• Conf 20feb Web
  • Ifat Web
  • Gala Web

O fermă îşi poate creşte eficienţa irigaţiei prin îmbunătăţirea sau înlocuirea sistemului de irigaţii propriu-zis şi îmbunătăţirea managementului şi utilizării acelui sistem. Printre principalele metode folosite la nivel mondial sunt irigarea prin aspersie, microaspersie şi picurare la suprafaţă. Unul dintre cele mai apreciate sisteme de irigaţii la nivel mondial este cel de tip pivot (pulverizează apă de deasupra culturii). În România, cea mai utilizată metodă este în prezent picurarea.

Irigarea poate fi îmbunătăţită prin:

- folosirea unor stropitori automate,  prin sistem cu picătura (picurarea la suprafaţă duce apa exact unde este nevoie de ea, cu un consum mic de energie electrică pentru pompare) sau utilizarea sistemului pivot cu multiple avantaje;

- folosirea metodei “minim tillage” pentru a conserva solul în condiţii optime pentru o irigare corectă şi o dezvoltare eficientă a culturii;

 

O viziune a combustibililor alternativi pentru 2030

Până la un sfert din necesarul de carburant pentru sectorul transporturi la nivelul UE poate fi satisfăcut de combustibili ecologici mai puţin poluanţi până în anul 2030. O parte importantă a acestui necesar va fi asigurată de industria europeană prin dezvoltări bazate pe tehnologii sustenabile şi inovatoare care creează oportunităţi pentru furnizorii de biomasă, producătorii de combustibili ecologici şi industria constructoare de maşini.

Comerţul de combustibili alternativi la nivel internaţional va creşte. În 2030, combustibilii ecologici vor fi folosiţi cu precădere în sectorul motoarelor cu combustie internă având în vedere că această tehnologie va prevala încă la data respectivă. E posibil totuşi ca în anumite aplicaţii sau în cadrul unor flote dedicate să fie folosite trenuri de rulare speciale, de exemplu pilele de combustie.

Biorafinăriile integrate care produc în acelaşi timp substanţe chimice, combustibili ecologici şi alte forme de energie vor fi operaţionale 100%. Biorafinăriile se vor caracteriza la scara de producţie printr-o integrare eficientă a liniilor de manipulare şi producţie de biomasă, a procesului de fermentare în bioreactoare, de prelucrare chimică şi de recuperare şi epurare finală a produsului. Instalaţiile viitoare vor fi mult mai flexibile decât cele existente în prezent din perspectiva materiilor prime şi a produselor. Gradul de complexitate şi comandă, realizat după mulţi ani în industria chimică, va fi atins inclusiv în cadrul biorafinăriilor. Producerea de combustibili ecologici necesită un nivel ridicat de inovare şi investiţie, estimându-se că o astfel de producţie va stimula economia rurală şi va contribui la creşterea economică în sectorul industrial.

Potenţialul tehnic  care susţine această viziune

Rezultatele preliminare ale unei studiu condus de Agenţia Europeană de Mediu sugerează că „există un potenţial suficient al energiei din biomasă la nivelul celor 25 de state UE pentru a susţine obiectivele ambiţioase privind energia regenerabilă din perspectiva respon-sabilităţii pentru protecţia mediului înconjurător”. Conform acestui studiu, potenţialul de biomasă de tip deşeuri menajere poate fi de 243-316 milioane de tone în 2030. Plecând de la limita minimă estimată şi luând în calcul un factor mediu de conversie de 40% folosind tehnologia curentă s-ar putea produce aproximativ 97 de milioane de tone de combustibili ecologici pe an. Dacă luăm în calcul volumul maxim şi un factor de conversie superior de 55% folosind tehnologii viitoare, materiile prime de tip biomasă pot genera o cantitate de până la 174 milioane de tone de combustibil alternativ pe an.

În 2030, biomasa de tip deşeu menajer la nivel UE poate asigura între 27% şi 48% din necesarul de carburant pentru sectorul transporturi rutiere (360 milioane de tone), în condiţiile în care întreaga cantitate de biomasă ar fi alocată producerii de combustibili ecologici. Ar fi necesare reduceri substanţiale ale costurilor aferente procesului de producţie pentru a transforma potenţialul tehnic într-un potenţial economic. Plecând de la scenariul de bază conform căruia jumătate din necesarul de combustibili ecologici la nivelul UE în 2030 ar fi acoperit de producţia locală, iar cealaltă jumătate din importuri, obiectivul estimat de acoperire a unui sfert din necesarul de biocombustibil pentru sectorul transporturi rutiere la nivelul UE este fezabil.

Potrivit acestuia, până la sfârşitul şedinţei de tranzacţionare contractele ICE ECX Decembrie 2012 erau cotate la 7,27 euro cu un volum de tran-zacţionare de aproximativ 10 milioane de tone. „În pofida momentului optimist, participanţii la piaţă se aşteaptă la corecţii  de preţ şi atingerea unui nivel de preţ de 7 euro dat fiind inexistenţa unor ştiri optimiste din piaţă şi a semnalelor mixte dinspre piaţa energiei.

Miercuri, 16 Mai 2012 21:37

Certificate verzi

Scris de

Pentru aceasta, conform ANRE: „prima analiză de supracompensare se va realiza în semestrul I din 2012 şi va avea efect asupra capacităţilor ce vor începe să producă energie electrică după 1 ianuarie 2013” şi nu monitorizarea din doi în doi ani, aşa cum se lua în calcul până acum. Conform informaţiilor de pe piaţă, beneficiarii cei mai avantajaţi, şi anume cei din domeniul producţiei de energie solară, vor primi 4 certificate în loc de 6.

Dacă acest pas va fi în tendinţe cu evoluţia costurilor producţiei unui MW instalat (o depreciere de 50% a costurilor de producţie de la 3.5 milioane la 1.7 milioane EUR) modificarea rapidă a legislaţiei nu permite investitorilor stabilirea unei strategii de investiţie pe termen lung.

O mare varietate de experimente care au fost deja demarate, precum şi faptul că sursa de energie pe bază de alge poate înlocui combustibilii pe bază de petrol, au dus la această concluzie. E nevoie de mai mult timp pentru a fi dezvoltată corespunzător şi perfecţionată, după care sursa regenerabilă de energie pe bază de alge poate fi folosită la nivel mondial. Cianobacteriile sunt probabil cele   mai bune posibile surse de energie, aşadar, aşa numita algocultură, este una dintre cele mai bune opţiuni pe care le avem pentru viitor. Foarte multe soiuri de alge conţin mai mult de 50% uleiuri, care pot fi transformate foarte uşor în combustibil biodiesel. Sursa de energie pe bază de alge oferă diferite avantaje pe care celelalte surse regenerabile de energie nu le au. De exemplu, boabele de soia şi porumbul sunt foarte des folosite în producţia de combustibil bio, dar există foarte multe probleme legate  de acest lucru. Ţările în curs de dezvoltare sunt cu înverşunare împotriva acestui lucru, deoarece recoltele nu sunt folosite pentru alimente, industria de biocombustibil ocupând pământ fertil care se găseşte  foarte  rar  în  întreaga  lume.

 

 

Producerea biocombustibililor a părut iniţial o alternativă foarte „verde” la poluarea combustibililor fosili, însă cu trecerea timpului au început să apară diverse probleme sociale şi de mediu. Primii biocombustibili creaţi au fost bioetanolul, biodieselul şi biogazul. Bioetanolul şi biodieselul sunt creaţi din producţii agricole: grâu, secară, porumb, trestie de zahăr, sfeclă de zahăr, manioc, Jatropha, cartofi, sorg etc (pentru bioetanol) şi plante mai oleaginoase pentru biodiesel: soia, rapiţă, floarea soarelui, palmier sau chiar grăsimi animale şi ulei crud. Un principal avantaj al celor două tipuri de combustibil este că pot fi folosite în amestec cu combustibilii clasici, şi de regulă motoarele maşinilor nu au nevoie de modificări pentru a funcţiona.

Problemele care apar însă în legătură cu această primă generaţie de biocombustibili sunt cel mai strâns legate de competiţia pentru resurse între populaţie şi producătorii de biocombustibil care ocupă terenurile pentru cultivarea de plante special destinate producţiei de bioetanol/biodiesel.

 

Utilizarea biomasei pentru producerea de energie a crescut simţitor în ultimul deceniu. În Statele Unite, generarea de energie electrică din biomasă a crescut cu 7 procente în fiecare an între 1990 şi 1994, ajungând la 59.000 GWR în 1994. O astfel de creştere ar putea duce la o indus-trie producătoare de 150.000 - 200.000 de GWh de energie electrică până în 2020. În Europa, energia biomasei reprezintă în prezent circa 2% din consumul total, iar Comisia Europeană estimează că cifra va ajunge la 15 % în Uniunea Europeană în următorii 15 de ani. De exemplu, în Ungaria, energia obţinută din biomasă este în creştere. Aceasta a înlocuit deja unele centrale care operau pe cărbune. La un moment dat, premierul Ferenc Gyurcsany estima că, până în 2020, 16% din energia produsă în Ungaria va proveni din surse regenerabile.

 

- cantitatea de energie solară care cade pe terenul agricol şi proporţia de energie interceptată de organele verzi ale plantei (eficienţa plantelor în a converti, prin fotosinteză, radiaţia solară în biomasă);
- pierderile de biomasă prin evapotranspiraţie;
- orientarea terenului dacă e în pantă;
- calitatea solului (trebuie aplicată rotaţia culturilor pentru a îmbogăţi solul în elemente nutrivite);
- umiditatea solului;

 

Badín

Localizare: Slovacia

Operator: Kompala as

Putere: 1 X 7 MW CHP

Punere în funcţiune: 2012

Combustibil: lemn şi resturi lemnoase

Furnizor instalaţie: Adato

Furnizor T/G: Ekol

EPC: Adato

La data de 12 februarie 2012, unitatea - situată în Banská Bystrica - a trecut testele şi a fost pusă în funcţiune. A fost construită ca o parte dintr-o operaţiune mai amplă de compostare şi colectare şi valorificare a biomasei.

Bertrix

Localizare: Belgia

Operator: Energies Renouvelables des Ardennes

Putere: 1 X 8.45 MW CHP

Punere în funcţiune: 2006

Combustibil: lemn şi resturi lemnoase

Furnizor instalaţie: Vyncke

Furnizor T/G: MAN, Turbomach

EPC: AMEC, Vyncke

În ianuarie 2004, ERDA propunea construirea unei centrale electro-termice la noua fabrică de peleţi din Bertrix, o provincie din Luxemburg. În 2005 se alătură companiei AMEC SPIE şi Vzncke. Căldura degajată este folosită pentru a usca rumeguşul, cu ajutorul căruia se obţin 100.000 de tone de peleţi pe an. Investiţia de 30 milioane de dolari a fost făcută de Dexia Lease.

Transelectrica va realiza în 2012 lucrări de modernizare a reţelei, principalul scop fiind creşterea capacităţii de preluare a energiei eoliene.„Marea problemă cu care ne confruntăm este integrarea centralelor eoliene...

Pagina 149 din 156

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: