CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Impactul Directivei privind Economia Circulară asupra Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor(SMID). Soluții și proceduri pentru aplicarea Legii 31/2019”

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Impactul Directivei privind Economia Circulară asupra Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor(SMID). Soluții și proceduri pentru aplicarea Legii 31/2019”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național.

Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală  privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare  reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.

Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:

  • Dezvoltarea capacității administrative a A.D.I. (pregatire profesională, dezvoltare software, exemple de bună practică, diseminarea informațiilor)
  • Metodologie de lucru A.D.I. – O.I.R.E.P (contracte, proceduri și documente necesare pentru asigurarea trasabilității in conformitate cu noile modificari din Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018))
  • Asigurarea trasabilității deșeurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)
  • Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.) Vor fi prezentate cele mai bune soluții implementate în România dar și în alte țări din Uniunea Europeană, de către producători și furnizori de tehnologie.

Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați pentru a participa  la acest eveniment.

Evenimentul se va desfășura în data de 04 iulie 2019 începând cu ora 10.00, la RAMADA PARC HOTEL, sala Terra Grand Ballroom, Bulevardul Poligrafiei , nr. 3-5 , sector 1 , Bucuresti

 

Vă așteptam cu drag,
Cu deosebită consideraţie,

Gabriel MOICEANU
Președinte FADI

Stere CREȚU
Redactor Șef Infomediu Europa

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55