• Webbanner Saci
  • WebbannercubeS2
  • 1
Mori de vânt persane Primele mori de vânt despre care ne vorbesc documentele istorice au fost construite în secolul al Vll- lea d.C. în Persia (Iranul de astăzi). Erau dotate cu palete de rogojină încrucişate care, împinse de vânt, învârteau roata la care erau fixate. O jumătate de roată trebuia acoperită cu un zid pentru a evita ca o parte din palete, în timpul rotaţiei, să se afle împotriva vântului, oprind mişcarea roţii. Aceste mori erau folosite pentru măcinarea cerealelor şi pentru activarea pompelor care ridicau din puţuri apa necesară pentru irigarea câmpurilor. Aveau totuşi inconvenienţa de a funcţiona numai când vântul sufla exact din direcţia cuvenită. Morile de vânt medievale europene Primele mori de vânt din Europa au fost construite în sec al 12-lea în nordul Franţei şi în sudul Angliei, apoi ele s-au răspândit în Belgia, Germania şi Danemarca. În Olanda ele au fost folosite pentru a drena (asana) zonele mlăştinoase pentru a le face locuibile de către Jan Leegwater şi inginerii danezi care i-au urmat. Morile de vânt europene erau folosite atât la măcinarea grăunţelor cât şi la tăierea buştenilor, mărunţirea tutunului, confecţionarea hârtiei, presarea seminţelor de in pentru ulei şi măcinarea de piatră pentru vopselele de…
Evoluţie Piaţă Preţul carbonului european şi-a revenit în sesiunea de tranzacţionare de joi (4 octombrie), fiind în urcare cu 200 bp, după ce volumul scos la vânzare a scăzut cu 75% comparativ cu media săptămânală. Contractele DEC-12 au deschis la 7.64 EUR, şi au corectat la 8 EUR/tonă după o evoluţie relativ volatilă înregistrată în începutul sesiunii de tranzacţionare. Lipsa de evenimente extraordinare corelată cu o sărbătoare naţională în Germania a făcut ca sfârşitul săptămânii să fie unul calm mai ales că nu au avut loc licitaţii.
Tehnologia cu refrigerent variabil permite instalatorului să personalizeze sistemul cu ajutorul unei game de presetări. În modul automat, sistemul este configurat pentru cele mai ridicate niveluri de eficienţă pe durata întregului an, asigurând în acelaşi timp reacţii rapide în zilele cele mai toride, garantând confort permanent. Această tehnologie asigură o creştere cu 25% a eficienţei sezoniere deoarece sistemul reglează în mod continuu temperatura agentului frigorific în funcţie de capacitatea necesară totală şi condiţiile meteorologice externe. De exemplu în extrasezon, atunci când este necesar un nivel redus de răcire, temperatura camerei se află deja aproape de valoarea de referinţă. Prin urmare, o mică diferenţă între temperatura camerei şi temperatura agentului frigorific este suficientă pentru ca sistemul să funcţioneze în mod eficient. Prin urmare, sistemul va schimba temperatura agentului frigorific de la 6° (standardul actual de pe piaţă) cu o temperatură superioară. Drept urmare, este necesară mai puţină energie iar eficienţa aferentă anotimpurilor este îmbunătăţită semnificativ. Încălzirea continuă în timpul dezgheţării reprezintă o altă inovaţie revoluţionară care stabileşte un nou standard în ceea ce priveşte confortul încălzirii, VRV IV reprezentând cea mai bună alternativă cu pompă de căldură la sistemele de încălzire tradiţionale. Încălzirea continuă depăşeşte în cele din urmă orice dezavantaje…
Miercuri, 24 Octombrie 2012 22:57

Interviu EcoPack

Scris de
Impresionant, din cele de mai sus rezultă doar beneficii. Dar cum poate fi susţinută o astfel de infrastructură tehnologică, de unde vin banii necesari investiţiei? România are o şansă remarcabilă de a se poziţiona strategic în cea mai bună poziţie într-o Europă ce doreşte dezvoltare durabilă. Sursele de dezvoltare durabilă sunt deja realităţi economice de netăgăduit, de la „energie verde” din surse regenerabile şi până la o industrie de reciclare în plină ascensiune, România având deja companii lider în Europa în acest segment. Încurajarea dezvoltării durabile este o şansă pe care România nu are voie să o rateze şi care trebuie capitalizată de către fiecare dintre noi, prin sisteme economice inovative care elimină risipa şi creează valoare. Sistemul propus de noi respectă această viziune dublată de valori autentice în beneficiul întregii societăţi. „Europa, o societate a reciclării” nu trebuie să rămână un slogan venit de la Bruxelles, ci un indicator pentru drumul corect al dezvoltării durabile. Revenind la întrebarea dumneavoastră, vă pot spune că doar prin remodelarea lanţului valorii deşeurilor cu valoare economică pozitivă se pot obţine resurse sustenabile care pot susţine sistemul despre care vă vorbesc. Valoarea economică obţinută din optimizare logistică, precum şi cea rezultată din fluxul în…
Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, a discutat cu Joshua Kaplan, directorul Regional pentru Europa din Agenţia Statelor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, posibilitatea continuării proiectului „Canalul de Irigaţii Siret – Bărăgan”, din prisma triplei utilităţii a acestuia: asigurarea de apă pentru irigaţii în Bărăgan, reducerea riscului de inundaţii în lunca Siretului şi utilizarea lui ca rută pentru transportul naval de mărfuri.
România are unul dintre cele mai mari bugete din UE alocate pentru Programul Operational pentru Pescuit, în valoare de 307,6 milioane euro. Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta arată într-un comunicat că ghidurile şi apelurile de proiecte lansate public de curând sabotează din start orice iniţiativă, pentru că există o prevedere conform căreia bugetul de salarii nu poate depăşi 1% din totalul eligibil al proiectului.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi E.ON România au încheiat pe 6 septembrie un protocol de colaborare privind derularea în comun a unor campanii de informare, prevenire şi conştientizare a cetăţenilor asupra pericolelor la care sunt expuşi în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 09:37

Exploatarea gazelor de şist dăunează mediului

Scris de
Conform unor studii realizate la cererea Comisiei Europene despre impactul fracturării hidraulice (fracking), a rezultat faptul că această tehnologie de exploatare a gazelor de şist prezintă riscuri majore asupra apei, aerului şi solului, iar producţia de electricitate din gazele de şist generează cu circa 2-3% mai multe emisii de gaze cu efect de seră decât electricitatea produsă din gazele naturale convenţionale.
Compania Enel Green Power a instalat în România un nou parc eolian în regiunea Banat. Parcul Moldova Nouă a devenit de curând complet operaţional (toate cele 21 de turbine fiind puse în funcţi-une). Parcul are o capacitate instalată de 48 MW şi va genera 130 de milioane de kWh anual.
Asociaţia Europeană pentru Energie Eoliană (EWEA) a anunţat că UE produce în prezent cu ajutorul vântului peste 100 giga wati de energie electrică, echivalentul a 39 de centrale nucleare.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 09:34

Încă 18 MW de energie „verde” în Andaluzia

Scris de
Parcul eolian „Padul”, numit după municipalitatea de lângă Granada unde este localizat, şi unde va genera peste 37 milioane kWh anual, s-a alăturat celor 1.828 MW instalate deja în Spania şi Portugalia. Energia curată produsă de cele nouă turbine de 2MW va reduce emisiile atmosferice anuale cu aproximativ 28.000 tone CO2, şi va economisi echivalentul a 14.000 tone de petrol (ETP).
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 09:32

UE reduce consumul de energie al computerelor

Scris de
Prin proiectul Eurocloud se vizează eficientizarea la nivelul UE a serverelor de calculatoare, prin interconectarea lor într-o reţea de „cloud-computers”, în speranţa de a menţine Europa în top din punct de vedere al consumului energetic din domeniul informaticii.
Aplicarea propunerilor UE le-ar permite pescarilor să acopere cererea şi să-şi asigure traiul fără să epuizeze stocurile de peşte. Comisia propune reformarea sistemului de gestionare a pescuitului în UE, pentru a asigura refacerea stocurilor de peşte şi aprovizionarea constantă cu alimente sigure pentru sănătate.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 08:21

O nouă sursă de proteină

Scris de
Pentru prevenirea răspândirii Encefalo-patiei Spongiforme Bovine (boala vacii nebune) Comisia Europeană a luat câteva măsuri printre care şi interzicerea folosirii făinurilor de origine animală în hrana rumegătoarelor, decisă prin hotărârea CE 999/2001. Ulterior, datorită insuficienţei metodelor de testare animală, prin decizia CE 1234/2003 s-a extins profilactic această interdicţie asupra tuturor speciilor crescute în sistem industrial, inclusiv la monogastrice. Această situaţie, împreună cu interzicerea cultivării de soia modificată genetic, a creat un deficit major de proteină în Europa. Alternativa curentă este reprezentată de un monopol pe importul de proteină vegetală, respectiv srotul de soia (modificată genetic) preponderent din America de Sud.
Seveso este numele unei localităţi din Italia, situată la nord de Milano, unde, pe data de 10 iulie 1976 a avut loc un accident chimic la o fabrică de pesticide. Accidentul a produs eliberarea în atmosferă a circa 6 tone de substanţe toxice, cu grave consecinţe: aproximativ 37.000 de persoane expuse; 736 de persoane relocate dintr-o zonă de 110 ha (astăzi pădurea de stejari Seveso); animalele din fermele învecinate au murit, iar celelalte , în jur de 80.000, au fost sacrificate pentru a preveni contaminarea din lanţul trofic; instalaţiile şi solul din jurul fabricii au fost îndepărtate şi depozitate într-o zonă de depozitare special amenajată şi asigurată.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 08:13

Pescuitul recreativ/sportiv - reglementări

Scris de
Practicarea Pescuitului. Condiţii Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei acvatice vii, în condiţiile legii. Prin urmare, în scopul atingerii obiectivelor de protecţie şi asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 08:12

Acvacultura – inovare în producţia de peşte

Scris de
Cererea de peşte pentru consum a crescut foarte puternic la nivel mondial în ultimii 50 de ani, astfel că, în prezent, peştele şi celelalte vieţuitoare acvatice comestibile (denumite generic - seafood) sunt supraexploatate, multe specii fiind chiar ameninţate cu dispariţia. Pentru a asigura necesarul de peşte la nivel mondial într-un mod ecologic, fără impact negativ asupra mediului, dar şi pentru a oferi o alternativă de asigurare a hranei şi chiar posibilitatea de a dezvolta o mică afacere pe plan local, compania Grow Fish Anywhere (GFA) a inventat un nou mod de a creşte şi de a produce peşte pentru consum.
În prezent, vânătoarea şi pescuitul din România respectă principiile dezvoltării sustenabile? Cum ar trebui să se des-făşoare aceste activităţi pentru ca mediul şi vieţuitoarele pe care acesta le susţine să nu aibă de suferit? Teoretic, vânătoarea şi pescuitul cu undiţa respectă întru totul principiul exploatării durabile în România. Şi nu de acum, ci de peste 50 de ani, în condiţiile în care administratorii statului au stabilit şi stabilesc, realist şi cu pretenţii ştiinţifice, nivelul intervenţiilor (prelevărilor) anuale, denumite cote de recolte, pe specii şi locaţii. Dar subiectele se impun a fi dezvoltate separat pentru vânat şi peşte. În activitatea cinegetică au fost stabilite, de peste 50 de ani, efective şi structuri populaţionale normale (optime) pentru speciile sedentare de interes vânătoresc, sporuri naturale ale acestora şi, în funcţie de evoluţia constatată în urma recenzărilor anuale a populaţiilor locale de vânat, cote raţionale de recoltă (extras), pentru fiecare specie sedentară în parte, iar în cazul unora dintre ele, şi pe sexe şi clase de vârstă. La speciile migratoare, nivelul extracţiilor se bazează pe principiul precauţiei, prin limitarea prelevărilor şi a perioadei în care se poate exercita vânătoarea. În concluzie, vânătoarea s-a practicat şi se practică sustenabil în România, fiind pe deplin controlabilă…
În prezent, vânătoarea şi pescuitul din România respectă principiile dezvoltării sustenabile? Cum ar trebui să se des-făşoare aceste activităţi pentru ca mediul şi vieţuitoarele pe care acesta le susţine să nu aibă de suferit? Teoretic, vânătoarea şi pescuitul cu undiţa respectă întru totul principiul exploatării durabile în România. Şi nu de acum, ci de peste 50 de ani, în condiţiile în care administratorii statului au stabilit şi stabilesc, realist şi cu pretenţii ştiinţifice, nivelul intervenţiilor (prelevărilor) anuale, denumite cote de recolte, pe specii şi locaţii. Dar subiectele se impun a fi dezvoltate separat pentru vânat şi peşte. În activitatea cinegetică au fost stabilite, de peste 50 de ani, efective şi structuri populaţionale normale (optime) pentru speciile sedentare de interes vânătoresc, sporuri naturale ale acestora şi, în funcţie de evoluţia constatată în urma recenzărilor anuale a populaţiilor locale de vânat, cote raţionale de recoltă (extras), pentru fiecare specie sedentară în parte, iar în cazul unora dintre ele, şi pe sexe şi clase de vârstă. La speciile migratoare, nivelul extracţiilor se bazează pe principiul precauţiei, prin limitarea prelevărilor şi a perioadei în care se poate exercita vânătoarea. În concluzie, vânătoarea s-a practicat şi se practică sustenabil în România, fiind pe deplin controlabilă…
Administratorul fondului forestier, respectiv Regia Publică a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov a dispus efectuarea unui buletin de analiză şi întrunirea unei comisii de inventariere pe teren a arborilor uscaţi, comisie din care a făcut parte şi un reprezentant al A.P.M. Braşov. Conform buletinului de analiză întocmit de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov, devitalizarea exemplarelor de pin s-a produs datorită stării de vegetaţie precară din ultimii ani, care s-a suprapus peste perioade de secetă prelungită. Institutul a recomandat extragerea exemplarelor uscate şi a celor la care proporţia acelor înroşite depăşeşte 80%, respectiv cele care au rămas cu 10%-20% ace verzi în vârf.
Pagina 74 din 85

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55