• Webbanner Ecomondo
  • Ned 2020 Web
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 08:13

Pescuitul recreativ/sportiv - reglementări

Scris de
Practicarea Pescuitului. Condiţii Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei acvatice vii, în condiţiile legii. Prin urmare, în scopul atingerii obiectivelor de protecţie şi asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 08:12

Acvacultura – inovare în producţia de peşte

Scris de
Cererea de peşte pentru consum a crescut foarte puternic la nivel mondial în ultimii 50 de ani, astfel că, în prezent, peştele şi celelalte vieţuitoare acvatice comestibile (denumite generic - seafood) sunt supraexploatate, multe specii fiind chiar ameninţate cu dispariţia. Pentru a asigura necesarul de peşte la nivel mondial într-un mod ecologic, fără impact negativ asupra mediului, dar şi pentru a oferi o alternativă de asigurare a hranei şi chiar posibilitatea de a dezvolta o mică afacere pe plan local, compania Grow Fish Anywhere (GFA) a inventat un nou mod de a creşte şi de a produce peşte pentru consum.
În prezent, vânătoarea şi pescuitul din România respectă principiile dezvoltării sustenabile? Cum ar trebui să se des-făşoare aceste activităţi pentru ca mediul şi vieţuitoarele pe care acesta le susţine să nu aibă de suferit? Teoretic, vânătoarea şi pescuitul cu undiţa respectă întru totul principiul exploatării durabile în România. Şi nu de acum, ci de peste 50 de ani, în condiţiile în care administratorii statului au stabilit şi stabilesc, realist şi cu pretenţii ştiinţifice, nivelul intervenţiilor (prelevărilor) anuale, denumite cote de recolte, pe specii şi locaţii. Dar subiectele se impun a fi dezvoltate separat pentru vânat şi peşte. În activitatea cinegetică au fost stabilite, de peste 50 de ani, efective şi structuri populaţionale normale (optime) pentru speciile sedentare de interes vânătoresc, sporuri naturale ale acestora şi, în funcţie de evoluţia constatată în urma recenzărilor anuale a populaţiilor locale de vânat, cote raţionale de recoltă (extras), pentru fiecare specie sedentară în parte, iar în cazul unora dintre ele, şi pe sexe şi clase de vârstă. La speciile migratoare, nivelul extracţiilor se bazează pe principiul precauţiei, prin limitarea prelevărilor şi a perioadei în care se poate exercita vânătoarea. În concluzie, vânătoarea s-a practicat şi se practică sustenabil în România, fiind pe deplin controlabilă…
În prezent, vânătoarea şi pescuitul din România respectă principiile dezvoltării sustenabile? Cum ar trebui să se des-făşoare aceste activităţi pentru ca mediul şi vieţuitoarele pe care acesta le susţine să nu aibă de suferit? Teoretic, vânătoarea şi pescuitul cu undiţa respectă întru totul principiul exploatării durabile în România. Şi nu de acum, ci de peste 50 de ani, în condiţiile în care administratorii statului au stabilit şi stabilesc, realist şi cu pretenţii ştiinţifice, nivelul intervenţiilor (prelevărilor) anuale, denumite cote de recolte, pe specii şi locaţii. Dar subiectele se impun a fi dezvoltate separat pentru vânat şi peşte. În activitatea cinegetică au fost stabilite, de peste 50 de ani, efective şi structuri populaţionale normale (optime) pentru speciile sedentare de interes vânătoresc, sporuri naturale ale acestora şi, în funcţie de evoluţia constatată în urma recenzărilor anuale a populaţiilor locale de vânat, cote raţionale de recoltă (extras), pentru fiecare specie sedentară în parte, iar în cazul unora dintre ele, şi pe sexe şi clase de vârstă. La speciile migratoare, nivelul extracţiilor se bazează pe principiul precauţiei, prin limitarea prelevărilor şi a perioadei în care se poate exercita vânătoarea. În concluzie, vânătoarea s-a practicat şi se practică sustenabil în România, fiind pe deplin controlabilă…
Administratorul fondului forestier, respectiv Regia Publică a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov a dispus efectuarea unui buletin de analiză şi întrunirea unei comisii de inventariere pe teren a arborilor uscaţi, comisie din care a făcut parte şi un reprezentant al A.P.M. Braşov. Conform buletinului de analiză întocmit de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov, devitalizarea exemplarelor de pin s-a produs datorită stării de vegetaţie precară din ultimii ani, care s-a suprapus peste perioade de secetă prelungită. Institutul a recomandat extragerea exemplarelor uscate şi a celor la care proporţia acelor înroşite depăşeşte 80%, respectiv cele care au rămas cu 10%-20% ace verzi în vârf.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 08:04

LIFEURSUS - acces virtual in habitatul ursului brun

Scris de
În acest moment sunt disponibile informaţii privind zonele cu densităţi mari de bârloage, zone cu frecvenţă ridicată a pagubelor, prezenţa speciilor concurente (lup şi râs). De asemenea, sunt publicate informaţii privind accidentele şi actele de braconaj în care au fost implicate exemplare de urs.
Odinioară paradisul peştelui, Delta Dunării a devenit în prezent paradisul braconierilor. Resursele de peşte scad într-un mod alarmant din cauza braconajului, a pescuitul industrial şi a degradării ecosistemelor. Deşi instituţiile de control dispun de cadrul legislativ pentru prevenirea şi combaterea braconajului, subfinanţarea şi lipsa resurselor umane, a mijloacelor de comunicare şi transport eficiente fac aproape imposibilă aplicarea legii. În aceste condiţii, pescuitul la curent electric, utilizarea de scule şi plase ilegale şi capturarea de specii protejate au devenit obiceiuri tolerate de autorităţile responsabile de lupta împotriva braconajului.
Circa 300 de invitaţi, din ţări precum Malaezia, România, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Moldova, dar şi alte ţări din teritoriul european şi-au dat întâlnire pe 18 septembrie la Palm Oil Trade Fair and Seminar (POTS), organizat de Malaysian Palm Oil Council, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori de ulei de palmier din lume, pentru prima dată la Bucureşti. Scopul evenimentului: promovarea potenţialului de piaţă al uleiului de palmier malaezian în Europa. Uleiul de palmier malaezian este exportat în mai bine de 150 de ţări. În prezent, uleiul de palmier se regăseşte în produse precum cele de patiserie şi panificaţie, ciocolată, îngheţată, produse cosmetice, adezivi sau vopsele. „Primul pas a fost făcut. Suntem aici pentru că România oferă poarta de acces ideală către ţările din regiune, care includ Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia şi Ucraina (...) POTS România este o platformă importantă pentru companiile româneşti şi malaeziene din sectorul privat pentru a se întâlni şi a explora posibilităţile de cooperare pe viitor. Exporturile de ulei de palmier şi produse derivate s-au cifrat la 6% din totalul exporturilor către România în 2011”, a declarat Hon Tan Sri Bernard Dompok, ministrul Industriei Plantaţiilor şi al Bunurilor de Larg Consum din Malaezia.
Proiectul s-a lansat la Viena, cu ocazia congresului Agricultural Exchange la care au participat organizaţii de pe filiera producţiei de soia - lideri politici şi din producţia de furaje, de alimente, ONG-uri, cercetători, lanţuri de supermarket-uri etc. ,,Europa, deci şi România, a devenit dependentă de proteina din America unde suprafeţe imense din pădurile tropicale, mai ales din Amazon, sunt defrişate permanent pentru a face loc monoculturilor cu soia, în mare parte modificată genetic. Austria, unde consumatorii nu vor OMG nici măcar în furajele pentru animale, doreşte soia non OMG din bazinul Dunării, iar România poate satisface cu uşurinţă necesarul lor anual de 600.000 tone de şrot, dar şi al altor ţări care depind de soia din America. Aşadar, proiectul Danube Soya ajută fermierii europeni, satisface exigenţele consumatorilor, salvează Amazonul şi reduce emisiile de CO2 prin anularea transportului peste mări şi oceane ”, a declarat Gabriel Păun, Preşedintele Agent Green, care este membru oficial al Danube Soya pentru România.
Mobility week este un eveniment care se ţine anual la nivel european în luna septembrie, cu scopul de a atrage atenţia asupra implicaţiilor traficului rutier (şi transporturilor în general) asupra poluării atmosferice şi nu numai. Se încearcă astfel promovarea la nivel european a unui transport sustenabil, care să nu dăuneze mediului şi nici sănătăţii noastre, tema campaniei din 2012 fiind ,,Transportul urban pe calea cea bună!”.
O parte dintre reprezentaţii instituţiilor naţionale şi internaţionale implicate în proiectul Getica de la CET Turceni au fost prezenţi în Bucureşti la conferinţa cu tema „CCS - soluţia tehnologică optimă pentru o economie europeană cu emisii reduse de carbon”, unde au fost prezentate detalii legate de tehnologia captării şi stocării carbonului, detalii despre proiectul Getica şi stadiul acestuia şi detalii despre competiţia NER300 de la nivel european. „Veştile sunt foarte bune pentru noi. Am depăşit evaluarea tehnică şi financiară realizată de Banca Europeană pentru Investiţii. Următorul pas trebuie să vină de la nivelul guvernamental, care trebuie să-şi reconfirme sprijinul pentru acest proiect. Aceasta nu este o sarcină doar pentru România, ci pentru toate guvernele Statelor Membre care au proiecte în competiţie”, a spus la conferinţă doamna Carmencita Constantin (ISPE).
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 07:56

Exploatarea de la Certej - un caz mai aparte

Scris de
Dubioşenia cu iz de ilegalitate a acordului de mediu - lipsesc studiile şi evaluările impactului asupra biodiversităţii, conform directivei habitate şi directivei păsări. - lipsesc evaluările privind potenţialul arheologic al zonei. Defrişarea Suprafaţa aferentă proiectului este de 456.2 ha, din care 187 ha sunt păduri, 30.7 ha fâneţe, 5.3 ha terenuri arabile şi 18.7 ha zone pentru locuinţe. Din această suprafaţă, 62.8 ha s-ar transforma în Cariera Certej şi alte 63.6 ha în iazuri de decantare, pe lângă uzina de procesare şi amplasamentele specifice. Seceta Proiectul minier presupune utilizarea unei cantităţi de apă impresionante, rezultând într-un total de 29.583.360 m³ de apă în cei 16 ani de existenţă a viitoarei mine. Nu există nici o prevedere concretă cu privire la garanţiile de refacere a mediului în cazul unui accident.
Stabilirea acestor criterii, o măsură esenţială pentru protejarea pădurilor virgine ale României, reprezintă primul obiectiv al protocolului de colaborare pe care Ministerul Mediului şi Pădurilor şi WWF- România l-au semnat în decembrie 2011, în urma campaniei Salvaţi Pădurile Virgine! „Faptul că astăzi semnăm acest ordin este o dovadă că oamenii pot impune agenda politica în România. Legislaţia s-a schimbat în favoarea pădurilor virgine pentru că oamenii au cerut-o. Este o dovadă că dacă există o implicare în masă, lucrurile se pot schimba în ţara noastră. Este o dovadă a faptului că ne gândim pe termen lung, nu doar la ce se va întâmpla mâine, din punct de vedere economic”, a declarat Magor Csibi, directorul WWF- România.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 07:49

Eco-cercetare în Canada

Scris de
Implicarea comunităţilor locale Staţia de cercetare din acea regiune, construită în anii '80, a fost folosită an de an pentru studierea geosistemele şi ecosistemele nordice de către oameni de ştiinţă şi studenţi din Canada, aflându-se la graniţa dintre tundră şi taiga. Zona Whapmagoostui-Kuujjuarapik adăposteşte o comunitate formată din două culturi diferite - Cree şi Inuit, colaborarea cu acestea începând încă dinaintea construirii propriu-zise a noii staţii, când au avut loc mai multe întâlniri şi discuţii pentru a împărtăşi opinii, comentarii, propuneri şi aşteptări legate de noua clădire, asfel încât populaţia locală să rămână un parterner al staţiei de cercetare pe termen lung.
Cunoscută pentru performanţele în producerea unor materiale sănătoase pentru construcţii sustenabile şi renovări, compania Tassullo a dezvoltat o gamă completă de soluţii naturale pentru izolaţie termică, adaptate la diferitele tipuri de clădiri. Nivelul scăzut de conductivitate termică, permeabilitatea ridicată la vaporii de apă şi caracteristica ecologică clasează sistemele de izolaţie Tassullo în categoria celor mai perfor-mante şi ecologice sisteme de piaţa europeană. Termosistemele Green System (realizat din plută naturală), Red System (pe bază de panouri din vată minerală), Brown System (ce include panouri din fibră de lemn) şi White System (executat din elemente din silicat de calciu) asigură o climă sănătoasă în orice tip de locuinţă permiţând pereţilor să „respire”, în scopul prevenirii umidităţii interioare şi pentru atingerea unei balanţe adecvate între câştigurile şi pierderile de căldură.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 07:40

Hazardele naturale - un pericol iminent!

Scris de
Amploarea şi frecvenţa hazardelor prezintă o evidentă tendinţă de creştere în legătură cu creşterea rapidă a populaţiei globului, care se extinde tot mai mult în regiunile nefavorabile, expuse producerii unor fenomene extreme şi cu dezechilibre din ce în ce mai accentuate ale mediului. În ultimele decenii, omul a influenţat din ce în ce mai mult mediul Terrei, determinând apariţia unor hazarde care, prin amploarea lor, au devenit fenomene globale. În această categorie se încadrează fenomenul de încălzire al Terrei datorat efectului de seră, ridicarea nivelului Oceanului Planetar şi reducerea stratului de ozon.
Sâmbătă, 20 Octombrie 2012 07:38

Standarde în managementul sustenabil al pădurilor

Scris de
Programul SFI certifică doar terenuri din SUA şi Canada, dar şi alte ţări de pe glob respectă principiile acestui standard de management sustenabil al unei păduri. Exigenţele SFI acoperă teme importante ca: protecţia biodiversităţii, speciile în pericol, sensibile sau ameninţate, habitatele vieţuitoarelor sălbatice, niveluri sustenabile de recoltare a lemnului, protecţia calităţii apei, regenerarea rapidă şi pădurile cu o valoare exceptională ce trebuie conservate. Pentru ca o companie care gestionează o anumită suprafaţă împădurită să fie certificată cu standardul SFI este nevoie de un audit extern independent de tipul third-party audit, făcut de o instituţie internaţională acreditată în acest sens. Standardul FSC a fost introdus încă din 1993, fiind susţinut de Forest Stewardship Council, o organizaţie internaţională non-profit dedicată promovării unei gestionări responsabile a pădurilor la nivel global. Viziunea celor de la FSC presupune 3 componente principale ale unui management forestier sustenabil: Să fie adecvat din punct de vedere al mediului Să fie benefic din punct de vedere social Să fie viabil din punct de vedere economic
Un alt record a fost înregistrat în anul 1926, când în apropierea cercului polar din emisfera nordică, la staţia Oymyakon, temperatura a scăzut la minus 71,2 °C. Muntele McKinley este cel mai înalt vârf din America de Nord şi multă vreme s-a apreciat că acolo s-ar afla cea mai scăzută temperatură de pe un vârf de munte, excluzând zonele arctice. Pe culme, la 6194 m, s-au înregistrat de mai multe ori temperaturi sub minus 40°C.
Stabilirea acestor criterii, o măsură esenţială pentru protejarea pădurilor virgine ale României, reprezintă primul obiectiv al protocolului de colaborare pe care Ministerul Mediului şi Pădurilor şi WWF- România l-au semnat în decembrie 2011, în urma campaniei Salvaţi Pădurile Virgine! „Faptul că astăzi semnăm acest ordin este o dovadă că oamenii pot impune agenda politica în România. Legislaţia s-a schimbat în favoarea pădurilor virgine pentru că oamenii au cerut-o. Este o dovadă că dacă există o implicare în masă, lucrurile se pot schimba în ţara noastră. Este o dovadă a faptului că ne gândim pe termen lung, nu doar la ce se va întâmpla mâine, din punct de vedere economic”, a declarat Magor Csibi, directorul WWF- România.
În aceste condiţii, acele contracte pentru CER-uri cu livrare în decembrie au închis în scădere cu 14.4% sau 28 de cenţi la 1.66 EUR. Acest nivel a fost cu 28 de cenţi mai scăzut decât nivelul minim istoric atins joi (13 septembrie) şi al şaselea prag minim înregistrat în luna septembrie. Scăderea a venit după ce Naţiunile Unite au ridicat restricţiile impuse centralelor pe cărbune, de a primi credite din astfel de proiecte. Conform noului cadru de reglementare, 40 de proiecte CDM vor furniza credite în schema EU-ETS. Între timp, contractele mai puţin lichide pentru ERU au plonjat la 1.48 EUR, cu 23 cenţi mai puţin decât minimul istoric înregistrat până în prezent, în pofida măsurilor de destindere cantitativă (QE) anunţate de SUA.
Pagina 74 din 85

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: