Conferința Națională

Conferința Națională "Economia Circulară în Practică: Deșeurile Municipale – resursele viitorului pentru UAT- uri"

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Cu onoare și entuziasm vă invităm să vă alăturați unui eveniment de referință în 2024, organizat de către Revista INFOMEDIU EUROPA în parteneriat cu Ministerulul Mediului, Apelor și Pădurilor(MMAP) având ca și coorganizatori Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și Asociația Română a Compostului

Conferința Națională "Economia Circulară în Practică: Deșeurile Municipale – resursele viitorului pentru UAT- uri"

10 iulie 2024 - Sala Drepturilor Omului, Palatul Parlamentului, București

Acest eveniment esențial pentru viitorul României va reuni experți și lideri din domeniu pentru a discuta soluții inovatoare și strategii eficiente în gestionarea deșeurilor municipale. Această conferință reprezintă o oportunitate de a explora și discuta în mod deschis aceste probleme și de a identifica soluții durabile și eficiente.


Temele centrale ale conferinței includ:

Dezvoltarea infrastructurii de tratare a deșeurilor și găsirea unor alternative de valorificare energetică pentru deșeurile care nu pot fi reciclate - În ultima perioadă, România a abordat colectarea și gestionarea deșeurilor biodegradabile ca un proces relativ nou. Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile a stabilit cadrul legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri depuse la depozitele autorizate, este necesar să se realizeze investiții majore în industria bio-stabilizării. Această investiție va contribui la dezvoltarea unei infrastructuri eficiente pentru reciclarea și valorificarea deșeurilor biodegradabile, facilitând astfel tranziția către o economie circulară mai sustenabilă și protejând resursele naturale.

România are nevoie de alternative la valorificarea energetică, pentru combustibilii sau resursele rezultate în urma tratării deșeurilor municipale(RDF,SRF,CSR) care să genereze energie termică și electrică în instalații performante specifice(centrale termice, instalații de descompunere termică, etc)?

Legea Compostului - Peste 55% din deșeurile municipale generate în România sunt deșeuri

biodegradabile cea ce înseamnă că prin tratare se poate atinge ținta de refolosire și reciclare pentru anul 2025. În România există investiții în capacități de compostare funcționale de dimensiuni medii și mari care pot composta peste 1.6 milioane de tone de deșeuri organice/an.

Elaborarea NORMELOR TEHNICE ale Legii 181/2020 este imperios necesară pentru reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane, la 4 ani de la elaborare?

Managementul deșeurilor voluminoase, textile și din construcții prin CAV-uri - au fost aprobate cereri de finanțare pentru 546 de beneficiari (Unități Administrativ-Teritoriale, inclusiv subdiviziunile/ sectoarele acestora, organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ și asocieri ale acestora), care vor implementa un număr total de 597 centre de colectare cu aport voluntar. Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată: a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri voluminoase, textile și din construcții precum și deșeuri verzi.

Implementarea mecanismelor de răspundere extinsă a producătorilor pentru aceste tipuri de deșeuri este importantă pentru atingerea țintelor României?

Importanța dezvoltării infrastructurii de reciclare prin accesarea fondurilor nerambursabile - Dezvoltarea infrastructurii de reciclare din România poate fi realizată prin accesarea fondurilor nerambursabile oferite în cadrul Schemei de acordare de sprijin financiar operatorilor economici în vederea realizării de investiții inițiale destinate sortării, tratării, reciclării și valorificării deșeurilor. Aceste investiții au scopul de a reduce la minimum efectele negative ale deșeurilor asupra mediului, de a reduce consumul de resurse primare, de a crește rata de reciclare și de a îmbunătăți calitatea materialelor reciclate.

Există interes din partea agenților economici pentru aceste proiecte?

Impactul SGR asupra gestionării deșeurilor pentru UAT-uri - Introducerea Sistemului de Garanție Returnare poate duce la creșterea eficienței colectării deșeurilor de ambalaje dar în același timp afectează indicatorii SMID-urilor, având in vedere ca au fost extrase ambalajele cu reciclabilitate și valoare mare de piață. Se impune revizuirea PJGD-urilor, echilibrarea contractelor delegate conform determinărilor de compoziție, ajustarea obligațiilor de plată privind devierea de la depozitare, precum și redimensionarea capacităților de colectare și sortare a fracțiilor reciclabile.

Sunt pregătite UAT-urile pentru aceste schimbări radicale?

De ce să participați?

Contribuția cheie a reprezentanților guvernamentali: Avem onoarea de a anunța prezența reprezentanților Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ce vor împărtăși viziunea și strategiile guvernului privind economia circulară și gestionarea deșeurilor municipale.

Contribuția cheie a reprezentanților Camerei Deputaților și Senatului: De asemenea, suntem onorați să avem ca invitați reprezentanții Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților și Comisia pentru Mediu din Senatul României ce vor prezenta informații noi legate de inițiativele legislative în acest domeniu vital.

Dezbatere și schimb de idei: Conferința va include sesiuni interactive de dezbatere și schimb de idei, unde toți participanții pot contribui la identificarea celor mai bune practici și soluții pentru gestionarea eficientă a deșeurilor municipale și promovarea economiei circulare.

 

Înregistrare

Aceasta nu este doar o invitație, ci un apel la acțiune. Confirmați participarea dumneavoastră completând formularul de înregistrare.

Nu ratați această oportunitate de a vă îmbunătăți cunoștințele și de a fi parte din discuțiile importante ce vor avea un impact semnificativ în domeniul gestionării deșeurilor municipale.

 

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55