• Webbanner Ecomondo
 • Ecoatitudine DEEE Arad Web
 • Web 04072019
Infomediu Europa

Infomediu Europa

 

Vorbind în mod concret despre cele două Directive EU-ETS, respectiv 2003/87/CE şi 2009/29/CE, trebuie să precizez faptul că ISPE a acţionat şi acţionează atât în calitate de consultant la nivelul instituţiilor guvernamentale, cât şi la nivelul instalaţiilor industriale din domeniile menţionate anterior.

În calitatea sa de fondator al primului Plan Naţional de Alocare în anul 2007, ISPE a câştigat încrederea experţilor instituţionali şi pe cea a experţilor la nivelul celor mai importanţi clienţi.

Lista studiilor/proiectelor de consultanţă EU-ETS a ISPE este impresionantă. Practic orice lucrare/studiu ISPE elaborată pentru una din industriile sau instalaţiile aflate sub incidenţa Directivei conţin în mod obligatoriu atât calculele privind influenţa acestor Directive în costurile de producere, cât şi propuneri privind gestionarea optimizată a portofoliului de certificate la nivelul instalaţiilor industriale.

În calitatea sa de consultant la nivelul instituţiilor guvernamentale, ISPE a elaborat  o serie de documente strategice importante prin care a semnalat pe de o parte impactul legislaţiei europene asupra competitivităţii economice a sectoarelor industriale din România, pe de altă parte, modalităţile de atenuare a acestuia (prin accesarea unora dintre derogările propuse de legislaţia europeană).

Valorificarea surselor de finanţare care se constituie în conformitate cu prevederile Directivei EU-ETS, pentru promovarea proiectelor cu impact semnificativ asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, fac de asemenea parte din protocolul de lucrări al ISPE.

 

Ce ne puteti spune despre stadiul actual al proiectului Getica CCS?

Proiectul GETICA CCS a fost depus pe 09 Mai la Comisia Europeană, respectiv Banca Europeană de Investiţii mandatată să deruleze licitaţia privind finanţarea proiectelor CCS prin mecanismul NER 300.

În opinia mea proiectul a fost deosebit de bine realizat, lucru dovedit de faptul că în perioada celor şase săptămâni în care s-au cerut completări la proiectele depuse, România a primit doar câteva solicitări minore, fără semnificaţii majore.

Proiectul este în atenţia guvernului României fiind în curs acţiuni importante privind constituirea companiei de proiect şi privind atragerea surselor de finanţare necesare completării fondurilor din NER 300, precum şi acţiuni de cercetare-proiectare necesare dezvoltării proiectului în vederea implementării acestuia.

În curând va fi lansat site-ul http:www.getica-ccs.ro unde veţi putea găsi în permanenţă atât informaţii actualizate referitoare la stadiul proiectului, cât şi link-uri către alte surse de informaţii oficiale privind problematica dezvoltării proiectelor CCS în întreaga lume.

Cum funcţionează CSC şi care sunt adevărurile dure pe care ar trebui să le ştim despre CSC?

CCS, respectiv Carbon Capture Storage, este o tehnologie care vizează separarea şi captarea CO2 din gazele de ardere provenite din instalaţiile industriale. Ulterior, acesta este comprimat si transportat prin conducte subterane, urmând a fi injectat la adâncimi mari în subteran, în zone în care prin cercetări geologice au fost identificate structuri capabile să reţină CO2 în mod stabil şi sigur.

Printre adevărurile dure legate de tehnologia CCS aş putea enumera câteva lucruri de o mare importanţă: necesitatea caracterizării cu acurateţe a siturilor de stocare, care implică atât largi cunoştinţe tehnice, cât si experienţa bazată pe modelarea teoretică şi pe experienţele practice dobândite în cadrul proiectului pilot; tehnologiile de captare sunt încă în faza demonstrativă pentru capacităţile mari de reţinere a CO2; finanţarea din programul NER300 asigură numai o parte importantă din necesarul de finanţare pentru implementarea proiectului şi pentru operarea acestuia, fiind astfel necesare fonduri complementare care să contribuie la acoperirea 100% a cheltuielilor de investiţii şi exploatare ale unui astfel de obiectiv; necesitatea demarării unor programe de organizare şi instruire la nivel instituţional pentru specialiştii care vor acorda avizele, acordurile, permisele, licenţele aferente implementării acestor tehnologii în ţara noastră.

Centralele electrice pe combustibili şi industria grea sunt cei mai mari emiţători de CO2. Care sunt măsurile care ar trebui să fie impuse urgent în aceste cazuri?

Ambele categorii de industrii, atât cea energetică, cât şi cea metalurgică, sunt industrii vitale pentru România luând în considerare declinul economic înregistrat de ţara noastră atât în perioada post revoluţionară, cât şi în ultima perioadă, a crizei economice.

Din acest motiv apreciez că autorităţile naţionale vor trebui să abordeze cu maximă atenţie obligaţiile de mediu impuse de Uniunea Europeană şi în mod special derogările care permit producătorilor de energie electrică şi industriilor susceptibile de relocare în afara spaţiului european o serie de facilităţi pentru trecerea mai uşoară peste cerinţele severe ale legislaţiei europene. Mă refer la Art. 10a şi 10c din Directiva 2009/29/EC care sunt deja în atenţia instituţiilor guvernamentale făcându-se eforturi pentru accesarea derogărilor prevăzute în aceste articole.

Evident că aceste măsuri sunt numai începutul pentru a securiza menţinerea în funcţiune a acestor industrii în orizontul 2020. Vor fi necesare şi alte măsuri la nivelul statelor membre care să vină în completarea derogărilor menţionate mai sus.

Realizarea unor programe strategice naţionale pe termen mediu şi lung de investiţii în sectoarele menţionate, vizând introducerea tehnologiilor de ultimă oră cu nivel ridicat de eficienţă  şi emisii scăzute de dioxid de carbon, reprezintă pentru România singura şansă viabilă de relansare economică şi de salvare de la faliment a acestor ramuri industriale.

Odată transmise la Brussels, aceste programe naţionale de investiţii şi aprobate de Comisia Europeană nu vor mai fi sub influenţa deciziilor politice urmând a se transforma în proiecte reale de interes naţional.

 

Care sunt problemele cu care vă confruntaţi în ultima perioadă? Vă permite legislaţia română să implementati programele demonstrative?

Principala problemă cu care ne confruntăm este ineficienţa instituţiilor naţionale implicate în procesul de promovare a unui proiect de la idee până la implementare. Exemplul cel mai concret îl constituie faptul că nici până la data interviului meu Directiva CCS nu a fost transpusă în legislaţia românească aceasta fiind de altfel obligatorie ca programul demonstrativ  CCS al României să aibă vreo şansă de implementare.

Cred că verigă cea mai slabă în România nu este reprezentată de legislaţie, ci de lipsa de decizie în stabilirea priorităţilor naţionale şi de urmărirea transpunerii acestora în realitate.

 

În calitate de membru ZEP, Platforma Tehnologică Europeană pentru Centrale Electrice pe Combustibili Fosili cu Zero Emisii, ne puteti spune care sunt, în acest moment, priorităţile acestei organizaţii?

După cum vă este cunoscut platforma acţionează cu paşi rapizi pentru frontul de viitor  al implementării tehnologiilor CCS la scară europeană.

La nivelul platformei sunt deja preocupări intense pentru identificarea surselor de finanţare destinate următorului val de proiecte, precum şi a celor mai bune scheme de sprijin (de tip bonus, feed and tarif, certificate) care să fie propuse şi adoptate la nivel european urmând a fi implementate în mod similar de toate statele membre.

În paralel cu preocupările legate de implementarea reală a proiectelor CCS, ZEP desfăşoară o intensă activitate pentru identificarea surselor de finanţare necesare continuării cercetărilor care să conducă la optimizarea tehnologiilor, la reducerea costurilor acestora şi a riscurilor asociate.

Programe bilaterale de cercetare încep a fi structurate între UE şi China, Japonia, Australia, urmând ca acestea să fie multiplicate în vederea asigurări unei dezvoltări a  tehnologiilor CCS la nivel global şi a transferului de cunoştinţe care să contribuie la creşterea rapidităţii cu care această tehnologie va fi implementată în sectoarele industriale cu mari emisii de CO2.

Pe scurt aş putea spune că platforma îşi continuă activităţile în direcţiile reformulării politicilor viitoare, a liniilor strategice de dezvoltare a tehnologiilor pe întregul lanţ de captare, transport, stocare şi, nu în ultimul rând, a părţii de comunicare şi transfer de cunoştinţe ca element esenţial în creşterea numărului de proiecte dezvoltate la scară europeană.

 

Care este poziţia României în privinţa tehnologiilor de producere a energiei regenerabile şi ce ţări ar trebui să luăm drept model?

România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu cu un potenţial natural real privind resursele energetice regenerabile.

Valorificarea acestora pentru producerea  energiei electrice şi/sau termice depinde însă de modul în care investiţiile de bază în proiecte de energii regenerabile vor fi completate în mod coerent cu proiecte de investiţii în reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice ( tip smart greed, dar nu numai ) şi în proiecte de dezvoltare de capacităţi de  producere de energiei electrice, care pot funcţiona la sarcină variabilă şi pot avea o durată mică de pornire (aşa numitele surse de back-up).

Exemple am putea lua de la foarte multe ţări UE, Germania , Spania, UK, Danemarka,Olanda , Italia , Norvegia, şi non-UE, Japonia, Statele Unite, Canada.

Însă nu exemplele ne lipsesc nouă. Dacă am fi urmat cele mai bune experienţe am fi implementat schema de sprijin de tip feed-in tariff  şi nu pe cea a certificatelor verzi. Problema României constă în special şi în situaţia resurselor energetice regenerabile în lipsa coerenţei unui program de investiţii care să permită dezvoltarea concomitentă a proiectelor menţionate.

Ca institut de proiectări specializat în promovarea proiectelor de investiţii din sectoarele energie şi mediu, ISPE este permanent preocupat de perfecţionarea cadrului legal şi instituţional acordând sprijin necondiţionat autorităţilor guvernamentale pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel european.

În egală măsură acordăm atenţie principalilor noştri clienţi din sectoarele industriale, dar şi din comunităţile locale, pregătind proiecte viabile care să poată accesa finanţările europene şi nu numai.

Peste 2.600 de vizitatori din 110 ţări s-au întâlnit în capitala catalană pentru a discuta starea actuală şi viitorul pieţei carbonului şi finanţarea în domeniul climei. Accentul a stat şi pe stabilirea de relaţii, întrucât târgul Carbon Expo a oferit ocazia a 220 de expozanţi să prezinte proiectele şi soluţiile tehnologice actanţilor principali de pe aceste pieţe.

Prioritare au fost apelurile expozanţilor la acţiuni solide şi semnalele guvernamentale clare pentru o schemă viitoare privind schimbările de mediu. Ţările participante au arătat că nu se află într-un impas, aşteptând un acord global, ci se dezvoltă continuu şi rapid prin iniţiative bazate pe pieţele locale. Au fost apreciate iniţiativele comerciale prezentate de ţări precum China, care a discutat despre noul său program pilot de a crea scheme de plafonare şi schimbare în patru oraşe şi două provincii. Aşa cum susţine Peter Zapfel, Şeful Coordonării de Politici din cadrul DG Clima la Comisia Europeană, „am privit spre vest – mai ales gândindu-ne la Statele Unite – pentru internaţionalizarea pieţei carbonului. Dar acum va trebui să privim spre est, la China şi Coreea de Sud."

Conferinţa Carbon Expo a pus în prim‑plan problemele importante de azi şi de mâine, cum ar fi faza a treia a EU ETS, aducând în discuţie şi sectoare noi, cum ar fi silvicultura şi folosirea solului, în sfera finanţării carbonului.

În afara atelierelor oficiale, expozanţii au fost gazdele a peste 50 de evenimente suplimentare, discutând proiecte specifice pentru ţările în curs de dezvoltare, provocări la implementarea proiectelor Mecanismului de Dezvoltare Curată, precum şi probleme ce vor apărea după anul 2013.

Raportul Băncii Mondiale privind Starea şi Tendinţele Pieţei Carbonului, lansat în prima zi a târgului, a arătat că valoarea pieţei globale s-a stabilizat la aproximativ 140 de miliarde de dolari. Proiectele noi de reducere a emisiilor ale ţărilor în curs de dezvoltare s-au redus considerabil, aşteptând cererea ce va reieşi din noile niveluri ale ţintelor de reducere a carbonului la nivel internaţional. Cu toate aceste, studiul anual de atitudine a pieţei elaborat de Asociaţia Comercială Internaţională privind Emisiile a arătat că numărul acestor proiecte va creşte în viitor.

Aşa cum a reieşit clar din comentariile făcute la discuţiile de la masa rotundă, este imperios necesară acţiunea guvernelor. „Logica simplă va asigura jucarea unui rol major al pieţei carbonului în viitor", a spus Andrew Steer, trimisul special al Băncii Mondiale pe probleme de Schimbări Climatice. „Astăzi, prin reducerea costului de găsire de soluţii care protejează clima, piaţa carbonului încurajează deja antreprenoriatul, promovând tehnologii noi şi având mai ales succes în lupta împotriva schimbărilor climatice". Acestea au fost reluate de Secretarul de stat spaniol pentru Schimbarea Climei, Teresa Ribera: „În 2010, la nivel mondial s-a stabilit un nou record privind emisiile de gaze cu efect de seră. Ajungem la limita a ceea ce se poate tolera. Guvernele trebuie să impună regulile, dar avem nevoie şi de părţi implicate la nivel social şi economic care să fie dispuse să acţioneze. Trebuie să mergem mai departe şi să rezolvăm problemele care până acum nu au fost prioritare, cum ar fi dezvoltarea unui cadru de lucru financiar internaţional prin care să se lupte împotriva schimbărilor de climă".

Succesului târgului Carbon Expo de anul acesta arată că piaţa vrea să-şi continue activitatea în Europa, dar e nerăbdătoare să se extindă peste tot în lume. Mediul de afaceri ştie că un preţ pe carbon este cea mai eficientă modalitate economică de a se reduce emisiile. Dar acelaşi mediu de afaceri a obosit de atâtea semnale confuze din partea sistemului ONU, care creează nesiguranţă şi înăbuşă investiţia transformatoare a soluţiilor cu conţinut redus de carbon de care lumea are atâta nevoie.

La un an după ce emisiile au atins cel mai mare nivel, participanţii au fost de acord cu necesitatea colaborării dintre guverne şi sectorul privat pentru a trece schimbările de climă în capul listei de priorităţi mondiale. „Graţie gazdelor noastre, Carbon Expo a devenit evenimentul principal la care participă actanţii de pe piaţa carbonului şi cel mai bun loc de a întâlni parteneri. Este al cincilea an când particip şi observ din nou că sectoarele public şi privat au multe lucruri în comun. Cu toţii simţim nevoia să accelerăm nivelul de micşorare a schimbărilor de mediu şi cerem politici clare şi active de calitate superioară pentru a putea prezenta lumii că finanţarea carbonului este un mod sigur şi eficient de a aborda problema schimbărilor de mediu", a spus Hervé Allègre, Director General de Investiţii la CDC Climat.

Chiar dacă majoritatea discuţiilor s-au axat pe economiile din Europa şi cele emergente, s-au dezbătut şi probleme precum neimplicarea conducerii Statelor Unite şi lipsa schemei federale de plafonare şi schimbare. A fost clar că iniţiativele de micşorare la nivel de stat, cum este cazul Californiei, sunt văzute ca un semnal pozitiv într-un peisaj mai degrabă dezolant. Discutând efectele acestor iniţiative statale asupra companiilor din Statele Unite, Steve Starbuck de la Ernst and Young a spus că „această fragmentare a pieţei nu este eficientă pentru schimbarea comportamentelor economiei globale a SUA. Lipsa implicării guvernului federal al SUA e posibil să nu dea siguranţa de care are nevoia SUA corporatistă".

Barcelona a reprezentat o scenă nemaipomenită pentru un eveniment cum este Carbon Expo.  Agustín Cordón, CEO al Fira Barcelona, a subliniat în acest sens că „atenţia şi grija noastră pentru mediu, precum şi tradiţia noastră de a construi punţi către alte ţări şi culturi creează o platformă internaţională perfectă de unde se pot alege actanţii majori de pe piaţa carbonului".

Aşteptăm cu nerăbdare următoare ediţie a târgului Carbon Expo care va avea loc la Köln, Germania, între 30 mai şi 1 iunie 2012.

Miercuri, 13 Iulie 2011 02:44

REW Istanbul 2011

 

Dintre expozanţi mentionăm WEISE WATER SYSTEMS, din Germania, VONTRON MEMBRANE TECHNOLOGY CO,  din China, MOLINARI OFFICINA MECCANICA, Italia, NIHOT RECYCLING TECHNOLOGY B.V., din Olanda, İZAYDAŞ, din Turcia, HITACHI, din Japonia, FESA FİLTRE LTD. ŞTİ., din Turcia, EPSILON PALFINGER, din Austria, BIOVERSAL INTERNATIONAL GmbH, din Austria, AUSTRIA, AIR-SEAL PRODUCTS, din Marea Britanie.

 

În cadrul standului Infomediu Europa au fost prezenţi atât reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului, ai Gărzii Naţionale de  Mediu, cât şi partenerii economici care ne-au însoţit în acest an în Turcia: SetCar S.A., EcoSud, Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, VIVANI Salubritate, Asociaţia AMDISC.  Toţi vizitatorii interesaţi de România şi de piaţa românească în general au primit răspunsuri de la delegaţia română, formată anul acesta din:

 

 • Silvian Ionescu - Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu;
 • Nagy Iosif - Preşedinte Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 • Simona Săceanu – Director Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
 • Genica Bădănoiu - Director adjunct Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
 • Dana Haranaciu - Consilierul Comisarului General al Gărzii Naţionale de Mediu;
 • Ninel Peia - Director Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov;
 • Sorina Marin – Director Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti.

 

În prima zi a conferinţei, delegaţia română s-a întâlnit cu reprezentanţi din Ministerul Mediului din Turcia, reuşind să atingă câteva subiecte cheie din domeniul mediului din cele două ţări. Prezent la această întâlnire, preşedintele Gărzii Naţionale de Mediu, Silvian Ionescu, ne-a declarat că „în 2005, în Turcia nu exista un plan de management naţional de colectare a deşeurilor. Nu aveau noţiunea de deşeuri periculoase. Mi-a atras atenţia faptul că a apărut clasificarea deşeurilor în Turcia. S-au adaptat destul de repede”. De asemenea, Silvian Ionescu a ţinut să precizeze că „sunt rare statele care au atâta deschidere faţă de producătorii români. Turcia şi  Rusia sunt printre principalii colaboratori ai producătorilor români”.

Prezent pentru prima dată la REW Istanbul, Nagy Iosif, Preşedinte ANPM ne-a mărturisit:  „Am rămas plăcut impresionat de nivelul acestui târg. Probabil că din zona aceasta se pot cumpăra utilaje mai ieftine, de o calitate foarte bună şi de aceea sfătuiesc companiile româneşti să participle la acest târg. Mi-au atras atenţia în mod special standul Germaniei si de standurile firmelor turcesti.

Chiar dacă am fost departe de România, nu am fost departe de problemele României. Am stat de vorbă despre preocupările actuale în domeniul mediului cu domnul Silvian Ionescu, Comisarul General al GNM, care ne-a declarat:   „Una dintre sarcinile rapide pe care trebuie să le îndeplinim este să facem o reevaluare a întregului necesar de investiţii în domeniul mediului în România. Când s-a constituit Programul Operaţional Sectorial de Mediu si s-a stabilit necesarul de fonduri, la începutul lui 2004, conducerea Ministerului hotărâse că aveam 20 de situri contaminate care trebuiau remediate. Astăzi vorbim de 1.005 situri contaminate care trebuie remediate. Sigur că au un grad de prioritate. Dar asta înseamnă de 50 de ori mai multe investiţii în domeniul mediului. Caseta de canalizare a Bucureştiului, care nu costa nimic, va costa în final în jur de 70 de milioane de euro pentru a fi curăţată, pentru că s-a cimentat depozitul din interior şi mai are doar 10 % capacitate, în dreptul tribunalului. România trebuie să investească o sumă foarte mare în mediu. Avem de renaturat halde de steril, halda de la Sidex, halda de la Termocentrala Mintia. În acelasi timp ne plângem că distrugem mediul cu exploatările de balastiere din albiile minore ale râurilor. E foarte simplu să combini cele două lucruri, să facem ce-au făcut nemţii, francezii şi în loc să mai folosim balast la drumuri  să folosim sterilul de la siderugie sau de la CET-uri. Lucrurile atea trebuie puse de acord în guvern si dată o hotărâre care să spună că în albiile minore nu se mai intervine decât în cazuri de excepţie, iar pentru exploatare de balast nu se mai intervine pentru că folosim sterilul din siderurgie. V-am dat câteva exemple de modificări din mers şi adaptare la o lume mai modernă pentru că nu putem să rămânem încremeniţi în proiect”.

Şi în acest an, în cadrul REW Istanbul au fost organizate conferinţe, dezbateri şi seminarii. Organizatorii au pregătit un program oficial realizat în parteneriat cu Ministerul Mediului, municipalităţile, zonele industriale organizate şi alte instituţii. De asemenea au avut loc seminarii de afaceri, la care au participat expozanţii din cadrul REW Istanbul, oferindu-le acestora ocazia de a-şi prezenta compania, tehnologiile şi serviciile oferite. Teme precum colectarea deşeurilor solide, apa reziduală, gazele reziduale şi energia verde au fost dezbătute de specialişti.

Am remarcat  interes mare din partea Germaniei, unul dintre liderii internaţionali în reciclarea şi gestionarea deşeurilor. Pentru germani, atât în calitate de expozanti, cât şi de vizitatori,  REW Istanbul este un prim pas să se extindă în alte ţări din această regiune, prin noi parteneriate,  şi să investească cât mai mult pe piaţa din Turcia. Prezenţa Germaniei la târg a fost marcată atât prin participări individuale ale companiilor, cât şi prin  participarea colectivă cu Hessen şi Bavaria. Dar şi ţări ca Italia, Spania, Taiwan, China, Austria, Olanda, Japonia, au fost reprezentate la târg de producători din diverse domenii ale mediului. Prin urmare, REW Istanbul a reunit un număr semnificativ de vizitatori locali şi internaţionali şi de expozanţi aşa cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi, păstrându-şi astfel titlul de târg internaţional.

Conferinţa „Noi practici în managementul deşeurilor”, organizată de Ministerul turc al Mediului şi Pădurilor şi de TUCEV (Turkey Environmental Protection Foundation), a adunat un public numeros fiind de un real interes pentru toţi cei prezenţi. De asemenea, Proiectul pentru dezvoltarea capacităţii de instruire în incinerarea deşeurilor, organizat de REC (Regional Environment Center), una dintre cele mai respectate organizaţii internaţionale de mediu, a adus la stand numeroşi vizitatori interesaţi de acest subiect. Au mai avut loc conferinţe privind managementul emisiilor de carbon, gestionarea durabilă a resurselor şi pe alte teme care stabilesc ordinea de zi în industria mediului.

Universitatea Sabanci şi EEN (Enterprise Europe Network) au organizat un
eveniment sub forma unui matchmaking în cadrul căruia investitorii locali s-au întâlnit cu reprezentanţii societăţilor europene şi au discutat despre posibile parteneriate. La astfel de întâlniri, faţă în faţă, se fac primii paşi în vederea încheierii unor parteneriate de durată.

Pentru delegaţia română, a doua zi a REW Istanbul a prilejuit o vizită la ISTAC, cea mai mare fabrică din Turcia care se ocupă de managementul deşeurilor. Este surprinzător cum sunt colectate aproximativ 94% din deşeurile unei metropole cum este Istanbulul. In urma reciclării, fabrica de la ISTAC produce compost, RDF,  granule de plastic şi energie. Chiar dacă sistemul de colectare nu a fost instituţionalizat, există numeroase programe de informare şi de creare a unei conştiinţe ecologice.

Companiile şi investitorii străini au venit la REW Istanbul, în scopul de a crea noi parteneriate atât în Turcia, cât şi în Balcani şi în Orientul Mijlociu, în domeniul tehnologiilor de mediu. Prezent la târg, Zekeriya Aytemur, asistentul managerului general al Istanbul Fair Organization a subliniat faptul „că tehnologiile de mediu vor reprezenta în viitor o industrie care va fi la fel de populară ca industria auto, turismul sau industria textilă”.

Chiar dacă ştim că multe companii şi-au redus drastic bugetul de marketing, organizatorii REW Istanbul au reuşit să atragă anul acesta tot mai mulţi expozanţi. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la Namik Sarigol, Project Manager Istanbul Fair Organization (IFO), care ne-a declarat:  „Încercăm să atragem vizitatori din regiune, inclusiv din statele balcanice, astfel încât REW Istanbul să devină cadrul propice pentru întâlnirea dintre furnizori de tehnologie, companii, industrii, autorităţi locale şi centrale şi să ajutăm astfel la schimbul de informaţii şi la încheierea de parteneriate. Ediţia de anul acesta este una echilibrată din punctul de vedere al sectoarelor prezente în cadrul expoziţiei. În cazul în care vorbim despre vizitatori, costurile sunt mult mai mici comparativ cu alte evenimente similare din Europa şi beneficiezi de oportunitatea de a vedea aceeaşi calitate a tehnologiilor şi a serviciilor. Mă bucur că, prin intermediul revistei Infomediu Europa, România este prezentă la acet târg. După părerea mea, România întâmpina anumite probleme în conformarea la reglementările europene şi sunt sigur că România şi Turcia pot învăţa una de la cealaltă şi pot chiar să acţioneze împreună”.

 • Colectarea, transportul autorizat, depozitarea temporară şi eliminarea deşeurilor de substanţe toxice cu termen de valabilitate depăşit;
 • Elaborarea de tehnologii, proiectarea şi execuţia de dotări tehnice pentru realizarea activităţilor de depoluare/decontaminare solicitate de clienţi;
 • Eliminarea deşeurilor periculoase: băi galvanice, echipamente electrice cu ulei cu PCB, pesticide, mercur şi compuşi cu mercur, acizi reziduali, ape uzate industriale, soluţii uzate etc;
 • Eliminarea reactivilor chimici, inclusiv toxici;
 • Depoluarea depozitelor de carburanţi, a secţiilor de galvanizare şi a amplasamentelor industriale;
 • Decontaminarea solurilor contaminate cu hidrocarburi, hidrogen sulfurat, mercur, pesticide;
 • Decontaminarea transformatoarelor cu ulei cu PCB;
 • Efectuarea de analize pentru diverşi beneficiari în vederea determinării conţinutului de PCB, în uleiuri, sol, apă.

 

Principalele teme dezbătute în cadrul simpozionului au făcut referire la tehnologii de tratare a deşeurilor periculoase şi la instalaţiile folosite în activităţile de decontaminare.

Scopul simpozionului, precum şi ultimele noutăţi tehnologice ale SETCAR le-am aflat chiar de la Directorul General, Iulian Franga care ne-a declarat că „este un moment de bilanţ după 17 ani de la înfiinţarea SETCAR si mai ales după 10 ani de când realizăm activităţi de mediu. Ne-am propus să trecem în revistă 10 decizii importante luate în aceşti ani. Şi rezultatul este unul pozitiv. Este un bilanţ al tehnologiilor de mediu pe care le-am utilizat în aceşti ani şi care au avut rezultate deosebite. În ultimii doi ani SETCAR a participat în cadrul unor asociaţii la două proiecte de importanţă naţională: Proiectul de ecologizare a 43 de bataluri cu deşeuri petroliere (peste 350.000 mc) – beneficiar OMV–Petrom, şi la Proiectul de eliminare deşeuri HCH (75.000 de tone de sol contaminat) – DN1 – Autostrada Braşov–Cluj–Borş, secţiune 2B, beneficiar C.N.A.D.N.R. Noi, cei care am lucrat în industria chimică, considerăm că dacă în primii 20 de ani de activitate „am păcătuit” poluând mediul, ar trebui ca de acum înainte sa ne răscumpărăm „păcatele” prin activităţi de depoluare. Chiar în aceste zile se află în probe tehnologice, un nou proiect realizat în cadrul firmei SETCAR”.

Instalaţia de desorbţie termică indirectă a fost concepută pentru decontaminarea solului contaminat cu substanţe toxice volatile cu punct de fierbere mai mic de 400ºC. Avantajul tehnologiei constă în faptul că deşeurile toxice nu vin în contact cu gazele arse care asigură încălzirea, astfel pericolul formării de compuşi periculoşi ca dioxine sau furani fiind inexistent. Funcţionarea sub vid a instalaţiei împiedică evacuarea accidentală în atmosferă a vaporilor substanţelor toxice. Protecţia atmosferei este asigurată şi de un sistem complex de spălări chimice, adsorbţii şi tratamente catalitice ale gazelor ce urmează a fi evacuate. Instalaţia funcţionează în condiţii de siguranţă chiar dacă substanţele contaminante sunt şi inflamabile. Instalaţia de desorbţie termică indirectă face astfel posibilă tratarea solurilor contaminate cu hidrogen sulfurat, HCH (Lindan), mercur şi PCB. Autonomia şi mobilitatea instalaţiei sunt de asemenea două avantaje evidente, astfel că prin montarea şi operarea acesteia în imediata vecinătate a zonelor contaminate se elimină transportul a mari cantităţi de soluri contaminate.

Despre importanţa temei şi a evenimentului în general, ne-a vorbit şi Daniela Agache, Prim Comisar al Comisariatului Judeţean Brăila – Garda Naţională de Mediu: „Am considerat trebuie să participe la o astfel de dezbatere, de prezentare de instalaţii, toţi colegii mei. Efectele unei astfel de instalaţii, cel puţin cea de desorbţie termică directă, şi modul cum s-a lucrat la unul dintre bataluri, în speţă la cel de la Opriseneşti pe care l-am văzut, sunt de mare interes. Cea de-a doua instalaţie prezentată, cea de desorbţie termică indirectă este o instalaţie de viitor mai ales că prin controalele pe care le efectuăm descoperim că mai sunt transformatoare cu PCB, dar şi mulţi alţi poluanţi. Cred că trebuie ştiut că pe teritoriul României există astfel de instalaţii, dar mai ales trebuie să vedem care sunt standardele şi performanţele lor”. Având în vedere faptul că această instalaţie este unică în ţară şi fluxul de deşeuri către Brăila ar putea reprezenta o problemă,  doamna Prim Comisar ne-a asigurat că „tot ce înseamnă activitate desfăşurată de SETCAR  pe platforma proprie este atent monitorizată şi nu cred că se poate ivi vreo problemă atât timp cât au demonstrat seriozitate de-a lungul timpului”.

„La noi în ţară problema decontaminării solului este destul de recentă şi sunt puţine amplasamente în care să se fi aplicat o tehnlogie de depoluare a acestuia. De aceea consider că tehnologia prezentată de SETCAR are 100% sanşe de reuşită, mai ales în cazul amplasamentelor care se cumpără sau se vând. Conform legii mediului, acestea trebuie predate în starea în care erau înainte de a fi exploatate. În concluzie, această tehnologie are şanse mari de reuşită şi fiind în România şi costurile vor fi reduse”, a precizat dr. Mihai Lesnic, Consilierul Directorului General al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Mediu – ICIM Bucureşti. Chiar dacă tehnologia este de ultima generaţie şi de cele mai multe ori România nu reuşeşte să acceseze bani europeni, domnul Consilier este optimist şi consideră că există resurse pentru finanţarea investiţiilor, o parte pot fi constituite chiar de Fondul pentru Mediu. De asemenea sunt şi fondurile internaţionale. De exemplu, recent SETCAR a fost implicat într-un proiect finanţat de G.E.F., prin Organizaţia
pentru Dezvoltare Industrială a Naţiunilor Unite (UNIDO)”.

 

 

Dintre lucrările importante de depoluare a amplasamentelor industriale realizate de SETCAR amintim:

 • Depoluare Combinat Fibre Artificiale Brăila – 2000;
 • Depoluare Secţie Cromare Segmenţi şi Secţie Motor, Dacia Automobile Group Renault – 2005–2006;
 • Depoluare Secţie Vopsitorie, Ford România S.A. Craiova – 2008;
 • Depoluare Depozite sulfură de carbon, Cuprom S.A. Baia Mare – 2005;
 • Depoluare Uzina Laminoare de compuşi bifenil-policlorurati (PCB), ArcelorMittal Galaţi – 2007–2008;
 • Depoluare Combinat Fibre Artificiale Suceava – 2007;
 • Depoluare active ale Electromagnetica Bucureşti, Doljchim Craiova, Mecanică Fină Bucureşti, Nuclearelectrica Cernavodă, ArcelorMittal Galaţi, Solventul Timişoara;
 • Eliminare deşeuri HCH – DN1 – Autostrada Braşov–Cluj–Borş, secţiune 2B, C.N.A.D.N.R. – 2009–2011;
 • Ecologizare bataluri cu deşeuri petroliere, OMV–Petrom – 2009–2011;
 • Decontaminare şi dezafectare parcuri de rezervoare de carburanţi, Ford România S.A. Craiova – 2010–2011;
 • Dezafectare si decontaminare linie zincare, Dacia Automobile Group Renault – 2010–2011;
 • Dezafectare şi decontaminare secţie galvanizare, ArcelorMittal Galaţi – 2010–2011;
 • Decontaminare transformatoare cu ulei cu conţinut de PCB la punctele de lucru ale beneficiarului, cu ajutorul instalaţiei mobile specializate, OMV–Petrom – 2010;

Activităţi de mediu realizate în Albania, Grecia, Serbia, Muntenegru.

Miercuri, 13 Iulie 2011 02:40

Din nou sancţiuni…

Stimaţi cetăţeni, care luati decizii, ce părere aveţi de faptul că, deşi până la data de 26 decembrie 2010 Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal ar fi trebuit introdusă în legislaţia naţională, nici până la acest moment nu se ştie încă în ce stadiu se află?

Pentru toate aceste întârzieri de transpunere, Uniunea Europeană are o singură măsură – INFRIGEMENT- în traducere liberă plata unei amenzi zilnice de sute de mii de euro de către statul roman, adică de fiecare dintre noi.

Acesta este un exemplu de informaţie care trebuie să fie văzut şi pe hârtia de ziar. Îmi doresc tare mult, acum la început de drum, să cred că nu sunt singura care gândeşte aşa şi că alături de mine vor fi toţi cei care iubesc mediul, indiferent de poziţia socială sau de culoarea politică. Şi sunt sinceră când vă spun că eu mai cred că toţi cei care iau decizii pot face şi lucruri bune.

Vă promit că dincolo de toate problemele vom afla şi deciziile bune şi că voi spune cu aceeaşi tărie toate aceste lucruri.

 

Un centru de colectare DEEE este un serviciu destinat comunităţii, un spaţiu amenajat conform standardelor europene, pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice într-un mod organizat şi în condiţii de deplină siguranţă, cu respectarea normelor de mediu.

„Legislaţia impune existenţa unui centru de colectare a DEEE-urilor la un număr de 50.000 locuitori, dar nu mai puţin de unul în fiecare localitate. Noul nostru proiect vine în sprijinul autorităţilor, prin oferirea unor soluţii de colectare a DEEE-urilor la standarde europene, având în vedere atingerea cotei impuse de către Uniunea Europeană, şi anume 4 kg DEEE-uri colectate anual pe cap de locuitor, şi nu în ultimul rând protejarea mediului înconjurător”, a declarat Liviu Popeneciu, Preşedinte Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec.

Constantin Hogea, Primarul Municipiului Tulcea a punctat importanţa acordată de tulceni înfiinţării primului centru de colectare a DEEE-urilor. „Suntem onoraţi să fim primii care deschid Reţeaua Naţională RoRec a Centrelor de Colectare, grija faţă de mediul înconjurător fiind una dintre priorităţile noastre. Locuitorii judeţului Tulcea au acum o soluţie la îndemână pentru colectarea la standarde europene a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice”, a adăugat Constantin Hogea, Primar Tulcea.

De ce a fost ales Municipiul Tulcea, ca primă locaţie pentru Reţeaua Naţională RoRec a Centrelor de Colectare DEEE ne-a explicat Trifon Belacurencu, senator. „Nu este întâmplător că inaugurăm la Tulcea un centru de colectare a DEEE-urilor cu implicarea Asociaţiei RoRec pentru că de la un an la altul, în acest municipiu, grija faţă de toate tipurile de deşeuri este mai mare, atât din partea autorităţilor, cât şi din partea cetăţenilor”.

Prin înfiinţarea Reţelei Naţionale RoRec a Centrelor de Colectare DEEE, realizate în parteneriat cu primăriile, se doreşte crearea unei infrastructuri coerente de colectare a DEEE, la nivel naţional.

În acest context, Trifon Belacurencu a accentuat necesitatea introducerii DEEE-urilor într-un cadru legislativ bine reglementat. „Apreciez că Guvernul României a venit în faţa Parlamentului cu un proiect de lege privind regimul deşeurilor şi vreau să mulţumesc atât reprezentanţilor Asociaţiei RoRec, cât şi celor care operează în domeniu, pentru sprijinul oferit Comisiei Administraţiei de pe lângă Senatul României, de a amenda această lege cu câteva elemente care sunt foarte importante şi de menţionat este că unul dintre acestea face referire la DEEE-uri. Astfel, am propus să amendăm articolul 17 din acest proiect de lege care prevede că autorităţile publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să  asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri – hârtie, metal, plastic şi sticlă, la care am adăugat şi echipamentele electrice şi electronice.

Deşeurile electrice sunt puţine comparativ cu celelalte deşeuri menajere. Într-o statistică europeană, electricele, ca deşeuri, nu ocupă decât 5% din totalul cantităţilor generate de o comunitate. Multe dintre deşeurile electrice sunt toxice, dar mai este un element important referitor la deşeurile electrice – acestea conţin elemente valoroase, materiale care corect recuperate, pot fi reintroduse în circuitul economic  devenind materii prime secundare.

Liviu Popeneciu a explicat ce se întâmplă după colectarea deşeurilor electrice şi electronice. „DEEE-urile colectate sunt transportate pentru a fi reciclate la Fabrica de Reciclat Green Wee Buzău, care are cele mai recente tehnologii. Deşeurile corect reciclate pot fi reintroduse în circuitul economic până la 93% sub formă de materii prime secundare”.

România produce anual circa 80.000 de tone de deşeuri electrice şi electronice, iar în prezent mai puţin de 30% dintre acestea sunt preluate pentru reciclare.

România are stabilită o ţintă de 84.000 tone de deşeuri electronice si electrocasnice reciclate pe an. „În realitate, anul trecut în România s-au strâns 15-20 de mii de tone de deşeuri" a declarat Marius Costache, manager general al fabricii de reciclare a DEEE-urilor din Buzău, GreenWEEE.

Necesitatea minicolectelor pentru DEEE-uri

Centrele de colectare sunt necesare, dar nu pot asigura colectarea celor 4 kg DEEE-uri/cap de locuitor, ceea ce înseamnă peste 80.000 de tone pe an pentru România.

„Dacă centrul de colectare nu generează acţiuni periodice cu populaţia nu se va produce un flux al DEEE-urilor. Cetăţenii trebuie atraşi într-un proces de conştientizare a necesităţii procesului de colectare şi reciclare a deşeurilor electrice şi electronice. În acest sens am organizat şi o acţiune de minicolectă la Tulcea în urma căreia au fost centralizate 1.500 kg DEEE-uri”, a afirmat Liviu Popeneciu.

Tulcenii au fost răsplătiţi pentru participarea la acţiunea de colectare a DEEE-urilor cu 20 de premii, oferite în cadrul unei tombole organizate de RoRec. Evenimentul  de la Tulcea a fost finalizat cu un concert susţinut de grupul folk Pasărea Colibri.

Acţiunilor de colectare a DEEE-urilor, demarate de RoRec anul trecut au înregistrat rezultate progresive, susţine preşedintele RoRec. „Cantităţile unei minicolecte au plecat de la 1 tonă şi au ajuns la 20 de tone în oraşe mari, precum Timişoara, şi aceste rezultate demonstrează că noi am învăţat să interacţionăm mai bine cu populaţia şi că suportul autorităţilor locale în organizarea acestor activităţi de colectare este tot mai activ”.

Potrivit RoRec, în medie la o activitate de minicolectă a DEEE-urilor se strâng 7-8 tone de astfel de deşeuri.

RoRec şi-a propus pentru acest an să colecteze 5 tone de DEEE-uri în urma derulării acţiunilor de minicolectă.

Alte aspecte ale colectării DEEE-urilor au fost abordate de Constantin Hogea şi Liviu Popeneciu în interviurile acordate publicaţiei noastre.

 

În ultimii doi ani, piaţa certificatelor pentru dioxid de carbon s-a confruntat cu mai multe probleme, precum recomercializarea unor permise deja vândute, o escrocherie de tip phishing şi fraude cu taxa pe valoarea adaugată.

 

Etape şi scheme de acordare a certificatelor de carbon

Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene (EU Emission Trading Scheme - EU ETS) s-a aplicat în prima fază pentru perioada 2005 - 2007, iar a doua fază a schemei se desfăşoară în perioada 2008 – 2012. Cea de-a treia etapă a schemei EU ETS va avea o durată de 8 ani, în intervalul 2013 - 2020.

Acordul de la Kyoto prevede, pentru ţările industrializate, o reducere a emisiilor poluante cu 5.2% în perioada 2008-2012 în comparaţie cu valorile emisiilor din 1990.

Recent, Comisia Europeană (CE) a anunţat că  aceste certificatele de emisii vor fi alocate cu titlu gratuit prin aplicarea aceloraşi reguli pentru toate statele membre, dar şi că începând cu 2013, majoritatea certificatelor alocate pentru instalaţiile EU ETS din sectorul energetic nu vor mai fi alocate cu titlu gratuit, ci urmând metoda licitaţiei.

Comisia Europeană a stabilit şi un calendar pentru analiza şi monitorizarea instalaţiilor EU ETS. Astfel, statele membre vor colecta datele de activitate necesare pentru fiecare instalaţie care este sub indicenţa sistemului de comercializate a certificatelor de emisie de pe teritoriul lor. Pe baza acestor date, vor fi calculate şi alocările preliminare de certificate alocate cu titlu gratuit pentru fiecare instalaţie EU ETS, pentru fiecare an până în 2020. Statele Membre UE au obligaţia de a transmite Comisiei Europene, până la 30 septembrie 2011, lista instalaţiilor de pe teritoriul care intră sub incidenţa schemei în perioada 2013-2020, precum şi numărul de certificate de emisii alocate fiecărei instalaţii, calculate conform regulilor adoptate de CE. Datele transmise de statele membre vor fi verificate de Comisie înainte ca acestea să calculeze alocările finale de certificate gratuite pentru fiecare instalaţie, iar acest proces urmează să fie finalizat în cursul anului 2012. Preţul unui certificat este evaluat la 20-40 euro, iar pentru perioada 2008 - 2012, plafonul european este 2,08 miliarde tone de emisii anual.

Pentru instalaţiile EU ETS din industrie şi cele care deservesc sistemele de încălzire, certificatele vor fi alocate gratuit pe baza unor indicatori de referinţă ambiţioşi (benchmarks). Instalaţiile industriale care îşi desfăşoară activitatea în limitele acestor indicatori de referinţă, fiind astfel cele mai eficiente, vor primi, în principiu, numărul de certificate de care au nevoie. Indicatorii de referinţă urmează să fie stabiliţi pentru fiecare produs în parte. În schimb, instalaţiile care nu îndeplinesc standardele UE vor avea la dispoziţie un anumit număr de certificate, mai puţine în comparaţie cu nevoile reale, fiind obligate fie să-şi reducă emisiile, fie să achiziţioneze certificate pentru a-şi acoperi excesul de emisii de gaze cu efect de seră.

Certificate sunt alocate companiilor gratuit până în 2012, după care va trebui să fie cumpărate de pe piaţă. Companiile care doresc să vândă certificatele în surplus pot fie să apeleze la serviciile unui broker de la o companie specializată în domeniu, fie se pot înregistra pe bursa Bluenext de la Paris (membru al NYSE).

 

 

România a pierdut startul!

În baza sistemului de alocare a certificatelor, România a primit pentru perioada 2008-2012 aproximativ 350 de milioane de astfel de instrumente financiare, reprezentând aproape 70 de milioane de certificate anual. Valoarea unui certificat de carbon este variabilă, instrumentele financiare fiind tranzacţionate doar pe 4 burse internaţionale. România nu a reuşit să vândă surplusul de 300 de milioane de certificate de emisii de dioxid de carbon, în urma cărora ar fi putut intra în conturile României aproximativ 3 miliarde de euro. În urmă cu doi ani nu exista legislaţia necesară, iar în prezent este mult mai greu de găsit state dispuse să cumpere certificate româneşti. Nici valoarea lor nu mai este aceeaşi, reducându-se la jumătate faţă de perioada 2009-2010. Dacă vor fi vândute anul acesta, România nu ar mai putea obţine decât 1,5 miliarde de euro, iar în cazul în care valorificarea certificatelor nu va fi făcută până în 2012 există posibilitatea să nu se obţină niciun ban.

România poartă din vara anului trecut negocieri cu companii din ţări care nu şi-au îndeplinit obligaţiile din protocolul de la Kyoto, dar, până în prezent, nu s-a concretizat niciuna din aceste negocieri.

Marile companiile poluatoare au departamente interne pentru tranzacţionarea de credite de carbon, iar cele care nu au astfel de departamente lucrează în special cu băncile, care sunt şi principalii concurenţi ai firmelor de profil. Aceşti mari poluatori au primit cam 70% din creditele de carbon alocate României, fiind în special vorba de companii din metalurgie (precum ArcelorMittal, Alro), complexele energetice din Craiova, companiile de utilităţi, rafinăriile şi în general producătorii de energie. România este prima ţară din Europa care clasifică certificatele de emisii de carbon drept valori mobiliare, putând fi tranzacţionate liber pe piaţa de capital.       Tranzacţionarea certificatelor de carbon pe piaţa de capital nu afectează Planul Naţional de Alocare, ceea ce înseamnă, practic, că o termocentrală poate în continuare să vândă certificate de emisii către o altă termocentrală în mod direct. La comercializarea ca valori mobiliare, diferenţa constă în scutirea de TVA. Potrivit avizului aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii financiare având ca obiect certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se vor desfăşura exclusiv prin brokeri autorizaţi, aceştia sunt 38 la număr.

În funcţie de numărul de certificate alocate pentru perioada 2008 -2012, cei mai mari poluatori din România sunt Arcelor Mittal Steel Galaţi, Complexul Energetic Turceni, Complexul Energetic Rovinari, Electrocentrale Deva, Complexul Energetic Craiova-Isalniţa, RAAN Sucursala Romag Termo, Lafarge Medgidia, Arpechim Piteşti.

Cea mai accesibilă modalitate prin care o persoană fizică poate investi în certificatele de CO2 este reprezentantă de contractele futures pe aceste instrumente de la Bursa din Sibiu. De asemenea, o altă modalitate este tranzacţionarea prin brokeri români care sunt membri ai bursei BlueNext. În prezent, două case de brokeraj pot tranzacţiona direct pe cea mai mare piaţă energetică la nivel global, Vienna Investment Trust şi BT Securities.

Prin Bursa Română de Mărfuri (BRM), companiile pot tranzacţiona certificate de emisii cu efect de sera (EUA) şi certificate de emisii certificate (CER), dar pot şi preschimba EUA în CER.

 

 

Preţul certificatelor de carbon

Potrivit unui document al autorităţilor de la Bruxelles, Uniunea Europeană ar putea dubla preţul emisiilor de carbon în următorii 20 de ani, pentru a reduce poluarea. Astfel, costul unui certificat de emisii ar putea creşte la 36 de euro până în 2030 şi ar urma să ajungă la 50 de euro până în 2050.

 

Datele statistice indică faptul că cei mai fierbinţi 11 ani din ultimii 125 de ani au fost după anul 1990, anul 2005 fiind considerat cel mai cald. Aceste creşteri ale temperaturii medii anuale sunt cauzate în primul rând de emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din activităţile umane. Emisiile antropogene globale anuale de CO2 aproape că s-au triplat în perioada 1960 – 2002, înregistrând o creştere cu cca 33% faţă de anul 1987.

Pentru acest secol se preconizează o creştere a temperaturii medii anuale cu 1,4 – 5,80C (http://www.energy.eu/publications/KH7807164ENC_002.pdf).

În contextul utilizat de cel de-al „4-lea Raport Global de Evaluare a Schimbărilor Climatice (AR4), schimbările climatice sunt definite ca: „ orice modificări în climat de-a lungul timpului, apărute fie datorită variabilităţii naturale fie ca rezultat al activităţii umane” iar adaptabilitatea este descrisă ca „acomodarea în sistemele naturale sau antropice ca răspuns la stimulii climatici actuali sau de perspectivă precum şi la efectele acestora” (http://www.ipcc.ch/).

La nivel naţional, au fost elaborate: Strategia Naţională privind Schimbările Climatice (SNSC), precum şi Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice (PNASC). Pe baza acestor două documente a fost emis Planul Naţional pentru Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (PNAd).

Surse de emisii şi principalele gaze cu efect de seră

Gazele responsabile de fenomenul de încălzire globală sunt reglementate de Protocolul de la Kyoto la Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, cu scopul reducerii lor în contextul asigurării dezvoltării durabile a mediului.

În urma ratificării prin Legea nr. 3/02.02.2001 a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, România s-a angajat să respecte prevederile acestuia referitoare la limitarea cantitativă şi reducerea emisiilor de gaze care determină efectul de seră.

Emisii de GES în Romania şi în judeţul Maramureş

Emisiile de GES în România, în anul 2008, totalizau 145 milioane tone CO2 echivalent, fiind mai reduse cu aproximativ 38% decât ţinta de la Kyoto stabilită pentru ţara noastră.

In anul 2010, emisia de GES în judeţul Maramureş a fost de 0,79 milioane tone CO2 echivalent (aprox. 0,5% raportat la emisia GES din România în anul 2008).

În judeţul Maramureş, ponderea cea mai ridicată din volumul total de emisii GES o deţine CO2 (74,6%), urmat de CH4 (23,7%) şi N2O (1,7%), iar sursele responsabile de aceste emisii sunt: sectorul industrial (18,6%), traficul rutier (39,1%), arderile neindustriale (19,3%) şi altele - tratarea şi depozitarea deşeurilor, distribuţia combustibilului, agricultura (23%) (fig. 2.1.2).

Previziunile pentru România cuprinse în Ghidul privind adaptarea la schimbările climatice, indică o creştere a temperaturii medii anuale faţă de perioada 1980-1990 similare întregii Europe, astfel (fig. 2.1.3):

 • între 0,50C şi 1,50C pentru perioada 2020-2029;
 • între 2,00C şi 5,00C pentru intervalul 2090-2099.

Peste 90% din modele climatice prognozează pentru perioada 2090-2099 secete pronunţate în timpul verii, în special în sud şi sud-est (cu abateri negative faţă de perioada 1980-1990 mai mari de 20%) (Ghidul privind adaptarea la schimbările climatice).

 1. Zone forestiere majore ale lumii

În ultimii 300 de ani, arealele forestiere au fost reduse cu mai mult de 50%, iar în prezent suprafaţa totală forestieră a lumii reprezintă 3.952.026.000 ha (Chomitz et al., 2006; Strategic framework for forests and climate change).

 

Cele mai întinse suprafeţe forestiere se înregistrează în Europa (1.001.394.000 ha), America de Sud (831.540.000 ha), urmate de America de Nord şi Centrală (705.849.000 ha), Africa Centrală (635.412.000), Asia (571.577.000) şi Oceania (206.254.000 ha) (fig. 3.1).

 

3.1. Regimul forestier în România

Conform informaţiilor cuprinse în Programul Naţional de Împădurire (http://www.mmediu.ro/paduri/paduri.htm), fondul forestier din România ocupa în anul 2009, o suprafaţă de 6,496 mil. ha (27,3% din teritoriul ţării), deţinând locul 13 la nivel European, respectiv locul 10 ca suprafaţă de pădure raportată la numărul de locuitori (0,30 ha/loc.)

Din suprafaţa totală a fondului forestier din România, arealul efectiv acoperit de pădure era în anul 2009 de 6.335 mil. ha, restul de 0-.161 mil. ha fiind destinat altor întrebuinţări conexe cu silvicultura (fig. 3.1.1).

Reducerea emisiilor de CO2 axată pe managementul durabil al pădurilor

Conform datelor furnizate de literatura de specialitate, reducerea emisiilor de CO2 trebuie abordată la un nivel mult mai elaborat şi axat pe direcţii de acţiune bine conturate. Astfel, a fost concepută o abordare dihotomică (reducere şi adaptare) a acestei probleme cuprinsă în Managementul durabil al pădurilor. Aşadar, viziunea exprimată de acest document se axează pe două direcţii fundamentale de intercondiţionare a schimbărilor climatice şi a măsurilor de reducere a acestora: reducerea propriu-zisă de către mediul silvic a emisiilor de GES şi măsuri de adaptare a pădurilor la schimbările climatice (fig. 5.1).

Astfel, prima direcţie de abordare (reducerea emisiilor) urmăreşte în primul rând procesele de reţinere şi conservare a carbonului precum şi de dezvoltare şi protejare a fondului forestier pentru a-i creşte capacitatea de absorbţie a CO2.

Cea de-a doua axă se referă în primul rând la potenţarea capacităţii de adaptare a pădurilor la schimbările climatice prin aplicarea unor politici şi măsuri de consolidare a capacităţii pădurilor pe baza capacităţii lor de regenerare şi diversificare genetică.

In PNASC, sunt cuprinse o serie de politici şi măsuri privind modalităţile de reţinere a carbonului de către mediile silvice, şi anume:

 • Conservarea carbonului – procedeu prin care se urmăreşte conservarea bazinelor existente de carbon prin practici precum dezvoltarea rezervei de păduri, reducerea defrişărilor, gestionarea pădurilor, acţiuni de recoltare alternative, protecţie împotriva incendiilor şi dăunătorilor.
 • Sechestrarea carbonului – metodă prin care se vizează extinderea depozitării carbonului prin activităţi de împădurire, reîmpădurire, agro-silvicultură, stimularea regenerării naturale, replantarea terenurilor degradate, tehnici de lucrare a pământului şi alte practici agricole de creştere a cantităţii de carbon din sol şi management al produselor forestiere pentru prelungirea duratei de existenţă utilă.

 

Măsuri de accentuare a adaptabilităţii zonelor forestiere la schimbările climatice

De-a lungul timpului semnalele ridicate de impactul modificărilor în regimul termic atmosferic asupra siguranţei dezvoltării mediilor silvice, au atras o serie de acţiuni menite să întărească capacitatea ecosistemelor silvice de a face faţă noilor provocări. Astfel, în contextul politicilor internaţionale, pe plan naţional au fost elaborate o serii de programe şi strategii menite să asigure acest deziderat.

În documentele strategice în domeniu sunt prevăzute o serie de obiective ce vor îmbunătăţi capacitatea de absorbţie a CO2 din România:

 • Asigurarea integrităţii şi dezvoltării suprafeţelor împădurite precum şi extinderea suprafeţei acoperite de vegetaţie forestieră;
 • Extinderea suprafeţelor împădurite şi a altor categorii de vegetaţie forestieră, inclusiv pe terenuri degradate, în afara fondului forestier;
 • Susţinerea creării plantaţiilor forestiere pe terenuri scoase din circuitul agricol, în conformitate cu cerinţele agriculturii durabile;
 • Susţinerea acţiunilor de creare a perdelelor forestiere şi a altor categorii de plantaţii forestiere, în afara fondului forestier;
 • Dezvoltarea de sisteme pentru monitorizarea şi controlul evoluţiei stării pădurilor, care vor furniza date pentru stabilirea şi aplicarea de măsuri corespunzătoare de protecţie;
 • Dezvoltarea unui program naţional de reciclare a hârtiei este vitală atât pentru păduri cât şi pentru menţinerea pe termen lung a industriei hârtiei şi celulozei.

Măsurile cuprinse în Ghidul privind adaptarea la schimbările climatice prevăd plantarea de specii ce vor beneficia de noile condiţii de mediu şi vor realiza acumulări superioare de biomasă totală, astfel:

 • Pentru zona de dealuri înalte şi zona montană joasă, se recomandă fagul de altitudine, pentru care acumularea de biomasă poate atinge 30%-40% în plus faţă de acumularea ce s-ar realiza în condiţii obişnuite de mediu;
 • În cazul unor schimbări climatice severe, Giurgiu V. (2010) recomandă promovarea speciilor xerofite în zona forestieră de câmpie, a unor specii mezoxerofite în etajul gorunetelor, a gorunilor în etajul făgetelor, în proporţie mai mare a fagului în etajul amestecurilor de fag cu răşinoase, a fagului şi a bradului în partea inferioară a molidişurilor, a molidului în subalpin, a zâmbrului şi a jneapănului în partea inferioară a zonei alpine.

 

Creşterea temperaturii medii anuale pe plan global a atras atenţia şi îngrijorarea factorilor politici şi decizionali din întreaga lume prin implicaţiile pe care le are în regimul termic al Planetei şi mai ales prin consecinţele asupra altor medii responsabile de menţinerea vieţii pe Terra.

Se impune necesitatea implementării unor politici şi măsuri pentru prevenirea declinului vegetaţiei forestiere şi adaptarea ecosistemelor forestiere la noile condiţii climatice anticipate de modelele atmosferice de circulaţie generală.

Sâmbătă, 09 Iulie 2011 16:11

O nouă tehnologie. Epurarea terţiară

1. Metode fizice de epurare avansată:

1.1 Microfiltrarea (micrositarea):

Microfiltrarea sau micrositarea constă în trecerea apelor uzate epurate prin procedee mecano-biologice printr-o sită deasă, alcătuită dintr-o pânză de oţel inoxidabil, sau din masă plastică cu ochiuri extrem de fine, cu interspaţii microscopice. În timpul procesului de filtrare sunt reţinute pe site particulele rămase în apa epurată după decantoarele secundare şi ale căror particule sunt mai mici decât cele ale ochiurilor.

1.2 Filtrarea prin mase granulare:

Filtrarea prin pământ de diatomee, prin nisip, sau prin nisip şi antracit este folosită cu bune rezultate pentru epurarea terţiară a apelor uzate. Prin aceste instalaţii şi în mod deosebit prin filtrele rapide de nisip, s-a asigurat reducerea materiilor solide în stare de suspensie şi a CBO5-ului, în paralel cu eliminarea fosforului şi a azotului.

1.3 Sisteme cu membrane pentru epurarea apelor uzate:

Procesul cuprinde folosirea unor membrane imersate direct în bazinele tehnologice, acest lucru ducând la scăderea cheltuielilor de investiţie şi exploatare. Membranele imersate au o structură de fire tubulare, acestea funcţionează sub o depresiune slabă atrăgând apa curată spre interiorul firelor, lăsând în reactor masa biologică şi poluanţii. Cu ajutorul acestor tehnologii de epurare se reduce semnificativ încărcarea apelor uzate în CBO5, CCO, amoniu, nitrogen şi fosfor.

2. Metode fizico-chimice de epurare avansată:

Metodele fizico-chimice utilizate în epurarea avansată a apelor uzate sunt: coagularea chimică, adsorbţia, spumarea, electrodializa, osmoza inversă, distilarea, îngheţarea, schimbul ionic, extracţia cu solvenţi, oxidarea chimică şi electrochimică.

2.1 Coagularea chimică:

Materiile coloidale şi în suspensie foarte fină, pot fi îndepărtate din apa uzată numai dacă sunt făcute sedimentabile, prin adăugare de coagulanţi.

2.2 Adsorbţia:

Adsorbţia este fenomenul de fixare şi de acumulare a moleculelor unui gaz sau ale unui lichid (adsorbat) pe suprafaţa unui corp solid (adsorbant). Substanţele reţinute de adsorbant pot fi puse în libertate prin încălzire sau prin extracţie, adsorbantul recăpătându-şi aproape integral proprietăţile şi poate fi folosit din nou pentru adsorbţie.

3. Metode biologice de epurare avansată:

Epurarea biologică avansată a apelor uzate se impune atunci când prin procedeele clasice nu pot fi separate acele substanţe şi elemente chimice, care prin conţinutul lor, pot accentua poluarea emisarilor, făcându-i improprii pentru alimentările cu apă, pentru creşterea peştiilor sau pentru zonele de agrement. Procedeele prin care se pot separa substanţele poluante din apele reziduale sunt: striparea cu aer; irigarea cu ape uzate; iazurile de stabilizare; filtrele biologice; biofiltrele; bazinele cu nămol activ; bazinele de denitrificare şi bazinele de nitrificare.

3.1 Nitrificarea:

Nitrificarea este procesul de oxidare a amoniacului ( NH4+ -N) în nitrit şi apoi în nitrat, cu ajutorul a două grupe de bacterii: nitrosomonas şi nitrobacteriile. Aceste bacterii au o dezvoltare lentă şi se numesc bacterii nitrifiante (nitrificatoare).

3.2 Denitrificarea:

In cadrul proceselor de denitrificare, substanţele anorganice şi combinaţiile oxidate ale azotului sunt transformate cu ajutorul bacteriilor heterotrofe, în azot gazos liber. Pentru descompunerea substanţelor pe bază de carbon, bacteriile extrag oxigenul legat chimic şi nu oxigenul liber dizolvat, din combinaţiile azotului cu hidrogenul şi se impune crearea unor condiţii de mediu anoxice.

3.3 Striparea cu aer:

Striparea cu aer constă în introducerea de bule de aer în apa uzată, prin care poluanţii volatili prezenţi trec din faza apoasă lichidă în faza apoasă gazoasă, fiind transportaţi astfel în atmosferă. Procesul se aplică pentru eliminarea sulfurilor, a compuşilor organici nepolari cu masă moleculară mică şi mai ales a azotului amoniacal.

3.4 Irigarea cu ape uzate:

Irigarea cu ape uzate a terenurilor agricole poate conduce la îndepărtarea substanţelor poluante conţinute în apele uzate. În timpul trecerii apelor uzate prin sol au loc procese de mineralizare a substanţelor organice evidenţiate prin reducerea semnificativă a indicatorilor: CBO5, CCO, N organic şi azotul total.

3.5 Iazuri de stabilizare:

Iazurile de stabilizare sunt construcţii utilizate cu bune rezultate pentru epurarea terţiară, folosindu-se efectul algelor de a asimila substanţele nutritive, azotul şi fosforul în special, îndepărtându-le din apă. Plantele superioare care se dezvoltă în aceste iazuri au nevoie de mari cantităţi de fertilizanţi.

3.6 Bazine cu nămol activ şi filtre biologice:

Aceste instalaţii sunt practicate îndeosebi pentru îndepărtarea din apele uzate a fosforului. Creşterea numărului de micro-organisme din nămolul activ are la bază fosforul, ca fiind substanţă nutritivă esenţială.

3.7 Barbotare (stripping):

Procesul este folosit pentru a recupera gaze volatile, precum NH4, hidrogen sulphide, hidrogen cianide, din apele uzate prin suflarea de aer. Dar gazele emise în atmosferă pot polua aerul:  NH+4 —> NH3 + H+

3.8 Schimbul de ioni pentru recuperarea nutrienţilor:

Schimbul de ioni este un proces în care ionii de pe suprafaţa unui solid sunt schimbaţi cu ioni similar încărcaţi în soluţia cu care solidul este în contact. Schimbul de ioni are ca scop să se recupereze ionii nedoriţi din ape uzate. Cationii (ioni pozitivi) sunt schimbaţi pentru hidrogen sau sodiu, ca de exemplu înlăturarea ionilor de calciu (Ca2+) ce cauzează duritatea apei. Anionii (ionii negativi) se folosesc pentru ionii de hidroxid sau cloride.

4. Eliminarea fosforului:

Pe cale biologică, eliminarea fosforului se realizează în două trepte: prin efectul bacteriilor anaerobe şi a celor aerobe.

În treapta anaerobă, bacteriile facultativ anaerobe heterotrofe, transformă substanţele organice uşor de descompus în acizi organici care servesc ca substrat pentru alte micro-organisme. Bacteriile capabile să acumuleze fosfaţi asimilează această substanţă şi produc apoi substanţele de rezervă.

În treapta aerobă, fosfatul din apă este preluat de micro-organisme şi acumulat în special de către bacteriile capabile să acumuleze fosforul sub formă de polifosfaţi.

Fosforul poate fi recuperat şi prin precipitare chimică sau schimb de ioni.

Precipitarea chimică a compuşilor de fosfor se face folosind sulfat de aluminiu (Al2(SO4)3, 18H20), hidroxid de calciu (Ca(OH)2) sau clorat de fier (FeCl3), dar trebuie examinată fiecare situaţie separat.

5. Recuperarea metalelor (grele):

Metalele grele sunt vătămătoare în ecosisteme. Scoaterea lor prin procedee mecanice are o eficienţă de 30%-70%, nu poate fi folosită tratarea biologică, aceste substanţe fiind inhibitori. Pentru recuperare se pot folosi metodele: precipitarea chimică, extracţie si osmoza reversibilă, care sunt însă metode costisitoare, necesitând un cost mare aceste metode fiind eficiente doar la cantităţi mici de ape uzate.

Efectele fiziologice posibile ale substanţelor greu de eliminat din apele uzate nu pot fi neglijate, deoarece consumarea acestor ape ca apă potabilă reprezintă un pericol potenţial pentru sănătatea publică, iar ingerarea continuă a acestor substanţe cu concentraţii reduse poate avea efecte cumulative cu efecte imprevizibile pentru om şi animale.

România a fost declarată de Uniunea Europeană drept zonă sensibilă şi cu atât mai mult se impune un grad de epurare avansat a apelor uzate orăşeneşti.

 

Ing. Jurj Nicoleta Luminiţa
Şef birou ACC
APM Arad

o staţie de trafic amplasată în localitatea Turnu Măgurele:

evaluează influenţa traficului asupra calităţii aerului;
raza ariei de reprezentativitate este de 10 – 100 m;
poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10), şi parametrii meteo (directia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Punctele de control ale reţelei de monitorizare au fost alese astfel încât datele rezultate din analizele efectuate să furnizeze informaţii asupra poluării locale.

Datele despre calitatea aerului, provenite de la staţii, sunt prezentate publicului cu ajutorul unui panou exterior amplasat în localitatea Alexandria (la intersecţia str. Dunării cu str. Bucureşti) şi cu ajutorul unui panou  interior amplasat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman. Cele două panouri indică atât valorile înregistrate în municipiul Alexandria cât şi în municipiul Turnu Măgurele.

Din dorinţa de a informa cât mai prompt publicul, datele prezentate sunt cele transmise on-line de către senzorii analizoarelor din staţii (datele brute). Prin urmare, valorile trebuie privite sub rezerva că acestea sunt practic validate numai automat (de către software), urmând ca la centrul local al APM Teleorman să fie validate manual toate aceste date, iar ulterior să fie certificate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

În vederea facilitării informării publicului datele sunt afişate pe panouri sub formă de indici de calitate (de la 1 la 6), fiecărui indice corespunzându-i un calificativ evidenţiat printr-o culoare (verde, galben, roşu). Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor măsuraţi.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare, precum şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului cuprinde peste 100 de  staţii de monitorizare a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici.

Reţeaua de monitorizare permite autorităţilor pentru protecţia mediului să evalueze, să cunoască şi să informeze în permanenţă publicul, alte autorităţi şi instituţii interesate, despre calitatea aerului. Prin intermediul acestei reţele de monitorizare se iau măsuri prompte în timp util pentru diminuarea şi/sau eliminarea episoadelor de poluare sau în cazul unor situaţii de urgenţă, se previn poluările accidentale, populaţia fiind astfel avertizată.

Această investiţie este rezultatul implementării Proiectului PHARE CBC 2003 „Dezvoltarea unui program de gestionare a calităţii aerului la graniţa româno-bulgară, în cursul inferior al Dunării” şi răspunde cerinţelor naţionale şi europene de supraveghere a calităţii mediului înconjurător, fiind unul din cele mai complexe și mai moderne sisteme de monitorizare a calităţii aerului din Europa.

 

Roxana Mitroi – comp. Relaţii Publice, Comunicare, Programe, Proiecte
Tania Vasile – serv. Monitoring, Baze de Date şi Rapoarte
APM Teleorman

Pagina 176 din 177

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: