-mi puţin târgul de la Istanbul din acest an. Acest târg are, în primul rând, o alocare mai mare a spaţiului în care se află expozanţii, în al doilea rând, a crescut extraordinar de mult interesul pentru industria de mediu din Turcia, pentru că iată, în 2011, conform declaraţiilor oficiale, Turcia este pe primul loc în lume privind creşterea economică, întrecând China - un lucru extraordinar. Şi atunci este evident că toate privirile se îndreaptă spre ei pentru a putea investi într-o industrie care se mişcă. Ne bucură foarte mult faptul că am fost sprijiniţi în organizarea standului nostru de la Istanbul de către consulatul României de aici, avându-l alături de noi pe ataşatul economic al consulatului.
- spune Namık Sarıgol, manager de proiect REW Istanbul - Ca organizator al REW Istanbul, ce inovaţii aţi adus la această ediţie? Pentru prima dată expozanţii au fost împărţiţi în cele 3 hale mari ale târgului, în funcţie de domeniul de activitate, astfel, vizitatorii care treceau pe la standurile lor erau chiar cei interesaţi de noutăţile din domeniile respective. Care au fost principalele diferenţe faţă de ediţia de anul trecut? Numărul expozanţilor din toate subdomeniile prezentate la târg a crescut, iar diferitele ramuri de dezvoltare din domeniul deşeurilor sunt mult mai bine reprezentate şi în proporţii relativ egale. De asemenea, a crescut numărul vizitatorilor care activează în industrie şi în cadrul diferitelor fabrici.
- declară Daniel Bogdan, comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu - Ne-am întâlnit aici, la târgul de mediu de la Istanbul, cu domnul Daniel Bogdan, comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu. Sunteţi în inspecţie, domnule comisar? Nu suntem în inspecţie, dar vorbim tot despre activitatea de inspecţie şi control. La invitaţia Grupului European de Presă Reporter, participăm pentru prima oară la acest târg, având un stand propriu. Ne bucurăm că avem ocazia să discutăm despre activitatea de inspecţie şi control a Gărzii Naţionale de Mediu şi despre cum putem să îmbunătăţim relaţiile noastre cu alţi parteneri din alte ţări.
- mărturiseşte Cristian Pocol, director executiv Vivani Salubritate - Sunteţi reprezentantul singurei companii româneşti care are stand la acest târg de la Istanbul. De ce aţi considerat oportună prezenţa dumneavoastră aici? Compania pe care o reprezint a câştigat o experienţă considerabilă în domeniul managementului deşeurilor şi acum avem echipa necesară şi dotările să intrăm pe pieţele dezvoltate cu un potenţial mare, aşa cum este piaţa din Turcia. La creşterea economică pe care a înregistrat-o această ţară anul trecut şi la populaţia pe care o are, Turcia devine o piaţa foarte interesantă pentru noi, atât din punct de vedere al managementul deşeurilor cât şi al operaţiilor de decontaminare.
Pagina 77 din 85

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: