Redactia Infomediu

Redactia Infomediu

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a semnat contractul de atribuire în administrare, pentru următorii zece ani, a Parcului Natural Văcărești către Asociația cu același nume aflată în colaborare cu Primăria Capitalei. În continuare, ca prim pas, Asociația trebuie să înființeze structura de administrare a Parcului. ”Atribuirea Parcului Natural Văcărești către un administrator este momentul care încheie întregul proces derulat de minister în ultimii 5 ani, pentru declararea primului parc urban din România și a celui mai mare din Europa Continentală. Practic, din acest moment poate începe elaborarea planului de management al ariei naturale protejate. Acest plan va veni inclusiv cu propuneri de amenajare a Parcului Natural pentru ca populația să se bucure de un spațiu de recreere unic în România. Mă aștept ca Parcul Natural Văcărești să devină un reper turistic natural pentru întreaga țară, dar și pentru turiștii străini și o resursă de spațiu verde pe care fiecare dintre aceștia să o aprecieze”, spune Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului. Potrivit specialiștilor, Parcul Natural Văcărești va fi o componentă majoră a infrastructurii verzi-albastre a orașului și va contribui decisiv la biodiversitatea acestuia, îmbunătățirea calității aerului și reducerea temperaturilor în zonă. În același timp, Parcul oferă oportunități pentru dezvoltarea activităților de cercetare și eco-turism. ”Este important de menționat că, prin contractul pe care l-am semnat, Delta dintre blocuri va fi pusă în pază, rangerii urmând să asigure atât monitorizarea stării de conservare a speciilor, cât și supravegherea arealului, pentru a se evita producerea de evenimente nedorite, cum, din păcate, au avut loc în anii anteriori”, spune Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului. Reamintim că Parcul Natural Văcărești are o suprafață de 186 ha și adăpostește 97 de specii de păsări și mamifere.

 

 

 

SURSA:

 

MINISTERUL MEDIULUI
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE

Activitatea comercială din combustibilii fosili este din ce în ce mai  în contradicție cu acțiunile la nivel global pentru a reduce amenințarea schimbărilor climatice. Arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale este responsabil pentru două treimi din emisiile umanității de gaze cu efect de seră, și totuși oferă mai mult de 20% din PIB în două state duzini națiuni. Prin estimarea Citicorp , angajamentele actuale de reducere a acestor emisii ar putea însemna renunțarea la 100 de trilioane $ în venituri de combustibil fosil cu 2050, reprezentând o perturbare uriașă pentru afacerile globale, subminând bugetelor naționale și a bilanțurilor întreprinderilor în timp ce expune părțile interesate, inclusiv titularii de pensii și a cetățenilor obișnuiți în al resurselor statele exportatoare, la riscuri nenumărate.

Două articole seminale  realizate de către experți în energie în ultimul număr al MRS pentru energie și sustenabilitate (MRS E & S) examinează riscurile legate de climă cu care se confruntă industria de combustibili fosili . O analiză în profunzime  realizată de Jim Krane (Wallace S. Wilson Fellow pentru Studii Energetice de la Rice University din Houston) este utilă, având în vedere anunțul de luna trecută de la Exxon Mobil, care va investi 20 de miliarde $, prin 2022 pentru a extinde chimice și petrol rafinare pe coasta Golfului Statelor Unite.

Fostul corespondent Associated Press din Golf constată, cu toate acestea, faptul că  riscurile modificărilor climatice variază în funcție de diferitele sectoare ale industriei energetice. Cererea de petrol pare să fie izolată de riscurile foarte imediate cu care se confruntă alte sectoare ale industriei, datorită rolului său unic în transport și lipsa de alternative viabile, scrie el. Citând un studiu realizat de McGlade și Ekins, el ajunge la concluzia că rezervele de petrol sunt cel mai puțin expuse celor trei combustibili. Doar o treime din rezervele actuale de petrol brut convenționale ar fi, probabil, abandonate pentru a îndeplini obiectivele actuale la nivel mondial privind schimbările climatice, spre deosebire de o jumătate de gaz și 82% din rezervele de cărbune.

Pentru cărbune, amenințările reprezentate de acțiunile climatice sunt deja simțite.Firmele de cărbune au pierdut un combinat 31000 de locuri de muncă și 30 de miliarde $ în valoare de cota din 2010 numai in SUA, potrivit Krane. 

La celălalt capăt al spectrului, acțiunea climatică pare să fi îmbunătățit viabilitatea pe termen mediu al gazelor naturale cu emisii reduse de carbon, având în vedere conținutul de carbon redus de combustibil, potrivit Krane. Multe politici anticarbon care vizează cota de piață a cărbunelui cede la gaz, scrie el. Pe termen lung, cu toate acestea, gazul este vulnerabilă la înlocuirea cu înlocuitori inferior-carbon. Krane prezice că anumite întreprinderi, și poate chiar unele guverne, nu pot supraviețui presiunile tot mai mari cu care se confruntă industria energetică ca urmare a unor acțiuni privind schimbările climatice.

 

 

PENTRU MAI MULTE DETALII,ACCESAȚI SURSA:

 https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-energy-and-sustainability

 

 

Ministerul Mediului a lansat joi, 06 aprilie 2017, proiectul „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020, etapa a 2-a”. Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 2.380.580,17 lei, din care asistență financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 1.890.489,94 lei.

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, se desfășoară pe o perioadă de 13 luni și va consta în 13 sesiuni de instruire a personalului din cadrul  autorităților pentru protecția mediului (care nu a fost instruit în prima etapa a acestui proiect, derulat în 2015), al autorităților de management ale POIM, POR, PNDR, POPAM, POC precum și ale organismelor intermediare aferente.

Cu acest prilej, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Laurențiu Adrian NECULAESCU a declarat că: Implementarea proiectului va oferi sprijin concret în cadrul procesului de derulare a procedurilor EIA/SEA și de emitere a actelor de reglementare aferente proiectelor finanțate cu fonduri UE, aplicarea unitară la nivelul întregului sistem de reglementare din România a legislației orizontale pentru proiectele finanțate din fonduri UE și va conduce la o mai bună colaborare între autoritățile pentru protecția mediului și organismele intermediare pentru asigurarea informațiilor necesare aplicațiilor de finanțare, determinând astfel un procent mai mare de absorbție al fondurilor europene în perioada 2014-2020”.

“Pentru consolidarea performanțelor politicii de coeziune a Uniunii Europe pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană a introdus dispoziții specifice privind condiționalitățile ex-ante aplicabile utilizării fondurilor europene. În acest context, este deosebit de importantă instruirea personalului din cadrul autorităților pentru protecția mediului, ale Autorităților de management ale POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), POR (Programul Operațional Regional), PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală), POPAM (Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime), POC (programul Operațional Competitivitate), precum și ale organismelor intermediare aferente”, a declarat Dorina MOCANU, director general în cadrul Ministerului Mediului.

La conferința de lansare a participat președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Viorel TOMA, precum și reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), ai JASPERS, ai  Agențiilor județene pentru Protecția Mediului (APM-uri), ai Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), precum și autorităților de management ale altor programe operaționale și organismelor intermediare aferente.

 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII ACCESATI SURSA:

DIRECTIA DE COMUNICARE 
MINISTERUL MEDIULUI

Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, a dispus măsuri urgente pentru monitorizarea permanentă și limitarea efectelor poluării accidentale cu steril a râului Arieș.

Astfel, în urma deplasării pe teren a reprezentanților Administrației Bazinale Mureș (ABA Mureș) s-au efectuat și constatat următoarele: s-au prelevat probe de apă din pârâul Valea Șesei (în secțiunea de monitorizare evacuare iaz) și din râul Arieș, amonte și aval de confluența cu pârâul Valea Șesei. S-a constatat că era stopată debușarea de steril din iaz, iar în zona debușării sterilului a fost afectată o suprafață de cca 500 mp cu nămolul evacuat. Pe suprafața plajei de steril din iaz, la o distanță de cca 500 m de baraj, s-a constatat o mișcare de afundare a nămolului în zona în care se presupune exitența fostei sonde inverse dezafectate în 1988.

 

Specialiștii ABA Mureș au dispus creșterea debitului evacuat din acumularea Mihoiești, pentru a asigura debitul de diluție în râul Arieș. Totodată, a fost anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență și, prin intermediul acestei instituții, s-a comunicat la primăriile din aval (de pe valea Arieșului) situația existentă, pentru a se lua măsuri ca apa râului să nu fie consumată de populație și de animale.

 

Reamintim că luni, 03 aprilie 2017, s-a produs o poluare accidentală pe râul Arieș, după ce o sondă a cedat, iar în râu a ajuns  apă cu steril din iazul de decantare Valea Șesei.

În urma informării telefonice venite de la  SC CUPRUMIN SA, în data de 03.04.2017, comisari de la Garda de Mediu Alba și specialiști de la Apele Române s-au deplasat la fața locului, pentru verificări, recoltări de probe și monitorizarea fenomenului. 

Din declarația beneficiarului, suprafața de teren prin care s-a produs debușarea sterilului (suprafața existentă în aval de baraj, la cca. 50 de metri de piciorul acestuia) este de cca. 4-5 mp, aspect care nu a mai putut fi văzut de reprezentanții ABA la sosirea pe amplasament. S-a apeciat că volumul de steril evacuat este de cca. 6.000  mc în cca 3 ore și 40 de minute. De asemenea, s-a constatat că nu există mortalitate piscicolă pe râul Arieș.

 

În perioada următoare SC CUPRUMIN SA are obligația de a: monitoriza permanent zona aval baraj, unde s-a produs evenimentul, până la găsirea unei soluții finale; de a lua măsuri pentru asigurarea unei intervenții rapide, la nevoie; conducerea executivă va urgenta găsirea unei soluții tehnice finale, pentru ca incidente similare să nu se mai repete, în vederea asigurării funcționării în siguranță a iazului Valea Șesei, și curățarea zonei afectate.

 

De asemenea, în urma analizelor efectuate deja din probele prelevate, a rezultat: conductivitatea din toate probele se încadrează în parametri normali pentru râul Arieș.

La valori ale pH-ului mai mari de 8.5 metalele nu se regăsesc în forma dizolvată (doar în concentrații foarte mici). Forma dizolvată a metalelor constituie un risc pentru viața acvatică.

Urmează să fie date publicității și rezultatele analizelor de metale, acestea fiind în lucru pentru indicatorii: Fe, Cu, Zn și Mn.

 

Ministerul Apelor și Pădurilor monitorizează permanent derularea evenimentelor de la iazul de decantare Valea Șesei.

 

 

SURSA:

DIRECȚIA DE COMUNICARE
MINISTERUL APELOR ȘI A  PĂDURILOR

 

Agent Green continuă lupta pentru protejarea pădurilor din România și pentru salvarea biodiversității unice din Estul Europei, în pofida atacurilor de discreditare venite chiar și din partea autorităților statului. Dezbaterile au fost generate în urma criticilor aduse de Agent Green [Nota 1] în procesul de modificare legislației privind constatarea și sancționarea contravențiilor silvice (legea 171/2010). În acest proces am atras atenția că Poliția Română, Jandarmeria și Poliția de Frontieră pierde putere în lupta pentru protejarea pădurilor, iar reacția Ministerului Apelor și Pădurilor [Nota 2] ne determină să revenim cu următoarele lămuriri.

Agent Green își întemeiază toate afirmațiile pe documentele lansate in spațiul public de către autoritățile Statului Român. Pentru corecta și completa informare am luat decizia să publicăm comentariile și amendamentele pe care consilierii juridici și silvici ai Agent Green le-au formulat pe marginea propunerilor de modificare a legii 171/2010.

Precizăm ca toate aceste documente au fost înaintate atât Comisiilor de Agricultură și Silvicultură, respectiv de Mediu, din Camera Deputaților, cât și Ministerului Apelor și Pădurilor, având convingerea că vor fi analizate temeinic și luate în calcul atunci când va fi votată noua formă de modificare a legii.

”Întelegem să reiterăm importanța rolului pe care Poliția Română, Poliția de Frontieră și Jandarmeria, alături de instituțiile subordonate Ministerului Apelor și Pădurilor, îl au în lupta împotriva tăierilor ilegale și sancționarea celor care se fac vinovați de încălcarea legislației în vigoare.”, a spus Gabriel Păun, Președinte Agent Green.

”Pădurile virgine și cvasivirgine constituie una dintre cele mai prețioase bogății pe care țara noastră le are și este obligația Statului să le protejeze și a noastră ca ONG să semnalăm derapajele Statului. Ne-a intrigat faptul că modificările legislative propuse au eliminat însă din atribuțiile Jandarmeriei și Poliției de Frontieră posibilitatea de sancționare a hoților de lemne și a celor care, în mod abuziv, exploatează lemn în aceste arii protejate.”, a adăugat Păun.

Deși 4 parcuri Naționale, 7 Parcuri Naturale și alte zeci de Situri Natura 2000 se află în zona de frontieră a României, nu întelegem cum agenții Poliției de Frontieră, conform noilor reglementări, nu vor mai putea verifica legalitatea activităților de exploatare din arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine sau pur și simplu le-au fost limitate anumite drepturi de control asupra activităților de exploatare și transport de masă lemnoasă în zona lor de competență exclusivă. Frontiera de Stat, cu alte cuvinte culoarul de frontieră, respectiv fâșia de protecție a frontierei de stat, intră de fapt exclusiv în atributiile Poliției de Frontieră.

Tot potrivit propunerilor de modificare a legii 171/2010, deși la nivel național aproximativ 500.000 de mii de hectare de pădure sunt fără pază și / sau administrare silvică, nu întelegem de ce, în anumite situații, nu s-ar mai putea beneficia de protecția sau intervenția Jandarmeriei și Poliției de Frontieră.

Problema tăierilor ilegale a fost un subiect discutat în două ședințe succesive ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În CSAT s-a stabilit necesitatea colaborării între autoritățile române. Considerăm că este esențial, pentru o colaborare integrată de succes între toate aceste autorități, să se asigure accesul la baza de date națioanlă (SUMAL), și nu să se îngrădească acest drept pentru unele dintre aceste autorități, așa cum iarăși găsim în propunerile de modificare. Similar, nu poate fi ingrădit dreptul de sancționare, dacă se dorește sprijinul efectiv al instituțiilor din subordinea Ministerului Afcerilor Interne (MAI).

”Toate aceste modificări și limitări ne intrigă, ne fac să ne ridicăm semne de întrebare și sa solicităm explicații. Nu înțelegem de ce, acum șase luni aceste trei autorități, Poliția Româna, Poliția de Frontieră și Jandarmeria, puteau fi competente, iar acum, fără nicio justificare tehnică și juridică nu mai pot beneficia de aceleasi responsabilități și atribuții. Acesta este motivul pentru care am făcut aceste demersuri și insistăm pentru o transparentizare accentuată, mai ales în condițiile în care problema tăierilor ilegale a devenit un subiect atât de sensibil, iar sincopele din procesul legislativ au fost speculate, mai mereu, de cei care vor să fure în continuare păduri”, a încheiat Păun.

 

 

SURSA

 

AGENT GREEN

Primăvara aceasta, Asociația Pădurea Copiilor aduce frumusețea codrilor de altădată în comuna Ariceştii Rahtivani, aflată la 14 de km de Ploiești.

În martie și aprilie, puieți de ulm, frasin, sălcioară, stejar și mojdrean vor fi sădiți de prieteni ai pădurii pe un teren public oferit de Primăria comunei Ariceştii Rahtivani.

Pe 1 aprilie 200 de voluntari din mediul corporate, dar și elevi, studenți și oameni care s-au înscris individual vor lua cu asalt noua locație de împădurit și vor planta aproximativ 4000 de puieți pe un hectar, îndrumați de echipa Pădurea Copiilor.

Pădurea Copiilor invită ploieștenii care vor să contribuie la înfiițarea pădurii de lânga localitatea lor să participe la plantarea de pe 8 aprilie. Cei interesați pot scrie la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru înscriere, ca sa ne asigurăm ca suntem pregătiți logistic pentru participanți.

Sesiunile de plantare au început pe 18 martie, cu 135 de voluntari, printre care s-au aflat elevii de la Școala din Ariceștii Rahtivani și primarul comunei, domnul Alexandru Cristea. Alți 120 de voluntari s-au implicat la plantările de pe 25 martie. În total, aproape 4000 de vlăstari au prins rădăcini până acum.

Pădurea Copiilor este un program de împăduriri menit să educe, să schimbe atitudini și să ajute românii să contribuie la schimbarea pe care ne-o dorim în jurul nostru. Pădurea Copiilor a reușit să refacă prin campaniile sale 36 de hectare ale codrilor Vlăsiei de odinioară prin implicarea a peste 10.000 de voluntari.

Asociația Pădurea Copiilor a luat ființă în anul 2016, prin desprinderea organică din ViitorPlus - asociația pentru dezvoltare durabilă. La înființare Padurea Copiilor și-a asumat să îngrijească cele 36 de hectare de pădure realizate de ViitorPlus și să împădurească alte 21 de hectare cu fonduri strânse sub umbrela diviziei Împăduriri și Sport a acesteia.

Numeroase companii și ambasadori au rezistat și s-au dedicat cauzei noastre, pentru a face posibil ca în 2017 încă 21 de hectare să redevină verzi.

 

 

sursa:

 

ECHIPA PADUREA COPIILOR

Joi, 30 martie, 2017, Alteța Sa Regală, Charles, Prinț de Wales, a vizitat zona umedă din București beneficiind de ghidajul membrilor Asociației Parcul Natural Văcărești (APNV). De-a lungul vizitei, oaspetele a întâlnit voluntarii asociației și grupuri de elevi și studenți prezenți în parc pentru orele de educație ecologică. La finalul vizitei, Prințul a plantat un plop alb în saluturile cercetașilor tradiționali prezenți la acțiune. Vizita a început printr-un moment desfășurat la Observatorul Parcului Natural Văcărești unde Cristian Lascu, președintele onorific al APNV, a prezentat o scurtă istorie a zonei Văcărești.

"Acest proiect are nu-numai un viitor interesant - scoală de ecologie, laborator viu și zonă de recreere sănătoasă, ci și un trecut deosebit, dramatic chiar. Un fost cartier situat la marginea orasului, tihnit si verde, a fost demolat brutal de comunisti pentru a face loc unui proiect megalomanic, ceausit. Depresiunea construită a ramas goală, natura recucerind cu totul zona și nascând cel mai nou și inedit parc bucureștean.

Delegatia a intrat în parc, întâlnind un grup de elevi însoțiți de cadrele disdactice și a asistat la o scurtă lecție de herpetologie condusă de Vlad Cioflec, specialist herpetolog în cadrul APNV.

Vizita a continuat printr-un scurt popas în zona de bălți pentru o sesiune de bird-watching si momentul culminant în care membrii asociației Parcul Natural Văcărești i-au prezentat înaltului oaspete viziunea lor despre viitorul zonei. Helmut Ignat, membru fondator: "Elaborarea Planului de Management va avea ca obiectiv principal stabilirea unui raport optim între conservarea naturii și prezența umană. Astfedupă implementarea planului, Parcul Natural Văcărești va deveni un centru de excelență în protecția și observarea naturii, în educație ecologică și recreere săătoasă. " La finalul vizitei, membrii APNV i-au înmânat un album imprimat pe hârtie artizanală și o fotografie reprezentând un simbol al parcului, o chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybridus) care își protejază puii.

Membrii asociației au invitat inaltul oaspete să se întoarcă la Văcărești pentru a urmări împreună progresul proiectului.

 

 

SURSA:

ASOCIATIA PARCUL NATIONAL VACARESTI

Rețeaua Mining Watch România condamnă agresivitatea angajaților Deva
Gold care au blocat cu mașina drumul activiștilor la Certej și i-au agresat verbal. Activiștii
documentau, pe drumul comunal DC 24A, panourile de șantier a două noi autorizații eliberate în
beneficiul companiei miniere.
Eldorado Gold (ELD), o companie canadiană de aur low cost, intenționează să deschidă în
România prima mină de suprafață unde se vor utiliza cianuri pentru prelucrarea aurului.
Depozitul de la Certej este deținut de Deva Gold SA, un joint-venture între Eldorado Gold (80%)
și compania de stat Minvest Deva (~20%). Propunerea se confruntă cu o opoziție puternică,
atât națională cât și internațională.
Marți, 28 martie, activiștii Mining Watch s-au aflat la Certej pentru a verifica legalitatea lucrărilor
de șantier care se desfășoară pentru construirea a două bazine necesare exploatării. În acest
sens, activiștii s-au deplasat pentru a vizualiza panourile de șantier care potrivit legislației în
vigoare trebuie să fie afiște într-un loc vizibil și accesibil publicului [1].
În momentul când activiștii au dorit să plece, mașina lor a fost blocată de un autovehicol alb, ce
a oprit brusc, perpendicular pe drum. Mașina aparținea pazei companiei miniere. Datorită
refuzului de a elibera drumul și a agresivității verbale a reprezentanților companiei, activiștii au
apelat serviciul 112.
Tensiunile au continuat până la venirea poliției, culminând cu intervenția unui muncitor al
șantierului Deva Gold care a smuls agresiv telefonul cu care se documenta întreaga situație.
Filmul privind acțiunea violentă a angajaților poate fi vizualizat aici: https://goo.gl/nqOy0U
“O companie care nu are nimic de ascuns, nu blochează calea activiștilor. Cu acest gen de
atitudine de bătăuș din curtea școlii, compania minieră vrea să intimideze cetățenii români care
nu sunt de acord cu exploatarea cu cianuri a aurului. Compania uită, în mod clar, că Certej nu e
un stat în stat și că trebuie să respecte legile democratice ale țării noastre”, a declarat Roxana
Pencea, unul din activiștii prezenți la Certej.

SURSA:

 

Mining Watch Romania

In cadrul Salonului Internaţional al Cercetarii, Inovarii şi Inventicii Pro Invent 2017, desfasurat la Cluj-Napoca in perioada 21-24 martie 2017, competitivitatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a reiesit prin obtinerea a 7 diplome de excelenta si medalii de aur, 1 diploma de excelenta si medalie de argint, 3 diplome de excelenta si 1 premiu pentru performanta in creativitatea tehnica.

Brevetele „Hidro-agregat  de conversie a energiei hidraulice extrase din cursurile de apa curgatoare”, „Motor liniar magnetostrictiv”, „Generator electric supraconductor”, „Supercapacitor cu electrolit gel”, „Jonctiuni planare cu gradient functional si procedeu de obtinere”, „Bioreactor tubular cu recircularea partiala a efluentului lichid”, „Material compozit pentru elemente de structura la vehicule spatiale cu proprietati ecranante fata de radiatiile ionizante si electromagnetice” au obtinut Diplome de excelenta si medalii de aur.

Brevetul “Procedeu de obtinere a compozitiei adezive conductive pe baza de argint nanostructurat” a obtinut Diploma de excelenta si medalie de argint.

Brevetele “Priza de apa inglobata intr-o stavila segment”, “Procedeu de obtinere a nanocompozit magnetic fluorescent”, “Procedeu de obtinere filme auto-asamblate” au obtinut Diplome de excelenta acordate de Universitatea Tehnica a Moldovei.

Totodata, pentru inventiile prezentate la Salonul Pro Invent 2017, ICPE-CA  a primit Premiu pentru performanta in creativitatea tehnica.

Iata de ce ICPE-CA, prin cercetarile demarate, este pregatit sa raspunda provocarilor impuse de noile cerinte economice si sociale, astfel incat, prin activitatea sa, sa consolideze dezvoltarea durabila a intregii societati.

 

 SURSA:

Biroul de Presa ICPE-CA

 

În Germania, câțiva oameni de știință speră să poată producă combustibil cu zero emisii de carbon cu ajutorul unei surse artificiale de lumină, informează The Guardian.  Experimentul se numește Synlight și cercetătorii l-au numit „cel mai mare soare artificial al planetei”.

Synlight este compus din 149 de spoturi luminoase de mari dimensiuni. Intensitatea luminii pe care o generează Synlight este de circa 10.000 de ori mai mare decât intensitatea radiației solare de pe Pământ.

Cercetătorii spun că scopul experimentului este de a găsi o metodă prin care să fie produs hidrogenul, din care să se realizeze mai apoi combustibil.

„Dacă vrem să pilotăm avioane și mașini cu emisii zero de CO2, avem nevoie de miliarde de tone de hidrogen. Schimbările climatice se agravează, așa că noi trebuie să ne grăbim cu inovarea”, a declarat Bernard Hoffschmidt, unul dintre oamenii de știință care se ocupă de experiment.

Când toate spoturile sunt fixate pentru a concentra lumina într-un singur loc, aparatul poate genera temperaturi de aproximativ 3.500 de grade Celsius. Adică, o temperatură de până la două ori mai mare decât temperatura unui furnal folosit la producerea oțelului. Energia astfel produsă va fi folosită pentru a extrage hidrogenul din vapori de apă.

„Dacă ai intrat în cameră în momentul în care a fost pornit (n.r. Synlight), ai arde instantaneu”, a spus Bernard Hoffschmidt, cercetător în cadrul Centrului Aerospațial german.

Pentru a funcționa, soarele artificial folosește o cantitate mare de energie. Oamenii de știință spun că patru ore de funcționare consumă la fel de multă energie electrică cât consumă o familie cu patru persoane într-un an.

Synlight se află în Centrul Aerospațial German din Jülich (în vestul Germaniei), într-o cameră specială, care oprește radiațiile puternice.

 

 

 

SURSA:

www.green-report.ro

 

FOTO: 

DLRO

Pagina 9 din 16

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: