• Ecoatitudine DEEE Tulcea Web
  • Webbanner Ecomondo
  • Conf 8mai Web
  • Ecoatitudine DEEE Arad Web
  • Ecoatitudine DEEE Sibiu Web
  • Ecoatitudine DEEE Arad Web
  • Ecoatitudine DEEE Prejmer Web

 

Sunt oameni adaptabili la nou, faptul că aproape toate persoanele pe care le întâlneşti, indiferent de vârstă, îţi pot răspunde la o întrebare sau îţi pot da un minimum de indicaţii în limba engleză, reprezintă foarte mult. Au înţeles să profite de aspectul Nordic al ţării lor, dar în acelaşi timp să se adapteze la ceea ce este în festivalul Europa sau dincolo de Ocean. Şi aşa au adus de la Roskilde pizza şi îngheţată italiană, dar îşi păstrează cu încăpăţânare bicicletele şi modul oarecum spartan de viaţă. Îşi cresc copiii într-un ritm extrem de alert, pentru că vor să-şi păstreze independenţa de a lucra, de a fi sociali şi sociabili, iar femeile sunt într-un mod aparte îndrăzneţe şi acceptă pe  deplin provocările modei. Şi aici doza şi amprenta personală îşi spun cuvântul, poartă foarte mult negru, designerii lor sunt cei mai buni! Bijuteriile şi maeştrii lor bijutieri sunt cei mai grozavi, iar mobilierul minimalist reprezintă iarăşi o mândrie… "da, este făcută aici, este al nostru… ştii George Jensen!" Şi cu asta au spus totul, adică pentru ei nu mai este nimic de spus în materie de design.

Miercuri, 04 Aprilie 2012 21:37

Certificate EUA

Scris de

Potrivit acestuia, pe lângă aceasta se adaugă studiile a căror rezultate sunt îngrijorătoare. Conform Organizaţiei Pentru Cooperare Economică şi Dez-voltare, emisiile de gaze cu efect de seră ar putea creşte cu 50% până în 2050.

Miracolul Terrei există în apă. Apa este viaţă. Este prezentă într-o cantitate mare în corpul nostru, o bem, (ne) spălăm, pescuim, înnotăm. Este interesant cum o simplă moleculă a fost aleasă ca mijloc pentru a face toate aceste munci complicate şi divergente în acelaşi timp, prin proprietăţile sale nebănuite şi surprinzătoare. Şi totuşi o abuzăm, o zeflemim, o epuizăm, în timp ce 40% din locuitorii planetei au uitat gustul apei potabile. O familie americană foloseşte, în medie, peste 150 de litri de apă zilnic în timp ce o familie din Africa foloseşte numai 15 litri de apă pe zi. Consumul de apă pe cap de locuitor variază foarte mult de la o regiune la alta, de la o ţară la alta: un american consumă circa 2000 mc/an (volumul unei piscine olimpice), un european 1000 mc/an, un iordanian 100 mc/an, iar un haitian 7mc/an. Atunci când cantităţi mari de apă sunt deturnate sau scoase din sistemul natural acest lucru afectează alimentarea cu apă şi, pe termen lung, ecosistemul, plantele, animalele, dar şi comunităţile.

Subliniind asemănările (şi diferenţele) între sclavie şi utilizarea de combustibili fosili am putea să privim schimbările climatice cu alţi ochi. “Maşinăriile” de azi - alimentate aproape exclusiv cu combustibili fosili precum cărbune şi petrol - fac aceeaşi muncă pe care obişnuiau să o facă înainte sclavii şi servitorii. “Sclavii energetici” ne spală acum rufele, ne transportă, ne pregătesc mâncarea, ne distrează şi fac cea mai grea muncă necesară supravieţuirii noastre. Similarităţile între sclavie şi dependenţa noastră de aparatele generate de combustibili fosili este mai mult decât evidentă. Ambele au aceleaşi funcţii în societate (fac cea mai grea meserie pe care nimeni nu ar vrea s-o facă), ambele au fost acceptate de majoritatea populaţiei şi ambele au ajuns să fie tot mai contestate cu cât răul cauzat a devenit din ce în ce mai vizibil. Istoria sclaviei şi abolirea ei arată cât de neclară poate fi frontiera dintre rău şi bine şi cât de repede se poate transforma. Avem o imagine mentală a proprietarilor de sclavi pe care îi considerăm cruzi, inumani şi uităm prea repede ce au făcut ei.

Miercuri, 14 Martie 2012 00:29

Cauciucurile vor fi etichetate în UE

Scris de

În principal datorită rezistenţei lor la rulare, pneurile sunt responsabile de 20% - 30 % din consumul de combustibil al vehiculelor. Prin urmare, reducerea rezistenţei la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficienţa energetică a transporturilor rutiere şi, astfel, la reducerea emisiilor”, se arată în actul normativ european.

Acest lucru este valabil atât pentru Europa, cât şi pentru întreaga planetă. Până acum, schimbările climatice au constituit cel mai vizibil semn de instabilitate, însă o serie de tendinţe globale sugerează existenţa unor riscuri sistemice mai mari pentru ecosisteme în viitor. Natura actualei crize financiare ar trebui să ne dea de gândit”, a spus Jacqueline McGlade, director executiv al AEM. Cererile tot mai ridicate de capital natural exercită o presiune crescută asupra ecosistemelor, a economiilor şi a coeziunii sociale din Europa şi din altă parte.

 

Având în vedere prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei a apreciat necesară emiterea Ordinului nr. 51/2011 ce aduce modificări şi completări Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul nr. 24/2007.

Clarifică noţiunile de bază cum ar fi definiţiile pentru deşeu, valorificare sau eliminare;

Pune accentul pe reducerea efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului, consolidându-se astfel valoarea economică a deşeurilor; Încurajează valorificarea deşeurilor şi utilizarea materialelor valorificate pentru a conserva resursele naturale;

Exclude din domeniul de aplicare al legii subprodusele de origine animală reglementate de Regulamentul (CE)  nr. 1774/2002, în cazul în care sunt destinate unor utilizări care nu sunt considerate operaţiuni de tratare a deşeurilor, pentru evitarea unei duble reglementări (Facem precizarea că Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 a fost abrogat şi înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 a intrat în vigoare din 4 martie 2011);

Miercuri, 14 Martie 2012 00:10

REGULAMENTUL (UE) NR. 71/2012

Scris de

(1)    Regulamentul (CE) nr. 689/2008 pune în aplicare Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, semnată la 11 septembrie 1998 și aprobată, în numele Comunității, prin Decizia 2003/106/CE a Consiliului ( 2 ).

(3) Substanțele diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor nu au fost incluse ca substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar ( 6 ), interzicându-se astfel utilizarea ca pesticide a acestor substanțe, care trebuie așadar adăugate pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008. Includerea substanțelor diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor în anexa I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta ( 7 ).

Deşi proiectul pare a fi prima şi cea mai şi se va finaliza anul acesta, devenind mare unitate de producere a energiei astfel cea mai mare centrală din lume din maree, compania OpenHydro mai care foloseşte energia mareelor, fiind are în protfoliu proiecte similare care capabilă să producă în medie energie se derulează în SUA, Canada, Franţa şi pentru 400 de locuinţe. Centrala, care Scoţia. Interesant este faptul că această este un proiect ambiţios al companiei companie a câştigat recent premiul irlandeze OpenHydra, în colaborare cu „Engineers Ireland Continuing Profefrancezii de la EDF, deţine patru turbine, ssional Development Company of the Year”, devenind astfel una dintre cele mai apreciate companii din sectorul energetic. Propus în anul 2004, acest valorificată integral în centrele electrice proiect gigantic a început practic în mareomotrice, cantitatea de energie 2008 iar investiţiile s-au ridicat la 55 disponibilă la această sursă ar produce milioane de euro.

Pagina 151 din 157

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: