• Webbanner Ecomondo
  • Ecoatitudine DEEE Arad Web
  • Web 04072019

Pe de altă parte, suprafaţa aflată în proprietate privată a crescut cu 8,6%, ajungând la restul de 60% din total. Ponderea pădurilor aflate în proprietate publică a scăzut din 2000 până în 2010 în 10 state din Europa, mai ales în România, Slovenia şi Lituania, şi într-o măsură mai mică în Austria, Finlanda, Letonia, Estonia şi Regatul Unit. Aşadar, în Slovenia suprafaţa împădurită aflată în proprietatea statului a scăzut cu 20,2%, în Lituania cu 12,5%, în România cu 26,8%, în Austria cu 7,54%, în Finlanda cu 7,12%, în Letonia cu 12,5%, în Estonia cu 4,56% şi în Regatul Unit cu 5,14%. La unele dintre cele mai noi state membre care au aderat la UE începând din 2004 rezultatul se poate datora, în principal, restituirii terenurilor foştilor proprietari, în timp ce alte ţări şi-au vândut activele lor publice de pădure.

Vineri, 18 Noiembrie 2011 04:44

UE-15 şi-a îndeplinit obiectivul Kyoto

Scris de

Ultimele date publicate de Agenţia Europeană de Mediu (AEM) arată că, în cei trei ani din perioada menţionată, emisiile UE15 au fost cu 4,7% peste obiectivul impus, însemnând o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 198,4 milioane tone pe an. Este de aşteptat ca, până în 2012, UE15 să se situeze între 4,6 – 5,1% peste target. Pe de altă parte, în cazul Italiei, aceasta era, la sfârşitul lui 2010, cu 1,7% în urmă, Austria cu 8,9%, iar Luxembrug cu 1,4%. Franţa, Grecia, Suedia şi Regatul Unit şi-au realizat obiectivul asumat prin Protocol deja din 2006. Alte ţări care şi-au îndeplinit obiectivul sunt Slovenia (5,3%), Slovacia (4,6%), Letonia (18,6%), Cehia (4,4%), Lituania (38%), Estonia (46,6%), Ungaria (30,2%), Bulgaria (40,4%), România (35,5%) şi Polonia (24,6%).

Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie (EU ETS) este un instrument care permite companiilor industriale să reducă din propriile emisii de bioxid de carbon, în mod rentabil, din punct de vedere financiar. În perioada de implementare a Protocolului de la Kyoto (2008–2012), ţările dezvoltate pot comercializa între ele cote de emisie de gaze pentru a-şi realiza obiectivele de emisie propuse. EU ETS acoperă mai mult de 40% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană.

Vineri, 18 Noiembrie 2011 04:31

Uniunea Europeană şi problemele energetice

Scris de

Ȋn iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea, ȋn cadrul căreia s-a recunoscut oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economică şi protecţia mediului ȋn obiectivul de dezvoltare durabilă, precum şi dreptul internaţional al mediului, ca mecanism de promovare a dezvoltării durabile.

Summitul de la Rio a avut o serie de rezultate pozitive ce au constat ȋn iniţiative pentru implementarea Agendei 21 la nivel local şi pentru reorientarea politicii de protecţie a mediului. Totodată, mai multe state au ȋnfiinţat comisii naţionale pentru dezvoltarea durabilă şi au ȋntocmit strategii pentru îndeplinirea obiectivelor pe această temă.

Motivaţia proiectului o reprezintă conştientizarea elevilor din şcolile cu clasele I-VIII asupra importanţei colectării selective a deşeurilor (deşeuri din PET-uri, hârtie, carton, baterii, becuri, deşeuri electrice, electronice şi electrocasnice). Iniţiativa este susţinută de Eurosun Management & Consulting, Compania Tega SA, Compania Ave Huron, Romaqua Group Borsec, Infopress Group, Mineral Quantum, Elk Farm.

 

Mii de kilograme de hârtie şi sticlă strânse în etapa precedentă

În perioada 14 martie - 15 iunie 2011, în prima parte a proiectului „EcoAtitudine” desfăşurat în judeţele  Covasna şi Harghita s-au strâns, de către elevi, peste 10 tone de hârtie. Astfel, elevii din judeţul Covasna au adunat 1.332 kg PET, 5.102 kg hârtie, 2.697 kg sticlă, 340 kg DEEE, iar cei din Harghita 2.312 kg PET, 5.757 kg hârtie, 6.415 kg sticlă, 3.522 kg DEEE. În prima etapă a campaniei de colectare selectivă adresată elevilor din clasele I-VIII au fost implicate un număr total de 19 şcoli, respectiv 10 din judeţul Covasna şi 9 din judeţul Harghita, totalizând aproximativ 12.000 de elevi.

Şcoli participante în a II-a etapă:

Covasna:

1.         Şcoala I-VIII „Gaál Mózes” Baraolt
2.         Şcoala I-VIII „Kelemen Didák” Mereni
3.         Şcoala I-VIII„Váradi József” Sf. Gheorghe
4.         Şcoala I-VIII „Nicolae Colan” Sf. Gheorghe
5.         Şcoala I-VIII „Czecz János” Ghidfalău
6.         Gr. Şc. Kőrösi Csoma Sándor” Covasna
7.         Şcoala I-VIII „Benedek Elek” Băţanii Mari
8.         Şcoala I-VIII „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului
9.         Şcoala I-VIII „Mikes Ármin” Bixad
10.       Şcoala I-VIII „Tatrangi Sándor” Ozun

Harghita:

1. Şcoala Generală „Sfântul Ilie”, Topliţa;
2. Şcoala Generală „Geo Bogza”, Bălan;
3. Şcoala Generală „Liviu Rebreanu”, Miercurea Ciuc;
4. Şcoala Generală „Tompa Laszlo”, Odorheiul Secuiesc;
5. Şcoala Generală „Dr.Lukacs Mihaly”, Plăieşii de Jos;
6. Şcoala Generală „Zimmethausen”, Borsec;
7. Şcoala Generală „Kollo Miklos”, Ciumani;
8. Şcoala Generală „Teodor Chintea”, Voslobeni;
9. Şcoala cu cls. I-VIII „Marosi Gergely”, Simoneşti;
10. Şcoala cu cls. I-VIII „Martonffi Janos”, Vlăhiţa.

 

 

Programul Campaniei se derulează astfel:

1.         Colectarea deşeurilor din PET-uri, carton, hârtie din şcoli în perioada 25 octombrie - 25 noiembrie 2011;

2.         Colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice de la elevi pe data de 13 noiembrie 2011;

3.         Data de finalizare a concursurilor de desene şi machete în data de 15 noiembrie 2011;

4.         Anunţarea oficială a rezultatelor finale pentru etapa a II-a pe  6 decembrie 2011.

Scolile din Bucureşti care vor participa la cea de-a doua etapă sunt aceleaşi ca şi în prima parte a proiectului, respectiv din Bucureşti Şcolile cu nr. 128, 141, 139, 124 şi 150, iar din Ilfov Şcolile nr.1 Baloteşti, nr.1 Dascălu, nr.1 Brăneşti, Şcoala Generală Ştefăneşti, nr.1 Moara Vlăsiei  şi nr.2 Moara Vlăsiei.

Iniţiativa este susţinută de Eurosun Management & Consulting, Eco Sud SRL, Compania Romprest Service SA, Titan SA, Doosan IMGB, Rigk SRL, ECO-X SRL, Stirom, Monbat.

 

Prima parte încheiată cu succes

Prima etapă a proiectului s-a desfăşurat în perioada 14 martie - 15 iunie 2011, în cinci şcoli din Bucureşti şi 6 din judeţul Ilfov. În cadrul acesteia au fost susţinute un număr total de 11 „ore de ecologie” în cadrul cărora a fost acordat un număr total de 138 de premii, constând în tricouri şi şepci cu însemnele campaniei „EcoAtitudine”, seturi de palete de badminton şi mingi de fotbal. Reprezentanţii Grupului de Presă REPORTER au fost însoţiţi de mascotele partenerilor de la ECOROM Ambalaje pentru a încerca să le explice într-un mod original elevilor ce înseamnă colectarea selectivă a deşeurilor. De asemenea, la orele de ecologie au fost prezenţi reprezentanţii companiei Romprest Service şi ai agenţiilor de protecţie a mediului. În cadrul primei părţi a campaniei „EcoAtitudine” au fost colectate 42,2 mc PET, 59,25 mc hârtie şi 935 kg DEEE.

Marți, 25 Octombrie 2011 06:20

Atenţie, arde!

Scris de

Problema actuală constă în găsirea unei soluţii rezonabile şi eficiente pentru noua cerinţă globală. Câteva dintre cele mai sumbre scenarii prezentate în IPCC pot fi evitate prin luarea unor măsuri imediate. Dar cum nimic nu se întâmplă imediat, decât involuntar, o să existe destule impedimente care vor întârzia găsirea şi aplicarea unor soluţii imediate.
Fuga de răspundere a autorităţiilor şi a cetăţenilor în egală măsură va atrage costuri care vor depăşi de câteva ori costul acţiunilor de prevenire. Practic, începând cu 2016, trebuie respectate noile valori limită de emisie (VLE) prevăzute de noua Directivă IPPC.
Mulţi politicieni, lipsiţi de simţul abordării strategice şi de perspectivă, au încă mentalitatea potrivit careia „noi ne ocupăm de probleme cotidiene urgente” şi  nu de ce se va întâmpla peste 10-20 ani. O astfel de abordare a problemelor s-ar putea să ne coste mai mult decât ne imaginăm.
Conform Comisiei Europene, beneficiile rezultate în urma reducerii emisiilor sunt estimate a fi între 7 şi 28 de miliarde de euro pe an, incluzând reducerea numărului de decese premature cu aproximativ 13.000 anual. Poate că această cifră ar trebui să ne făcă să acţionăm rapid şi eficace.

Din punctul dumneavoastra de veder care consideraţi că sunt cele mai importante probleme de mediu cu care se confruntă lumea în prezent?
Să reuşim să asigurăm o educaţie ecologică mai bună pentru tânăra generaţie. Educaţia ecologică trebuie să înceapă chiar din copilărie. În prezent, viaţa nu este „adaptată” la problemele legate de mediu - oamenii ştiu foarte puţin despre aceste lucruri, un exemplu fiind colectarea selectivă a deşeurilor. Este extrem de util să-i învăţăm pe tinerii despre importanţa mediului înconjurător.

Ce fel de soluţii adoptă companiile în relaţia cu părţile interesate (asociaţii, autorităţi locale, ONG, primării etc.), în special în cazul în care activitatea acestora ridică obiecţii şi generează conflicte din cauza impactului asupra mediului?
Aceasta depinde de tipul investiţiei. În Franţa, de exemplu, este aproape imposibil să construieşti un incinerator nou. Influenţa localnicilor este extrem de mare.

Există foarte puţine domenii care să indice necesitatea colaborării internaţionale cu claritatea cu care o face protecţia mediului. Ne puteţi spune care sunt cele mai importante?
La nivelul Europei, legislaţia trebuie adaptată pentru fiecare ţară în parte. Din acest motiv, ţările pun în practică legislaţia fiecare în felul său. Legislaţia este aceeaşi în Germania, Franţa etc. Dar, de exemplu, nu există graniţe în ceea ce priveşte poluarea aerului, astfel încât lucrurile sunt destul de dificile - aplicăm legi stricte în Germania, dar dacă acest lucru nu este valabil şi în alte ţări, atunci problema este destul de serioasă.

În calitate de membru al Federaţiei Europene a Asociaţiilor Profesioniştilor în Protecţia Mediului, care credeţi că sunt măsurile urgente pe care trebuie să le ia companiile mari poluatoare sau cele mari consumatoare de energie?
Să elimine producţia de CO2 şi să utilizeze noi procese pentru a reduce poluarea aerului.

Care sunt cele mai recente inovaţii privind protecţia mediului care v-au atras atenţia?
În ultimii 2 ani s-au înregistrat mai puţine inovaţii la nivelul tuturor ţărilor. Proiectele au adus mai degrabă îmbunătăţiri ale tehnologiilor existente şi mai puţine inovaţii. Aceasta este adevărata problemă, nu situaţia economică existentă la nivel european. Un aspect esenţial îl constituie faptul că este dificil să găsim specialişti în domeniul protecţiei mediului. O problemă o constituie însă şi pregătirea academică. Astăzi există foarte puţini experţi în protecţia mediului. Şi ar mai fi şi resursele umane - foarte puţine persoane sunt interesate de acest tip de probleme. Atunci când vorbim cetăţenilor obişnuiţi despre poluare, aceştia nu sunt interesaţi de acest subiect. Vorbim foarte mult despre mediu, dar facem foarte puţin să îl protejăm.

 

„Cantitatea si calitatea apelor, inclusiv funcţiile ecosistemelor contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii mediului şi implicit a oamenilor. În calitatea mea de co-preşedinte al Bordului Ministerial European de Mediu şi Sănătate, subliniez importanţa susţinerii politice de nivel înalt pentru atragerea unui interes din ce în ce mai crescut integrării problemelor de sănătate şi protecţie a mediului”, a declarat Laszlo Borbely.

Ministrul român a subliniat şi importanta Strategiei UE pentru regiunea Dunării în implementarea şi finanţarea unor proiecte transnaţionale.

În cadrul sesiunii plenare au mai avut intervenţii miniştrii de mediu din Ungaria, Kazahstan şi Republica Moldovă.

Conferinţa Ministerială „Mediu pentru Europa” s-a desfăşurat la Astana, capitala statului Kazahstan, sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite.

Marți, 25 Octombrie 2011 06:12

Defrişări pentru Schi Parc Slănic Moldova

Scris de

Investiţia va fi reglementată printr-o Hotărâre de Guvern, al cărei proiect se găseşte pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Conform proiectului, staţiunea turistică Slănic Moldova va deveni, dintr-o staţiune de interes naţional, un obiectiv turistic de standard internaţional.

Pentru realizarea amenajărilor necesare, terenul destinat pârtiei de schi, aflat în proprietatea publică a oraşului Slănic Moldova, va fi scos definitiv din fondul forestier naţional, iar vegetaţia va fi defrişată. Oraşul Slanic Moldova va oferi, în compensare, un teren agricol care va fi împădurit.

„Cadastrul verde - Registrul Local al spaţiilor verzi” reprezintă- instrumentul care face posibilă implementarea angajamentelor asumate de municipalitate conform cerinţelor impuse prin legislaţia locală şi naţională, respectiv Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr.294/2005 şi Legea nr.24/2007 republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

Conform acestui act normativ, „municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi” şi „să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări”.

Acest instrument oferă Municipalităţii suportul pentru implementarea  normelor europene transpuse în legislaţia românească de mediu prin OUG 114/ 2007, care impune administraţiei publice locale ca, până la finele anului 2010, să asigure o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor şi până la 31 decembrie 2013, 26 mp/locuitor.

Faptul că numărul total de arbori identificaţi pe parcursul derulării proiectului este de 1.717.339 de exemplare, în comparaţie cu estimarea de aproximativ 400.000 de arbori, premergătoare iniţierii acestuia, nu face decât să confirme necesitatea utilizării unui astfel de instrument care să confere avantajul unei evidenţe reale a datelor.

Datele finale ale proiectului relevă faptul că, în prezent, fiecărui locuitor al Capitalei îi revin 23, 21 mp spaţiu verde şi 0,88 arbori, raportarea făcându-se la o populaţie a Bucureştiului de 1.994.367 de locuitori  (statistică 2002) şi o suprafaţă de 4.512 ha spaţiu verde.

Municipalitatea deţine, acum, principalul  instrument  pe baza căruia îşi poate construi „Strategia verde o oraşului”, intrând astfel în rândul marilor metropole europene cu viziune durabilă de dezvoltare urbană.

Pagina 154 din 157

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: