• Conf 20feb Web
  • Ifat Web
  • Gala Web
Joi, 05 Aprilie 2012 08:37

Poluarea ne îngraşă

Scris de

Creşterea nivelului de dioxid de carbon îi face pe oameni să ia în greutate indiferent dacă au sau nu tendinţe de obezitate, potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători danezi, informează ScienceNordic. Potrivit lui Lars-Georg Hersoug, unul din autorii studiului, cercetător la Centrul Medical Universitar din Copenhaga, dezvoltarea obezităţii în SUA a fost cea mai rapidă în perioada 1986-2010 pe coasta de est când concentraţiile de CO2 au fost cele mai mari.

Clădirile sunt responsabile pentru mai mult de 40% din consumul de energie la nivel global şi o treime din emisiile de carbon, potrivit celui mai recent raport „Going Green in Eastern Europe” al Jones Lang LaSalle. „În timp ce certificarea de clădire „verde” este o modalitate prin care dezvoltatorii, proprietarii şi chiriaşii pot demonstra angajamentul lor de a contribui la durabilitatea mediului construit, motivele de a alege dezvoltări sustenabile sunt mult mai diverse şi fundamentale.

Experienţa acumulată la nivel internaţional prin standardizare a făcut ca şi în domeniul mediului să apară standarde aplicabile la nivel mondial şi anume seria de standarde ISO 14000. Acestea au fost elaborate de către Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO). Standardul de referinţă pentru certificare este SR EN ISO 14001:2005/AC:2009 Sisteme de management de mediu - Cerinţe cu ghid de utilizare. Acesta conţine cerinţe pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management de mediu pe baza concepului Plan-Do-Check-Act (Planificare-Implementare-Verificare-Acţiune). Standardul ISO 14004 este un ghid pentru punerea în practică a cerinţelor din ISO 14001. Cele două standarde sunt concepute ca o pereche pentru realizarea şi funcţionarea unui sistem de management de mediu. În serie mai sunt încă cel puţin 10 standarde.

L3/2012 - Propunere de lege pentru apro-barea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului prin Ministerul Finanţelor Publice de a scoate la licitaţie certifícate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

Prin acest proiect de lege se doreşte stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea Regula-mentului nr. 1031/2010 al Comisiei, autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice de a scoate la licitaţie certificatele menţionate şi  se impune promovarea actului normativ în regim de urgenţă.

L65/2012 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea apelor nr. 107/1996

Legea aduce următoarele completări şi modificări: Art. 42. - (1) În situaţia în care un curs de apă    îşi formează o albie nouă, părăsind în mod natural pe cea veche, proprietarii terenului de sub albia nouă sau utilizatorii de apă pot să solicite, prin derogare de la prevederile codului civil, în termen de un an, aprobarea Regiei Autonome „Apele Române” pentru reducerea apei în vechea albie, pe cheltuiala acestora.

Camera Deputaţilor

PL-x nr. 21/2012 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 241/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

Promovarea prezentului act normativ rezultă din necesitatea eliminării contradicţiilor semnalate, între prevederile normative care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi, în mod deosebit, a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apă.

Directivele stabilesc o dată limită până la care statele membre trebuie să-şi adapteze legislaţiile. Statele membre au obligaţia de a comunica Comisiei Europene textele actelor cu putere de lege, precum şi actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor directivelor. Totodată, Comisia Europeană va veghea asupra aplicării corecte, pe viitor, de către statele membre sau autorităţile lor naţionale, regionale sau locale a prevederilor directivelor europene. În cazul în care un stat membru nu se conformează cu legislaţia comunitară, Comisia Europeană are puterea de a determina statul respectiv să respecte normele încălcate, iar atunci când este necesar se poate adresa Curţii de Justiţie pentru soluţionarea cazului, declanşând astfel procedura de infringement.

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Dreptul UE nu este o invenţie a Bruxelles-ului;  el a fost adoptat în mod democratic de toate statele membre şi de Parlament, în interesul cetăţenilor. Protecţia mediului este asigurată prin aproximativ 200 de acte legislative bine stabilite, dar care, prea adesea, nu sunt corect aplicate. Acest lucru, pe lângă faptul că aduce prejudicii mediului, dăunează sănătăţii oamenilor, conduce la incertitudine pentru industrie şi subminează piaţa unică.  În această perioadă de criză, nu ne putem permite astfel de costuri.

Comunicarea subliniază efectele pozitive ale legislaţiei privind mediul, demonstrând că prevenirea daunelor ecologice poate costa mult mai puţin decât reme-dierea lor pe termen lung. Legislaţia în domeniul mediului poate aduce beneficii industriei: de exemplu, implementarea integrală a legislaţiei UE privind deşeurile ar genera 400.000 de locuri de muncă suplimentare, implicând costuri nete cu  72 de miliarde de euro mai reduse decât cele pe care le-ar presupune scenariul alternativ de neimplementare.

Noile norme au abrogat prevederile aplicabile până la acest moment ale Hotărârii de Guvern nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, instituind un cadru mai complet de organizare şi funcţionare a sistemului garanţiilor de origine a producţiei de energie electrică din surse regenerabile, pentru a dovedi că energia electrică sau o pondere din aceasta, livrată unui consumator final de furnizorul acestuia, este produsă din surse regenerabile de energie. Utilitatea garanţiilor de origine este ca furnizorul de energie electrică, la cererea unui consumator final, să poată proba corectitudinea informaţiilor conţinute în eticheta energiei electrice.

Documentele necesare acordării garanţiilor de origine care certifică originea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

Garanţiile de origine se emit de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la cererea scrisă a unui producător pentru energia produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) şi livrată în reţelele electrice în perioada pentru care se solicită garanţii de origine. Durata pentru care se solicită acestea poate fi de o lună, un trimestru sau un semestru. Cererea se adresează ANRE în format electronic în termen de cel mult 30 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care se solicită garanţii de origine, ANRE având dreptul de acces la instalaţiile producătorilor de E-SRE pentru a verifica dacă informaţiile furnizate sunt corecte.

 

„Bateriile plumb-acid sunt folosite în mod tradiţional în mecanismele de stocare a energiei fotovoltaice. Însă, ca şi modalitate de stocare a energiei, bateriile cu litiu, în special bateriile LiFePO4 pe care le-am folosit noi, au caracteristici mai favorabile”, a spus Yue Wu, coordonatorul proiectului. „Cercetarea a arătat că bateria cu litiu are o eficienţă energetică de 95%, iar bateriile plumb-acid (utilizate în mod obişnuit) au o eficienţă de aproximativ 80%.

Este mai costisitor pentru Europa să facă faţă efectelor dăunătoare ale poluării aerului asupra sănătăţii umane şi a mediului decât să adopte o strategie ofensivă?

Într-un studiu recent, am calculat că poluarea aerului din industrie a costat Europa între 102 şi 169 de miliarde de euro în 2009. Este o sumă imensă, care reprezintă costurile de sănătate, micşo-rarea salariilor, distrugerea culturilor şi alte forme de distrugere, economice sau de mediu. Această analiză arată că dacă însumăm toate aceste costuri, care sunt de regulă externalizate, atunci, din punct de vedere economic, are sens să ne ocupăm de aceşti poluanţi. Utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea poluării ar micşora costurile directe, de exemplu, prin diminuarea cantităţii de combustibil fosil necesară producerii de electricitate. O eficienţă sporită are sens atât din punct de vedere economic, al afacerilor, dar și din punct de vedere al mediului.

Care crezi că este cea mai gravă problemă de mediu actuală în România?

Mediul este o bombă cu ceas! Însă nu mi se pare onest să pun accent pe o singură problemă, pentru că, în fapt, problema noastră de mediu cea mai mare e Atitudinea! Nu avem grijă de ţara noastră pentru că o vedem a celor din jur, nu a noastră personal. Comunitatea care lucrează pentru binele comun este viitorul abordării nu numai în chestiunile de mediu, ci în toată problematica societăţii. Aşteptăm de la vecin să facă ordine pe stradă, de la primari să ne salveze de poluare, de la americani să ne salveze de ruşi şi de la Stat să strângă gunoaiele după noi. Wrong answer! Avem cea mai murdară ţară din Europa şi ne infestăm zilnic mediul în care trăim. Omul nu este altceva decât Mediul în care trăieşte... şi dacă noi ne ducem la Primar să-i spunem că nu plătim taxe ca să ne arunce el gunoiul în apă, asta nu mai poate continua! Acesta este răspunsul corect în a ne salva de dezastrul din jurul nostru. În altă ordine de idei, societatea civilă este evitată cu obstinaţie de către legiuitor, recte, factorul politic, care are, de obicei, o filosofie a interesului public din ce în ce mai diferită de cea protecţionistă. Practic, este foarte greu să colaborezi cu comisiile de specialitate parlamentare, cu excepţia notabilă a Comisiei comune UNESCO. Societatea civilă este mai tot timpul în opoziţie cu Puterea politică şi asta le ocupă timpul şi resursele. Peste 75% din societatea civilă este crunt subfinanţată, deşi ea este anticorpul necesar imunităţii Mediului Înconjurător în bătălia cu lăcomia supraexploatării economice.

Pagina 150 din 156

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: