CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Soluții privind reducerea cantităților de deseuri depozitate”

CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Soluții privind reducerea cantităților de deseuri depozitate”

FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Soluții privind reducerea cantităților de deseuri depozitate”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național.

Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală  privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare  reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.

Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:


TRATAREA DEȘEURILOR

  • Reducerea cantităților de deșeuri depozitate prin prezentarea unor soluții practice aplicabile pe termen scurt, mediu și lung
  • Implementarea fluxului de D.E.E.E, surse de iluminat și B.A.T în sistemul de management al societăților de transport și colectare aflate sub contract cu ADI
  • Completarea infrastructurii din SMID și dezvoltarea acesteia în zonele unde nu există sisteme de management integrat

METODOLOGIE DE LUCRU A.D.I.,O.I.R.E.P. și OPERATORI

  • Prezentarea softului pentru asigurarea transparenței în S.M.I.D. și a trasabilității deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale- FADI (PROIECTUL TRADES).
  • Propuneri de modificare a fișei de raportare U.A.T. către AFM

 

PROPUNERI ȘI DISCUȚII SUSȚINUTE DE CĂTRE PARTICIPANȚI PRIVIND: 

  • Îmbunătățirea sistemelor de management al deșeurilor
  • Relații de colaborare între actorii de pe lanț


Grup de lucru pentru modificarea și completarea normelor legislative din domeniu

Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați pentru a participa  la acest eveniment.

Evenimentul se va desfășura în data de 09 octombrie 2019 începând cu ora 10.00, la RAMADA PARC HOTEL, sala Terra Grand Ballroom, Bulevardul Poligrafiei , nr. 3-5 , sector 1 , Bucuresti

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55