CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Studii si propuneri legislative pentru inbunatatirea activitatilor de colectare si raportare in domeniul managementului deseurilor”

CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Studii si propuneri legislative pentru inbunatatirea activitatilor de colectare si raportare in domeniul managementului deseurilor”

INVITAȚIE

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați  la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Studii si propuneri legislative pentru inbunatatirea activitatilor de colectare si raportare in domeniul managementului deseurilor”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la propunerile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național.

Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală  privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare  reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.

Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:

  • Analiza privind situația actuală în managementul integrat al deșeurilor
  • Gestionarea datelor si monitorizarea SMID-urilor de la colectare pana la reciclare,valorificare energetica sau eliminare in depozite conforme
  • Propuneri legislative alternative pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje din deseurile municipale
  • Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.)

 

INVITAȚI: Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Ministerului Fondurilor Europene (MFE), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) , Garda Națională de Mediu (GNM), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociația Orașelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Asociația Municipiilor din România (AMR)

Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați pentru a participa  la acest eveniment.

Evenimentul se va desfășura în data de 04 martie 2020 începând cu ora 10.00, la RAMADA PARC HOTEL, sala Terra Grand Ballroom, Bulevardul Poligrafiei , nr. 3-5 , sector 1 , Bucuresti

ORGANIZATORI: Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), Revista INFOMEDIU EUROPA,


Vă așteptam cu drag,
Cu deosebită consideraţie,

Gabriel MOICEANU  
Președinte FADI  

Stere CREȚU
Redactor Șef Infomediu Europa

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55