• Ecoatitudine Brasov Web
  • Economia Circulara WEB
  • Web Abonament
  • EIT Webbanner
  • Webbanner Saci
  • 1
Vă invităm la Simpozionul MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ Concluzii 2022 >>Previziuni 2023 eveniment ce se va derula pe parcursul a 3 zile în perioada 7-9 decembrie 2022 la Golden Tulip Ana Dome Hotel, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Împreună cu reprezentanții Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, în data de 8 decembrie, cuantificăm rezultatele colaborării în anul 2022 dar și planificarea activităților din 2023 în ceea ce privește managementul deșeurilor in economia circulară, participând activ între orele 10:00 - 17:00 la Simpozionul “ Concluzii 2022 - Previziuni 2023”. Și evident, începând cu ora 19.00, ne vom încărca cu energie pozitivă în cadrul GALEI PREMIILOR revistei INFOMEDIU EUROPA În ultima zi a Simpozionului, între orele 10:00 - 12:00, împreună cu reprezentanții B.T. BEST TOOLS vom vizita Stația de compostare a nămolului de la CÂMPIA TURZII construită prin „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020″
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ "Separarea la sursă & colectarea separata în interesul reciclării deșeurilor municipale - o componentă importantă a economiei circulare", eveniment dedicat dezbaterilor unor teme de interes local și național pentru atingerea indicatorilor din PJGD/PNGD. Sunt așteptați să participe la acest eveniment reprezentanți ai Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Consiliilor Județene, UAT- uri, precum și al operatorilor de colectare și transport, operatori ai instalatiilor de tratare (sortare, compostare), operatori ai Centrelor de Management Integrat al Deșeurilor, operatori administrare depozite, OIREP-uri, reprezentanți ai autorităților centrale - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Economiei, Administrația Fondului pentru Mediu, ANRSC, BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII, producători și importatori de tehnologii în domeniul tratării deșeurilor, consultanți și finanțatori în domeniul de activitate al ADI-urilor, precum și specialiști din domeniul serviciilor publice la nivel național.
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Finanțarea SMID și dezvoltarea infrastructurii de pregătire pentru reutilizare/valorificare prin EPR, PNRR și alte surse”, eveniment dedicat dezbaterilor unor teme de interes local și național pentru atingerea indicatorilor din PJGD/PNGD. Aflaţi de la specialişti în domeniu mecanismele de finanțare, cum să dimensionați infrastructura de pregătire pentru reutilizare/valorificare, câţi bani se pot atrage. Criza financiară a tăiat accesul la bani. Băncile au devenit reticente în acordarea de împrumuturi, iar piaţa de capital nu este practicată pentru atragerea resurselor financiare. Lipsa de lichidităţi a dus multe companii în situaţia de a nu-şi mai putea plăti facturile, adăugând verigi în lanţul celor cu probleme. Ca și în celelalte domenii, Sistemul de Gestionare a Deșeurilor Municipale este subfinanțat având în vedere că accesarea fondurilor europene(POIM) a fost întârziată de elaborarea și aprobarea PNGD/PJGD. Pe de altă parte, nu au existat alte surse de finanțare iar legea PPP nu este atât de clară pentru a permite atragerea unor finanțări private deși există interes în acest sens.
Revista INFOMEDIU EUROPA si Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Managementul ambalajelor în economia circulară” Editia a-II-a 2022 eveniment dedicat dezbaterilor unor teme de interes pentru buna functionare si dezvoltarea Sistelemor de Management Integrat al Deseurilor. ORGANIZATORI:Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI)Revista INFOMEDIU EUROPA PARTENERIPartener Principal – AX PERPETUUMPartener – B.T. BEST TOOLS Coordonate eveniment CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Managementul ambalajelor în economia circulară ” Editia a-II-a 2022:Data: 13-15 iulie 2022, Locatia: Hotel CLERMONT din Covasna Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), prin subiectele abordate își propune îmbunătățirea performanței ADI-urilor membre, prin modernizarea modului de operare, adaptarea tehnologiilor, dar și prin creşterea gradului de conştientizare pentru separarea la sursă și colectarea separată a deșeurilor municipale, gestionarea datelor și digitalizarea sistemelor de monitorizare a serviciilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Perspective la nivel european in gestionarea deșeurilor municipale. Finanțarea infrastructuri de gestionare a deșeurilor municipale prin PNRR Provocări generate de implementarea Sistemului Garanție – Returnare( HG 1074 din 04/10/2021). Finanțarea activităților de colectare, transport și sortare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale pe principiul responsabilității extinse a producătorului Ecomodularea costurilor…
Revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Managementul ambalajelor în economia circulară” dezbatere realizată in cadrul Pack Show, cel mai important eveniment pentru industria de packaging din România unde timp de 4 zile, liderii industriei vin să prezinte cele mai noi tehnologii, ambalaje şi soluţii de ambalare inovatoare.Cu această ocazie vă invităm in cadrul celor doua zile de conferinta să vă prezentați reprezentanţilor industriei de profil dar şi factorilor de decizie guvernamentali. Sunt de interes pentru acest eveniment tehnologiile smart de ambalare, precum și opinia dvs privind modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje inclusiv trasabilitatea acestora pana la reciclator.In cadrul primei zile de conferinta vom analiza ambalajele din perspectiva functionalitatii acestora, iar a doua zi va fi dedicata provocarilor actuale in ceea ce priveste tintele de reciclare.Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Inovatie si cercetare in industria de ambalare Functionalitatea ambalajelor in contextul economiei circulare Ecodesign, aplicarea cerintelor esentiale de la teorie la practica, reciclabilitatea ambalajelor Eliminarea anumitor produse si ambalaje de plastic de unica folosinta, implementarea Directivei SUP Digitalizarea gestionarii datelor pentru trasabilitatea deseurilor de ambalaje, SIATD Eficienta instrumentelor economice, Eco-modulare…
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Managementul deșeurilor în economia circulară”– ediția I - 2022, eveniment dedicat dezbaterilor între reprezentanții ADI/UNCJR, operatorilor de colectare, transport, sortare și administrare depozite/CMID, OIREP-uri, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu, producători și importatori de tehnologii în domeniul tratării deșeurilor, precum și specialiști din domeniul serviciilor publice la nivel național. Autorităţile administraţiei publice locale joacă un rol deosebit de important în asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. România are peste 3200 de autorităţi locale, 9% dintre ele fiind de mici dimensiuni, iar 4% fiind municipalităţi cuprinzând circa 9 milioane de locuitori - aproximativ jumătate din populaţia României. Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), prin subiectele abordate își propune creşterea gradului de conştientizare referitor la necesitatea gestionării corecte a deșeurilor municipale, separarea la sursă și colectarea separată, gestionarea datelor și digitalizarea sistemelor de monitorizare a serviciilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Soluții de finanțare pentru dezvoltarea și completarea infrastructuri de gestionare a deșeurilor…
INVITAȚIE Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Managementul deșeurilor în economia circulară”– ediția a-II-a, eveniment dedicat dezbaterilor între reprezentanții ADI, operatorilor de colectare, transport, sortare și administrare depozite/CMID, OIREP-uri, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, producători și importatori de tehnologii în domeniul tratării deșeurilor, precum și specialiști din domeniul serviciilor publice la nivel național. Autorităţile administraţiei publice locale joacă un rol deosebit de important în asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. România are peste 3200 de autorităţi locale, 9% dintre ele fiind de mici dimensiuni, iar 4% fiind municipalităţi cuprinzând circa 9 milioane de locuitori - aproximativ jumătate din populaţia României. Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), prin subiectele abordate își propune creşterea gradului de conştientizare referitor la necesitatea gestionării corecte a deșeurilor municipale, separarea la sursă și colectarea separată, gestionarea datelor și digitalizarea sistemelor de monitorizare a serviciilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Finanțarea activităților de colectare, transport și sortare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale pe principiul responsabilității…
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Managementul deșeurilor în economia circulară”, eveniment dedicat dezbaterilor între reprezentanții ADI, operatorilor de colectare, transport, sortare și administrare depozite/CMID, OIREP-uri, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, producători și importatori de tehnologii în domeniul tratării deșeurilor, precum și specialiști din domeniul serviciilor publice la nivel național.
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Managementul deșeurilor în anul 2021 – Obligații europene & Realități românești” – partea a-II-a, eveniment dedicat dezbaterilor între reprezentanții ADI, operatorilor de colectare, transport, sortare și administrare depozite/CMID, OIREP-uri, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, producători și importatori de tehnologii în domeniul tratării deșeurilor, precum și specialiști din domeniul serviciilor publice la nivel național. România are peste 3200 de autorităţi locale, 9% dintre ele fiind de mici dimensiuni, iar 4% fiind municipalităţi cuprinzând circa 9 milioane de locuitori - aproximativ jumătate din populaţia României. Comunităţile sunt confruntate cu o mare varietate de provocări financiare, legislative și evident de administrare SMID. Există o nevoie imediată de completare a infrastructurii de tratare a deșeurilor municipale, pentru toate categoriile: biodeșeuri, reciclabile, DEEE-uri, reziduale precum și deșeurile pentru voluminoase și de construcții. Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), prin subiectele abordate își propune creşterea gradului de conştientizare referitor la necesitatea gestionării corecte a deșeurilor municipale, separarea la sursă și colectarea separată, fundamentarea și stabilirea costurilor de operare precum și gestionarea datelor și digitalizarea sistemelor de monitorizare a serviciilor. Pentru Sistemul electronic de achiziții publice accesati - https://e-licitatie.ro:8881/su/direct-acquisition/catalog/item/102887923 Evenimentul…
Revista de mediu şi ecologie Infomediu Europa vă anunță cu multă bucurie participarea în calitate de partener oficial media, în perioada 03-06 noiembrie 2020 la Rimini, Italia, la cel de-al 24-lea Târg Internațional Pentru Economie Circulară și Eficiență Energetică, ECOMONDO 2020, cel mai important eveniment de mediu din bazinul mediteranean. Cu ocazia acestui eveniment vom realiza o ediție specială a revistei ECOPEDIA, editată în limba engleză, ce va fi distribuită în cadrul ECOMONDO 2020 Prin acest parteneriat realizat cu organizatorii ECOMONDO 2020, va oferim posibilitatea de a participa activ in cadrul delegatiei Romaniei ce va fi prezenta la acest eveniment.In conditiile in care doriti sa participati in calitate de PARTENER va oferim pachete de promovare:
INVITAȚIE Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Studii si propuneri legislative pentru inbunatatirea activitatilor de colectare si raportare in domeniul managementului deseurilor”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la propunerile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Analiza privind situația actuală în managementul integrat al deșeurilor Gestionarea datelor si monitorizarea SMID-urilor de la colectare pana la reciclare,valorificare energetica sau eliminare in depozite conforme Propuneri legislative alternative pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje din deseurile municipale Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.) INVITAȚI: Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Ministerului Fondurilor Europene (MFE),…
On behalf of the Executive Committee, we regret to inform you that the IV.IREMCON International Environmental Conference scheduled to be held between April 2-3, 2020 in Bucharest, Romania is rescheduled to 30 September-1 October, 2020. This decision was made after a close review of guidance by global health authorities and out of an abundance of caution and is solely based on the current global COVID-19 epidemic. The decision was difficult but necessary considering the safety and health for the host city Bucharest and large number of participants from over 10 countries. It is our sincere wish that this global epidemic which caused a major disruption in international activities will be over shortly.Please be noted that the organization works for the Conference are already underway and the will be held at the JW Marriott Hotel, Bucharest, Romania between 30 September-1 October, 2020 with the main theme of “Improving International Cooperation and Investment Opportunities in Waste Management” with participation of representatives from the Balkan countries.We will be communicating with you on this important event in the coming months.Sincerely, Mustafa AkalpIV. IREMCON Executive Committee Chairman www.iremcon.comINVITATION 4th IREMCON International Environmental Conference will be held in Bucharest-Romania between April 2-3, 2020, in cooperation with…
Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind modul in care ambalajele vor deveni biodegradabile, compostabile si fertilizante fiind oportuna o retehnologizare la nivelul tuturor producatorilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: SOLUȚII INOVATIVE PENTRU AMBALAJE Ambalaje 100% biodegradabile si compostabile Inovatii in ambalaje bag-in-box Roboti industriali si automatizari de ultima generatie Echipamente personalizate pentru automatizarea liniilor de productie Utilaje si sisteme inovatoare de ambalat COLECTAREA SI TRATAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE Reducerea cantităților de deșeuri depozitate prin prezentarea unor soluții practice aplicabile pe termen scurt, mediu și lung Completarea infrastructurii din SMID și dezvoltarea acesteia în zonele unde nu există sisteme de management integrat PROPUNERI ȘI DISCUȚII SUSȚINUTE DE CĂTRE PARTICIPANȚI PRIVIND: Îmbunătățirea sistemelor de management al deșeurilor Relații de colaborare între actorii de pe lanț Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați pentru a participa la acest eveniment. Evenimentul se va desfășura în data de 31 octombrie 2019 începând cu ora 11.00, IN PAVILIONUL CENTRAL ROMEXPO,…
FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Soluții privind reducerea cantităților de deseuri depozitate”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: TRATAREA DEȘEURILOR Reducerea cantităților de deșeuri depozitate prin prezentarea unor soluții practice aplicabile pe termen scurt, mediu și lung Implementarea fluxului de D.E.E.E, surse de iluminat și B.A.T în sistemul de management al societăților de transport și colectare aflate sub contract cu ADI Completarea infrastructurii din SMID și dezvoltarea acesteia în zonele unde nu există sisteme de management integrat METODOLOGIE DE LUCRU A.D.I.,O.I.R.E.P. și OPERATORI Prezentarea softului pentru asigurarea transparenței în S.M.I.D. și a trasabilității deșeurilor de ambalaje…
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista INFOMEDIU EUROPA vă invită să participați la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Impactul Directivei privind Economia Circulară asupra Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor(SMID). Soluții și proceduri pentru aplicarea Legii 31/2019”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) în parteneriat cu revista INFOMEDIU EUROPA, vă invită să participați la CONFERINȚA Regională “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Asigurarea trasabilității deşeurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019 (privind OUG 74/2018), Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018 (privind OIREP)”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare, reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Situația actuală în managementul integrat al deșeurilor Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare Asigurarea trasabilității deșeurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr.…
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) in parteneriat cu revista INFOMEDIU EUROPA, vă invită să participați la CONFERINȚA Regională “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Situația actuală în managementul integrat al deșeurilor Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)…
Revista de mediu şi ecologie Infomediu Europa vă anunță cu multă bucurie participarea în calitate de partener oficial media, în perioada 05-08 noiembrie 2019 la Rimini, Italia, la cel de-al 23-lea Târg Internațional Pentru Economie Circulară și Eficiență Energetică, ECOMONDO 2019, cel mai important eveniment de mediu din bazinul mediteranean. Cu ocazia acestui eveniment vom realiza o ediție specială a revistei ECOPEDIA, editată în limba engleză, ce va fi distribuită în cadrul ECOMONDO 2019 Prin acest parteneriat realizat cu organizatorii ECOMONDO 2019, va oferim posibilitatea de a participa activ in cadrul delegatiei Romaniei ce va fi prezenta la acest eveniment.In conditiile in care doriti sa participati in calitate de PARTENER va oferim urmatoarele pachete de promovare: Pachet 1 Interviu/Macheta publicitară de 1 pagină color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul ECOMONDO 2019 Un exemplar gratuit al Catalogului ECOMONDO 2019 Bilet de intrare gratuit valabil în perioada 05-08 noiembrie 2019 Preţ pachet de promovare: 298 EURO (NU INCLUDE TRANSPORT SI CAZARE) Pachet 2 Macheta publicitară Coperta 2 + Pagina 1 color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul ECOMONDO 2019 Timbru cu sigla companiei pe Coperta 1 în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul ECOMONDO 2019 Un…
Miercuri, 06 Februarie 2019 12:26

IFAT Eurasia 2019

Scris de
Revista de mediu şi ecologie Infomediu Europa vă anunță cu multă bucurie participarea în calitate de partener oficial media, în perioada 28 - 30 martie 2019 la Istanbul, Turcia, la IFAT Eurasia 2019, cel mai important eveniment de mediu din sud estul Europei si Asia. Cu ocazia acestui eveniment vom realiza o ediție specială a revistei ECOPEDIA, editată în limba engleză, ce va fi distribuită în cadrul IFAT Eurasia 2019
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) in parteneriat cu revista INFOMEDIU EUROPA, vă invită să participați la CONFERINȚA Regională “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor. Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România: Situația actuală în managementul integrat al deșeurilor Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)…
Pagina 1 din 2

Ne puteți urmări și pe:

    

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107, Comuna Surani, Judetul Prahova
CIF: 36349720; Email:director@infomediu.eu
Telefon: +40 720 88 28 55