• Ifat Web
 • Ecoatitudine Inscriere
 • Webbanner Ecomondo
 • Conf 3aprilie Web

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) in parteneriat cu revista INFOMEDIU EUROPA, vă invită să participați  la CONFERINȚA Regională “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național.

Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală  privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare  reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.

Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:

 • Situația actuală în managementul integrat al deșeurilor
 • Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare
 • Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)
 • Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.)

INVITAȚI: Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Ministerului Fondurilor Europene (MFE), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) , Garda Națională de Mediu (GNM), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociația Orașelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Asociația Municipiilor din România (AMR)

Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați.  

Evenimentul se va desfășura în data de 3 Aprilie 2019 începând cu ora 10.00, la sala Da Vinci, in cadrul Platinia Conference Hall situat la parterul Complexului Platinia, strada Calea Manastur, nr.2-6, municipiul Cluj Napoca, judetul Cluj

ORGANIZATORI: Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), Revista INFOMEDIU EUROPA, Asociația BRAINSTORMING,  

Revista de mediu şi ecologie Infomediu Europa  vă anunță cu multă bucurie participarea în calitate de partener oficial media, în perioada 05-08 noiembrie 2019 la Rimini, Italia, la  cel de-al 23-lea Târg Internațional Pentru Economie Circulară și Eficiență Energetică, ECOMONDO 2019,  cel mai important eveniment de mediu din bazinul mediteranean. Cu ocazia acestui eveniment vom realiza o ediție specială a revistei ECOPEDIA, editată în limba engleză, ce va fi distribuită în cadrul  ECOMONDO 2019

Prin acest parteneriat realizat cu organizatorii ECOMONDO 2019, va oferim posibilitatea de a participa activ in cadrul delegatiei Romaniei ce va fi prezenta la acest eveniment.In conditiile in care doriti sa participati in calitate de PARTENER va oferim urmatoarele pachete de promovare:

 

Pachet 1

Interviu/Macheta publicitară de 1 pagină color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul  ECOMONDO 2019
Un exemplar gratuit al Catalogului ECOMONDO 2019
Bilet de intrare gratuit valabil în perioada 05-08 noiembrie 2019
Preţ pachet de promovare: 298 EURO (NU INCLUDE TRANSPORT SI CAZARE)

 

Pachet 2

Macheta publicitară Coperta 2 + Pagina 1 color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul  ECOMONDO 2019
Timbru cu sigla companiei pe Coperta 1 în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul  ECOMONDO 2019
Un exemplar gratuit al Catalogului ECOMONDO 2019
Bilet de intrare gratuit valabil în perioada 05-08 noiembrie 2019
Preţ pachet de promovare: 498 EURO (NU INCLUDE TRANSPORT SI CAZARE)

 

Pachet 3

Macheta publicitară  Coperta 4  color în limba engleză, în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul  ECOMONDO 2019
Timbru cu sigla companiei pe Coperta 1 în revista ECOPEDIA distribuită în cadrul  ECOMONDO 2019
Un exemplar gratuit al Catalogului ECOMONDO 2019
Bilet de intrare gratuit valabil în perioada 05-08 noiembrie 2019
Preţ pachet de promovare: 698 EURO (NU INCLUDE TRANSPORT SI CAZARE)

 

In conditiile in care se doriti cazare si transport,la un pret special, va putem asigura aceste facilitati prin intermediul agentiei acreditate de ECOMONDO 2018 - ADRIA CONGREX.

În speranţa unui răspuns pozitiv, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

 

 

Cu deosebit respect,

Stere Creţu
Redactor sef
INFOMEDIU EUROPA

În data de 31 ianuarie 2019 a fost lansată Platforma de dialog TRADES în cadrul mesei rotunde organizate la Hotel Ibis Nord în data de 31.01.2019, în prezența reprezentanților partilor interesate in gestionarea deșeurilor municipale, respectiv a autorităților locale și centrale, organizațiilor de transfer de responsabilitate, Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare, companiilor de colectare, sortare, reciclare a deșeurilor de ambalaje și ai societății civile ce activează în domeniu.  Platforma de dialog TRADES este un instrument de cooperare pentru îmbunătățirea politicii publice de management al deșeurilor municipale, care iși propune să dezvolte dialogul pentru o mai bună implementare a cerințelor legale în acest domeniu prin stimularea participării și implicării a cât mai multor factori interesați pentru a construi consensul, în vederea atingerii angajamentelor asumate de România privind gestionarea deșeurilor. Tot în cadrul acestui eveniment a fost prezentat Codul de conduită, o serie de principiii etice, valori și reguli de bună guvernare, la care sunt invitați să adere participanții Platformei.  Consituirea Platformei de dialog TRADES reprezintă unul dintre rezultatele proiectului în cadrul activității 3 - Constituirea și funcționarea unei platforme de cooperare și dialog privind managementul deșeurilor municipale. "România se află într-o situație foarte dificilă la momentul actual privind țintele asumate de colectare și reciclare și ne dorim ca prin intermediul Platformei TRADES să implicăm toți actorii, de la producători și până la reciclatori printr-un dialog constructiv în scopul creșterii eficiente a ratei de reciclare și de diminuare a cantităților de deșeuri depozitate. În acest sens prin intermediul proiectului ne propunem să deschidem dialogul și cooperarea celor care activează în domeniu deșeurilor municipale" - Lavinia Andrei, Manager de proiect. Pentru o implicare a tuturor factorilor interesați în vederea atingerii angajamentelor asumate de România privind gestionarea deșeurilor sunt invitați să se înscrie în platforma TRADES Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, Autoritățile centrale și locale, operatorii de colectare, sortare și depozitare, organizațiile de transfer de responsabilitate, reciclatori, valorificatori energetici, industria.  "Este imperios necesar ca toți actorii de pe flux să stea la aceeași masă, să-și asume responsabilitatea și să realizeze consensul respectând un cod de conduită. Platforma TRADES va oferi spațiul necesar abordării imediate a problemelor identificate în domeniul managementului deșeurilor. Ne dorim să eliminăm barierele de timp și distanța și de aceea am ales ca această platformă sa fie online, să răspundă într-un timp relativ scurt la necesitățile noastre, a tuturor factorilor interesați" - Gabriel Moiceanu, Președinte FADI. Platforma de dialog TRADES este activitate a proiectului “Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES” implementat de Fundația Terra Mileniul III împreuna cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) în perioda 20 august 2018 – 19 decembrie 2019, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta 1 CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, cod proiect 111434. Valoarea totală a proiectului este de 999.434,52 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 979.445,84 lei, iar contribuția proprie a Beneficiarului şi a Partenerului este de 19.988,68 lei.

Miercuri, 06 Februarie 2019 12:26

IFAT Eurasia 2019

Scris de
Revista de mediu şi ecologie Infomediu Europa vă anunță cu multă bucurie participarea în calitate de partener oficial media, în perioada 28 - 30 martie 2019 la Istanbul, Turcia, la IFAT Eurasia 2019, cel mai important eveniment de mediu din sud estul Europei si Asia. Cu ocazia acestui eveniment vom realiza o ediție specială a revistei ECOPEDIA, editată în limba engleză, ce va fi distribuită în cadrul IFAT Eurasia 2019

INVITAȚIE

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) vă invită să participați  la CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Implementarea trasabilității deșeurilor de ambalaje în conformitate cu Legea nr.560/2018 (privind OUG 74/2018) și Ordinul nr. 1362/2018 (privind OTR),”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național.

Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală  privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare  reutilizare, compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor.

Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru România:

 • Situația actuală în managementul integrat al deșeurilor
 • Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare
 • Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR)
 • Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.)

INVITAȚI: Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Ministerului Fondurilor Europene (MFE), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) , Garda Națională de Mediu (GNM), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociația Orașelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Asociația Municipiilor din România (AMR)

Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați.

Evenimentul se va desfășura în data de 21 Februarie 2019 începând cu ora 10.00, la Hotel Phoenicia, sala BUCURESTI, Bulevardul Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, Bucuresti

ORGANIZATORI: Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), Revista INFOMEDIU EUROPA, Asociația BRAINSTORMING,  Asociatia Terra Mileniul III

 

Vă așteptam cu drag,

Cu deosebită consideraţie,

Gabriel MOICEANU  - Președinte FADI
Stere CREȚU - Redactor Șef Infomediu Europa

Nobert Zonneveld, the Executive Secretary of EERA (European Electronics Recyclers Association) for the last 15 years, was honoured with the “IERC Honorary Award” during the 2019 IERC conference in Salzburg. EERA was founded in 2004 by Norbert Zonneveld in cooperation with 6 WEEE recycling companies. The European Electronics Recycling Association is celebrating its’ 15th anniversary this year. During his word of thanks he said that he stepped down as the Executive Secretary from January, but he will stay close to the Association as an advisor. Lida Stengs, who has been working as International Business Manager over the last 5 years, will be his successor. The professionality of the Association is ensured by the nomination of in total, three experts, all with long history in the WEEE business. Manfred Fahrner will professional support on the content of Batteries and Cooling and Freezing Equipment, Chris Slijkhuis for Plastics and Norbert for Economics and Standards. In his speech Norbert looked back on the past 23 years and shared his vision for the future of our industry and the challenges that we are facing. His key messages were: • The gap in trust between policy authorities, policymakers, politicians and the WEEE industry is too big. The WEEE industry needs to work on closing this gap by expressing that they are proud on what the industry is doing and with its contribution is to the aspirations for a sustainable society. • It is necessary to improve on the way the things are done nowadays in the WEEE business. Improvements are needed in collection in order to achieve high recovery rates in treatment. Innovation of recycling technologies is absolutely necessary because the products which are now being developed are far more complex than they have ever been. It can already be seen that the present technology is insufficient and that recycling rates are going down. This negative trend is at times becoming worse by ad hoc legislation, which is more the result of satisfying sentiments than based upon scientific arguments. Also the increase in waste legislation is becoming implausible and enforcement falls short of what is required for a sustainable society. • A realistic view on the circular economy is required. The concept for sure can create more jobs but cannot be realised without higher costs. • Essential goals that need to be achieved for a sustainable economy can only be reached in cooperation with all actors working together with an open mind. In the 15 years that EERA exist its members treated > 30 million tons of E-waste, which is equal to 325,2 million tons of CO2 savings. EERA is proud of this significant contribution of our industry.
Birrwil, January 23, 2019: Personal exchanges, cultivating existing contacts and initiating new business relationships: Hardly any other congress offers such a good networking platform for the electronics recycling industry as the International Electronics Recycling Congress IERC. Last week, around 450 industry representatives came to Salzburg for this annual industry meeting. More than 39 different nations were represented - not only expecting a beautiful winter landscape in sunshine and a bright blue sky, but also a varied conference program. Three keynote speakers opened the congress: Aaron Goldberg, an excellent expert on the Basel Convention; Steven Clayton, Regulatory Affairs Manager at Samsung and Dr Janez Potočnik, Co-Chair of the UN International Resource Panel and former EU Environment Commissioner. The three presentations were the prelude to a two-day conference program that covered the entire spectrum of current developments in E-waste market and how it relates to the Circular Economy. On both days of the congress, participants were able to choose from a total of 27 presentations. One of the main focus areas of the conference was the further development of the circular economy. Among other things, representatives of HP and the Sims Group presented their recycling activities for printers. Further presentations explained measures for the further development of the recycling economy in Norway and Denmark. Parallel to this, recycling experts presented new technological developments for the recycling of E-waste. The focus was on advanced sorting solutions and smart separation & shredding. This year's country reports, which are an integral part of the IERC, also showed that the Ewaste markets in the individual countries are very different. This year there were presentations on the development of producer responsibility in South Africa and future opportunities for Ewaste in India. Other presentations focused on the new electrical and electronic waste recycling plant in Hong Kong. And, last but not least, renowned experts discussed the impacts and opportunities of China's Scrap import restrictions in a Round Table. Many other topics were on the agenda, including the current uncertainty about the further development of the discussion about the possible tightening of the thresholds for plastics containing decaBDE from waste electrical and electronic equipment. In another presentation the question was raised, how efficient is the dry separation technology of flameretardant WEEE plastics. For the first time, the IERC 2019 also examined the impact of the new EU General Data Protection Regulation (GDPR) on the E-waste industry and took stock of the implementation of the new 'WEEE Open Scope' approach. Presentations on the new rules for the transport of lithium batteries and lithium batteries contained in equipment (ADR 2019) also met with great interest. This also applied to the presentation on new UN classifications for transport of lithium batteries, related to their hazardous materials. Once again, the conference was accompanied by an impressive Exhibitor Forum. Many wellknown companies were on site as exhibitors. A total of 62 exhibitors presented their range of services, processes and products. Those who did not have the opportunity to visit all the exhibitor stands were also able to socialize on the evening of the first day of the congress. The networking dinner took place under the motto "Oktoberfest" and was heated up at a late hour by the band "Münchner Zwietracht". After two days of the conference the "practical part" followed on the third day. Three plant tours were on the agenda on Friday. The trips went to Montanwerke Brixlegg, to the Austrian recycling group Müller-Guttenbrunn in Amstetten/Kematen and to Voestalpine Stahlwelt in Linz. The date for the next IERC 2020 has already been set: Please mark January 22 to 24, 2020 in your calendar. We will see each other in Salzburg again!

Asociația Environ în parteneriat cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) lansează, pentru al optulea an consecutiv, o nouă ediție a campaniei naționale de educație ecologică, „Baterel și Lumea Non-E” programul care a pus bazele reciclării și economiei circulare pentru 30.000 de elevi din 1200 de școli din România.

Din 2011, proiectul Baterel educă și formează „eroi ai reciclării”, încurajându-i pe cei mici să înțeleagă, să practice și să promoveze în rândul familiei și prietenilor principiile colectării selective și reciclării.

Noua ediție a campaniei „Baterel și Lumea Non-E”, se concentrează pe dezvoltarea unor comunități active de elevi care susțin și promovează reciclarea. În cadrul proiectului, elevii și profesorii se pot implica în acțiuni de protecție a mediului, concursuri de colectare selectivă a echipamentelor electrice vechi și a bateriilor uzate, dar și activități eco-creative (realizarea de colaje, benzi desenate, scenete de teatru sau experimente științifice).

Elementele de noutate pe care această ediție le aduce constau în recompensarea acțiunilor și rezultatelor colective, includerea unor concursuri lunare care încurajează creativitate ecologică (și implicit, reciclarea), și introducerea pe magazinbaterel.ro exclusiv a produselor marca Baterel.

 

Când ne-am angajat să generăm schimbare în comunitățile în care ne implicăm, am înțeles că educația timpurie este esențială. Cei mici, în formare, adoptă mai ușor comportamente pozitive față de mediul înconjurător și le păstrează pe tot parcursul vieții.

 În 7 ani, proiectul s-a maturizat, iar astăzi, generația care a crescut împreună cu Baterel știe că bateriile și aparatele electrice se colectează separat, nu doar pentru recompense, ci pentru că așa e cel mai bine pentru oameni și pentru natură. Din respect pentru mediul înconjurător, ei strâng și bateriile și electrocasnicele pe care bunicii, părinții sau vecinii nu le mai folosesc și le duc la punctul de colectare, special amenajat la școală.

Credem că „eroii reciclării” sunt mai puternici când acționează în echipă, iar ediția care stă să înceapă mizează pe mobilizare, schimbare și puterea exemplului.” – Roxana Puia, PR Manager Environ

 

Astfel, pe parcursul următoarelor 6 luni ale anului școlar, elevii care vor fi înscriși de profesorii coordonatori în program, vor putea concura cu alte clase și școli în competițiile lunare cu tematică ecologică și în competița de colectare efectivă a echipamentelor electrice vechi sau defecte și a bateriilor uzate

În competiția „#EroiiReciclării în acțiune”, elevii care participă la provocarea lunară (mini-proiecte creative) și ating punctajul maxim vor fi recompensați cu premii din colecția Baterel. În plus, în funcție de numărul de proiecte în care se implică, elevii vor primi premii surprize.

Pentru elevii care colectează cele mai mari cantități de echipamente electrice vechi și baterii uzate, „Baterel” a pregătit premii atractive: excursie la Legoland, spații de joacă și reciclare, table inteligente.

Pe parcursul progamului, atât elevii, cât și dascălii vor avea acces la materiale informative și ghiduri care detaliază principiile colectării selective și oferă sfaturi pentru creșterea eficienței energetice. Cei mici vor  putea beneficia de lecții demonstrative, activități practice și invitații la alte evenimente cu tematică ecologică.

Peste 30.000 de copii au devenit parte din povestea lui Baterel în lupta pentru reciclare în cele 7 ediții derulate. Pentru ediția 2019, înscrierile se fac pe www.magazinbaterel.ro Profesorii care fac înregistrarea, pot solicita informații suplimentare la datele: 031.827.0000 sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

***

Campania ,,Baterel și Lumea Non-E” este un proiect național de conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă, organizat de Asociația Environ în parteneriat cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (S.N.R.B.) și care se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Viceprim-ministrul și ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a prezentat în plenul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (Comisia ENVI) din Parlamentul European, prioritățile din domeniul mediului ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Îmi exprim încrederea că dialogul și colaborarea pe care o vom avea va contura eforturile pe care trebuie să le întreprindem atât separat, cât mai ales împreună, pentru finalizarea negocierilor pe dosarele legislative. Deși timpul pe care îl avem la dispoziție pentru aceste negocieri este limitat, sunt convinsă că împreună vom identifica cele mai bune soluții pentru a avansa agenda UE”, le-a transmis viceprim-ministrul Gavrilescu europarlamentarilor membri ai Comisiei ENVI.

După prezentarea priorităților – schimbările climatice, biodiversitatea, dezvoltarea durabilă și managementul apelor – a evoluției principalelor dosare legislative și nelegislative, precum și a celor mai importante evenimente pe care le va organiza Președinția, europarlamentarii au avut ocazia să adreseze întrebări punctuale.

Aceștia au dorit să afle mai multe detalii despre abordarea Președinției române în privința schimbărilor climatice. În acest context, ministrul Grațiela Gavrilescu  a evidențiat  intenția de a finaliza negocierile asupra dosarului referitor la standardele privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi, precum și a noului Program LIFE, principalul instrument de finanțare UE pentru mediu și acțiunile în domeniul schimbărilor climatice. De asemenea, s-a discutat despre conturarea unei viziuni comune a UE privind Strategia pe termen lung referitoare la schimbările climatice.

 Alte subiecte de interes ridicate de europarlamentarii prezenți s-au referit la viziunea privind conservarea biodiversității, calitatea aerului, abordarea privind perturbatorii endocrini, evaluarea celui de-al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu, și vehiculele curate.

Contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a duce la bun sfârșit această misiune și pe un dialog direct cu toți dintre dumneavoastră. Este important să putem clarifica direct orice aspect de interes comun în raport cu agenda europeană și de a vedea care pot fi soluțiile de avansare a acesteia”, a concluzionat demnitarul român.

Pagina 1 din 157

Infomediu Europa

S.C. RECYCLING INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L.
Sat Surani 107
Comuna Surani, Judetul Prahova
Telefon: +40 720 88 28 55

Ne puteți urmări și pe: