• Webbanner Ecomondo
  • Ecoatitudine DEEE Arad Web
  • Web 04072019

Redactia Infomediu

Redactia Infomediu

Ministerul Mediului a lansat joi, 06 aprilie 2017, proiectul „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020, etapa a 2-a”. Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 2.380.580,17 lei, din care asistență financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 1.890.489,94 lei.

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, se desfășoară pe o perioadă de 13 luni și va consta în 13 sesiuni de instruire a personalului din cadrul  autorităților pentru protecția mediului (care nu a fost instruit în prima etapa a acestui proiect, derulat în 2015), al autorităților de management ale POIM, POR, PNDR, POPAM, POC precum și ale organismelor intermediare aferente.

Cu acest prilej, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, Laurențiu Adrian NECULAESCU a declarat că: Implementarea proiectului va oferi sprijin concret în cadrul procesului de derulare a procedurilor EIA/SEA și de emitere a actelor de reglementare aferente proiectelor finanțate cu fonduri UE, aplicarea unitară la nivelul întregului sistem de reglementare din România a legislației orizontale pentru proiectele finanțate din fonduri UE și va conduce la o mai bună colaborare între autoritățile pentru protecția mediului și organismele intermediare pentru asigurarea informațiilor necesare aplicațiilor de finanțare, determinând astfel un procent mai mare de absorbție al fondurilor europene în perioada 2014-2020”.

“Pentru consolidarea performanțelor politicii de coeziune a Uniunii Europe pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeană a introdus dispoziții specifice privind condiționalitățile ex-ante aplicabile utilizării fondurilor europene. În acest context, este deosebit de importantă instruirea personalului din cadrul autorităților pentru protecția mediului, ale Autorităților de management ale POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), POR (Programul Operațional Regional), PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală), POPAM (Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime), POC (programul Operațional Competitivitate), precum și ale organismelor intermediare aferente”, a declarat Dorina MOCANU, director general în cadrul Ministerului Mediului.

La conferința de lansare a participat președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Viorel TOMA, precum și reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), ai JASPERS, ai  Agențiilor județene pentru Protecția Mediului (APM-uri), ai Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), precum și autorităților de management ale altor programe operaționale și organismelor intermediare aferente.

 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII ACCESATI SURSA:

DIRECTIA DE COMUNICARE 
MINISTERUL MEDIULUI

Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, a dispus măsuri urgente pentru monitorizarea permanentă și limitarea efectelor poluării accidentale cu steril a râului Arieș.

Astfel, în urma deplasării pe teren a reprezentanților Administrației Bazinale Mureș (ABA Mureș) s-au efectuat și constatat următoarele: s-au prelevat probe de apă din pârâul Valea Șesei (în secțiunea de monitorizare evacuare iaz) și din râul Arieș, amonte și aval de confluența cu pârâul Valea Șesei. S-a constatat că era stopată debușarea de steril din iaz, iar în zona debușării sterilului a fost afectată o suprafață de cca 500 mp cu nămolul evacuat. Pe suprafața plajei de steril din iaz, la o distanță de cca 500 m de baraj, s-a constatat o mișcare de afundare a nămolului în zona în care se presupune exitența fostei sonde inverse dezafectate în 1988.

 

Specialiștii ABA Mureș au dispus creșterea debitului evacuat din acumularea Mihoiești, pentru a asigura debitul de diluție în râul Arieș. Totodată, a fost anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență și, prin intermediul acestei instituții, s-a comunicat la primăriile din aval (de pe valea Arieșului) situația existentă, pentru a se lua măsuri ca apa râului să nu fie consumată de populație și de animale.

 

Reamintim că luni, 03 aprilie 2017, s-a produs o poluare accidentală pe râul Arieș, după ce o sondă a cedat, iar în râu a ajuns  apă cu steril din iazul de decantare Valea Șesei.

În urma informării telefonice venite de la  SC CUPRUMIN SA, în data de 03.04.2017, comisari de la Garda de Mediu Alba și specialiști de la Apele Române s-au deplasat la fața locului, pentru verificări, recoltări de probe și monitorizarea fenomenului. 

Din declarația beneficiarului, suprafața de teren prin care s-a produs debușarea sterilului (suprafața existentă în aval de baraj, la cca. 50 de metri de piciorul acestuia) este de cca. 4-5 mp, aspect care nu a mai putut fi văzut de reprezentanții ABA la sosirea pe amplasament. S-a apeciat că volumul de steril evacuat este de cca. 6.000  mc în cca 3 ore și 40 de minute. De asemenea, s-a constatat că nu există mortalitate piscicolă pe râul Arieș.

 

În perioada următoare SC CUPRUMIN SA are obligația de a: monitoriza permanent zona aval baraj, unde s-a produs evenimentul, până la găsirea unei soluții finale; de a lua măsuri pentru asigurarea unei intervenții rapide, la nevoie; conducerea executivă va urgenta găsirea unei soluții tehnice finale, pentru ca incidente similare să nu se mai repete, în vederea asigurării funcționării în siguranță a iazului Valea Șesei, și curățarea zonei afectate.

 

De asemenea, în urma analizelor efectuate deja din probele prelevate, a rezultat: conductivitatea din toate probele se încadrează în parametri normali pentru râul Arieș.

La valori ale pH-ului mai mari de 8.5 metalele nu se regăsesc în forma dizolvată (doar în concentrații foarte mici). Forma dizolvată a metalelor constituie un risc pentru viața acvatică.

Urmează să fie date publicității și rezultatele analizelor de metale, acestea fiind în lucru pentru indicatorii: Fe, Cu, Zn și Mn.

 

Ministerul Apelor și Pădurilor monitorizează permanent derularea evenimentelor de la iazul de decantare Valea Șesei.

 

 

SURSA:

DIRECȚIA DE COMUNICARE
MINISTERUL APELOR ȘI A  PĂDURILOR

 

Agent Green continuă lupta pentru protejarea pădurilor din România și pentru salvarea biodiversității unice din Estul Europei, în pofida atacurilor de discreditare venite chiar și din partea autorităților statului. Dezbaterile au fost generate în urma criticilor aduse de Agent Green [Nota 1] în procesul de modificare legislației privind constatarea și sancționarea contravențiilor silvice (legea 171/2010). În acest proces am atras atenția că Poliția Română, Jandarmeria și Poliția de Frontieră pierde putere în lupta pentru protejarea pădurilor, iar reacția Ministerului Apelor și Pădurilor [Nota 2] ne determină să revenim cu următoarele lămuriri.

Agent Green își întemeiază toate afirmațiile pe documentele lansate in spațiul public de către autoritățile Statului Român. Pentru corecta și completa informare am luat decizia să publicăm comentariile și amendamentele pe care consilierii juridici și silvici ai Agent Green le-au formulat pe marginea propunerilor de modificare a legii 171/2010.

Precizăm ca toate aceste documente au fost înaintate atât Comisiilor de Agricultură și Silvicultură, respectiv de Mediu, din Camera Deputaților, cât și Ministerului Apelor și Pădurilor, având convingerea că vor fi analizate temeinic și luate în calcul atunci când va fi votată noua formă de modificare a legii.

”Întelegem să reiterăm importanța rolului pe care Poliția Română, Poliția de Frontieră și Jandarmeria, alături de instituțiile subordonate Ministerului Apelor și Pădurilor, îl au în lupta împotriva tăierilor ilegale și sancționarea celor care se fac vinovați de încălcarea legislației în vigoare.”, a spus Gabriel Păun, Președinte Agent Green.

”Pădurile virgine și cvasivirgine constituie una dintre cele mai prețioase bogății pe care țara noastră le are și este obligația Statului să le protejeze și a noastră ca ONG să semnalăm derapajele Statului. Ne-a intrigat faptul că modificările legislative propuse au eliminat însă din atribuțiile Jandarmeriei și Poliției de Frontieră posibilitatea de sancționare a hoților de lemne și a celor care, în mod abuziv, exploatează lemn în aceste arii protejate.”, a adăugat Păun.

Deși 4 parcuri Naționale, 7 Parcuri Naturale și alte zeci de Situri Natura 2000 se află în zona de frontieră a României, nu întelegem cum agenții Poliției de Frontieră, conform noilor reglementări, nu vor mai putea verifica legalitatea activităților de exploatare din arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine sau pur și simplu le-au fost limitate anumite drepturi de control asupra activităților de exploatare și transport de masă lemnoasă în zona lor de competență exclusivă. Frontiera de Stat, cu alte cuvinte culoarul de frontieră, respectiv fâșia de protecție a frontierei de stat, intră de fapt exclusiv în atributiile Poliției de Frontieră.

Tot potrivit propunerilor de modificare a legii 171/2010, deși la nivel național aproximativ 500.000 de mii de hectare de pădure sunt fără pază și / sau administrare silvică, nu întelegem de ce, în anumite situații, nu s-ar mai putea beneficia de protecția sau intervenția Jandarmeriei și Poliției de Frontieră.

Problema tăierilor ilegale a fost un subiect discutat în două ședințe succesive ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În CSAT s-a stabilit necesitatea colaborării între autoritățile române. Considerăm că este esențial, pentru o colaborare integrată de succes între toate aceste autorități, să se asigure accesul la baza de date națioanlă (SUMAL), și nu să se îngrădească acest drept pentru unele dintre aceste autorități, așa cum iarăși găsim în propunerile de modificare. Similar, nu poate fi ingrădit dreptul de sancționare, dacă se dorește sprijinul efectiv al instituțiilor din subordinea Ministerului Afcerilor Interne (MAI).

”Toate aceste modificări și limitări ne intrigă, ne fac să ne ridicăm semne de întrebare și sa solicităm explicații. Nu înțelegem de ce, acum șase luni aceste trei autorități, Poliția Româna, Poliția de Frontieră și Jandarmeria, puteau fi competente, iar acum, fără nicio justificare tehnică și juridică nu mai pot beneficia de aceleasi responsabilități și atribuții. Acesta este motivul pentru care am făcut aceste demersuri și insistăm pentru o transparentizare accentuată, mai ales în condițiile în care problema tăierilor ilegale a devenit un subiect atât de sensibil, iar sincopele din procesul legislativ au fost speculate, mai mereu, de cei care vor să fure în continuare păduri”, a încheiat Păun.

 

 

SURSA

 

AGENT GREEN

Primăvara aceasta, Asociația Pădurea Copiilor aduce frumusețea codrilor de altădată în comuna Ariceştii Rahtivani, aflată la 14 de km de Ploiești.

În martie și aprilie, puieți de ulm, frasin, sălcioară, stejar și mojdrean vor fi sădiți de prieteni ai pădurii pe un teren public oferit de Primăria comunei Ariceştii Rahtivani.

Pe 1 aprilie 200 de voluntari din mediul corporate, dar și elevi, studenți și oameni care s-au înscris individual vor lua cu asalt noua locație de împădurit și vor planta aproximativ 4000 de puieți pe un hectar, îndrumați de echipa Pădurea Copiilor.

Pădurea Copiilor invită ploieștenii care vor să contribuie la înfiițarea pădurii de lânga localitatea lor să participe la plantarea de pe 8 aprilie. Cei interesați pot scrie la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru înscriere, ca sa ne asigurăm ca suntem pregătiți logistic pentru participanți.

Sesiunile de plantare au început pe 18 martie, cu 135 de voluntari, printre care s-au aflat elevii de la Școala din Ariceștii Rahtivani și primarul comunei, domnul Alexandru Cristea. Alți 120 de voluntari s-au implicat la plantările de pe 25 martie. În total, aproape 4000 de vlăstari au prins rădăcini până acum.

Pădurea Copiilor este un program de împăduriri menit să educe, să schimbe atitudini și să ajute românii să contribuie la schimbarea pe care ne-o dorim în jurul nostru. Pădurea Copiilor a reușit să refacă prin campaniile sale 36 de hectare ale codrilor Vlăsiei de odinioară prin implicarea a peste 10.000 de voluntari.

Asociația Pădurea Copiilor a luat ființă în anul 2016, prin desprinderea organică din ViitorPlus - asociația pentru dezvoltare durabilă. La înființare Padurea Copiilor și-a asumat să îngrijească cele 36 de hectare de pădure realizate de ViitorPlus și să împădurească alte 21 de hectare cu fonduri strânse sub umbrela diviziei Împăduriri și Sport a acesteia.

Numeroase companii și ambasadori au rezistat și s-au dedicat cauzei noastre, pentru a face posibil ca în 2017 încă 21 de hectare să redevină verzi.

 

 

sursa:

 

ECHIPA PADUREA COPIILOR

Joi, 30 martie, 2017, Alteța Sa Regală, Charles, Prinț de Wales, a vizitat zona umedă din București beneficiind de ghidajul membrilor Asociației Parcul Natural Văcărești (APNV). De-a lungul vizitei, oaspetele a întâlnit voluntarii asociației și grupuri de elevi și studenți prezenți în parc pentru orele de educație ecologică. La finalul vizitei, Prințul a plantat un plop alb în saluturile cercetașilor tradiționali prezenți la acțiune. Vizita a început printr-un moment desfășurat la Observatorul Parcului Natural Văcărești unde Cristian Lascu, președintele onorific al APNV, a prezentat o scurtă istorie a zonei Văcărești.

"Acest proiect are nu-numai un viitor interesant - scoală de ecologie, laborator viu și zonă de recreere sănătoasă, ci și un trecut deosebit, dramatic chiar. Un fost cartier situat la marginea orasului, tihnit si verde, a fost demolat brutal de comunisti pentru a face loc unui proiect megalomanic, ceausit. Depresiunea construită a ramas goală, natura recucerind cu totul zona și nascând cel mai nou și inedit parc bucureștean.

Delegatia a intrat în parc, întâlnind un grup de elevi însoțiți de cadrele disdactice și a asistat la o scurtă lecție de herpetologie condusă de Vlad Cioflec, specialist herpetolog în cadrul APNV.

Vizita a continuat printr-un scurt popas în zona de bălți pentru o sesiune de bird-watching si momentul culminant în care membrii asociației Parcul Natural Văcărești i-au prezentat înaltului oaspete viziunea lor despre viitorul zonei. Helmut Ignat, membru fondator: "Elaborarea Planului de Management va avea ca obiectiv principal stabilirea unui raport optim între conservarea naturii și prezența umană. Astfedupă implementarea planului, Parcul Natural Văcărești va deveni un centru de excelență în protecția și observarea naturii, în educație ecologică și recreere săătoasă. " La finalul vizitei, membrii APNV i-au înmânat un album imprimat pe hârtie artizanală și o fotografie reprezentând un simbol al parcului, o chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybridus) care își protejază puii.

Membrii asociației au invitat inaltul oaspete să se întoarcă la Văcărești pentru a urmări împreună progresul proiectului.

 

 

SURSA:

ASOCIATIA PARCUL NATIONAL VACARESTI

Rețeaua Mining Watch România condamnă agresivitatea angajaților Deva
Gold care au blocat cu mașina drumul activiștilor la Certej și i-au agresat verbal. Activiștii
documentau, pe drumul comunal DC 24A, panourile de șantier a două noi autorizații eliberate în
beneficiul companiei miniere.
Eldorado Gold (ELD), o companie canadiană de aur low cost, intenționează să deschidă în
România prima mină de suprafață unde se vor utiliza cianuri pentru prelucrarea aurului.
Depozitul de la Certej este deținut de Deva Gold SA, un joint-venture între Eldorado Gold (80%)
și compania de stat Minvest Deva (~20%). Propunerea se confruntă cu o opoziție puternică,
atât națională cât și internațională.
Marți, 28 martie, activiștii Mining Watch s-au aflat la Certej pentru a verifica legalitatea lucrărilor
de șantier care se desfășoară pentru construirea a două bazine necesare exploatării. În acest
sens, activiștii s-au deplasat pentru a vizualiza panourile de șantier care potrivit legislației în
vigoare trebuie să fie afiște într-un loc vizibil și accesibil publicului [1].
În momentul când activiștii au dorit să plece, mașina lor a fost blocată de un autovehicol alb, ce
a oprit brusc, perpendicular pe drum. Mașina aparținea pazei companiei miniere. Datorită
refuzului de a elibera drumul și a agresivității verbale a reprezentanților companiei, activiștii au
apelat serviciul 112.
Tensiunile au continuat până la venirea poliției, culminând cu intervenția unui muncitor al
șantierului Deva Gold care a smuls agresiv telefonul cu care se documenta întreaga situație.
Filmul privind acțiunea violentă a angajaților poate fi vizualizat aici: https://goo.gl/nqOy0U
“O companie care nu are nimic de ascuns, nu blochează calea activiștilor. Cu acest gen de
atitudine de bătăuș din curtea școlii, compania minieră vrea să intimideze cetățenii români care
nu sunt de acord cu exploatarea cu cianuri a aurului. Compania uită, în mod clar, că Certej nu e
un stat în stat și că trebuie să respecte legile democratice ale țării noastre”, a declarat Roxana
Pencea, unul din activiștii prezenți la Certej.

SURSA:

 

Mining Watch Romania

In cadrul Salonului Internaţional al Cercetarii, Inovarii şi Inventicii Pro Invent 2017, desfasurat la Cluj-Napoca in perioada 21-24 martie 2017, competitivitatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a reiesit prin obtinerea a 7 diplome de excelenta si medalii de aur, 1 diploma de excelenta si medalie de argint, 3 diplome de excelenta si 1 premiu pentru performanta in creativitatea tehnica.

Brevetele „Hidro-agregat  de conversie a energiei hidraulice extrase din cursurile de apa curgatoare”, „Motor liniar magnetostrictiv”, „Generator electric supraconductor”, „Supercapacitor cu electrolit gel”, „Jonctiuni planare cu gradient functional si procedeu de obtinere”, „Bioreactor tubular cu recircularea partiala a efluentului lichid”, „Material compozit pentru elemente de structura la vehicule spatiale cu proprietati ecranante fata de radiatiile ionizante si electromagnetice” au obtinut Diplome de excelenta si medalii de aur.

Brevetul “Procedeu de obtinere a compozitiei adezive conductive pe baza de argint nanostructurat” a obtinut Diploma de excelenta si medalie de argint.

Brevetele “Priza de apa inglobata intr-o stavila segment”, “Procedeu de obtinere a nanocompozit magnetic fluorescent”, “Procedeu de obtinere filme auto-asamblate” au obtinut Diplome de excelenta acordate de Universitatea Tehnica a Moldovei.

Totodata, pentru inventiile prezentate la Salonul Pro Invent 2017, ICPE-CA  a primit Premiu pentru performanta in creativitatea tehnica.

Iata de ce ICPE-CA, prin cercetarile demarate, este pregatit sa raspunda provocarilor impuse de noile cerinte economice si sociale, astfel incat, prin activitatea sa, sa consolideze dezvoltarea durabila a intregii societati.

 

 SURSA:

Biroul de Presa ICPE-CA

 

În Germania, câțiva oameni de știință speră să poată producă combustibil cu zero emisii de carbon cu ajutorul unei surse artificiale de lumină, informează The Guardian.  Experimentul se numește Synlight și cercetătorii l-au numit „cel mai mare soare artificial al planetei”.

Synlight este compus din 149 de spoturi luminoase de mari dimensiuni. Intensitatea luminii pe care o generează Synlight este de circa 10.000 de ori mai mare decât intensitatea radiației solare de pe Pământ.

Cercetătorii spun că scopul experimentului este de a găsi o metodă prin care să fie produs hidrogenul, din care să se realizeze mai apoi combustibil.

„Dacă vrem să pilotăm avioane și mașini cu emisii zero de CO2, avem nevoie de miliarde de tone de hidrogen. Schimbările climatice se agravează, așa că noi trebuie să ne grăbim cu inovarea”, a declarat Bernard Hoffschmidt, unul dintre oamenii de știință care se ocupă de experiment.

Când toate spoturile sunt fixate pentru a concentra lumina într-un singur loc, aparatul poate genera temperaturi de aproximativ 3.500 de grade Celsius. Adică, o temperatură de până la două ori mai mare decât temperatura unui furnal folosit la producerea oțelului. Energia astfel produsă va fi folosită pentru a extrage hidrogenul din vapori de apă.

„Dacă ai intrat în cameră în momentul în care a fost pornit (n.r. Synlight), ai arde instantaneu”, a spus Bernard Hoffschmidt, cercetător în cadrul Centrului Aerospațial german.

Pentru a funcționa, soarele artificial folosește o cantitate mare de energie. Oamenii de știință spun că patru ore de funcționare consumă la fel de multă energie electrică cât consumă o familie cu patru persoane într-un an.

Synlight se află în Centrul Aerospațial German din Jülich (în vestul Germaniei), într-o cameră specială, care oprește radiațiile puternice.

 

 

 

SURSA:

www.green-report.ro

 

FOTO: 

DLRO

În perioada 20-22 martie, o delegaţie formată din autorităţi publice locale şi judeţene alături de operatori de salubritate din Oradea, respectiv Bihor, membri în grupul de lucru “zero deşeuri” iniţiat la Oradea, au participat la un schimb de experienţă şi bune practici în domeniul gestionării deşeurilor în Parma, organizat de către Zero Waste Europe şi Zero Waste Romania.

 

Oraşul Parma este situat în nordul Italiei şi are o populaţie de circa 200.000 locuitori, similară cu cea a municipiului Oradea. În 2013, Parma şi-a asumat oficial strategia “zero deşeuri” şi s-a alăturat reţelei internaţionale “Zero Waste Municipalities”. Prin aplicarea metodologiei “zero deşeuri” printre care instrumentul financiar “plăteşti pentru cât arunci”, colectarea  separată la sursă, programată în zile diferite, inclusiv a deşeurilor biodegradabile, educaţie, recompense şi nu în ultimul rând amenzi usturătoare, Parma a reuşit în doar patru ani să reducă cu 59% cantitatea de deşeuri depozitate la rampă de deşeuri sau incinerate; să reducă cantitatea de deşeu rezidual/mixt/fracţie umedă de la 283kg la 117kg per locuitor; a creat 44 de noi locuri de muncă; a economisit aproape € 500,000 în costuri legate de gestionarea deşeurilor şi a atins un nivel de peste 80% reciclare.

 

Reprezentaţi ai Primăriei Municipiului Oradea, Consiliului Judeţean Bihor, S.C RER Oradea, S.C Ecobihor SRL, S.C. REOSAL S.A au putut observa procesul de colectare separată în teren, ghidaţi de către directorul IREN Ambiente Parma și vice-primarul oraşului, domnul Gabriele Folli,  şi expertul zero deşeuri care a elaborat studiul de fezabilitate, planul de implementare şi monitorizare pentru Parma, expert cu aproape 30 de ani de expertiză în gestionarea deşeurilor, domnul Dr. Enzo Favoino, consultant Scuala Agrara din Monza şi preşedinte al comitetului ştiinţific Zero Waste Europe.

 

“Aplicarea metodologiei ‘zero deşeuri’ a însemnat o schimbare de paradigmă în percepţia asupra deşeurilor, o evoluţie majoră în mentalitatea comunităţii. A responsabilizat atât cetăţenii, cât şi industria, a educat şi mai ales a unit, a solidarizat.  În 2012, am realizat primii paşi prin înlocuirea sistemului de colectare stradal cu cel de colectare din uşă în uşă, pe tipuri diferite de deşeuri, dintre care cea mai importantă, fractia biodegradabilă, ceea ce a dus la ‘înfometarea’ instalaţiei de tratare termică a deşeurilor prin dublarea cantităților reciclate în primii doi ani. Deși incineratorul reprezintă un pericol pentru sănătatea cetățenilor, în timp ce importă deșeuri din alte regiuni,  închiderea acestuia trebuie să aibă loc progresiv din cauza unor contracte semnate  în urmă cu mulţi ani, închiderea totală  inainte de incherierea contractului însemnând penalităţi foarte mari din bani publici. Nu recomand autorităţilor publice din România să investească în astfel de instalaţii, ci să înceapă să implementeze progresiv soluţiile zero deşeuri. Nu va fi uşor, însă vă asigur că rezultatele vor merita tot efortul”, a declarat Gabriele Folli, viceprimar, oraşul Parma, Italia.

 

Reţeaua internaţională „Oraşe Zero Deşeuri” are rolul de a identifica şi asigura vizibilitatea pentru cele mai performante comunităţi şi oraşe şi de a recunoaşte eforturile acelora care, deşi poate că nu obţin cele mai bune rezultate în prezent, sunt complet angajate în remedierea sistemului de gestionare a deşeurilor prin implementarea unor soluţii specifice economiei circulare, respectiv metodologia „zero deşeuri”.

 

Oradea este municipiul cu cea mai mare rată de colectare separată, la sursă, din România, de 10% şi deţine cea mai performantă staţie de compost din România, gestionată de către Ecobihor SRL, care produce fertilizator de calitate superioară din biodeșeurile bihorenilor, comercializat şi sub formă de pământ de flori în România şi Ungaria şi magazine precum Selgros. De asemenea, Primăria Oradea este iniţiatorul modificării legislaţiei salubrizării pentru coroborarea cu legislaţia cadru deşeuri, Legea 211/2011, şi introducerea instrumentului financiar de cuantificare a serviciului de salubrizare “plăteşti pentru cât arunci”, respectiv tarif diferenţiat şi pentru cetăţeni. 

 

În cadrul reţelei Zero Waste, primăriile beneficiază de expertiză oferită de specialişti cu renume internaţional în implementarea metodologiei „zero deşeuri”- model de ecoinovare recunoscut de către Comisia Europeană, cu impact dovedit, în alte peste 350 de oraşe europene, în tranziţia către economia circulară şi posibilitatea înfrăţirii cu alte oraşe „zero deşeuri” precum San Francisco, Capannori, Lublijana sau Parma.

 

În România, peste 40 de oraşe şi comunităţi şi-au asumat sau sunt în proces de asumare prin legislaţie locală a soluţiilor zero deşeuri, care pot duce la o reducere de peste 90% a cantităţii de deşeuri redirecționate de la depozitare în gropi de gunoi sau incinerare în instalaţii de tratare termică. Dintre acestea, cel mai mare municipiu este Iaşi, iar primul oraş acceptat în reţea, cu cea mai ridicată rată de colectare separată şi reciclare, de peste 40%, este Târgu Lăpuş.

 

 

SURSA:

ZEROWASTEROMANIA

Hațeg, 23.03.2017 –  Pasionații de alergare în aer liber sunt așteptați, pe 29 aprilie 2017, ora 10.00, la startul celei de-a treia ediții a Crosului Cetății Regale a Hațegului. Acesta este evenimentul de amploare ce deschide seria manifestărilor educaționale, culturale și artistice de pe teritoriul unicului geoparc UNESCO existent în prezent în România. 

 

Pentru al treilea an consecutiv, evenimentul este organizat la inițiativa Voluntarilor pentru Geoparc. Pe lângă invitația la mișcare și la un stil de viață săntos, crosul reprezintă o modalitate de a atrage, într-un mod pozitiv, atenția participanților asupra importanței Cetății Regale a Hațegului - unul dintre monumentele prea puțin cunoscute și puse în valoare - de pe teritoriul Geoparcului Dinozaurior Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO administrat de Universitatea din București.

 

Față de edițiile anterioare, noutatea competiției din acest an constă în organizarea a două probe distincte: Amatori și Profesioniști. Amatorii se vor putea înscrie la una dintre cele 6 categorii de vârstă (A1: 17 – 30 de ani feminin, A2: 31 – 50 de ani feminin, A3: peste 50 de ani feminin, A4: 17 – 30 de ani masculin, A5: 31 – 50 de ani masculin; A6: peste 50 de ani masculin).  Profesioniștii vor putea concura la categoriile Open feminin sau Open masculin. Vârsta minimă de participare la competiție este 17 ani, iar concurenții legitimați la un club sportiv, indiferent de sportul pe care îl practică, nu pot participa la proba destinată amatorilor. Câștigătorii locurilor I, II și III de la fiecare categorie vor fi premiați, iar toți cei care iau parte la competiție vor primi diplome de participare.

 

Traseul crosului va avea o lungime de cca 8 km cu punct de plecare și cu sosirea în centrul orașului Hațeg. Nu sunt percepute niciun fel de taxe de înscriere sau de participare. Concurenţii se pot înscrie la competiţie până pe data de 9 aprilie 2017, completând formularul disponibil online pe site-ul www.dragdehateg.org. Tot de pe site pot afla detalii despre competiţie şi pot consulta regulamentul oficial al concursului. Formulare de înscriere sunt disponibile de asemenea la sediul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului și în magazinele Adaconi din orașul Hațeg. Informaţii despre competiţie pot fi aflate şi de pe pagina de facebook: Crosul Cetăţii Regale a Haţegului.

 

Crosul Cetății Regale a Hațegului este organizat de Voluntarii pentru Geoparc, susținuți de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc Internațional UNESCO administrat de Universitatea din București și de Asociaţia Drag de Haţeg, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Haţeg și Primăria oraşului Haţeg. Sponsorii principali ai evenimentului sunt Adaconi s.r.l. şi Geraico Prodcom s.r.l. .

 

 

 

Geoparcul Dinozaurilor, ce cuprinde întreaga Țară a Hațegului este sit UNESCO, parte a Programului Internaţional pentru Geoştiinţe şi Geoparcuri, care reuneşte 120 de teritorii din 33 de ţări incluse în Reţeaua Globală a Geoparcurilor, stabilite în urma unui proces de selecţie şi validare. Geoparcul este un teritoriu cu valori naturale şi culturale, un program de dezvoltare durabilă, un brand care propune o călătorie în timp, în istoria de 4,6 miliarde de ani a Pământului, o stare de spirit a tuturor celor ce doresc să participe la renaşterea unor comunităţi şi este tărâmul de întâlnire ce îi reuneşte pe toţi cei care se simt ataşaţi de valorile tradiţionale, fie că sunt locuitori reali sau virtuali. Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului cuprinde elemente de interes geologic deosebit alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric și cultural. Dinozaurii pitici descoperiţi în Ţara Hațegului sunt unici în lume, importanța științifică și atractivitatea lor fiind sporită prin descoperirile de cuiburi cu ouă și embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor și a unei reptile zburătoare  (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor. Administrarea Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului – Geoparc Internaţional UNESCO este realizată de Universitatea din Bucureşti.

 

Voluntari pentru Geoparc este un grup informal ce reuneşte tineri din Ţara Haţegului şi persoane interesate să se implice şi să iniţiezeactivităţi educaţionale, culturale, sportive şi de promovare a zonei în concordanţă cu strategia Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului – Geoparc Internaţional UNESCO, administrat de Universitatea din Bucureşti. În 2014, la numai un an de la infiinţare, voluntarii au obţinut recunoaşterea pentru implicarea lor în proiectele iniţiate de ONG-urile partenere ale Geoparcului, prin obţinerea Premiului Publicului în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor, premiul “Spaţii Verzi” oferit de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România pentru proiectele „Casa Vulcanilor” şi „Grădina aromată a timpului” şi premiul de excelenţă în proiecte de tineret acordat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, pentru proiectele „Salvăm trecutul pentru viitor” şi „Crosul Cetăţii Regale a Haţegului”.

 

 

SURSA:

Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului - Universitatea din Bucuresti

DIRECTIA DE COMUNICARE

 

Pagina 17 din 23

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: